Podręcznik użytkownika Anuluj

Zarządzanie opiniami dotyczącymi udostępnionych dokumentów

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Panel Właściwości
   6. Dotykowa przestrzeń robocza
   7. Domyślne skróty klawiaturowe
   8. Zarządzanie panelem Historia w programie InDesign
   9. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
  3. Generatywna SI
   1. Tekst na obraz
   2. Często zadawane pytania dotyczące generatywnej SI
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Konwertowanie plików PDF na pliki InDesign w programie InDesign (Beta)
   7. Tworzenie plików księgi
   8. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   9. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   10. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   11. Udostępnianie zawartości
   12. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   13. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Języki Azji Południowo-Wschodniej
   4. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   5. Tworzenie tekstu na ścieżce
   6. Punktowanie i numerowanie
   7. Glify i znaki specjalne
   8. Składanie tekstu
   9. Zmienne tekstowe
   10. Generowanie kodów QR
   11. Edycja tekstu
   12. Wyrównywanie tekstu
   13. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   14. Zakotwiczone obiekty
   15. Zawartość połączona
   16. Formatowanie akapitów
   17. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Automatyczny styl tekstu
   3. Praca z pakietami stylów
   4. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Zapisywanie dokumentów w chmurze i dostęp do nich
  2. Organizowanie i udostępnianie dokumentów w chmurze oraz zarządzanie nimi
  3. Wyświetlanie wersji dokumentów w chmurze i zarządzanie nimi
  4. Często zadawane pytania dotyczące dokumentów InDesign w chmurze
  5. Udostępnianie i współpraca
  6. Udostępnianie do recenzji
  7. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  8. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikowanie
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publikacja elektroniczna
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
   12. Eksport i import ustawień użytkownika
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy
  3. Awaria podczas uruchamiania programu
  4. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  5. Rozwiązywanie problemów z plikami
  6. Nie można wyeksportować pliku programu InDesign do pliku PDF
  7. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Informacje o tym, jak zarządzać opiniami dotyczącymi udostępnionych dokumentów InDesign.

Graficy mogą wyświetlać opinie otrzymane od uczestników recenzji w programie InDesign i zarządzać nimi. Otrzymane komentarze są powiązane z odpowiednimi obiektami i stronami w dokumencie InDesign. 

Oto przydatne materiały wizualne dotyczące zarządzania opiniami uczestników recenzji w programie InDesign.

Obieg pracy recenzji z użyciem opcji komentarzy w oknie
Zarządzanie komentarzami z opiniami w programie InDesign

Panel Recenzja

Graficy mogą wyświetlać komentarze dodane przez recenzentów w programie InDesign. Na panelu Recenzja jest widoczna lista komentarzy w podziale na strony widzące (z podaniem numerów stron).

Aby wyświetlić komentarze w programie InDesign, wybierz polecenie Okno > Komentarze > Recenzja

Scenariusze uruchamiania w panelu Recenzja

 • Panel Recenzja jest otwierany automatycznie po skopiowaniu łącza lub dodaniu recenzenta w oknie dialogowym Udostępnij do recenzji.
 • Jeśli użytkownik zamknie panel Recenzja w dokumencie, w którym został on wywołany, to panel ten nie będzie otwierany ponownie po skopiowaniu łącza lub dodaniu recenzenta w oknie dialogowym Udostępnij do recenzji.
Uwaga:

Okno dialogowe Udostępnij do recenzji pozostaje otwarte po otwarciu panelu Recenzja w wyniku takiego działania, jak skopiowanie łącza lub dodanie recenzenta.

Przeglądanie i dodawanie komentarzy w aplikacji

Właściciel lub właścicielka dokumentu może skorzystać z panelu Recenzja w programie InDesign, aby wyświetlić komentarze i odpowiedzieć na nie.

 1. Otwórz kolejno Okno > Komentarze > Recenzja.

  Jeśli dokument będzie otwarty w chwili, gdy uczestnik używający łącza recenzji doda pierwszy komentarz, panel Recenzja zostanie otwarty automatycznie.

 2. Po edytowaniu dokumentu wybierz opcję Udostępnij, a następnie Uaktualnij zawartość w oknie dialogowym Udostępnij do recenzji, aby zaktualizować łącze o zmiany wprowadzone w dokumencie.

  W panelu Recenzja można przeglądać i dodawać komentarze tylko w ramach najnowszego łącza recenzji. Natomiast w serwisie internetowym Creative Cloud można wyświetlać i dodawać komentarze we wszystkich łączach recenzji.

Zarządzanie komentarzami

Wybierz dowolny komentarz, aby przełączyć się na odpowiedni obszar dokumentu programu InDesign, a następnie rozwiązać, edytować lub usunąć komentarz albo odpowiedzieć na niego.

Można wybrać jedną z następujących opcji:

 • Komentarz, aby wyświetlić obiekty powiązane z komentarzem.
 • Adnotacja w obszarze roboczym, aby wyróżnić odpowiedni komentarz w panelu Recenzja.
Wyświetlanie adnotacji w programie InDesign
Zarządzanie komentarzami za pomocą panelu Recenzja w programie InDesign

A. Ikona Rozwiąż B. Więcej opcji: Edytuj, Oznacz jako nieprzeczytane lub Usuń C. Filtrowanie D. Ikona Ukryj lub Wyświetl adnotacje 

 1. Otwórz udostępniony dokument w programie InDesign.

 2. Otwórz kolejno Okno > Komentarze > Recenzja, aby wyświetlić komentarze.

 3. Z poziomu panelu Recenzja można przeprowadzić następujące działania:

  • Kopiuj: kliknij przycisk Kopiuj, aby skopiować udostępniony adres URL dla innych uczestników.
  • Ikona Udostępnij : wybierz, aby zmienić uprawnienia dostępu lub zaktualizować zawartość. 
  • Odpowiedz: kliknij przycisk Odpowiedz z komentarzem w panelu Recenzja.
  • Rozwiąż: wybierz ikonę Rozwiąż  , aby usunąć z listy komentarzy. Aby wyświetlić rozwiązane komentarze, kliknij ikonę Filtruj  . Aby przenieść z powrotem na listę komentarzy, wybierz ikonę Nierozwiązane  .
  • Oznacz jako nieprzeczytane: Wybierz ikonę Więcej opcji ,a następnie wybierz opcję Oznacz jako nieprzeczytane. Opcję tę można wyświetlić tylko dla komentarzy dodanych przez innych. Spowoduje to dodanie niebieskiej kropki do komentarza.
  • Edycja: zaznacz ikonę Więcej opcji  i wybierz opcję Edytuj. Opcję tę można wyświetlić tylko dla komentarzy dodanych przez Ciebie.
  • Usuń: wybierz ikonę Więcej opcji , a następnie opcję Usuń.
  • Przywołanie uczestników: użyj znaku @, aby przywołać uczestników. Zostaną oni powiadomieni za pośrednictwem aplikacji Creative Cloud i poczty e-mail.
  • Ikona Filtruj : wybierz, aby filtrować według RecenzentaGodzinyStanu i Przeczytanych lub Nieprzeczytanych komentarzy.
  • Ukryj lub wyświetl adnotacje: pokaż lub ukryj adnotacje na układzie, przełączając ikonę   Ukryj adnotacje lub   Pokaż adnotacje.
Uwaga:

Usunięcie komentarza powoduje trwałe usunięcie wszystkich powiązanych odpowiedzi.

Więcej zasobów tego rodzaju

Masz pytanie lub pomysł?

Chętnie Cię poznamy. Podziel się swoimi opiniami na forum użytkowników programu Adobe InDesign

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online