Podczas tworzenia dokumentu w programie InDesign, zamiast zaczynać od pustego dokumentu, możesz skorzystać z szerokiego wyboru szablonów, w tym szablonów Adobe Stock. Szablony zawierają zasoby, które można wykorzystać do realizacji projektu. Po otwarciu szablonu w programie InDesign można z nim pracować tak, jak z każdym innym dokumentem programu InDesign.

Oprócz szablonów możesz również utworzyć dokument, wybierając jedno z wielu ustawień predefiniowanych dostępnych w programie InDesign.

Szablony i ustawienia predefiniowane

Szablony

zapewniają bogate i inspirujące treści wielokrotnego użytku do pracy z dokumentami. Szablony można pobierać z usługi Adobe Stock bezpośrednio w programie InDesign. Zawierają one wysokiej jakości grafikę i ilustracje. Pobranych szablonów można używać jako podstawy do tworzenia dokumentów o wspólnych ustawieniach i elementach projektu. Program InDesign zapewnia również puste szablony o wstępnie określonych wymiarach i ustawieniach dla często wykonywanych zadań, takich jak projektowanie wizytówek lub broszur. Szablony otwierają się w programie InDesign jako pliki z rozszerzeniem .indd.

Ustawienia predefiniowane pustych dokumentów

to puste dokumenty z predefiniowanymi wymiarami i ustawieniami. Ustawienia predefiniowane ułatwiają projektowanie na potrzeby odmiennych urządzeń i zastosowań. Przy użyciu ustawień predefiniowanych można na przykład szybko rozpocząć projektowanie materiałów na tablet iPad. Puste dokumenty z predefiniowanymi ustawieniami zawierają ustawienia rozmiaru, strony, kolumny, orientacji, położenia, marginesów i spadów. Można je zmodyfikować przed rozpoczęciem tworzenia dokumentu.  

Kategorie zestawów szablonów i ustawień predefiniowanych:

 • Druk
 • Internet
 • Urządzenie przenośne

Dostęp do okna Nowy dokument

 1. Uruchamianie w programie InDesign

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Plik > Nowy.
  • Kliknij opcję Nowy lub Rozpocznij nowy w przestrzeni roboczej Główna.
  • Użyj następującego skrótu klawiaturowego:
   • (Mac OS) Cmd+N
   • (Windows) Ctrl+N
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę otwartego dokumentu i z menu kontekstowego wybierz polecenie Nowy dokument.
  Nowy dokument z menu kontekstowego
  Nowy dokument z menu kontekstowego

Omówienie: okno dialogowe Nowy dokument

Okno dialogowe Nowy dokument umożliwia między innymi:

 • Tworzenie dokumentów przy użyciu wybranych szablonów Adobe Stock w kilku kategoriach: Drukowanie, WWW i Urządzenie mobilne
 • Wyszukiwanie większej liczby szablonów w usłudze Adobe Stock i tworzenie dokumentów przy ich użyciu
 • Szybkie uzyskiwanie dostępu do plików, szablonów i elementów, które ostatnio otwierano (zakładka Ostatnio używane)
 • Szybki dostęp do szablonów pobranych z witryny internetowej Adobe Stock (zakładka Zapisane)
 • Tworzenie dokumentów przy użyciu Ustawień domyślnych pustego dokumentu w ramach różnych kategorii i urządzeń docelowych. Przed otwarciem ustawień domyślnych można je zmodyfikować.

 

Okno dialogowe Nowy dokument
Zakładka Drukowanie | Okno dialogowe Nowy Dokument

Tworzenie dokumentów przy użyciu ustawień domyślnych

 1. W oknie dialogowym Nowy dokument kliknij zakładkę kategorii: Drukowanie, WWW lub Urządzenie mobilne.

 2. Wybierz ustawienie domyślne.

 3. W razie potrzeby zmień ustawienia dla wybranych ustawień domyślnych w panelu Szczegóły ustawień domyślnych dostępnym po prawej.

 4. Kliknij polecenie Utwórz. W programie InDesign zostanie otwarty nowy dokument oparty na ustawieniach domyślnych.

Modyfikowanie ustawień domyślnych

Przed otwarciem dokumentu używającego ustawień domyślnych można je zmienić w prawym okienku.

 1. Określanie nazwy dokumentu

 2. Określ następujące ustawienia domyślne:

  Szerokość i wysokość:

  określ rozmiar dokumentu.

  Jednostki:

  określ jednostkę miary dla dokumentu.

  Orientacja:

  określ orientację strony dokumentu — poziomą lub pionową.

  Strony:

  określ liczbę stron w nowym dokumencie.

  Strony widzące:

  zaznacz tę opcję, aby lewa i prawa strona znajdowały się naprzeciw siebie na dwustronicowej rozkładówce.

  Zacznij od nr:

  określ, od jakiego numeru rozpocznie się dany dokument. Jeśli podasz liczbę parzystą (na przykład 2), mając wybraną opcję Strony widzące, to pierwsza para stron w tym dokumencie zacznie się od pary stron widzących.

  Główna ramka tekstowa:

  wybierz tę opcję, aby dodać główną ramkę tekstową na stronie wzorcowej.

  Kolumny:

  określ liczbę łamów w dokumencie.

  Odstęp:

  określ wielkość odstępu między kolumnami.

  Marginesy:

  określ marginesy dla każdej strony dokumentu. Aby użyć innych wartości dla różnych stron, usuń połączenie wymiarów, klikając ikonę łańcucha .

  Spad i informacje o pracy:

  określ pozycję spadu po obu stronach dokumentu. Aby użyć innych wartości dla różnych stron, usuń połączenie wymiarów, klikając ikonę łańcucha .

  Podgląd:

  wybierz tę opcję, aby zobaczyć podgląd orientacji i rozmiaru dokumentu przed utworzeniem nowego pliku.

  Modyfikowanie ustawień domyślnych
  Modyfikowanie ustawień domyślnych
 3. Kliknij opcję Utwórz, aby otworzyć dokument z ustawieniami predefiniowanymi.

Tworzenie dokumentów przy użyciu szablonów z usługi Stock

Program InDesign umożliwia dostęp do licznych szablonów usługi Adobe Stock, w tym szablonów na tablety, urządzenia mobilne, papier firmowy, koperty, wizytówki i wiele innych. W szablonach z warstwami czcionek są używane podstawowe czcionki lub czcionki, które można aktywować przy pomocy usługi Adobe Fonts.  

Aby utworzyć dokument przy użyciu szablonu, wykonaj następujące czynności:

 1. W oknie dialogowym Nowy dokument, kliknij zakładkę kategorii: Drukowanie, WWW, Urządzenie mobilne.

 2. Wybierz szablon.

 3. Kliknij opcję Wyświetl podgląd, aby wyświetlić podgląd szablonu. Podgląd to obraz szablonu, z którym można się zapoznać, aby zdecydować, czy kupić licencję na szablon.

  Podgląd szablonu
  Podgląd szablonu

  Ustawienia pobierania
  Ustawienia pobierania

 4. Kliknij opcję Pobierz.

  W programie InDesign zostanie wyświetlony monit o uzyskanie licencji na szablon z usługi Adobe Stock. Więcej informacji na temat licencjonowania oraz informacje pokrewne zawiera Pomoc usługi Adobe Stock. Po uzyskaniu licencji na szablon, korzystając z przysługujących zasobów lub kredytów dostępnych na koncie, możesz otworzyć szablon jako dokument InDesign (.indd) i pracować na nim.

  Uzyskiwanie licencji na szablon z serwisu Adobe Stock
 5. Po pobraniu szablonu kliknij opcję Otwórz. Jeśli podczas otwierania szablonu zostanie wyświetlony monit o aktywowanie czcionek z usługi Adobe Fonts, kliknij przycisk OK.

Teraz możesz pracować na otwartym dokumencie programu InDesign tak jak na każdym innym dokumencie z rozszerzeniem .indd.

Uwaga:

Pobrane szablony zostaną dodane do biblioteki Creative Cloud o nazwie Szablony Stock. Dostęp do tej biblioteki można uzyskać w panelu Biblioteki CC.

Szablony w bibliotekach CC

Uwaga:

Szablony programu InDesign mają rozszerzenie .indt w nazwie pliku. Należy jednak pamiętać, że po otwarciu szablonu jego instancja otwierana jest jako dokument z rozszerzeniem .indd. Zmiany wprowadzone w dokumencie .indd nie mają wpływu na oryginalnyszablon .indt.

Wyszukiwanie większej liczby szablonów w usłudze Adobe Stock

Oprócz wstępnie wybranych szablonów z usługi Adobe Stock inne szablony można wyszukiwać i pobierać bezpośrednio w oknie dialogowym Nowy dokument.

 • Podczas pracy w oknie dialogowym Nowy dokument wprowadź ciąg wyszukiwania w polu Szukaj szablonów w serwisie Adobe Stock. Można też kliknąć opcję Przejdź, aby przeglądać wszystkie szablony dostępne do wybrania.

Program InDesign otworzy witrynę Adobe Stock w nowym oknie przeglądarki. Wykup licencję i pobierz ten, który spełnia wymagania projektu.

Wyszukiwanie większej liczby szablonów

Korzystanie ze starszego okna dialogowego Nowy dokument

Możesz wyłączyć nową wersję funkcji Nowy dokument i nadal korzystać ze sposobu, w jaki nowe pliki tworzone były w wersjach InDesign CC 2017 i starszych.

 1. Wybierz opcję Preferencje > Ogólne.

 2. Wybierz opcję Użyj starszego okna dialogowego „Nowy dokument”.

  Użyj starszego okna dialogowego Nowy dokument
 3. Kliknij OK.

Uwaga:

Aby uzyskać więcej informacji na temat starszego okna dialogowego Nowy dokument, zobacz temat Tworzenie nowych dokumentów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online