Podręcznik użytkownika Anuluj

Zmiana wyglądu narożnika

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Panel Właściwości
   6. Dotykowa przestrzeń robocza
   7. Domyślne skróty klawiaturowe
   8. Zarządzanie panelem Historia w programie InDesign
   9. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
  3. Generatywna SI
   1. Tekst na obraz
   2. Często zadawane pytania dotyczące generatywnej SI
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Konwertowanie plików PDF na pliki InDesign w programie InDesign (Beta)
   7. Tworzenie plików księgi
   8. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   9. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   10. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   11. Udostępnianie zawartości
   12. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   13. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Języki Azji Południowo-Wschodniej
   4. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   5. Tworzenie tekstu na ścieżce
   6. Punktowanie i numerowanie
   7. Glify i znaki specjalne
   8. Składanie tekstu
   9. Zmienne tekstowe
   10. Generowanie kodów QR
   11. Edycja tekstu
   12. Wyrównywanie tekstu
   13. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   14. Zakotwiczone obiekty
   15. Zawartość połączona
   16. Formatowanie akapitów
   17. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Automatyczny styl tekstu
   3. Praca z pakietami stylów
   4. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Zapisywanie dokumentów w chmurze i dostęp do nich
  2. Organizowanie i udostępnianie dokumentów w chmurze oraz zarządzanie nimi
  3. Wyświetlanie wersji dokumentów w chmurze i zarządzanie nimi
  4. Często zadawane pytania dotyczące dokumentów InDesign w chmurze
  5. Udostępnianie i współpraca
  6. Udostępnianie do recenzji
  7. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  8. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikowanie
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publikacja elektroniczna
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
   12. Eksport i import ustawień użytkownika
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy
  3. Awaria podczas uruchamiania programu
  4. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  5. Rozwiązywanie problemów z plikami
  6. Nie można wyeksportować pliku programu InDesign do pliku PDF
  7. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Polecenie Opcje narożnika pozwala szybko zastosować do dowolnej ścieżki efekty narożników. Dostępne są różne efekty narożnika, od zwykłych zaokrąglonych narożników do wymyślnych ornamentów.

Wpływ różnej grubości linii na kształty narożnika

A. Fantazyjny efekt narożnika bez obrysu B. Ten sam efekt z obrysem o grubości 1 punktów C. Ten sam efekt z obrysem o grubości 4 punktów 

Nadawanie kształtów narożnika przy użyciu okna dialogowego Opcje narożnika

 1. Zaznacz ścieżkę za pomocą narzędzia do zaznaczania.

 2. Wybierz polecenie Obiekt > Opcje narożnika.

 3. Aby zastosować efekt narożnika we wszystkich czterech narożnikach prostokąta, zaznacz ikonę Wszystkie ustawienia takie same . Gdy opcja ta nie jest włączona, po obu stronach ikony widoczne są kropki (jak w przerywanym łańcuchu).

 4. Wybierz efekt narożnika i określ rozmiar dla jednego lub więcej narożników.

  Wartość rozmiar określa promień oddziaływania efektu narożnika z każdego punktu narożnika.

 5. Zaznacz opcję Podgląd, aby obejrzeć rezultat efektu przed jego zastosowaniem. Następnie kliknij przycisk OK.

Użycie funkcji Aktywne narożniki

Dzięki funkcji Aktywne narożniki można stosować efekty narożnika w prostokątnych ramkach. Aby to zrobić, należy kliknąć żółte pole, które pojawia się na ramce i przeciągnąć. Ponadto w każdym narożniku można zastosować inny efekt narożnika z innym promieniem rogu.

 1. Zaznacz prostokątną ramkę i kliknij żółte pole.

  Na zaznaczonej ramce pojawią się cztery żółte romby, wskazując włączenie trybu Aktywne narożniki. Jeśli na zaznaczonej ramce nie pojawi się żółte pole, wybierz polecenie Widok > Dodatki >Pokaż aktywne narożniki.

 2. Aby dodać efekty narożnika, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby dostosować promienie wszystkich czterech narożników jednocześnie, przeciągnij jeden z rombów w kierunku środka ramki.

  • Aby dostosować pojedynczy narożnik, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift w trakcie przeciągania rombu.

  • Aby przewijać różne efekty, kliknij z naciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS) żółty romb.

 3. Aby przerwać edycję narożników, kliknij gdziekolwiek poza zaznaczoną ramką.

Aby usunąć efekt narożnika, wybierz polecenie Obiekt > Opcje narożnika, a następnie wybierz Brak.

Jeśli nie chcesz, aby podczas zaznaczania ramki pojawiało się żółte pole, wybierz polecenie Widok > Dodatki > Ukryj aktywne narożniki.

Wskazówki dotyczące nadawania kształtów narożnika

Miej na uwadze, że:

 • Jeżeli zainstalowano wtyczkę dodającą więcej efektów, to polecenie Opcje narożnika w panelu Obrys będzie zawierać dodatkowe kształty.

 • Efekty narożnika pojawiają się na punktach narożnych ścieżki, ale nie na punktach gładkich. Efekty automatycznie zmieniają kąt po przeniesieniu punktów narożnych ścieżki.

 • Jeżeli efekt narożnika w znaczny sposób zmienia wygląd ścieżki, na przykład tworząc uwypuklenie lub wklęśnięcie, może wpływać na sposób oddziaływania ramki z jej zawartością lub z innymi elementami układu. Zwiększenie rozmiaru efektu narożnika może odsunąć istniejące oblewanie tekstem lub margines wewnętrzny na dalszą odległość od ramki.

 • Efektów narożnika nie można edytować, ale można zmieniać ich wygląd, modyfikując promień narożnika lub zmieniając obrys.

 • Jeżeli po zastosowaniu efektów narożnika są one niewidoczne, sprawdź, czy ścieżka używa punktów narożnych oraz czy nadałeś obrysowi kolor lub gradient. Następnie możesz zwiększyć wartość opcji Rozmiar w oknie dialogowym Opcje narożnika lub powiększyć grubość obrysu w panelu Obrys.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online