Podręcznik użytkownika Anuluj

Zmiana wyglądu narożnika

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Toolbox
   3. Ustawianie preferencji
   4. Dotykowa przestrzeń robocza
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
   7. Rozszerzenie Capture
 3. Tworzenie dokumentów i projektowanie ich układu
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   4. Tworzenie tekstu na ścieżce
   5. Punktowanie i numerowanie
   6. Glify i znaki specjalne
   7. Składanie tekstu
   8. Zmienne tekstowe
   9. Generowanie kodów QR
   10. Edycja tekstu
   11. Wyrównywanie tekstu
   12. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   13. Zakotwiczone obiekty
   14. Zawartość połączona
   15. Formatowanie akapitów
   16. Formatowanie znaków
   17. Znajdowanie i zastępowanie
   18. Słowniki ortograficzne i językowe
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Praca z pakietami stylów
   3. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  6. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  7. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  8. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
   11. Formularze
  9. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   10. Grafika połączona i osadzona
   11. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  10. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Udostępnianie
  1. Korzystanie z plików InDesign w chmurze
  2. Pliki InDesign w chmurze | Częste pytania
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 6. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Funkcja Publish Online
   2. Kopiowanie i wstawianie grafik
   3. Eksport zawartości do formatu EPUB
   4. Opcje Adobe PDF
   5. Eksport zawartości do formatu HTML
   6. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   7. Eksportowanie do formatu JPEG
   8. Eksportowanie do formatu HTML
   9. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   10. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 7. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 8. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Polecenie Opcje narożnika pozwala szybko zastosować do dowolnej ścieżki efekty narożników. Dostępne są różne efekty narożnika, od zwykłych zaokrąglonych narożników do wymyślnych ornamentów.

Wpływ różnej grubości linii na kształty narożnika

A. Fantazyjny efekt narożnika bez obrysu B. Ten sam efekt z obrysem o grubości 1 punktów C. Ten sam efekt z obrysem o grubości 4 punktów 

Nadawanie kształtów narożnika przy użyciu okna dialogowego Opcje narożnika

 1. Zaznacz ścieżkę za pomocą narzędzia do zaznaczania.

 2. Wybierz polecenie Obiekt > Opcje narożnika.

 3. Aby zastosować efekt narożnika we wszystkich czterech narożnikach prostokąta, zaznacz ikonę Wszystkie ustawienia takie same . Gdy opcja ta nie jest włączona, po obu stronach ikony widoczne są kropki (jak w przerywanym łańcuchu).

 4. Wybierz efekt narożnika i określ rozmiar dla jednego lub więcej narożników.

  Wartość rozmiar określa promień oddziaływania efektu narożnika z każdego punktu narożnika.

 5. Zaznacz opcję Podgląd, aby obejrzeć rezultat efektu przed jego zastosowaniem. Następnie kliknij przycisk OK.

Użycie funkcji Aktywne narożniki

Dzięki funkcji Aktywne narożniki można stosować efekty narożnika w prostokątnych ramkach. Aby to zrobić, należy kliknąć żółte pole, które pojawia się na ramce i przeciągnąć. Ponadto w każdym narożniku można zastosować inny efekt narożnika z innym promieniem rogu.

 1. Zaznacz prostokątną ramkę i kliknij żółte pole.

  Na zaznaczonej ramce pojawią się cztery żółte romby, wskazując włączenie trybu Aktywne narożniki. Jeśli na zaznaczonej ramce nie pojawi się żółte pole, wybierz polecenie Widok > Dodatki >Pokaż aktywne narożniki.

 2. Aby dodać efekty narożnika, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby dostosować promienie wszystkich czterech narożników jednocześnie, przeciągnij jeden z rombów w kierunku środka ramki.

  • Aby dostosować pojedynczy narożnik, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift w trakcie przeciągania rombu.

  • Aby przewijać różne efekty, kliknij z naciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS) żółty romb.

 3. Aby przerwać edycję narożników, kliknij gdziekolwiek poza zaznaczoną ramką.

Aby usunąć efekt narożnika, wybierz polecenie Obiekt > Opcje narożnika, a następnie wybierz Brak.

Jeśli nie chcesz, aby podczas zaznaczania ramki pojawiało się żółte pole, wybierz polecenie Widok > Dodatki > Ukryj aktywne narożniki.

Wskazówki dotyczące nadawania kształtów narożnika

Miej na uwadze, że:

 • Jeżeli zainstalowano wtyczkę dodającą więcej efektów, to polecenie Opcje narożnika w panelu Obrys będzie zawierać dodatkowe kształty.

 • Efekty narożnika pojawiają się na punktach narożnych ścieżki, ale nie na punktach gładkich. Efekty automatycznie zmieniają kąt po przeniesieniu punktów narożnych ścieżki.

 • Jeżeli efekt narożnika w znaczny sposób zmienia wygląd ścieżki, na przykład tworząc uwypuklenie lub wklęśnięcie, może wpływać na sposób oddziaływania ramki z jej zawartością lub z innymi elementami układu. Zwiększenie rozmiaru efektu narożnika może odsunąć istniejące oblewanie tekstem lub margines wewnętrzny na dalszą odległość od ramki.

 • Efektów narożnika nie można edytować, ale można zmieniać ich wygląd, modyfikując promień narożnika lub zmieniając obrys.

 • Jeżeli po zastosowaniu efektów narożnika są one niewidoczne, sprawdź, czy ścieżka używa punktów narożnych oraz czy nadałeś obrysowi kolor lub gradient. Następnie możesz zwiększyć wartość opcji Rozmiar w oknie dialogowym Opcje narożnika lub powiększyć grubość obrysu w panelu Obrys.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto