Określanie sposobu mieszania kolorów

Mieszanie kolorów w nakładających się obiektach określają tryby mieszania. Tryby mieszania pozwalają zmieniać sposób, w jaki kolory obiektów mieszają się z obiektami pod spodem.

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt lub grupę.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W panelu Efekty wybierz z menu tryb mieszania (np. Zwykły lub Nakładka).

  • W polu Przezroczystość okna dialogowego Efekty wybierz tryb mieszania z menu.

Opcje trybu mieszania

Tryby mieszania określają sposób, w jaki kolor bazowy, kolor wzoru pod spodem, oddziałuje z kolorem mieszania, czyli kolorem wybranego obiektu lub grupy obiektów. Kolor wynikowy powstaje wskutek mieszania.

Zwykły

Koloruje zaznaczenie kolorem mieszania, bez oddziaływania z kolorem bazowym. Jest to tryb domyślny.

Mnożenie

Mnoży kolor bazowy przez kolor mieszania. Kolor wynikowy jest zawsze ciemniejszy. Mnożenie jakiegokolwiek koloru przez czarny daje czerń. Mnożenie dowolnego koloru przez biały pozostawia ten kolor bez zmian. Efekt ten przypomina rysowanie po stronie kolorowymi markerami.

Mnożenie odwrotności

Mnoży odwrotności koloru mieszania i koloru bazowego. Wynikowy kolor jest zawsze jaśniejszy. Mieszanie z czernią pozostawia kolor bez zmian. Mieszanie z bielą daje biel. Efekt ten przypomina rzucanie kilku slajdów z projektora jeden na drugi.

Nakładka

Mnoży kolory lub ich odwrotności, w zależności od koloru bazowego. Wzory lub kolory nakładające się na istniejącą grafikę zachowują cienie i światła koloru bazowego i dodają kolor mieszania, odzwierciedlając poziom jasności lub ciemności koloru oryginalnego.

Łagodne światło

Przyciemnia lub rozjaśnia kolor, w zależności od koloru mieszania. Efekt ten jest podobny do oświetlania grafiki rozproszonym światłem.

Jeżeli kolor mieszany (źródło światła) jest jaśniejszy niż 50% szarości, to grafika jest rozjaśniana, tak jak przy rozcieńczaniu koloru. Jeśli kolor mieszany jest ciemniejszy od 50-procentowej szarości, obraz zostaje przyciemniony poprzez zwiększenie kontrastu. Malowanie czystą czernią lub bielą daje wyraźnie ciemniejsze lub jaśniejsze obszary, ale nie tworzy czystej bieli czy czerni.

Ostre światło

Mnoży kolory lub ich odwrotności, w zależności od koloru mieszania. Efekt ten jest podobny do oświetlania grafiki ostrym reflektorem punktowym.

Jeżeli kolor mieszany (źródło światła) jest jaśniejszy niż 50% szarości, grafika jest rozjaśniana, tak jak przy mieszaniu typu Mnożenie odwrotności. Jest to przydatne przy dodawaniu do grafiki świateł. Jeżeli kolor mieszany jest ciemniejszy niż 50% szarości, grafika jest przyciemniana, tak jak przy trybie Mnożenie. Jest to przydatne przy dodawaniu do grafiki cieni. Malowanie czystą czernią lub bielą daje czystą czerń lub biel.

Rozjaśnianie

Rozjaśnia kolor bazowy odpowiednio do koloru mieszania. Mieszanie z czernią nie zmienia koloru.

Ściemnianie

Przyciemnia kolor bazowy odpowiednio do koloru mieszania. Mieszanie z bielą nie zmienia koloru.

Ciemniej

Wybiera kolor bazowy lub kolor mieszania jako kolor wynikowy — w zależności od tego, który jest ciemniejszy. Obszary jaśniejsze niż kolor mieszania są zastępowane, a obszary ciemniejsze niż kolor mieszania nie zmieniają się.

Jaśniej

Wybiera kolor bazowy lub kolor mieszania jako kolor wynikowy — w zależności od tego, który jest jaśniejszy. Obszary ciemniejsze niż kolor mieszania są zastępowane, a obszary jaśniejsze niż kolor mieszania nie zmieniają się.

Różnica

Odejmuje kolor mieszania od koloru bazowego, albo kolor bazowy od koloru mieszania, w zależności od tego, który ma większą jasność. Mieszanie z bielą odwraca wartości koloru bazowego; mieszanie z czernią nie powoduje żadnej zmiany.

Wykluczenie

Tworzy efekt podobny do trybu Różnica, ale o niższym kontraście. Mieszanie z bielą odwraca komponenty koloru bazowego. Mieszanie z czernią nie zmienia koloru.

Barwa

Tworzy kolor o jasności i nasyceniu koloru bazowego, a barwie koloru mieszania.

Nasycenie

Tworzy kolor o jasności i barwie koloru bazowego, a nasyceniu koloru mieszania. Malowanie w tym trybie po obszarze bez nasycenia (szarym) nie powoduje żadnych zmian.

Kolor

Tworzy kolor o jasności koloru bazowego, a barwie i nasyceniu koloru mieszania. Zachowuje to poziomy szarości w grafice i jest wygodną metodą kolorowania rysunków monochromatycznych albo podbarwiania rysunków kolorowych.

Jasność

Tworzy kolor o barwie i nasyceniu koloru bazowego, a jasności koloru mieszania. Tryb ten tworzy efekt odwrotny od Trybu kolorów.

Uwaga:

Unikaj stosowania trybów mieszania Różnica, Wyłączenie, Barwa, Nasycenie, Kolor i Jasność do obiektów zawierających kolor dodatkowy. Użycie takich trybów mieszania w stosunku do kolorów dodatkowych może spowodować powstanie w dokumencie niepożądanych kolorów. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Najlepsze procedury postępowania podczas tworzenia przezroczystości.

Izolowanie trybów mieszania

Gdy zastosujesz tryb mieszania do obiektu, to kolory obiektu mieszają się z kolorami wszystkich obiektów leżących pod nim. Jeżeli chcesz ograniczyć mieszanie tylko do konkretnych obiektów, możesz zgrupować te obiekty, a następnie zastosować do grupy opcję Izoluj mieszanie. Opcja Izoluj mieszanie ogranicza mieszanie do obiektów znajdujących się w grupie. Natomiast obiekty pod grupą pozostają bez zmian. (Jest to przydatne w przypadku obiektów, którym nadano tryb mieszania inny niż Zwykły).

Grupa (gwiazda i kółko) z wyłączoną opcją Izoluj mieszanie (po lewej) i włączoną opcją Izoluj mieszanie (po prawej)

Należy pamiętać, że chociaż tryby mieszania nadaje się poszczególnym obiektom, to opcję Izoluj mieszanie nadaje się całej grupie. Opcja ta izoluje interakcje związane z mieszaniem do obiektów w grupie. Nie wpływa natomiast na tryby mieszania nadane bezpośrednio grupie.

 1. Zastosuj tryby mieszania i ustawienia krycia do poszczególnych obiektów, których mieszanie ma zostać wyizolowane.
 2. Używając narzędzia Zaznaczenie zaznacz obiekty, które mają zostać wyizolowane.
 3. Wybierz polecenie Obiekt > Grupuj.
 4. Wybierz opcję Izoluj mieszanie na panelu Efekty. (Jeżeli opcja ta nie jest widoczna, wybierz polecenie Pokaż opcje z menu panelu Efekty).

  Uwaga:

  Mieszanie obiektów możesz wyizolować w pliku PDF, który zawiera tryby mieszania. Umieść plik PDF. Podczas umieszczania pliku zaznacz opcję Przezroczyste tło w oknie dialogowym Umieść PDF. Następnie zastosuj opcję Izoluj mieszanie.

Odcinanie obiektów w grupie

Za pomocą opcji Grupa odcinania w panelu Efekty można sprawić, że przezroczystość i atrybuty mieszania każdego obiektu w zaznaczonej grupie będą odcinać—czyli optycznie blokować—obiekty leżące pod nimi w tej samej grupie. Wycinane są tylko obiekty należące do zaznaczonej grupy. Obiekty pod zaznaczoną grupą są nadal modyfikowane przez mieszanie lub przezroczystość nadane obiektom grupy.

Należy pamiętać, że chociaż tryby mieszania i krycie nadaje się poszczególnym obiektom, to opcję Grupa wycinania nadaje się całej grupie.

Grupa z wyłączoną opcją Grupa wycinania (po lewej) oraz grupa z włączoną opcją Grupa wycinania (po prawej)
 1. Zastosowuj tryby mieszania i ustawienia krycia do poszczególnych obiektów, przy których ma zachodzić wycinanie.
 2. Używając narzędzia Zaznaczenie i zaznacz obiekty, które mają być wycinane.
 3. Wybierz polecenie Obiekt > Grupuj.
 4. Wybierz opcję Grupa odcinania w panelu Efekty. (Jeżeli opcja ta nie jest widoczna, wybierz polecenie Pokaż opcje z menu panelu Efekty).

Określanie przestrzeni koloru do mieszania obiektów przezroczystych

Aby mieszać kolory obiektów przezroczystych na stronach widzących, InDesign konwertuje kolory wszystkich obiektów na wspólną przestrzeń, używając dla dokumentu profilu CMYK lub RGB. Ta przestrzeń mieszania umożliwia mieszanie przezroczystości obiektów z różnych przestrzeni kolorów. Aby uniknąć niedopasowania kolorów w różnych obszarach obiektów na ekranie i na wydruku, przestrzeń mieszania jest stosowana zarówno do wyświetlania ekranowego, jak i do spłaszczania.

Przestrzeń mieszania jest stosowana tylko do tych stron widzących, które zawierają przezroczystość.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Przestrzeń mieszania przezroczystości, a następnie jedną z przestrzeni koloru dokumentu.

Uwaga:

Dla typowych dokumentów do druku należy wybrać przestrzeń CMYK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online