Podręcznik użytkownika Anuluj

Praca z próbkami

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Panel Właściwości
   6. Dotykowa przestrzeń robocza
   7. Domyślne skróty klawiaturowe
   8. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
  3. Generatywna SI
   1. Tekst na obraz
   2. Często zadawane pytania dotyczące generatywnej SI
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Konwertowanie plików PDF na pliki InDesign w programie InDesign (Beta)
   7. Tworzenie plików księgi
   8. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   9. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   10. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   11. Udostępnianie zawartości
   12. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   13. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Języki Azji Południowo-Wschodniej
   4. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   5. Tworzenie tekstu na ścieżce
   6. Punktowanie i numerowanie
   7. Glify i znaki specjalne
   8. Składanie tekstu
   9. Zmienne tekstowe
   10. Generowanie kodów QR
   11. Edycja tekstu
   12. Wyrównywanie tekstu
   13. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   14. Zakotwiczone obiekty
   15. Zawartość połączona
   16. Formatowanie akapitów
   17. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Automatyczny styl tekstu
   3. Praca z pakietami stylów
   4. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Zapisywanie dokumentów w chmurze i dostęp do nich
  2. Organizowanie i udostępnianie dokumentów w chmurze oraz zarządzanie nimi
  3. Wyświetlanie wersji dokumentów w chmurze i zarządzanie nimi
  4. Często zadawane pytania dotyczące dokumentów InDesign w chmurze
  5. Udostępnianie i współpraca
  6. Udostępnianie do recenzji
  7. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  8. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikowanie
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publikacja elektroniczna
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
   12. Eksport i import ustawień użytkownika
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy
  3. Awaria podczas uruchamiania programu
  4. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  5. Rozwiązywanie problemów z plikami
  6. Nie można wyeksportować pliku PDF
  7. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Zmiany w obsłudze katalogów kolorów Pantone

Standardowe, wstępnie ładowane biblioteki kolorów, znane również jako katalogi lub księgi Pantone Color, zostaną wycofane z programów Illustrator, InDesign i Photoshop w aktualizacjach wydanych po 16 sierpnia 2022 r.

Począwszy od listopada 2022 r. w oprogramowaniu pozostaną jedynie następujące katalogi Pantone Color:

 • PANTONE+ CMYK — powlekany
 • PANTONE+ CMYK — niepowlekany
 • PANTONE+ Metallic — powlekany

Klienci, którzy korzystają z kolorów Pantone w swoich obiegach pracy, będą musieli nabyć licencję Pantone za pośrednictwem wtyczki Pantone Connect dostępnej w serwisie Adobe Exchange.

Panel Próbki (Okno > Kolor > Próbki) umożliwia tworzenie i nazywanie kolorów, gradientów lub tint oraz szybkie stosowanie ich w dokumencie. Próbki ułatwiają modyfikowanie schematów koloru bez potrzeby odszukiwania i dostosowywania poszczególnych obiektów.

Gdy wypełnienie lub obrys zaznaczonego tekstu lub obiektu zawiera kolor lub gradient z panelu Próbki, to zastosowana próbka jest wyróżniona na panelu Próbki. Utworzone próbki są powiązane tylko z bieżącym dokumentem. Każdy dokument może mieć inny zestaw próbek zapisany na panelu Próbki.

 Podczas przygotowania do druku można posłużyć się próbkami, aby precyzyjnie wskazać kolory dodatkowe. Można także określić ustawienia kolorów w profilu inspekcji wstępnej, aby dopasować je do typu drukarki.

Domyślnie na panelu Próbki znajduje się sześć kolorów CMYK: niebieskozielony, karmazynowy, żółty, czerwony, zielony i niebieski.

 Podczas drukowania książki, której rozdziały zawierają próbki powodujące konflikt, można nakazać programowi InDesign zsynchronizowanie ustawień z dokumentem wzorcowym. (Zobacz Synchronizowanie dokumentów księgi).

Rodzaje próbek

Skorzystaj z menu paneluPróbki, aby utworzyć nowe próbki kolorów, wczytać próbki z innego dokumentu itd. Panel Próbki przechowuje następujące typy próbek:

Kolory

Ikony na panelu Próbki identyfikują kolory dodatkowe () i podstawowe () oraz tryby koloru LAB (), RGB (), CMYK (), HSB () oraz Farby mieszane ().

Tinty

Wartość procentowa obok próbki na panelu Próbki oznacza tintę koloru dodatkowego lub podstawowego.

Gradienty

Ikona na panelu Próbki wskazuje, czy gradient jest promienisty () czy liniowy ().

Brak

Próbka Brak usuwa obrys lub wypełnienie z obiektu. Próbki tej nie można edytować ani usunąć.

Panel Próbki
Kliknij dwukrotnie kolor, aby otworzyć okno dialogowe Opcje próbki

Pasery

Próbka Pasery  to wbudowana próbka powodująca, że oznaczone nią obiekty są drukowane na każdym rozbarwieniu wykonywanym na drukarce PostScript. Próbki tej nie można edytować ani usunąć.

Czarny

Czarny to wbudowany kolor podstawowy — 100% czerni, zdefiniowany w modelu CMYK. Próbki tej nie można edytować ani usunąć. Domyślnie, wszystkie wystąpienia próbki Czarny są nadrukowywane (nakładane na wierzch) kolorów leżących pod spodem; dotyczy to także znaków tekstowych każdej wielkości. Zachowania tego nie można wyłączyć.

Papier

Papier to wbudowana próbka symulująca kolor papieru, na którym dokument będzie drukowany. Obiekty znajdujące się za obiektem w kolorze papieru nie zostaną wydrukowane w tych miejscach, w których je zasłania. Zamiast obiektów w tym miejscu widoczny będzie kolor papieru. Aby dostosować próbkę Papier do koloru używanego papieru, należy dwukrotnie kliknąć tę próbkę na panelu Próbki. Kolor papieru pełni tylko funkcję podglądu — nie będzie drukowany na drukarce kompozytowej ani na rozbarwieniach. Próbki tej nie można usunąć. Nie należy stosować próbki Papier po to, aby usunąć kolor z obiektu. Do tego celu służy próbka Brak.

 Jeżeli próbka Papier nie funkcjonuje w opisany sposób na drukarce bez obsługi języka PostScript, można spróbować przełączyć sterownik drukarki na tryb grafiki rastrowej.

Do panelu Próbki można także dodać kolory z biblioteki próbek, tak aby były one zapisywane razem z dokumentem.

Dostosowywanie wyświetlania próbek

Dostosowywać można wielkość próbek oraz wyświetlanie nazwy obok próbki. Kliknij menu panelu Próbki, aby dostosować wyświetlanie próbek.

 • Aby wyświetlić wszystkie próbki koloru, tinty i gradientu, wybierz opcję Pokaż wszystkie próbki .
 • Aby wyświetlić tylko próbki standardowych kolorów podstawowych, kolorów dodatkowych oraz tint, wybierz opcję Pokaż próbki kolorów .
 • Aby wyświetlić tylko próbki gradientu, wybierz opcję Pokaż próbki gradientów .

 Próbka Brak jest zawsze wyświetlana, niezależnie od tego, który przycisk się naciśnie.

Próbki mogą zawierać kolory dodatkowe lub podstawowe, farby mieszane (kolory CMYK zmieszane z kolorami dodatkowymi), kolory RGB, HSB lub LAB, gradienty oraz tinty.

Po umieszczeniu w dokumencie obrazu zawierającego kolory dodatkowe, kolory takie są automatycznie dodawane do panelu Próbki. Próbki te można nadawać obiektom w dokumencie, ale nie można ich usuwać ani zmieniać ich definicji.

Tworzenie próbek

Próbki można tworzyć nie tylko od nowa, ale także na podstawie koloru istniejącego obiektu. Zanim utworzysz próbki, ustal z drukarnią, jakie ustawienia będą odpowiednie.

Tworzenie nowej próbki koloru

 1. Wybierz polecenie Nowa próbka koloru z menu panelu Próbki.

 2. W polu Typ koloru wybierz metodę, jaką kolory będą drukowane na maszynie drukarskiej.

 3. Wypełnij pole Nazwa próbki.

 4. Z menu Tryb koloru wybierz tryb, w którym chcesz definiować kolor. Przeciągnij suwaki, zmieniając wartości kolorów. Można także wprowadzać wartości liczbowe w polach obok suwaków.

 5. Wciśnij przycisk OK, aby dodać próbkę i zamknąć okno dialogowe.

Tworzenie próbki na podstawie koloru obiektu

 1. Zaznacz obiekt.

 2. Wybierz pole obrysu lub wypełnienia na panelu Próbki.

 3. Kliknij przycisk Nowa próbka   i dwukrotnie kliknij powstałą nową próbkę.

Wybrany kolor lub gradient pojawi się na panelu Próbki oraz w polu Wypełnienie lub Obrys, a także zostanie zastosowany do wypełnienia lub obrysu wszystkich zaznaczonych obiektów.

 Aby bezpośrednio zdefiniować kolor dodatkowy, używając przycisku Nowa próbka na panelu Próbki, należy usunąć zaznaczenie ze wszystkich próbek, przytrzymać klawisze Alt+Ctrl (Windows) lub Option+Command (Mac OS) i kliknąć przycisk Nowa próbka .

Dodawanie nienazwanych kolorów oraz edycja kolorów domyślnych na panelu Próbki

Kolory można tworzyć, korzystając z panelu Kolor lub okna Próbnik kolorów. Jednak kolory nienazwane trudniej jest później edytować i stosować z zachowaniem spójności. Wybierz opcję Dodaj kolory nienazwane na panelu Próbki, aby wyszukać nienazwane kolory zastosowane do obiektów w dokumencie, a następnie dodaj je do panelu Próbki. Kolory są automatycznie nazywane zgodnie z ich składowymi CMYK, RGB, HSB lub LAB.

Próbki, które są domyślnie wyświetlane na panelu Próbki w nowych dokumentach, można zmodyfikować.

Powielanie, edytowanie i sortowanie próbek

Próbki można także powielać. Jest to przydatne, gdy trzeba utworzyć cieplejszą lub chłodniejszą wersję istniejącego koloru. Wybierz opcję Powiel próbkę, aby utworzyć duplikat próbki. Poszczególne atrybuty próbki można modyfikować, wybierając polecenie Opcje próbek. Próbki można sortować według nazwy lub wartości koloru. Sortować można wszystkie lub tylko wybrane próbki. Próbki znajdujące się w grupie kolorów również są sortowane zgodnie z zastosowanymi ustawieniami sortowania.

Zarządzanie nazwami próbek

Domyślnie nazwa próbki koloru rozbarwianego wyprowadzana jest z wartości składowych tego koloru. Na przykład, jeżeli utworzony zostanie czerwony kolor CMYK używający 10% farby niebieskozielonej, 75% farby karmazynowej, 100% farby żółtej oraz 0% farby czarnej, próbka zostanie domyślnie nazwana C=10 M=75 Y=100 K=0. Ułatwia to rozpoznawanie składowych kolorów CMYK.

Nazwa próbki podstawowego koloru rozbarwianego jest automatycznie uaktualniana po zmianie jego składowych CMYK; w razie potrzeby można wyłączyć tę opcję w odniesieniu do poszczególnych próbek. 

 1. Dwukrotnie kliknij kolor podstawowy na panelu Próbki.
 2. Wybierz opcję Nazwa z wartością koloru, aby program InDesign automatycznie zmienił nazwę próbki po zmodyfikowaniu jej składowych CMYK. Usuń zaznaczenie, jeśli chcesz zmienić nazwę ręcznie.

 3. Kliknij przycisk OK.

Usuwanie próbek

Przy usuwaniu próbki, która została nadana obiektowi w dokumencie program InDesign prosi o wybór próbki zastępczej. Można wybrać istniejącą lub nienazwaną próbkę. Jeżeli usunie się próbkę używaną jako podstawa tinty lub farby mieszanej, program poprosi o wybranie próbki zastępczej.

Usuwanie pojedynczych próbek

 1. Zaznacz jedną lub więcej próbek.

 2. Wybierz opcję Usuń   na panelu Próbki.

 3. Program InDesign zapyta, w jaki sposób zastąpić usuwaną próbkę. Wykonaj jedną z następujących czynności i kliknij przycisk OK:

  • Aby zastąpić wszystkie wystąpienia tej próbki inną próbką, zaznacz opcję Usuń próbkę i wybierz próbkę z menu.

  • Aby zastąpić wszystkie wystąpienia danej próbki odpowiednim kolorem nienazwanym, zaznacz opcję Nienazwana próbka.

Usuwanie wszystkich nieużywanych próbek

 1. Z menu panelu Próbki wybierz polecenie Zaznacz wszystkie nieużywane. Zaznaczone zostaną tylko próbki, które nie są obecnie używane w aktywnym pliku.

 2. Wybierz opcję Usuń   na panelu Próbki.

 Nie można usuwać kolorów dodatkowych, które zostały użyte w plikach graficznych umieszczonych w dokumencie. Aby usunąć te próbki, trzeba najpierw usunąć umieszczoną grafikę. Jednak w rzadkich przypadkach nie można usunąć koloru dodatkowego nawet po usunięciu grafiki. W takiej sytuacji skorzystaj z polecenia Plik > Eksportuj, aby utworzyć plik w formacie InDesign Markup (IDML), a następnie ponownie otwórz ten plik w programie InDesign.

Scalanie i zapisywanie próbek

Podczas importowania próbek lub kopii elementów z innych dokumentów może się okazać, że do różnych obiektów są zastosowane powielone próbki. Powielone próbki można połączyć i zapisywać do wykorzystania w innych dokumentach. Próbki można zapisać w formacie Adobe Swatch Exchange (.ase), InDesign, Illustrator i Adobe Photoshop

Scalanie próbek

 1. Na panelu Próbki, wybierz co najmniej dwie zduplikowane próbki.

  Bazą scalania będzie pierwsza zaznaczona próbka.

 2. Wybierz polecenie Scal próbki z menu panelu Próbki.

Zapisywanie próbek

 1. Na panelu Próbki zaznacz te próbki, które mają zostać zapisane.

 2. Wybierz polecenie Zapisz próbki z menu panelu Próbki.

 3. Określ nazwę i miejsce zapisania pliku, po czym kliknij przycisk Zapisz.

Używanie tych samych próbek w różnych aplikacjach

Aby próbki utworzone w programach Photoshop, Illustrator i InDesign mogły być używane w innych aplikacjach, zapisz bibliotekę próbek. Tak długo, jak ustawienia kolorów podlegają synchronizacji, kolory używane w różnych aplikacjach wyglądają identycznie.

 1. Przejdź do panelu Próbki, utwórz próbki kolorów dodatkowych i podstawowych do udostępnienia, a następnie usuń niepotrzebne próbki.

 2. Z menu panelu Próbki wybierz polecenie Zapisz próbki i zapisz próbki w łatwo dostępnym miejscu.

 3. Wczytaj bibliotekę próbek do paneli Próbki w programach Photoshop, Illustrator i InDesign.

 Funkcja udostępniania próbek w różnych aplikacjach nie dotyczy próbek następujących elementów: wzorków, gradientów, farb mieszanych i tint, a także próbek paserów z programu Illustrator lub InDesign, próbek kolorów katalogowych, HSB, XYZ, bichromii, kolorów monitorRGB, próbek krycia, próbek całkowitego pokrycia farbą oraz kolorów webRGB z programu Photoshop. Podczas zapisywania wymienione próbki są automatycznie ignorowane.

Importowanie próbek

Kolory i gradienty z innych dokumentów można zaimportować, dodając wszystkie próbki lub ich część do panelu Próbki. Próbki można wczytać z plików InDesign (.indd), szablonów InDesign (.indt), plików programu Illustrator (.ai lub .eps), oraz plików Adobe Swatch Exchange (.ase) utworzonych przez programy InDesign, Illustrator lub Photoshop Pliki Adobe Swatch Exchange zawierają próbki zapisane w formacie Adobe Swatch Exchange.

InDesign zawiera także biblioteki kolorów z innych systemów barw, takich jak ANPA. Można też dodawać biblioteki za pośrednictwem Pantone Connect. Do panelu Próbki dodawane są również kolory dodatkowe użyte w zaimportowanych plikach EPS, PDF, TIFF oraz Adobe Photoshop (PSD).

Importowanie wybranych próbek z pliku

 1. Wybierz polecenie Nowa próbka koloru z menu panelu Próbki.

 2. Kliknij opcję Inna biblioteka na liście Tryb koloru, a następnie wybierz plik, z którego mają zostać zaimportowane próbki.

 3. Wybierz polecenie Otwórz.

 4. Wybierz próbki, które chcesz zaimportować, i kliknij przycisk OK.

Importowanie wszystkich próbek z pliku

 1. Z menu panelu Próbki wybierz polecenie Wczytaj próbki.

 2. Dwukrotnie kliknij dokument InDesign.

Kopiowanie próbek między dokumentami programu InDesign

Próbkę (albo obiekt z nadaną próbką) można skopiować lub przeciągnąć z jednego dokumentu do drugiego. W takim przypadku próbka jest dodawana do panelu Próbki dokumentu docelowego. Aby skopiować również tinty i gradienty tej próbki, trzeba skopiować oryginalny obiekt, a nie tylko próbkę.

Wczytywanie próbek z predefiniowanych, własnych bibliotek kolorów

InDesign umożliwia wybór kolorów z szeregu bibliotek, w tym z bibliotek Toyo™ Ink Electronic Color Finder™ 1050, systemu kolorów Focoltone®, systemu próbek kolorów Trumatch™, DIC Process Color Note, a także bibliotek przeznaczonych do zastosowania w Internecie. Przed użyciem biblioteki próbek należy skonsultować się z przygotowalnią, aby określić, które biblioteki obsługuje.

 1. Wybierz polecenie Nowa próbka koloru z menu panelu Próbki.
 2. Wybierz plik biblioteki z listy Tryb koloru.

 3. Wybierz przynajmniej jedną próbkę z biblioteki i kliknij przycisk Dodaj. (Aby zamknąć okno dialogowe bez dodawania próbek, kliknij przycisk OK.)

 4. Po zakończeniu dodawania próbek kliknij przycisk Zakończ.

Biblioteki kolorów zainstalowane z programem InDesign

Program InDesign instaluje biblioteki kolorów odpowiadające opisanym poniżej systemom pasowania kolorów. Można także zainstalować dodatkowe biblioteki kolorów i wczytać próbki z tych bibliotek do programu InDesign.

Kolor ANPA

Zawiera 300 kolorów wybranych przez ANPA (Amerykańskie stowarzyszenie wydawców prasy). Kolory z tej biblioteki używane są głównie jako kolory dodatkowe w gazetach.

Biblioteka DIC Kolor

Oferuje 1280 kolorów dodatkowych CMYK z systemu DIC Process Color Note. Kolory można dopasowywać na podstawie broszury DIC Color Guide, wydanej przez Dainippon Ink & Chemicals, Inc. Więcej informacji można uzyskać od firmy Dainippon Ink & Chemicals, Inc., w Tokio, Japonia.

Biblioteki kolorów zainstalowane w programie InDesign
Biblioteki kolorów zainstalowane w programie InDesign

FOCOLTONE

Składa się z 763 kolorów CMYK. Kolorów Focoltone można używać, aby uniknąć problemów z zalewkami i pasowaniem klisz, sprawdzając na kartach Focoltone nadruki składające się na dany kolor. Więcej informacji można uzyskać od firmy Focoltone International, Ltd., w Stafford, Wielka Brytania.

Biblioteka HKS

Należy z niej korzystać, gdy wydruk używa kolorów z systemu HKS, który jest stosowany w Europie.

PANTONE®

Biblioteki PANTONE® to dobrze znane standardy reprodukcji kolorów dodatkowych.  Dostęp do kolorów z biblioteki Pantone można uzyskać za pośrednictwem wtyczki Pantone Connect do pobrania z serwisu Adobe Exchange.

 

Jednolite kolory PANTONE można wydrukować w kolorach CMYK. Aby porównać jednolity kolor PANTONE z jego najbliższym odpowiednikiem CMYK należy posłużyć się mapą konwersji kolorów jednolitych na rozbarwiane PANTONE. Pod każdym kolorem podane są wartości procentowe tint rastrów CMYK. Podręcznik ten jest teraz drukowany na jaśniejszym papierze powlekanym i zawiera mapy porównawcze 147 nowych kolorów jednolitych z najbliższymi im kolorami CMYK.

 

Zestawienia kolorów rozbarwianych PANTONE oferują ponad 3 000 kombinacji kolorów CMYK. Są one obecnie drukowane na papierach powlekanych i niepowlekanych. Zestawienie ma format wachlarzyka i prezentuje kolory w porządku chromatycznym, ułatwiając wybór koloru i określenie wartości rastrów CMYK.

 

Więcej informacji można uzyskać od firmy Pantone, Inc., Carlstadt w stanie New Jersey, U.S.A.

System (Windows)

Zawiera 256 kolorów z domyślnego 8-bitowego panelu Windows, opartego na jednorodnym próbkowaniu kolorów RGB.

System (Mac OS)

Zawiera 256 kolorów z domyślnego 8-bitowego panelu Mac OS, opartego na jednorodnym próbkowaniu kolorów RGB.

TOYO COLOR FINDER

Zawiera 1050 kolorów utworzonych na bazie farb drukarskich najczęściej używanych w Japonii. Użytkownik może użyć systemu Toyo 94 Color Finder lub nowszego Toyo Color Finder. Zapoznaj się z wzornikiem kolorów przedstawiającym wydrukowane próbki Toyo Ink. Wzornik ten dostępny jest w drukarniach i w sklepach z artykułami graficznymi. Więcej informacji można uzyskać od firmy Toyo Ink Manufacturing Co., Ltd., w Tokio, Japonia.

TRUMATCH

Umożliwia przewidywalne dopasowywanie kolorów CMYK. Zawiera 2000 możliwych do osiągnięcia, generowanych komputerowo kolorów. Kolory TRUMATCH są równomiernie rozmieszczone wzdłuż widzialnego zakresu przestrzeni CMYK. Trumatch Color Finder wyświetla do 40 tint i odcieni każdej barwy; każda z nich jest początkowo tworzona z czterech podstawowych kolorów podstawowych i możliwa do odtworzenia na czterokolorowych naświetlarkach elektronicznych. Dostępne są również odcienie szarości utworzone ze składowych CMYK. Więcej informacji można uzyskać od firmy Trumatch Inc., Nowy Jork w stanie New York, U.S.A

Internet

Zawiera 216 kolorów RGB bezpiecznych do użycia na stronach WWW i często używanych przez przeglądarki internetowe do wyświetlania obrazów 8-bitowych. Biblioteka ta ułatwia tworzenie grafiki do Internetu przy użyciu kolorów, które będą wyświetlane jednakowo na systemach Windows i Macintosh.


Zasoby pokrewne

Skontaktuj się z nami

Chętnie Cię poznamy. Podziel się swoimi opiniami na forum użytkowników programu Adobe InDesign

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?