Rysowanie przy pomocy narzędzia Ołówek

W programach Adobe Illustrator i InDesign narzędzie Ołówek początkowo pracuje w ten sam sposób. Umożliwia rysowanie ścieżek otwartych i zamkniętych w sposób naśladujący rysowanie ołówkiem na papierze. Jest najbardziej przydatne przy tworzeniu szybkich szkiców lub symulowaniu rysunku odręcznego. Po narysowaniu ścieżki można ją w razie potrzeby natychmiast w dowolny sposób zmienić.

Podczas rysowania narzędziem Ołówek punkty kontrolne wstawiane są automatycznie i nie trzeba określać ich położenia. Punkty te mogą być jednak modyfikowane po zakończeniu rysowania ścieżki. Liczba automatycznie wstawianych punktów kontrolnych zależy od długości i złożoności ścieżki, a także od ustawień tolerancji określanych w oknie dialogowym Preferencje narzędzia Ołówek. Ustawienia te dotyczą stopnia „wrażliwości” narzędzia Ołówek na ruchy myszy lub pisaka na tablicy graficznej.

Rysowanie dowolnej ścieżki przy pomocy narzędzia Ołówek

 1. Wybierz narzędzie Ołówek .
 2. Umieść narzędzie w miejscu, gdzie ma się zacząć ścieżka i przeciągnij, aby ją narysować. Narzędzie Ołówek  wyświetla mały x, wskazujący rysowanie ścieżki swobodnej.

  Podczas przeciągania kursor pozostawia za sobą kropkowaną linię. Na różnych punktach ścieżki i na jej końcach pojawiają się punkty kontrolne. Ścieżka przyjmuje bieżące atrybuty obrysu i wypełnienia, a także pozostaje domyślnie zaznaczona.

Rysowanie ścieżki zamkniętej przy pomocy narzędzia Ołówek

 1. Wybierz narzędzie Ołówek.
 2. Umieść kursor narzędzia w miejscu początku ścieżki i przystąp do przeciągania w celu jej narysowania.
 3. Podczas przeciągania przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Narzędzie Ołówek wyświetla małe kółko (w programie InDesign dodatkowo wypełnioną gumkę), co wskazuje, że tworzona jest ścieżka zamknięta.
 4. Gdy ścieżka osiągnie pożądaną długość i kształt, zwolnij przycisk myszy (ale nie klawisz Alt czy Option). Gdy ścieżka się zamknie, zwolnij klawisz Alt lub Option.

  Nie ma konieczności umieszczania kursora nad punktem początkowym ścieżki w celu utworzenia ścieżki zamkniętej; jeśli przycisk myszy zostanie zwolniony w dowolnym innym miejscu, narzędzie Ołówek domknie kształt poprzez utworzenie najkrótszej możliwej linii, łączącej to miejsce z oryginalnym punktem.

Edytowanie ścieżki przy pomocy narzędzia Ołówek

Można edytować dowolną ścieżkę przy pomocy narzędzia Ołówek i dodać do dowolnego kształtu linie swobodne lub inne kształty.

Dodawanie ścieżki przy pomocy narzędzia Ołówek

 1. Wybierz istniejącą ścieżkę.
 2. Wybierz narzędzie Ołówek.
 3. Umieść końcówkę ołówka w punkcie końcowym ścieżki.

  Możesz uznać, że jesteś wystarczająco blisko punktu końcowego, kiedy małe x znajdujące za końcówką ołówka znika.

 4. Przeciągnij kursor, aby kontynuować rysowanie ścieżki.

Łączenie dwóch ścieżek przy pomocy narzędzia Ołówek

 1. Wybierz dwie ścieżki (kliknij klawisz Shift lub przeciągnij kursor wokół ścieżek przy pomocy narzędzia Zaznaczanie).
 2. Wybierz narzędzie Ołówek.
 3. Umieść kursor w miejscu rozpoczęcia rysowania na pierwszej ze ścieżek i rozpocznij przeciąganie w kierunku drugiej ścieżki.
 4. Podczas przeciągania przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS). Narzędzie Ołówek wyświetla mały symbol scalania, aby wskazać na dodawanie do istniejącej ścieżki.
 5. Przeciągnij kursor narzędzia do punktu końcowego drugiej ścieżki, zwolnij przycisk myszy, a następnie zwolnij klawisz Ctrl lub Command.

  Uwaga:

  Najlepsze wyniki zapewnia przeciąganie kursora od jednej ścieżki do drugiej zgodnie z kierunkiem, w którym ścieżki były utworzone.

Zmienianie kształtu ścieżek przy pomocy narzędzia Ołówek

 1. Wybierz ścieżkę, której kształt chcesz zmienić.
 2. Ustaw kursor narzędzia Ołówek na lub w pobliżu wybranej ścieżki.

  Możesz uznać, że jesteś wystarczająco blisko ścieżki, kiedy małe x zniknie z narzędzia.

 3. Przeciągaj kursor narzędzia aż do momentu, w którym ścieżka uzyska oczekiwany kształt.
  Edycja zamkniętego kształtu przy pomocy narzędzia Ołówek
  Edycja zamkniętego kształtu przy pomocy narzędzia Ołówek

  Uwaga:

  W zależności od miejsca rozpoczęcia ponownego rysowania ścieżki i od kierunku przeciągania, możesz otrzymać niezamierzone efekty. Na przykład, ścieżka może być przypadkowo zamieniona z zamkniętej na otwartą, z otwartej na zamkniętą lub stracić część kształtu.

Opcje narzędzia Ołówek

Kliknij dwukrotnie narzędzie Ołówek, aby ustawić następujące opcje:

Dokładność

Określa ona odległość, na jaką trzeba przesunąć mysz lub pisak, aby do ścieżki został dodany nowy punkt kontrolny. Im wyższa wartość, tym gładsza i mniej skomplikowana jest ścieżka. Im niższa wartość, tym dokładniej krzywe będą odpowiadały ruchom kursora, co spowoduje powstanie ostrzejszych kątów. Wartości opcji Dokładność mogą zmieniać się w zakresie od 0,5 do 20 pikseli.

Gładkość

Decyduje ona o stopniu wygładzania ścieżki, stosowanym podczas używania narzędzia. Gładkość może przyjmować wartości od 0% do 100%; im wyższa jej wartość, tym gładsze są wynikowe ścieżki. Im niższa wartość, tym więcej punktów kontrolnych jest tworzonych i tym więcej nieregularności linii jest zachowywanych.

Wypełnij Nowe pociągnięcia ołówka

(Tylko Illustrator) Stosuje wypełnienie do pociągnięć ołówka narysowanych po zaznaczeniu tej opcji, ale dotychczasowe pociągnięcia pozostawia bez zmian. Pamiętaj o tym, by przed rysowaniem pociągnięć ołówka zaznaczyć określone wypełnienie.

Utrzymaj zaznaczone

Opcja określa czy rysowana ścieżka ma pozostać zaznaczona po zakończeniu operacji. Opcja ta jest domyślnie zaznaczona.

Edytuj wybrane ścieżki

Opcja ta określa, czy jest możliwa, czy niemożliwa zmiana lub scalenie istniejącej ścieżki, jeśli znajdujesz się w pewnej odległości od niej (określonej przez następną opcję).

W: _ pikseli

Opcja ta decyduje o tym, jak blisko wybranej ścieżki musi znajdować się kursor myszy lub końcówka pisaka, aby ścieżkę można było edytować przy pomocy narzędzia Ołówek. Jest ona dostępna tylko po wybraniu opcji Edytuj zaznaczone ścieżki.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online