Podręcznik użytkownika Anuluj

Eksportowanie do formatu Adobe PDF

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Toolbox
   3. Ustawianie preferencji
   4. Dotykowa przestrzeń robocza
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
 3. Tworzenie dokumentów i projektowanie ich układu
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   4. Tworzenie tekstu na ścieżce
   5. Punktowanie i numerowanie
   6. Glify i znaki specjalne
   7. Składanie tekstu
   8. Zmienne tekstowe
   9. Generowanie kodów QR
   10. Edycja tekstu
   11. Wyrównywanie tekstu
   12. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   13. Zakotwiczone obiekty
   14. Zawartość połączona
   15. Formatowanie akapitów
   16. Formatowanie znaków
   17. Znajdowanie i zastępowanie
   18. Słowniki ortograficzne i językowe
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Praca z pakietami stylów
   3. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  6. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  7. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  8. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  9. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   10. Grafika połączona i osadzona
   11. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  10. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Udostępnianie
  1. Korzystanie z plików InDesign w chmurze
  2. Pliki InDesign w chmurze | Częste pytania
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 6. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Funkcja Publish Online
   2. Kopiowanie i wstawianie grafik
   3. Eksport zawartości do formatu EPUB
   4. Opcje Adobe PDF
   5. Eksport zawartości do formatu HTML
   6. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   7. Eksportowanie do formatu JPEG
   8. Eksportowanie do formatu HTML
   9. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   10. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 7. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 8. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Dowiedz się, jak wyeksportować dokument, księgę lub wybrane dokumenty z księgi do pliku PDF.

Informacje o Adobe PDF

PDF (Portable Document Format) jest uniwersalnym formatem plików, który zachowuje czcionki, obrazy oraz układy dokumentów źródłowych utworzonych przez wiele różnych programów na różnych platformach. Adobe PDF jest standardem dla bezpiecznego, niezawodnego rozpowszechniania i wymiany elektronicznych dokumentów i formularzy na całym świecie. Pliki Adobe PDF są małe i kompletne, mogą być współdzielone, wyświetlane i drukowane przez wszystkich użytkowników darmowego programu Adobe Reader®.

Format Adobe PDF jest bardzo wydajny w procesie drukowania i publikacji. Zapisując swoją kompozycję w formacie Adobe PDF, tworzysz mały, niezawodny plik, który może być z łatwością wyświetlany, edytowany, organizowany i zatwierdzany. Następnie, na odpowiednim etapie procesu, plik Adobe PDF może być drukowany lub przetwarzany za pomocą narzędzi służących do przetwarzania końcowego, np. Inspekcja wstępna, zalewkowanie, łamanie stron czy rozbarwienie.

Podczas zapisywania Adobe PDF, można wybrać tworzenie pliku zgodnego z formatem PDF/X. PDF/X (Portable Document Format Exchange) jest podzbiorem Adobe PDF częściowo eliminującym kolor, czcionki i zmienne zalewkowania, które prowadzą do problemów z drukowaniem. Format PDF/X może być używany wszędzie, gdzie pliki PDF są wymieniane jako cyfrowe wzorce do druku—czy podczas etapu tworzenia lub drukowania; tak długo, jak długo aplikacje i urządzenia wyjściowe obsługują format PDF/X.

Adobe PDF rozwiązuje następujące problemy powiązane z dokumentami elektronicznymi:

Często występujący problem

Rozwiązanie Adobe PDF

Odbiorcy nie mogą otworzyć plików, ponieważ nie posiadają aplikacji używanych do ich utworzenia.

Każdy, wszędzie może otworzyć plik PDF. Wystarczy posiadać darmowy program Adobe Reader.

Łączone archiwa dokumentów drukowanych i elektronicznych są trudne do przeszukiwania, zajmują dużo miejsca i wymagają aplikacji w których zostały utworzone.

Pliki PDF są plikami małymi i umożliwiają przeszukiwanie treści oraz co ważne, z łatwością mogą być wyświetlane w programie Reader. Pliki PDF posiadają łącza, co ułatwia ich przeglądanie.

Dokumenty są niepoprawnie wyświetlane na urządzeniach przenośnych.

W dokumentach PDF można osadzić specjalne znaczniki, które odpowiadają między innymi za zawijanie tekstu na ekranach urządzeń przenośnych (z systemami Palm OS®, Symbian™ i Pocket PC®).

Dokumenty nietypowo sformatowane będą niedostępne dla użytkowników niewidomych i słabo widzących.

Oznakowane pliki PDF zawierają dodatkowe informacje dotyczące zawartości i struktury, co ułatwia przetwarzanie ich przez czytniki ekranu.

Eksportowanie do formatu PDF na potrzeby druku

Dokument lub księgę można wyeksportować do formatu Adobe PDF, używając po prostu domyślnych ustawień wydruków wysokiej jakości, albo precyzyjnie dostosowując ustawienia do swoich potrzeb. Podane ustawienia eksportowania są zapisywane w aplikacji i będą stosowane do wszystkich kolejnych dokumentów lub książek w formacie programu InDesign eksportowanych do formatu PDF, dopóki się ich nie zmieni. Aby szybko stosować własne ustawienia plików PDF, można skorzystać z ustawień predefiniowanych.

Do pliku PDF można wyeksportować dokument, księgę lub wybrane dokumenty z księgi. Można również skopiować zawartość układu w formacie programu InDesign do schowka i automatycznie utworzyć z niej plik Adobe PDF. (Jest to przydatna metoda wklejania pliku PDF do innej aplikacji, np. Adobe Illustrator).

Eksportując plik w formacie programu InDesign do pliku PDF, można zachować elementy nawigacyjne, takie jak spis treści i pozycje indeksu, a także funkcje interaktywne, takie jak hiperłącza, zakładki, klipy multimedialne i przyciski. Program posiada także opcje eksportu ukrytych warstw, warstw niedrukowalnych oraz obiektów niedrukowalnych do formatu PDF. Jeśli jest eksportowana księga, można scalić warstwy o takich samych nazwach; służy do tego panel Księga.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia dokumentów PDF z ułatwieniami dostępu, zobacz Dostępność programu Adobe InDesign.

Eksportowanie otwartego dokumentu do formatu PDF na potrzeby druku

 1. Wybierz polecenie Plik > Eksportuj.

 2. Określ nazwę i lokalizację pliku.

 3. Wybierz polecenie Użyj nazwy dokumentu InDesign jako nazwy pliku wyjściowego, jeśli chcesz, aby eksportowany plik PDF miał taką samą nazwę jak dokument z następnego eksportu.

 4. Wybierz opcję Adobe PDF (Druk) z menu Zapisz jako typ (Windows) lub Format (Mac OS) i kliknij Zapisz.

  Po wybraniu opcji Adobe PDF (Druk) nie można dołączyć do pliku PDF elementów interaktywnych. Aby wyeksportować interaktywny dokument do formatu PDF, patrz Dynamiczne dokumenty PDF.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wykorzystać zestaw gotowych opcji eksportowania, wybierz zestaw ustawień predefiniowanych z menu Ustawienie Adobe PDF.
  • Aby utworzyć plik PDF/X, wybierz opcję PDF/X z menu Ustawienie Adobe PDF albo wybierz predefiniowany format PDF/X z menu Standard.
  • Aby dostosować opcje, wybierz kategorię z listy po lewej stronie, a następnie ustaw pożądane opcje.
 6. Z menu Zgodność wybierz najniższą wersję obsługi PDF niezbędną do otwierania tworzonych plików.
 7. W razie potrzeby określ następujące Opcje dostępności na karcie Zaawansowane:

  Wyświetl tytuł

  Wybierz, co ma być wyświetlane na pasku tytułowym programu Acrobat podczas otwierania pliku PDF. Dostępne opcje to Tytuł dokumentu i Nazwa pliku.

  Język

  Wybierz język dokumentu PDF. Określa domyślny język eksportowanego dokumentu PDF. Jeśli wymagany język nie znajduje się na liście, można również wpisać kod ISO standardowego języka.

 8. Kliknij przycisk Eksportuj (Windows) lub Zapisz (Mac OS).
Uwaga:

Aby przywrócić opcje domyślne dostępne w oknie dialogowym Eksport Adobe PDF, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij przycisk Wyzeruj. (Przycisk Anuluj zmieni się w przycisk Wyzeruj).

Więcej informacji

„Jeśli chcesz wysłać komuś swój projekt z programu InDesign, to możesz wysłać dokument InDesign wraz ze wszystkimi plikami zależnymi, takimi jak czcionki i obrazy. Możesz także wyeksportować dokument InDesign jako plik PDF. Taki plik PDF będzie wyglądał jak oryginalny dokument InDesign i pod warunkiem, że został odpowiednio zapisany, można go będzie użyć do wydrukowania projektu InDesign” — Brian Wood, Adobe Care.

Przygotowanie warstw przed wyeksportowaniem księgi do pliku PDF

Podczas eksportu księgi do formatu PDF, w dokumencie PDF można pokazywać lub ukrywać warstwy InDesign. Aby zapobiec powielaniu nazw warstw w pliku PDF, podczas eksportu warstwy mogą być scalane.

Gdy zaznaczona jest opcja Podczas eksportowania scal warstwy o takich samych nazwach, nazwy warstw wyświetlane są pod tą samą nazwa księgi w programie Acrobat lub Reader. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, nazwy warstw wyświetlane są oddzielnie pod nazwą każdego dokumentu.

 1. Jeśli są określone warstwy, których nie chcesz scalać, nadaj im niepowtarzalne nazwy w każdym dokumencie księgi.

  W nazwach warstw uwzględniana jest wielkość liter, w związku z tym warstwy „Kompozycja” i „kompozycja” nie są scalane.

 2. W menu panelu Księga, wybierz polecenie Podczas eksportowania scal warstwy o takich samych nazwach.
  Uwaga:

  podczas eksportu księgi do formatu PDF, upewnij się, że wybrana jest opcja Utwórz warstwy programu Acrobat. Aby wybrać tę opcję, konieczne jest używanie programu Acrobat 6 (PDF 1.5) lub nowszej wersji.

Eksport księgi do pliku PDF

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć plik PDF z całej księgi, kliknij pusty obszar w panelu Księga, aby usunąć zaznaczenie wszystkich zaznaczonych dokumentów, a następnie przejdź do menu panelu Księga i wybierz opcję Eksportuj księgę do pliku PDF.
  • Aby utworzyć plik PDF z dokumentów zawartych w księdze, zaznacz wybrane dokumenty w panelu Księga, a następnie przejdź do menu panelu Księga i wybierz opcję Eksportuj zaznaczone dokumenty do pliku PDF.
 2. Określ nazwę i położenie dla pliku PDF, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 3. Wybierz jedno z predefiniowanych ustawień z menu Ustawienie Adobe PDF albo wybierz kategorię z listy po lewej stronie okna dialogowego Eksport Adobe PDF, a następnie ustaw pożądane opcje.
 4. Kliknij przycisk Eksportuj (Windows) lub Zapisz (Mac OS).

Zmniejszanie wielkości plików PDF

W przypadku plików PDF przeznaczonych wyłącznie do wyświetlania na ekranie, podczas eksportu z programu InDesign, można zmniejszać ich rozmiar. Poniżej przedstawiono kilka sposobów zmniejszania rozmiaru, które mogą być używane w oknie dialogowym Eksportuj Adobe PDF:

 • Z menu Predefiniowane ustawienie Adobe PDF wybierz opcję [Najmniejszy rozmiar pliku].

 • W obszarze Kompresja ustaw próbkowanie obrazów na „72 piksele na cal”, zaznacz opcję kompresji automatycznej, a następnie wybierz niską lub średnią jakość obrazów kolorowych lub szarych. W przypadku fotografii użyj kompresji automatycznej (JPEG); w przypadku prostych obrazów o niewielkiej liczbie kolorów, np. wykresów i grafów, użyj kompresji ZIP.

 • W obszarze Wyjście uaktywnij Menedżera farb, aby przekonwertować kolory dodatkowe na podstawowe.

Uwaga:

Aby zmniejszyć rozmiar pliku PDF, otwórz go w programie Acrobat 8.0 lub w nowszej wersji, a następnie wybierz polecenie z menu Dokument > Zmniejsz rozmiar pliku i określ poziom zgodności. Aby uzyskać większą kontrolę, wybierz polecenie z menu Zaawansowane > Optymalizacja PDF.

Więcej informacji na temat zmniejszania rozmiaru plików PDF znajduje się w Pomocy programu Acrobat oraz na stronie internetowej firmy Adobe.

Predefiniowane ustawienia Adobe PDF

Predefiniowane ustawienie PDF to grupa ustawień wpływających na proces tworzenia pliku PDF. Ustawienia te są tworzone w celu zachowania równowagi pomiędzy wielkością a jakością pliku, w zależności od sposobu wykorzystania pliku PDF. Większość ustawień predefiniowanych jest współużytkowana przez składniki pakietu Adobe Creative Suite, w tym m.in. programy InDesign, Illustrator, Photoshop oraz Acrobat. Można też tworzyć i udostępniać własne predefiniowane ustawienia, dostosowane do wymagań konkretnego materiału wyjściowego.

Niektóre z wymienionych poniżej ustawień nie będą dostępne, dopóki nie przeniesie się ich z miejsca domyślnej instalacji — z folderu Extras (Dodatki) — do folderu Settings (Ustawienia). Foldery dodatków (Extras) i ustawień (Settings) znajdują się na ogół w następujących folderach: (Windows Vista i Windows 7) ProgramData\Adobe\AdobePDF; (Windows XP) Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Adobe PDF; (Mac OS) Library/Application Support/Adobe PDF. Niektóre ustawienia są jednak niedostępne w pewnych składnikach pakietu Creative Suite.

Ustawienia własne znajdują się w następujących folderach: (Windows XP) Documents and Settings/[nazwa użytkownika]/Application Data/Adobe/Adobe PDF/Settings; (Windows Vista i Windows 7) Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings; (Mac OS) Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings.

Uwaga:

Przeglądaj okresowo swoje ustawienia PDF. Ustawienia te nie są automatycznie przywracane do opcji domyślnych. Aplikacje i narzędzia do tworzenia plików PDF korzystają z tego zestawu ustawień, który był zdefiniowany lub zaznaczony ostatnio.

Druk o wysokiej jakości

Tworzy pliki PDF do drukowania na drukarkach biurkowych jak i w drukarniach. To ustawienie używa wersji PDF 1.4; próbkuje obrazy kolorowe i w skali szarości w dół do rozdzielczości 300 ppi, a obrazy monochromatyczne — do rozdzielczości 1200 ppi; osadza podzbiory wszystkich czcionek; pozostawia kolor bez zmian i nie spłaszcza przezroczystości (dotyczy tych typów plików, które obsługują przezroczystość). Takie pliki PDF można otwierać w programie Acrobat 5.0 i Acrobat Reader 5.0 (oraz ich nowszych wersjach). W programie InDesign ustawienie to tworzy też pliki PDF ze znacznikami.

Domyślne ustawienia programu Illustrator (tylko Illustrator)

Tworzy plik PDF z zachowaniem wszystkich danych programu Illustrator. Pliki PDF utworzone na podstawie tego ustawienia można ponownie otwierać w programie Illustrator bez straty jakichkolwiek danych.

Za duże strony (tylko program Acrobat)

Tworzy pliki PDF przeznaczone do wyświetlania i drukowania rysunków technicznych większych niż 200 × 200 cali (508 × 508 cm). Takie pliki PDF można otwierać w programach Acrobat i Reader 7.0 (oraz ich nowszych wersjach).

PDF/A-1b: 2005 (CMYK i RGB) (tylko program Acrobat)

Używane do dłuższego przechowywania dokumentów elektronicznych (archiwizacja). PDF/A‑1b używa PDF 1.4 i konwertuje wszystkie kolory na CMYK lub RGB, zależnie od wybranego standardu. Pliki PDF utworzone z wykorzystaniem tego zestawu mogą być otwierane w programie Acrobat i Reader 5.0 (oraz ich nowszych wersjach).

PDF/X-1a (2001 i 2003)

Standard PDF/X‑1 wymaga osadzenia wszystkich czcionek, określenia odpowiednich znaczników i spadów oraz użycia kolorów z przestrzeni CMYK, kolorów dodatkowych lub obydwu tych rodzajów kolorów. Pliki zgodne z tym standardem muszą zawierać informacje o planowanych warunkach wydruku. Pliki PDF zgodne ze standardem PDF/X‑1a mogą być otwierane w programie Acrobat 4.0 i Acrobat Reader 4.0 (oraz ich nowszych wersjach).

Ustawienie PDF/X1a używa wersji PDF 1.3; próbkuje obrazy kolorowe i w skali szarości w dół do rozdzielczości 300 ppi, a obrazy monochromatyczne do rozdzielczości 1200 ppi; osadza podzbiory wszystkich czcionek; tworzy nieoznakowane pliki PDF i spłaszcza przezroczystość, używając ustawień wysokiej rozdzielczości.

Uwaga: Ustawienia predefiniowane PDF/X1‑a:2003 i PDF/X‑3 (2003) są umieszczane na dysku komputera podczas instalacji, jednak pozostają niedostępne aż do ich przeniesienia z folderu Extras (Dodatki) do folderu Settings (Ustawienia).

PDF/X-3

To ustawienie predefiniowane tworzy plik PDF oparty na standardzie ISO PDF/X-3:2002. Plik PDF utworzony z wykorzystaniem tego ustawienia można otwierać w programie Acrobat 4.0 i Acrobat Reader 4.0 (oraz ich nowszych wersjach).

PDF/X-4 (2008)

Ustawienie predefiniowane do tworzenia plików zgodnych ze standardem ISO PDF/X-4:2008 obsługuje aktywną przezroczystość (obszary przezroczyste nie są spłaszczane) oraz zarządzanie kolorami w standardzie ICC. Pliki PDF eksportowane z tym predefiniowanym ustawieniem mają format PDF 1.4 w przypadku wersji CS5 i PDF 1.6 w przypadku wersji CS5.5 lub nowszej. Obrazy są próbkowane w dół i kompresowane, a czcionki są osadzane w taki sam sposób, jak w przypadku ustawień PDF/X-1a oraz PDF/X-3. Istnieje możliwość tworzenia plików PDF zgodnych ze standardem PDF/X-4:2008 bezpośrednio ze składników pakietu Creative Suite 4 i 5, w tym m.in. programów Illustrator, InDesign oraz Photoshop. Program Acrobat 9 Pro zawiera funkcje walidacji i inspekcji wstępnej plików PDF pod kątem zgodności ze standardem PDF/X-4:2008. Pozwala również na konwertowanie plików w formacie innym niż PDF/X na format PDF/X-4:2008 (o ile taka konwersja jest możliwa).

Firma Adobe zaleca stosowanie standardu PDF/X-4:2008 jako optymalnego formatu pliku PDF w obiegu dokumentów przeznaczonych do druku.

Jakość drukarska

Tworzy pliki PDF, które będą stanowić podstawę profesjonalnego wydruku wysokiej jakości (np. do druku cyfrowego albo jako rozbarwienia dla naświetlarni). Pliki wynikowe nie są jednak zgodne ze standardem PDF/X. W tym przypadku najważniejsza jest jakość zawartości. W pliku PDF muszą być zawarte wszystkie informacje wymagane przez firmę drukującą i niezbędne do otrzymania profesjonalnego wydruku. Ten zestaw opcji korzysta z wersji PDF 1.4; konwertuje kolory na przestrzeń CMYK; próbkuje obrazy kolorowe i w skali szarości w dół do rozdzielczości 300 ppi, a obrazy monochromatyczne — do rozdzielczości 1200 ppi; osadza podzbiory wszystkich czcionek i zachowuje przezroczystość (dla tych typów plików, które ją obsługują).

Takie pliki PDF można otwierać w programach Acrobat 5.0 i Acrobat Reader 5.0 (oraz ich nowszych wersjach).

Uwaga: Przed utworzeniem pliku formatu Adobe PDF, który ma zostać wysłany do drukarni, należy dowiedzieć się, jaka jest docelowa rozdzielczość oraz poznać inne ustawienia. Można także poprosić o przesłanie pliku .joboptions zawierającego zalecane ustawienia. Niekiedy trzeba dostosować ustawienia pliku Adobe PDF do wymagań konkretnego usługodawcy, a plik .joboptions utworzyć samodzielnie.

Najmniejszy rozmiar pliku

Tworzy pliki PDF, które mają być wyświetlane na stronach internetowych, w intranecie oraz przesyłane w wiadomościach e-mail. Ten zestaw opcji stosuje kompresję, próbkowanie w dół i stosunkowo małą rozdzielczość obrazu. Wszystkie kolory konwertowane są na format sRGB, a czcionki osadzane. Pliki są ponadto optymalizowane pod kątem szybkości transmisji. Nie należy stosować tego ustawienia predefiniowanego do plików PDF, które mają być drukowane.

Takie pliki PDF można otwierać w programach Acrobat 5.0 i Acrobat Reader 5.0 (oraz ich nowszych wersjach).

Reklamy w czasopismach 2006 (Japonia)

To ustawienie pozwala utworzyć plik PDF na podstawie zasad określonych przez organizację Digital Data Delivery.

Standardowy (tylko Acrobat)

Tworzy pliki PDF, które będą drukowane na zwykłych drukarkach lub kopiarkach cyfrowych, publikowane na dyskach CD lub wysyłane do klientów jako wersje próbne. Ten zestaw opcji stosuje kompresję i próbkowanie w dół, aby zmniejszyć rozmiar pliku; osadza podzbiory wszystkich czcionek użytych w pliku, których osadzenie jest dozwolone; konwertuje wszystkie kolory na przestrzeń sRGB; a przy wydruku używana jest średnia rozdzielczość. Uwaga: podzbiory czcionek systemu Windows nie są domyślnie osadzane. Pliki PDF utworzone za pomocą tego pliku ustawień można otwierać w programach Acrobat 6.0 i Acrobat Reader 6.0 (oraz ich nowszych wersjach).

Dostosowywanie predefiniowanych ustawień Adobe PDF

Chociaż domyślne predefiniowane ustawienia PDF oparto na najlepszych procedurach postępowania, to w pewnych sytuacjach mogą być wymagane specjalne opcji PDF, których nie ma wśród ustawień wbudowanych. W takim przypadku użytkownik lub usługodawca może stworzyć własne ustawienia. Predefiniowane ustawienia Adobe PDF są zapisywane w plikach .joboptions.

 1. Wybierz polecenie Plik > Predefiniowane ustawienia Adobe PDF > Definiuj.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć nowy styl ustawień, kliknij Nowy. Aby oprzeć nowe ustawienie na istniejącym ustawieniu predefiniowanym, zaznaczyć to ustawienie. Ustaw opcje PDF i kliknij przycisk OK. (Zobacz Predefiniowane ustawienia Adobe PDF).
  • Aby zmodyfikować istniejące ustawienie predefiniowane, zaznacz je i kliknij przycisk Edycja. (Domyślnych ustawień predefiniowanych nie można edytować). Ustaw opcje PDF i kliknij przycisk OK.
  • Aby usunąć ustawienie predefiniowane, zaznacz je i kliknij przycisk Usuń.
  • Aby zapisać predefiniowane ustawienie w innym miejscu, niż domyślny podfolder Ustawienia w folderze Adobe PDF, zaznacz to ustawienie i kliknij przycisk Zapisz jako. Określ położenie i kliknij przycisk Zapisz.

Własne ustawienie predefiniowane możesz też zapisać podczas zapisywania pliku PDF, naciskając przycisk Zapisz ustawienia, który znajduje się u dołu okna dialogowego Eksport Adobe PDF. Wpisz nazwę nowego ustawienia i kliknij przycisk OK.

Wczytywanie predefiniowanych ustawień Adobe PDF

Utworzone przez użytkownika nowe predefiniowane ustawienia PDF (pliki .joboptions), przechowywane są w folderze Settings w następujących lokalizacjach:

Windows XP

Documents and Settings\[nazwa użytkownika]\Application Data\Adobe\Adobe PDF

Windows Vista i Windows 7

Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe PDF

Mac OS

Użytkownik/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF

Ustawienia te są automatycznie wyświetlane w menu Predefiniowane ustawienia Adobe PDF.

Dodatkowo predefiniowane ustawienia PDF programu InDesign instalowane są w folderze systemu Adobe PDF\Extras. Aby znaleźć istniejące pliki .joboptions, można użyć systemowej funkcji wyszukiwania. Własne predefiniowane ustawienia PDF można także uzyskać od usługodawcy albo od kolegów. Aby predefiniowane ustawienia były wyświetlane w menu Predefiniowane ustawienia Adobe PDF, należy je wczytać do folderu Ustawienia, ręcznie lub za pomocą polecenia Wczytaj.

Wczytywanie predefiniowanych ustawień PDF

Polecenie Wczytaj jest użyteczne podczas wczytywania przysłanych przez kogoś predefiniowanych ustawień PDF lub wczytania predefiniowanych ustawień PDF z programu InDesign CS2.

 1. Wybierz polecenie Plik > Predefiniowane ustawienia Adobe PDF > Definiuj.
 2. Kliknij przycisk Wczytaj i wybierz pożądany plik .joboptions.

Plik .joboptions jest kopiowany do folderu Ustawienia, w którym są przechowywane predefiniowane ustawienia PDF.

Uwaga:

Aby plik .joboptions stał się dostępny w menu Predefiniowane ustawienia Adobe PDF można też przeciągnąć go do odpowiedniego folderu Ustawienia.

Konwertowanie predefiniowanych ustawień PDF z programu InDesign CS

Program InDesign CS i wcześniejsze wersje eksportują predefiniowane ustawienia PDF z rozszerzeniem .pdfs, podczas gdy InDesign CS2 i nowsze wersje eksportują je z rozszerzeniem .joboptions. Zaimportowanie pliku PDFS skutkuje jego konwersją na plik .joboptions, a w razie potrzeby przesłonięciem opcji. Na przykład, jeżeli w programie InDesign CS4 w obszarze Wyjście wybrano profil docelowy Monitor RGB, w programie InDesign CS zostanie on automatycznie przekonwertowany na „RGB dokumentu”.

 1. Wybierz polecenie Plik > Predefiniowane ustawienia Adobe PDF > Definiuj.
 2. Kliknij przycisk Wczytaj.
 3. Wybierz Pliki opcji poprzednich wersji PDF (.pdfs) z menu Pliki typu (Windows) lub Wszystkie pliki z menu Włącz (Macintosh).
 4. Dwukrotnie kliknij plik, który ma zostać przekonwertowany.

Plik ten zostanie zaznaczony na liście predefiniowanych ustawień Adobe PDF.

Panel Zadania tła

Dzięki zdolności eksportowania plików PDF w tle nie musisz czekać aż program InDesign zakończy eksport i możesz kontynuować pracę nad swoim dokumentem W tle możesz gromadzić również wiele eksportowanych plików PDF. Użyj panelu Zadania tła, aby zobaczyć stan procesu eksportowania.

 1. Wyeksportuj jeden lub więcej dokumentów do pliku Adobe PDF.

 2. Aby zobaczyć postęp, wybierz polecenie Okno > Narzędzia > Zadania tła.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto