Podręcznik użytkownika Anuluj

Zakotwiczone obiekty

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Dotykowa przestrzeń robocza
   6. Domyślne skróty klawiaturowe
   7. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Języki Azji Południowo-Wschodniej
   4. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   5. Tworzenie tekstu na ścieżce
   6. Punktowanie i numerowanie
   7. Glify i znaki specjalne
   8. Składanie tekstu
   9. Zmienne tekstowe
   10. Generowanie kodów QR
   11. Edycja tekstu
   12. Wyrównywanie tekstu
   13. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   14. Zakotwiczone obiekty
   15. Zawartość połączona
   16. Formatowanie akapitów
   17. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Automatyczny styl tekstu
   3. Praca z pakietami stylów
   4. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Praca z dokumentami programu InDesign w chmurze (Beta)
  2. Często zadawane pytania dotyczące dokumentów programu InDesign w chmurze (Beta)
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publish Online
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Informacje o zakotwiczonych obiektach

Obiekty zakotwiczone to elementy, takie jak obrazy lub pola tekstowe, które zostały dołączone albo zakotwiczone do konkretnego tekstu. Obiekt zakotwiczony porusza się wraz z tekstem zawierającym zakotwiczenie. Możesz użyć zakotwiczanych obiektów, aby związać obiekty z konkretnym wierszem lub blokiem tekstu, jak np. uwagi, paski boczne, ilustracje czy ikony związane z wybranym słowem.

Obiekt zakotwiczony możesz tworzyć przez wklejenie lub umieszczenie obiektu (albo ramki) w tekście za pomocą narzędzia Tekst; inną metodą jest użycie polecenia Wstaw zakotwiczony obiekt. Podczas umieszczania obiektu program Adobe InDesign CS4 doda znacznik zakotwiczenia w punkcie wstawiania. Obiekty zakotwiczone dziedziczą parametry obrotu i pochylenia ramki tekstowej, w której są zakotwiczone, nawet jeżeli ich pozycja przypada na zewnątrz tej ramki. Możesz jednak zaznaczyć te obiekty i zmienić ich atrybuty.

Możesz też tworzyć obiekty zakotwiczone, które zajmują jedną z następujących pozycji:

W wierszu

Obiekt zakotwiczony jest wyrównany do linii bazowej w punkcie wstawiania. Zmieniając wartość opcji Przesunięcie Y możesz przesunąć obiekt nad lub pod linię bazową. Jest to domyślny rodzaj położenia zakotwiczonego obiektu. We wcześniejszych wersjach programu InDesign obiekty takie określane były jako grafika w wierszu.

Nad wierszem

Umieszcza zakotwiczony obiekt nad wierszem, stosując jeden z następujących rodzajów wyrównania: do lewej, wyśrodkowanie, do prawej, do grzbietu, od grzbietu oraz (Wyrównanie tekstu). Opcja Wyrównanie tekstu stosuje takie samo wyrównanie, jakie ma akapit, w którym znajduje się znacznik zakotwiczenia.

Niestandardowy

Obiekt zakotwiczony jest umieszczany w pozycji zdefiniowanej w oknie dialogowym Opcje zakotwiczonego obiektu. Obiekt ten możesz umieścić w dowolnym miejscu w ramce tekstowej lub poza nią.

Uwaga:

Obiekty zakotwiczone w pozycji „w wierszu” i „nad wierszem” możesz stosować w tekście na ścieżce. (Zobacz Dodaj zakotwiczone obiekty w tekście na ścieżce).

Przykładowy dokument z zakotwiczonymi obiektami

A. Pozycja w wierszu B. Pozycja nad wierszem (wyrównanie do lewej) C. Pozycja własna (wyrównanie do krawędzi ramki tekstowej) 

Tworzenie zakotwiczonego obiektu

Jeżeli nie ma jeszcze obiektu, który będzie umieszczany w dokumencie (np. nie napisano jeszcze tekstu do paska bocznego), to możesz utworzyć pustą zakotwiczoną ramkę. Będzie ona pełniła rolę elementu zastępczego na zawartość, którą użytkownik doda później. Rozmiar zakotwiczonej ramki możesz w dowolnym momencie zmienić, a ustawienia jej pozycji zostaną automatycznie uaktualnione.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby dodać obiekt zakotwiczony, wybierz narzędzie Tekst. Pozwoli ono umieścić punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma się znaleźć zakotwiczenie. Następnie umieść lub wklej obiekt.

  Uwaga:

  Ramka w wierszu może być wyższa niż wiersz tekstu, w którym się znajduje. W takim przypadku tekst może nakładać się na zaimportowany obraz albo też nad wierszem zawierającym ramkę pojawi się dodatkowy odstęp. Rozwiązaniem tego problemu jest wybranie innej pozycji obiektu zakotwiczonego, wstawienie opcjonalnego lub wymuszonego końca wiersza, zmiana wielkości obiektu w wierszu albo podanie innej wartości interlinii dla okolicznych wierszy.

  • Aby zakotwiczyć istniejący obiekt, zaznacz go i wybierz polecenie Edycja > Wytnij. Następnie wybierz narzędzie Tekst, umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma się znaleźć zakotwiczenie i wybierz polecenie Edycja > Wklej. Domyślne położenie obiektu zakotwiczonego to pozycja „w wierszu”.

  • Aby dodać ramkę zastępczą dla obiektu, który nie jest jeszcze dostępny (np. tekstu wyróżnionej uwagi, który trzeba dopiero napisać), wybierz narzędzie Tekst i umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma się znaleźć zakotwiczenie obiektu; następnie wybierz polecenie Obiekt > Zakotwiczony obiekt > Wstaw.

  Uwaga:

  Znaki tekstowe możesz zakotwiczać, tworząc kontury tekstu. Tworzenie konturów automatycznie przekształca każdy znak tekstu w obiekt zakotwiczony z pozycją w wierszu.  

 2. Aby zmienić położenie obiektu, zaznacz go jednym z narzędzi do zaznaczania i wybierz polecenie Obiekt > Zakotwiczony obiekt > Opcje. Zdefiniuj wymagane ustawienia.
Uwaga:

Okno dialogowe Zakotwiczony obiekt możesz pominąć, stosując skrót klawiaturowy Wstaw zakotwiczony obiekt / Przejdź do znacznika zakotwiczenia. Klawisze dla tego skrótu musisz przydzielić w Edytorze skrótów klawiaturowych (jest wymieniony w obszarze Tekst i tabele). Dwukrotne naciśnięcie klawiszy tego skrótu powoduje odznaczenie obiektu i umieszczenie kursora z powrotem w głównym tekście. (Zobacz Używanie zestawów skrótów klawiaturowych).

Wstawianie obiektów zakotwiczonych, opcje

Wstawiając element zastępczy dla obiektu zakotwiczonego, możesz określić następujące opcje zawartości:

Zawartość

Określa rodzaj obiektu, jaki będzie zawierać ramka zastępcza.

Uwaga:

Jeżeli wybierzesz opcję Tekst, to w ramce pojawi się punkt wstawiania; jeżeli wybierzesz opcję Grafika lub Nieprzydzielona, to program InDesign zaznaczy ramkę.

Styl obiektowy

Określa styl, który będzie formatował obiekt. W menu tym pojawią się uprzednio zdefiniowane i zapisane przez ciebie style obiektowe.

Styl akapitowy

Określa styl akapitowy, który będzie formatował obiekt. W menu tym pojawią się uprzednio zdefiniowane i zapisane przez ciebie style akapitowe.

Uwaga:

Jeżeli w stylu obiektowym włączono styl akapitowy, a wybierzesz inny styl z menu Styl akapitowy lub wprowadzisz zmiany w opcjach Pozycja zakotwiczenia w danym stylu, to w menu Styl obiektowy pojawi się znak plus (+), wskazujący, że dokonano przesłonięć.

Szerokość i Wysokość

Określają rozmiary ramki zastępczej.

Pozycja w wierszu i nad wierszem, opcje

Wybór opcji W wierszu lub Nad wierszem z menu Pozycja w oknie dialogowym Opcje zakotwiczonego obiektu udostępnia opisane poniżej opcje sterowania położeniem zakotwiczonego obiektu. Opcje te możesz również znaleźć w oknie dialogowym Wstaw zakotwiczony obiekt.

W wierszu

Wyrównuje dół obiektu zakotwiczonego do linii bazowej. Obiekty w wierszu podlegają pewnym ograniczeniom podczas przesuwania wzdłuż osi y: góra obiektu nie może znaleźć się niżej niż dolny znacznik informacji o pracy, natomiast dół obiektu nie może znaleźć się wyżej niż górny znacznik informacji o pracy.

Przesunięcie Y

Steruje położeniem na linii bazowej. Obiekt możesz również przesuwać w pionie, przeciągając go na stronie myszą.

Nad wierszem

Wyrównuje obiekt nad wierszem zawierającym znacznik zakotwiczenia i pod wierszem tekstu, który znajduje się powyżej znacznika zakotwiczenia.

Wyrównanie

Do wyboru są następujące opcje:

Lewy, Prawy, Środkowy

Wyrównują obiekt w obrębie łamu tekstu. Opcje te ignorują wartość wcięcia zastosowaną w akapicie i wyrównują obiekt w obrębie całego łamu.

Do grzbietu i Od grzbietu

Wyrównują obiekt do lewej lub do prawej, w zależności od tego, na której stronie rozkładówki się znajduje. Opcje te ignorują wartość wcięcia zastosowaną w akapicie i wyrównują obiekt w obrębie całego łamu.

(Wyrównanie tekstu)

Wyrównuje obiekt zgodnie z opcjami wyrównania zdefiniowanymi dla danego akapitu. Opcja ta wyrównuje obiekt, uwzględniając wartości wcięcia akapitu.

Odstęp przed

Określa położenie obiektu względem dołu marginesu interlinii w poprzednim wierszu tekstu. Wartości dodatnie obniżają położenie zarówno obiektu, jak i tekstu pod nim. Wartości ujemne podnoszą tekst pod obiektem w górę, w kierunku obiektu. Maksymalna wartość ujemna jest równa wysokości obiektu.

Odstęp po

Określa położenie obiektu względem wysokości pierwszego znaku w wierszu pod obiektem. Wartość 0 wyrównuje dół obiektu do pozycji wysokości znaku. Wartości dodatnie przesuwają tekst pod obiektem w dół (w kierunku od dolnej części obiektu). Wartości ujemne podnoszą tekst pod obiektem w górę (w kierunku obiektu).

Korzystanie z opcji Odstęp przed i Odstęp po

A. Opcja Odstęp przed o wartości 0P10 odsuwa obiekt i związany z nim tekst od poprzedniego wiersza. B. Opcja Odstęp po o wartości 0p10 odsuwa obiekt i poprzedzający go wiersz tekstu od wiersza, w którym obiekt jest zakotwiczony (poniżej). 

Uwaga:

Obiekty zakotwiczone w pozycji Nad wierszem zawsze pozostają razem z wierszem, w którym znajduje się zakotwiczenie. Tekst nie zostanie złożony tak, aby obiekt znalazł się na dole jednej strony, a wiersz ze znacznikiem zakotwiczenia na górze następnej.

Dostosowywanie opcji pozycji

Własne ustawienia pozycji obiektu zakotwiczonego umożliwiają opisane poniżej opcje. Opcje te możesz określać w oknie dialogowym Wstaw zakotwiczony obiekt albo w oknie dialogowym Opcje zakotwiczonego obiektu. Aby znaleźć instrukcję, jak krok po kroku używać tych opcji, zobacz Własne ustawienia pozycji obiektu zakotwiczonego.

Względem grzbietu

Określa, czy obiekt ma być wyrównywany do grzbietu dokumentu. Jeśli zaznaczysz tę opcję, to prewka Punkt odniesienia zakotwiczonego obiektu wyświetli dwustronicową rozkładówkę. Strony te są swoim lustrzanym odbiciem. Po zaznaczeniu tej opcji obiekty ułożone po jednej stronie rozkładówki, np. na marginesie zewnętrznym, pozostaną na marginesie zewnętrznym nawet wtedy, gdy tekst przepłynie na drugą stronę.

Korzystanie z opcji Względem grzbietu

A. Opcja Względem grzbietu nie została zaznaczona: obiekt pozostaje po lewej stronie ramki tekstowej po przepłynięciu tekstu na prawą stronę rozkładówki. B. Zaznaczona opcja Względem grzbietu: obiekt pozostaje na zewnętrznej krawędzi strony, gdy tekst przepłynie na prawą stronę rozkładówki. 

Uwaga:

Jeżeli po wybraniu opcji Względem grzbietu zmieni się wartość opcji Przesunięcie X, to kierunek ruchu obiektu może ulec zmianie. Zmiana ta wynika z faktu, że kierunek ruchu zależy częściowo od tego, po której stronie rozkładówki znajduje się obiekt.

Punkt odniesienia zakotwiczonego obiektu 

Określa położenie obiektu wyrównywanego względem miejsca na stronie (zgodnie z ustawieniem opcji Punkt odniesienia pozycji zakotwiczenia). Na przykład, aby wyrównać prawą krawędź obiektu do elementu strony, np. ramki tekstowej, kliknij punkt po prawej stronie prewki. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak korzystać z punktu odniesienia, zobacz Własne ustawienia pozycji obiektu zakotwiczonego.

Punkt odniesienia zakotwiczonej pozycji 

Określa położenie na stronie (zdefiniowane w opcjach X i Y), do którego ma być wyrównywany obiekt. Na przykład, jeżeli opcję X względem ustawisz na Ramka tekstowa, a opcję Y względem na wartość Wiersz (linia bazowa), to prewka będzie przedstawiać w poziomie obszar ramki, a w pionie obszar wiersza tekstu zawierającego znacznik zakotwiczenia. Jeżeli klikniesz punkt z lewej strony prewki, to punkt odniesienia  zostanie wyrównany do lewej krawędzi ramki tekstowej i do linii bazowej tekstu.

Prawa krawędź obiektu wyrównana do lewej krawędzi ramki tekstowej.

Uwaga:

W zależności od ustawień opcji X względem i Y względem, prewka Punkt odniesienia pozycji zakotwiczenia może wyświetlać trzy lub dziewięć pozycji. Opcje wierszowe, np. Wiersz (linia bazowa) udostępniają tylko trzy opcje — po środku po lewej, po środku i po środku po prawej — ponieważ o pozycji w pionie decyduje znacznik zakotwiczenia w tekście.

X względem

Określa, jaką chcesz używać podstawę wyrównania w poziomie. Na przykład, opcja „Ramka tekstowa” umożliwia wyrównanie obiektu do lewej lub prawej strony albo środka ramki tekstowej. Dokładne miejsce wyrównania w poziomie zależy od wybranych punktów odniesienia i odległości wpisanej w pole Przesunięcie X.

Na przykład, jeżeli obiekt ma się znajdować na marginesie strony i jego prawa krawędź ma być dosunięta do tego marginesu, należy dla opcji „X względem” wybrać „Margines strony” oraz włączyć punkt po prawej stronie mapki Punkt odniesienia obiektu zakotwiczonego i punkt po lewej stronie mapki Punkt odniesienia miejsca zakotwiczenia.

Opcja X względem

A. Wyrównania prawej strony obiektu do lewej strony ramki tekstowej  B. Wyrównania prawej strony obiektu do lewej strony marginesu strony

Przesunięcie X

Przesuwa obiekt w lewo lub w prawo. Kierunek przesunięcia (w lewo lub w prawo) zależy od punktu odniesienia. Przy wyrównaniu do środka elementu strony wartości dodatnie przesuwają obiekt w prawo. Kierunek ruchu zależy także od tego, czy opcja Względem grzbietu jest zaznaczona.

Y względem

Określa podstawę wyrównania obiektu w pionie. Na przykład, opcja Krawędź strony umożliwia wykorzystanie krawędzi strony jako podstawy wyrównania obiektu do góry, do środka lub do dołu tej strony. Punkt odniesienia miejsca zakotwiczenia określa, czy obiekt będzie wyrównywany do góry, do środka czy do dołu danego elementu strony. Jeżeli wybierzesz opcję wierszową, np. Wiersz (linia bazowa), to prewka Punkt odniesienia miejsca zakotwiczenia wyświetli tylko środkowy, poziomy rząd punktów.

Opcja Y względem

A. Wyrównywanie góry obiektu do góry krawędzi strony B. Wyrównywanie dołu obiektu do dołu krawędzi strony 

Przesunięcie Y

Przesuwa obiekt w górę lub w dół. Wartości dodatnie przesuwają obiekt w dół.

Utrzymaj w obrębie górnej i dolnej granicy łamu

Utrzymuje obiekt w obrębie łamu tekstu, nawet jeżeli przepływ tekstu mógłby spowodować przesunięcie obiektu poza łam. W takim przypadku dół obiektu zostanie wyrównany do dolnej krawędzi, albo góra obiektu do górnej krawędzi. Na przykład, zakotwiczony obiekt znajdujący się obok wiersza tekstu i pośrodku łamu wygląda dobrze; jeżeli jednak nie zaznaczy się tej opcji, to przepłynięcie znacznika zakotwiczenie na dół łamu może spowodować, że obiekt „spadnie” poniżej krawędzi łamu lub strony. Zaznaczenie tej opcji uniemożliwia przeciąganie obiektu nad i pod granice łamu. Jeżeli zmienisz rozmiar obiektu, to w razie potrzeby program ponownie wyrówna go do górnej lub dolnej krawędzi łamu. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w menu X względem wybierzesz parametr wierszowy, np. Wiersz (linia bazowa) albo Y względem.

Uwaga:

Jeżeli program InDesign przesłoni położenie obiektu tak, aby mieścił się w obrębie łamu, w oknie dialogowym obok podanej wartości przesunięcia Y pojawi się znak plus (+).

Zablokuj pozycjonowanie ręczne

Nie zezwala na przesuwanie obiektu zakotwiczonego po stronie przez przeciąganie czy poruszanie klawiszami strzałek.

Podgląd

Wyświetla zmiany położenia na stronie w miarę, jak je wprowadzasz.

Własne ustawienia pozycji obiektu zakotwiczonego

Poniższe wskazówki mogą okazać się pomocne przy sterowaniu położeniem obiektów za pomocą okna dialogowego Opcje obiektu zakotwiczonego.

 • Własne ustawienia pozycji udostępniają cztery główne opcje: Dwie prewki Punktu odniesienia oraz menu X względem oraz Y względem. Opcje te razem sterują położeniem obiektu. Na przykład, wybór opcji z menu X względem oraz Y względem decyduje o tym, co przedstawia Punkt odniesienia miejsca zakotwiczenia — może to być ramka tekstowa, wiersz tekstu w łamie albo cała strona. Poniższy obraz przedstawia, jak możesz zmieniać położenie obiektu przez wybór różnych punktów odniesienia, podczas gdy wartości X względem oraz Y względem pozostają bez zmian.

Zmiana położenia obiektu zakotwiczonego — (X względem ustawione na Ramka tekstowa, a Y względem ustawione na Wiersz (linia bazowa))

A. Wybór punktu w prawym dolnym rogu prewki zakotwiczonego obiektu oraz środkowego punktu po lewej na prewce zakotwiczonej pozycji. B. Zmiana punktu prewki zakotwiczonego obiektu na lewy górny róg i pozostawienie punktu prewki zakotwiczonej pozycji na środku po lewej C.Pozostawienie prewki zakotwiczonego obiektu na górze po lewej i zmiana punktu prewki zakotwiczonej pozycji na środek po prawej

 • Aby utworzyć zakotwiczony obiekt, który mimo przepływu tekstu będzie zachowywał swoją pozycję na stronie (np. w lewym górnym rogu) i który przesunie się tylko wtedy, gdy tekst przepłynie na inną stronę, należy zakotwiczyć obiekt do marginesów lub krawędzi strony. Na przykład, możesz ustawić X względem i Y względem na Margines strony, kliknąć punkt odniesienia dla obiektu na górze po lewej stronie  oraz punkt odniesienia dla elementu strony . Mimo przepływu tekstu, obiekt pozostanie wówczas w lewym górnym rogu, w obrębie marginesów strony. Tylko przepływ wiersza tekstu ze znacznikiem zakotwiczenia na następną stronę spowoduje przesunięcie się obiektu — zostanie on przeniesiony w lewy górny róg następnej strony.

Ustawianie obiektu zakotwiczonego w konkretnym miejscu na stronie

A. Ustaw obiekt za pomocą opcji Margines strony lub Krawędź strony dla X i Y względem. B. Kiedy tekst zmienia układ, obiekt podąża za tekstem, dopiero gdy tekst przechodzi na kolejną stronę.

 • Aby obiekty pozostawały wyrównane do konkretnego wiersza tekstu, tak aby dany obiekt podążał za tekstem w razie jego przepływu, wybierz opcję Wiersz z menu Y względem.

 • Aby obiekt pozostał w obrębie ramki tekstowej, ale nie trzymał się konkretnego wiersza w miarę przepływu tekstu, wybierz opcję Ramka tekstowa z menu X względem.

 • Aby obiekt pozostawał ustawiony względem marginesu (np. gdy chcemy utworzyć ramkę na zewnętrznym marginesie strony, które nie porusza się wraz z przepływem tekstu), wybierz opcję Względem grzbietu.

 1. Zaznacz obiekt i wybierz polecenie Obiekt > Zakotwiczony obiekt > Opcje.
 2. Z menu Położenie wybierz opcję Dostosuj.
  Uwaga:

  Aby obiekt przesuwał się po stronie w miarę jak wprowadzasz opcje, możesz zaznaczyć pole Podgląd na dole okna dialogowego.

 3. Aby obiekt pozostawał po tej samej stronie względem grzbietu dokumentu, zaznacz opcję Względem grzbietu. Pozwoli to np. utrzymać obiekt na zewnętrznym marginesie strony, niezależnie od tego, po której stronie rozkładówki się znajdzie.
 4. Kliknij punkt na prewce Punkt odniesienia obiektu zakotwiczonego , aby określić punkt obiektu wyrównywany do strony.
 5. Z menu X względem wybierz element strony, który będzie podstawą wyrównania w poziomie. Na przykład, opcja Ramka tekstowa umożliwia wyrównanie obiektu do lewej lub prawej strony albo środka ramki tekstowej.
 6. Z menu Y względem wybierz element strony, który będzie podstawą wyrównania obiektu w pionie. Na przykład, opcja Wiersz (linia bazowa) pozwoli ci wyrównać obiekt do linii bazowej tekstu, w którym jest zakotwiczony.
 7. Kliknij punkt na prewce Punkt odniesienia miejsca zakotwiczenia , aby określić, względem jakiego miejsca elementów strony wybranych z menu X względem oraz Y obiekt ma być wyrównywany.
 8. Podaj Odległość X lub Odległość Y, aby przesunąć obiekt od punktu wyrównywania.
 9. Aby obiekt nie przekroczył dolnej ani górnej granicy łamu po przepłynięciu tekstu, zaznacz opcję Utrzymaj w obrębie górnej i dolnej granicy łamu. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w menu Y względem wybierzesz opcję wierszową, np. Wiersz (linia bazowa).
 10. Kliknij przycisk OK.

Praca z zakotwiczonymi obiektami przy wykorzystaniu techniki przeciągania i upuszczania (CS 5.5)

Możesz przeciągnąć istniejący obiekt do ramki tekstowej, aby go zakotwiczyć lub przesunąć. Użyj narzędzia Zaznaczanie  lub Zaznaczenie bezpośrednie , aby zaznaczyć obiekt, a następnie przeciągnij niebieski kwadrat znajdujący się w pobliżu prawego górnego rogu ramki tekstowej. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby zakotwiczyć istniejący obiekt, przeciągnij niebieski kwadrat do miejsca, w którym chcesz, aby pojawiła się kotwica obiektu.

 • Aby utworzyć obiekt w wierszu, naciśnij klawisz Shift i przeciągnij niebieski kwadrat do miejsca, w którym chcesz, aby pojawił się ten obiekt.

 • Aby określić opcje zakotwiczonego obiektu, naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciągnij niebieski kwadrat do miejsca, w którym chcesz, aby pojawiła się kotwica obiektu.

Firma Adobe poleca

Zaznaczanie i kopiowanie obiektów zakotwiczonych

Za pomocą narzędzia Zaznaczanie możesz zaznaczyć tylko jeden obiekt zakotwiczony na raz. Za pomocą narzędzia Tekst możesz zaznaczyć zakres tekstu z wieloma znacznikami obiektów zakotwiczonych. Po zaznaczeniu wielu znaczników zakotwiczenia narzędziem Tekst, możesz zmienić opcje położenia dla wszystkich zakotwiczonych obiektów jednocześnie.

Uwaga:

Jeżeli przynajmniej dwa obiekty zakotwiczone zajmują to samo położenie — np. jeden wiersz tekstu zawiera znaczniki dwóch obiektów zakotwiczonych o takich samych atrybutach zakotwiczenia — to obiekty te nałożą się na siebie.

Kopiując tekst zawierający znacznik zakotwiczenia obiektu, kopiujesz również ten zakotwiczony obiekt. Skopiowanie zakotwiczonego obiektu i wklejenie go poza tekstem spowoduje, że stanie się on niezależnym obrazem, niepołączonym z tekstem.

Wyświetlanie na stronie znaczników obiektów zakotwiczonych

Wyświetlając znaczniki obiektów, można oglądać punkty kontrolne i ich relacje względem tekstu na stronie. Zastosuj dowolną z poniższych metod:

 • Aby wyświetlić znaczniki zakotwiczenia  w tekście, wybierz Tekst > Pokaż znaki ukryte.
 • Aby wyświetlić kropkowaną linię od znacznika zakotwiczenia do związanego z nim obiektu zakotwiczonego we własnym ustawieniu, zaznacz ten obiekt i wybierz polecenie Widok > Dodatki > Pokaż wątki tekstu. Wątek biegnie od znacznika zakotwiczenia do punktu odniesienia dla zakotwiczonego obiektu.
 • Aby wyświetlić symbole zakotwiczenia  na obiektach zakotwiczonych, wybierz polecenie Widok > Dodatki > Pokaż krawędzie ramek. Wyświetlenie symboli zakotwiczenia pomaga określić, czy obiekty zostały zakotwiczone.

Ręczna zmiana położenia zakotwiczonego obiektu na stronie

Przeniesienie ramki powoduje również przeniesienie zakotwiczonych w niej obiektów, chyba że zostały one ułożone względem marginesów lub krawędzi strony.

Uwaga:

Przed przesunięciem obiektu zakotwiczonego sprawdź, czy dla danego obiektu wyłączona jest opcja Zablokuj pozycjonowanie ręczne, która znajduje się w oknie dialogowym Obiekty zakotwiczone; można także wybrać polecenie Obiekt > Odblokuj położenie.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przenieść obiekty zakotwiczone w wierszu, wybierz narzędzie Zaznaczanie  lub Zaznaczanie bezpośrednie  aby zaznaczyć obiekt, a następnie przeciągnij go w pionie. Obiekty w wierszu możesz przesuwać tylko pionie, nie w poziomie.

  Uwaga:

  Aby przenieść obiekt zakotwiczony w wierszu lub nad wierszem poza ramkę tekstową, najpierw przekonwertuj go na obiekt o pozycji niestandardowej, a następnie przenieś go na odpowiednie miejsce.

  • W celu przeniesienia zakotwiczonych obiektów w wierszu, użyj narzędzia Zaznaczanie lub narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie, aby zaznaczyć obiekt, a następnie przeciągnij pionowo w ramce poziomej lub poziomo w ramce pionowej. W tekście poziomym możesz przenosić obiekty w wierszu wyłącznie pionowo, a nie poziomo. W tekście pionowym możesz przenosić obiekty w wierszu wyłącznie poziomo.
  • Aby przenieść obiekty zakotwiczone w wierszu równolegle do linii bazowej, umieść punkt wstawiania przed lub za obiektem i ustal nową wartość kerningu.
  Uwaga:

  Aby przenieść obiekt zakotwiczony w wierszu lub nad wierszem poza ramkę tekstową, najpierw przekonwertuj go na obiekt o pozycji własnej, a następnie przenieś na odpowiednie miejsce.

  W celu przeniesienia własnych obiektów zakotwiczonych, użyj narzędzia Zaznaczanie lub narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie, aby zaznaczyć obiekt, a następnie przeciągnij pionowo lub poziomo.

Uwaga:

Obiekt zakotwiczony możesz także obracać i przekształcać. (Zobacz Przekształć obiekty i Obracaj obiekty).

Zmiana rozmiaru obiektu zakotwiczonego

Przed zmianą rozmiaru obiektu zakotwiczonego upewnij się, czy wyłączono opcję Zablokuj pozycjonowanie ręczne, która znajduje się w oknie dialogowym Opcje obiektów zakotwiczonych.

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie  lub Zaznaczanie bezpośrednie  do zaznaczenia obiektu i przeciągnij uchwyt w jego rogu lub na jednym z boków.
  Uwaga:

  Zmiana rozmiaru w pionie dla obiektu zakotwiczonego w wierszu lub nad wierszem może spowodować, że obiekt zostanie zakryty. Jeżeli tekst ze znacznikiem zakotwiczenia stanie się tekstem zakrytym, to obiekt również zostanie zakryty.

Zmiana obiektu zakotwiczonego może również spowodować zmianę jego położenia. Na przykład, jeżeli wyrównałeś prawą krawędź obiektu do lewej strony ramki tekstowej, przeciągnięcie uchwytu na prawym boku obiektu o 1 pica w lewo (w kierunku od krawędzi ramki) spowoduje, że obiekt zmieni rozmiar, a następnie przesunie się o 1 pica w prawo.

Zwalnianie zakotwiczonego obiektu

Jeżeli obiekt nie powinien już poruszać się wraz z tekstem, możesz go zwolnić, czyli usunąć zakotwiczenie.

 1. Zaznacz obiekt zakotwiczony za pomocą jednego z narzędzi do zaznaczania, a następnie wybierz polecenie Obiekt > Zakotwiczony obiekt > Zwolnij.

  Położenie obiektu na stronie nie zmieni się.

  Uwaga:

  Funkcja Zwolnij nie działa w przypadku obiektów zakotwiczonych w wierszu lub nad wierszem. Jeżeli nie można skorzystać z polecenia Zwolnij, należy wybrać zakotwiczony obiekt, a następnie wyciąć go i wkleić. Można również użyć narzędzia Tekst, aby wybrać i wyciąć zakotwiczony obiekt.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?