Podręcznik użytkownika Anuluj

Opcje Adobe PDF

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Panel Właściwości
   6. Dotykowa przestrzeń robocza
   7. Domyślne skróty klawiaturowe
   8. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
  3. Generatywna SI (dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych)
   1. Tekst na obraz (beta)
   2. Często zadawane pytania dotyczące generatywnej SI
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Języki Azji Południowo-Wschodniej
   4. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   5. Tworzenie tekstu na ścieżce
   6. Punktowanie i numerowanie
   7. Glify i znaki specjalne
   8. Składanie tekstu
   9. Zmienne tekstowe
   10. Generowanie kodów QR
   11. Edycja tekstu
   12. Wyrównywanie tekstu
   13. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   14. Zakotwiczone obiekty
   15. Zawartość połączona
   16. Formatowanie akapitów
   17. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Automatyczny styl tekstu
   3. Praca z pakietami stylów
   4. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Praca z dokumentami programu InDesign w chmurze (beta)
  2. Często zadawane pytania dotyczące dokumentów programu InDesign w chmurze (beta)
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikowanie
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publish Online
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
   12. Eksport i import ustawień użytkownika
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Poznaj różne kategorie opcji Adobe PDF.

Opcje formatu PDF można ustawiać zarówno podczas eksportowania danych do formatu PDF, jak i podczas tworzenia lub edycji predefiniowanych ustawień PDF. Opcje Adobe PDF podzielone są na kategorie. 

Kategorie opcji Adobe PDF

Kategorie te są widoczne po lewej stronie okna dialogowego Eksport Adobe PDF; wyjątek stanowią opcje Standard i Zgodność, które znajdują się na górze okna dialogowego. Jeśli pewne opcje zostaną zmienione podczas eksportowania danych do formatu PDF, na końcu nazwy predefiniowanego ustawienia pojawi się słowo „modified” („zmieniono”).

Standardowy

Określa format PDF/X.

Zgodność

Określa wersję PDF dla pliku.

Podstawowe opcje pliku.

Umożliwia określenie, czy grafika powinna być kompresowana, a jeżeli tak, to jaką metodą i z jakimi ustawieniami.

Definiowanie znaczników drukarskich oraz obszaru spadu i informacji o pracy w plikach PDF Chociaż opcje te są takie same, jak w oknie dialogowym Drukuj, to obliczenia różnią się nieco, ponieważ plik PDF nie jest wysyłany na znany rozmiar strony.

Określa zasady zapisywanie kolorów i profili wyjścia PDF/X w pliku PDF.

Określa, w jaki sposób w pliku PDF zapisywane są czcionki, specyfikacje OPI, spłaszczanie przezroczystości i instrukcje JDF.

Wprowadza zabezpieczenia pliku PDF. Opcje zabezpieczeń nie są dostępne podczas tworzenia i edycji predefiniowanych ustawień PDF.

Podsumowanie

Wyświetla podsumowanie bieżących ustawień PDF. Po wybraniu strzałki obok kategorii (np. Ogólnemożna wyświetlić poszczególne ustawienia. Aby zapisać podsumowanie w pliku tekstowym ASCII, wybierz opcjęZapisz podsumowanie. Jeżeli jedna z opcji z wybranego stylu ustawień nie może zostać wdrożona i musi zostać zmodyfikowana, program wyświetli ikonę ostrzegawczą  wraz z opisem. Na przykład, jeżeli predefiniowane ustawienie określa źródłowe profile koloru, które są niezgodne z bieżącym plikiem ustawień koloru, to użyte zostaną profile zdefiniowane przez plik ustawień koloru.

Informacje o standardach PDF/X

Standardy PDF/X są definiowane przez międzynarodową organizację standaryzacyjną ISO. Dotyczą wymiany materiałów graficznych. Podczas konwersji na PDF, przetwarzany plik jest weryfikowany pod kątem zgodności ze wskazanym standardem. Jeżeli plik PDF nie spełnia wymogów wybranegostandardu ISO, pojawia się komunikat pozwalający anulować konwersję albo utworzyć plik pozbawiony zgodności. Szeroko używanym standardem w scenariuszach przygotowań publikacji do druku jest format PDF/X, taki jak PDF/X‑1a.

Format PDF/X-4 jest odpowiedni do przezroczystości aktywnej i zarządzania kolorami. Format ten jest optymalny do przetwarzania RIP, drukarek cyfrowych korzystających z platformy AdobePDF Print Engine oraz dla każdego pliku PDF drukowanego w programie Acrobat.

Poziomy zgodności PDF

Przystępując do tworzenia plików PDF, należy wybrać odpowiednią wersję tego formatu. Wersję PDF można zmienić, przełączając ustawienia lub wybierając opcję zgodności podczas zapisywania pliku PDF lub edycji predefiniowanego ustawienia PDF.

Zazwyczaj, jeśli nie ma szczególnej potrzeby zapewniania zgodności ze starszymi wersjami, powinno używać się najnowszej wersji (w tym przypadku wersji 1.7). Najnowsza wersja zawiera wszystkie ostatnio wprowadzone funkcje i możliwości. Jeśli jednak tworzy się dokumenty, które mają być dystrybuowane na szeroką skalę, warto wybrać ustawienie Acrobat 5.0 (PDF 1.4) lub Acrobat 6.0 (PDF 1.5). Zagwarantuje to, że dokument będą mogli wyświetlić i wydrukować wszyscy użytkownicy.

W poniższej tabeli zestawiono różnice między plikami PDF o różnych ustawieniach zgodności.

Uwaga:

Program Acrobat w wersji 8.0 i 9.0 również używa formatu PDF 1.7.

Acrobat 3.0 (PDF 1.3)

Acrobat 5.0 (PDF 1.4)

Acrobat 6.0 (PDF 1.5)

Acrobat 7.0 (PDF 1.6) oraz Acrobat X (PDF 1.7)

Pliki PDF można otwierać w programie Acrobat 3.0 i Acrobat Reader 3.0 oraz ich nowszych wersjach.

Pliki PDF można otwierać w programie Acrobat 3.0 i Acrobat Reader 3.0 oraz ich nowszych wersjach. Funkcje wprowadzone w późniejszych wersjach mogą jednak zostać utracone lub nie będą wyświetlane.

Większość plików PDF można otwierać w programie Acrobat 4.0 i Acrobat Reader 4.0 oraz w ich nowszych wersjach. Funkcje wprowadzone w późniejszych wersjach mogą jednak zostać utracone lub nie będą wyświetlane.

Większość plików PDF można otwierać w programie Acrobat 4.0 i Acrobat Reader 4.0 oraz w ich nowszych wersjach. Funkcje wprowadzone w późniejszych wersjach mogą jednak zostać utracone lub nie będą wyświetlane.

Pliki nie mogą zawierać żadnych kompozycji z efektami przezroczystości. Przed konwersją pliku na format PDF 1.3 wszelkie obiekty przezroczyste muszą zostać spłaszczone.

Kompozycje z obiektami przezroczystymi są obsługiwane. (Funkcja Acrobat Distiller spłaszcza przezroczystość).

Kompozycje z obiektami przezroczystymi są obsługiwane. (Funkcja Acrobat Distiller spłaszcza przezroczystość).

Kompozycje z obiektami przezroczystymi są obsługiwane. (Funkcja Acrobat Distiller spłaszcza przezroczystość).

Warstwy nie są obsługiwane.

Warstwy nie są obsługiwane.

Jeśli pliki PDF zostały utworzone w aplikacjach obsługujących generowanie warstw, takich jak Illustrator CS i InDesign CS (oraz ich nowsze wersje), wszelkie oryginalne warstwy są zachowywane.

Jeśli pliki PDF zostały utworzone w aplikacjach obsługujących generowanie warstw, takich jak Illustrator CS i InDesign CS (oraz ich nowsze wersje), wszelkie oryginalne warstwy są zachowywane.

Obsługiwana jest przestrzeń kolorów DeviceN o 8 składowych.

Obsługiwana jest przestrzeń kolorów DeviceN o 8 składowych.

Obsługiwana jest przestrzeń kolorów DeviceN o 31 składowych.

Obsługiwana jest przestrzeń kolorów DeviceN o 31 składowych.

Czcionki wielobajtowe mogą być osadzane. (Podczas osadzania program Distiller konwertuje czcionki).

Czcionki wielobajtowe mogą być osadzane.

Czcionki wielobajtowe mogą być osadzane.

Czcionki wielobajtowe mogą być osadzane.

Obsługiwane są 40-bitowe zabezpieczenia RC4.

Obsługiwane są 128-bitowe zabezpieczenia RC4.

Obsługiwane są 128-bitowe zabezpieczenia RC4.

Obsługiwane są 128-bitowe zabezpieczenia RC4 i 128-bitowe zabezpieczenia AES (Advanced Encryption Standard).

Ogólne opcje plików PDF

Wybierz kategorię Ogólnew oknie dialogowymEksport Adobe PDF, aby ustawić następujące opcje:

Opis

Wyświetla opis z wybranego zestawu i umożliwia edycję tego opisu. Opis można wkleić ze schowka.

Strony

Strony

 • Wybierz Wszystkie, aby wyeksportować wszystkie strony w bieżącym dokumencie lub książce.
 • Wybierz Zakres, aby określić zakres stron bieżącego dokumentu do wyeksportowania. Zakres oznacza się za pomocą dywizu, a oddziela od innych zakresów lub stron za pomocą przecinków. Ta opcja jest niedostępna podczas eksportowania książek i tworzenia ustawień predefiniowanych

Eksportuj jako

Wskazuje, czy chcesz wyeksportować dokument jako strony lub strony widzące. Nie wybieraj stron widzących do druku komercyjnego, ponieważ usługodawca nie może przeprowadzić impozycji stron w tym formacie.

Utwórz osobne pliki PDF

Wybierz tę opcję, aby utworzyć oddzielne pliki PDF dla każdej strony lub rozkładówki.

Przyrostek

Dodaj przyrostek nazwy pliku, taki jak liczby przyrostowe(^#), numer strony(^P), rozmiar strony (^S) lub niestandardowa nazwa, w celu łatwiejszej identyfikacji.

Uwaga:

Aby zapewnić płynne udostępnianie plików między systemami macOS i Windows, nie zaleca się używania znaków niedozwolonych lub zastrzeżonych w nazwach plików/folderów ani w ciągach dynamicznych. Program InDesign przyjął nadzbiór tych znaków „ \ / : * ? " < > | " (Windows i macOS), zostaną one pominięte w eksporcie PNG, JPEG i PDF.

Wyświetlanie

Widok

Wyświetl początkowe ustawienia widoku po otwarciu pliku PDF. Ta lista rozwijana jest dostępna tylko jeśli wybierzesz opcjęStandard PDF: Brak

Układ

Wyświetl początkowy układ po otwarciu pliku PDF. Po wybraniu menu rozwijanego Zgodność w Acrobat 4 (PDF 1.3) lub Acrobat 5 (PDF 1.4) następujące opcje listy rozwijanej Układ są wyłączone:

 • Dwie strony (widzące)
 • Dwie strony (okładka)

Otwórz w trybie pełnego ekranu

Wybierz, aby w programie Adobe Acrobat lub Adobe Reader wyświetlić plik PDF bez wyświetlania menu lub paneli. 

Wyświetl plik PDF po wyeksportowaniu

Wybierz, aby otworzyć nowo utworzony plik PDF w domyślnej przeglądarce PDF.

Opcje

Osadzaj miniaturki stron

Wybierz, aby wstawić podgląd miniatur każdej ze stron dokumentu PDF, co zwiększa rozmiar pliku. Usuń zaznaczenie tego ustawienia, jeśli plik PDF będzie otwierany i drukowany przez użytkowników programu Acrobat 5.0 oraz jego nowszych wersji. Wersje te generują miniatury w sposób dynamiczny przy każdorazowym wybraniu panelu Strony panel of a PDF.

Optymalizuj do szybkiego wyświetlania w Internecie

Wybierz, aby zmniejszyć rozmiar pliku PDF i zoptymalizować plik PDF do szybszego wyświetlania w przeglądarkach internetowych. Stosowana jest w tym celu technologia restrukturyzacji pliku do pobierania po jednej stronie (tzw. byte serving). Opcja ta kompresuje tekst i grafikę liniową niezależnie od ustawień opcji z kategoriiKompresjaw oknie dialogowymEksport Adobe PDF

Utwórz PDF znakowany

Wybierz, aby automatycznie oznaczyć elementy wątku w oparciu o podzbiór znaczników Acrobat obsługiwanych przez InDesign podczas eksportu. Podzbiór ten obejmuje rozpoznawanie akapitów, podstawowe formatowanie tekstu, listy i tabele. Znaczniki te można wstawiać do dokumentu i modyfikowaćprzed wyeksportowaniem go do pliku PDF.

Utwórz warstwy programu Acrobat

Wybierz, aby zapisać każdą warstwę jako warstwę Acrobat w pliku PDF oraz znaczniki dowolnej drukarki na oddzielnej warstwie znaczników i spadów. Umożliwia to użytkownikom programu Acrobat 6.0 i nowszym tworzenie wielu wersji plików z jednego pliku PDF z pełną nawigacją.

Eksportuj warstwy

Określa, czy w pliku PDF mają być uwzględniane warstwy widoczne i niedrukowalne. Użyj, aby określić, czy każda warstwa jest ukryta, czy ustawiona jako nie do druku. Podczas eksportu do PDF można wybrać, czy mają być drukowane wszystkie warstwy(w tym ukryte i niedrukowalne), czy widoczne warstwy (w tym niedrukowalne), czy też tylko warstwy widoczne i drukowalne

Uwzględnij ukryte strony widzące

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz wyeksportować ukryte strony widzące wraz z innymi stronami widzącymi danego dokumentu.

Wskazówka:

Jeśli opcja Zgodność jest ustawiona jako Acrobat 6 (PDF 1.5) lub nowsza, to znaczniki zostaną skompresowane w celu zmniejszenia rozmiaru pliku. Po otwarciu pliku PDF w programach Acrobat 4.0 lub Acrobat 5.0 znaczniki nie będą widoczne, ponieważ te wersje programu Acrobat nie potrafią dekompresować znaczników.

Dołącz

Zakładki

Tworzy zakładki dla pozycji spisu treści InDesign, zachowując poziomy spisu. Zakładki są tworzone na podstawie informacji określonych w panelu Zakładki

Hiperłącza

Tworzy adnotacje hipertekstowe PDF dla hiperłącz, pozycji spisu treści i pozycji indeksu z programu InDesign.

Obiekty niedrukowalne

Eksportuje obiekty, do których zastosowano opcję Niedrukowalne z panelu Atrybuty.

Widoczne linie pomocnicze i siatki linii bazowych

Eksportuje linie marginesów, linie pomocnicze miarki, linie kolumn oraz siatki linii bazowych widoczne w danym momencie w dokumencie. Siatki i linie pomocnicze są eksportowane w tym samym kolorze, który mają w dokumencie.

Elementy interaktywne

 • WybierzDołącz wygląd, aby dołączyć do pliku PDF elementy takie jak przyciski i plakaty filmowe. 
 • Wybierz opcję Adobe PDF (Interaktywne) zamiast Adobe PDF (Druk), aby utworzyć plik PDF z elementami interaktywnymi.

Opcje kompresji i próbkowania dla plików PDF

Podczas eksportowania do Adobe PDF można skutecznie zmniejszyć rozmiar pliku bez utraty jakości poprzez kompresję tekstu, grafiki liniowej i próbkowanie w dół obrazów. Okno dialogowe Eksportuj Adobe PDF zawiera trzy sekcje umożliwiające dostosowanie opcji kompresji i ponownego próbkowania obrazów kolorowych, w skali szarości lub monochromatycznych. Jeśli plik PDF będzie używany w trybie online, rozważ próbkowanie w dół w celu uzyskania wyższej kompresji, ale skonsultuj się z dostawcą usług druku w celu uzyskania optymalnych ustawień podczas planowania drukowania w wysokiej rozdzielczości.

Należy wziąć pod uwagę potrzeby użytkowników dotyczące powiększania strony, zwłaszcza w przypadku plików PDF z mapami, w których wyższa rozdzielczość obrazu pozwala na powiększanie.

Próbkowanie w dół oznacza redukcję liczby pikseli w obrazie. Wybierz metodę interpolacji, ustaw żądaną rozdzielczość w pikselach na cal i określ próg w polu dla obrazów powyżej, aby wykonać próbkowanie w dół obrazów przekraczających tę rozdzielczość.

O sposobie usuwania pikseli decyduje wybrana metoda interpolacji:

Uśrednij próbkowanie do

Uśrednia piksele w obszarze próbki i zastępuje cały obszar pikselem w uśrednionym kolorze w danej rozdzielczości.

Podpróbkowanie do

Wybiera piksel na środku obszaru próbki i zastępuje cały obszar kolorem tego piksela. Podpróbkowanie jest przetwarzane znacznie szybciej w porównaniu z próbkowaniem w dół, ale jego rezultatem są mniej płynne obrazy.

Próbkowanie dwusześcienne do

Określa kolor piksela na podstawie średniej ważonej i na ogół daje lepsze rezultaty niż prosta metoda próbkowania uśrednianego. Opcja dwusześcienna jest najwolniejsza, ale najbardziej precyzyjna, i daje płynne przejścia tonalne.

Kompresja

Automatycznie (JPEG)

Wybierz, aby automatycznie określić najlepszą jakość obrazu w kolorze i skali szarości. W przypadku większości plików Adobe PDF, opcja ta daje zadowalające rezultaty.

JPEG

Wybierz dla obrazów kolorowych i w skali szarości. Kompresja JPEG dopuszcza usuwanie danych, uzyskane w jej wyniku rozmiary plików mogą być dużo mniejsze niż w przypadku kompresji ZIP.

 

ZIP

Wybierz dla obrazów zawierających duże obszary jednolitego koloru albo powtarzające się wzory, a także dla obrazów czarno-białych zawierających powtarzające się wzory. Kompresja ZIP może być bezstratna lub stratna, w zależności od ustawienia opcjiJakość obrazu

JPEG 2000

Jest to międzynarodowy standard kompresji i pakowania danych obrazu. Tak jak JPEG, kompresja JPEG 2000 sprawdza się najlepiej w przypadku obrazów kolorowych i w skali szarości. Standard ten ma także dodatkowe zalety, takie jak wyświetlanie postępowe. OpcjaJPEG 2000jest dostępna wtedy, gdy opcję zgodnościustawiono jakoAcrobat 6 (PDF 1.5)lub nowszy.

Automatycznie (JPEG 2000)

Wybierz, aby automatycznie określać najlepszą jakość dla obrazów kolorowych i w skali szarości. Opcjaautomatyczna (JPEG 2000)jest dostępna wtedy, gdy opcję zgodności ustawiono jako Acrobat 6 (PDF 1.5)lub nowszy.

CCITT

Jest dostępna tylko w przypadku obrazów bitmapowych monochromatycznych. Metoda CCITT (International Coordinating Committee for Telephony and Telegraphy) nadaje się najlepiej do kompresji obrazów czarno-białych utworzonych w programach graficznych oraz obrazów skanowanych z głębią 1 bita. 

 • Metoda CCITT Group 3używana przez większość faksów, kompresuje obrazy monochromatyczne po jednym wierszu na raz.
 • Metoda CCITT Group 4służy do zastosowań ogólnych, która zapewnia dobrą kompresję większości obrazów monochromatycznych.

Run Length

Jest dostępna tylko w przypadku obrazów bitmapowych monochromatycznych. Wybierz, aby uzyskać najlepsze rezultaty dla obrazów, które zawierają duże obszary jednolitej czerni lub bieli.

Jakość obrazu

Określa stopień zastosowanej kompresji. Można wybrać jakość minimalną, niską, średnią, wysoką lub maksymalną dla kompresji JPEG. W przypadku kompresji ZIP dostępna jest tylko wersja 8-bitowa, ponieważ program InDesign używa bezstratnej metody ZIP, a dane nie są usuwane w celu zmniejszenia rozmiaru pliku, więc jakość obrazu nie ulega zmianie.

Rozmiar segmentu

Określa rozmiar elementów obrazu przy wyświetlaniu postępowym. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy opcję zgodnościustawiono na Acrobat 6 (PDF 1.5)lub wyższą, akompresjęnaJPEG 2000.

Uwaga:

Obrazy w skali szarości, które zostały pokolorowane w programie InDesign, podlegają kompresji według ustawień dla obrazów kolorowych. Jednak obrazy w skali szarości pokolorowane kolorem dodatkowym (z ramką w ustawieniu [Brak] koloru) używają ustawień kompresji dla skali szarości.

Kompresuj tekst i grafikę liniową

Stosuje kompresję Flate (podobną do kompresji ZIP dla obrazów) do całego tekstu i grafiki liniowej w dokumencie, nie powodując utraty szczegółów i jakości.

Przytnij dane obrazu do ramek

Zmniejsza rozmiar pliku, ponieważ eksportuje tylko dane mieszczące się w widocznych obszarach ramek. Nie zaznaczaj tej opcji, jeżeli korzystasz z postprocesorów, które mogą wymagać tych dodatkowych informacji (np. do przestawiania obszaru spadu).

Opcje znaczników i spadów dla plików PDF

Spad jest obszarem kompozycji wychodzącym poza obwiednię drukowania lub linie cięcia i znaczniki przycięcia. Spad pełni w dokumencie rolę „marginesu błędu”, dzieki któremu arkusz po przycięciu będzie zadrukowany aż do krawędzi papieru lub obraz da się dopasować do wyróżnionego obszaru dokumentu.

Program umożliwia określanie wielkości spadu oraz dodawanie do pliku różnych znaczników drukarskich.

Zarządzanie kolorami i opcje wyjściowe PDF/X dla plików PDF

W obszarze Wyjścieokna dialogowego Eksport Adobe PDFmożna ustawić opisane poniżej opcje. Interakcje między opcjami w panelu Wyjściezależą od tego, czy włączono zarządzanie kolorem i czy dokument oznakowano profilem koloru oraz od tego, jaki standard PDF został wybrany.

Wskazówka:

Szybki opis opcji z panelu Wyjście można uzyskać, umieszczając nad opcją kursor myszy i odczytując informacje w polu tekstowym Opis u dołu okna dialogowego.

Kolor

Konwersja kolorów

Określa sposób, w jaki w eksportowanym pliku Adobe PDF mają być odwzorowane informacje o kolorach. Podczas konwersji kolorów zachowane zostaną wszystkie informacje o kolorach dodatkowych; na przestrzeń docelową są konwertowane tylko odpowiedniki podstawowych kolorów drukarskich.

 • Brak konwersji kolorów ‒ zachowuje dane kolorów bez zmian. Jest to opcja domyślna dla standardu PDF/X3.
 • Konwertuj na miejsce docelowe ‒ Konwertuje wszystkie kolory na profil wybrany w sekcji Miejsce docelowe. O tym, czy profil będzie osadzany, czy też nie, decyduje zasada dołączania profilu
 • Konwertuj na miejsce docelowe (zachowaj liczby) ‒ Konwertuje kolory na przestrzeń profilu docelowego tyko wtedy, jeżeli dokument zawiera osadzone profile, które różnią się od profilu docelowego (lub jeżeli są to kolory RGB, a profil docelowy to CMYK lub odwrotnie). Nieoznakowane obiekty kolorowe (takie, dla których nie osadzono profilu) oraz obiekty rodzime (np. grafika liniowa i tekst) nie są konwertowane. Ta opcja nie jest dostępna, jeżeli zarządzanie kolorami zostało wyłączone. O tym, czy profil będzie osadzany, czy też nie, decyduje zasada dołączania profilu

 

Cel

Definiuje przestrzeń docelowego urządzenia RGB lub CMYK, np. monitora lub urządzenia SWOP. Za pomocą tego profilu program InDesign konwertuje informacje o kolorach dokumentu (zdefiniowane przez profil źródłowy w sekcji Przestrzenie robocze w oknie dialogowym Ustawienia koloru) na przestrzeń koloru docelowego urządzenia wyjściowego.

Zasada dołączania profilów

Określa zasady dołączania profilu koloru do pliku. Dostępne opcje zależą od ustawień w menu Konwersja kolorów, od wybranego standardu PDF/X oraz od tego, czy włączono zarządzanie kolorami.

 • Nie dołączaj profilów‒ Nie tworzy dokumentu podlegającego zarządzaniu kolorami, zawierającego osadzone profile.
 • Dołącz wszystkie profile ‒ Tworzy dokument z zarządzaniem kolorami. Przed zaznaczeniem tej opcji należy włączyć zarządzanie kolorami i skonfigurować profil.
 • Dołącz profile źródła oznakowanego‒ Pozostawia kolory zależne od urządzenia bez zmian i zachowuje kolory niezależne od urządzenia w postaci ich najbliższego odpowiednika dostępnego w pliku PDF.
 • Dołącz wszystkie profile RGB i oznakowanego źródła CMYK ‒ dołącza wszystkie profile oznakowanych obiektów RGB i oznakowanych obiektów CMYK, takich jak obiekty umieszczone z osadzonymi profilami. Ta opcja powoduje również dołączanie profilu „RGB dokumentu” dla nieoznakowanych obiektów RGB.
 • Dołącz profil docelowy ‒ przypisuje profil docelowy do wszystkich obiektów. Jeżeli wybrano opcję Konwertuj na docelowy (zachowaj wartości), nieoznakowane obiekty w tej samej przestrzeni kolorów otrzymają profil docelowy, zatem wartości ich składowych nie zmienią się.

 

Symuluj nadruk

Symuluje wygląd druku rozbarwianego, utrzymując efekt nadruku w wyjściu kompozytowym. Gdy opcjaSymuluj nadrukest włączona, kolory dodatkowe zostaną zamienione na odpowiedniki CMYK, a nakładające się obszary koloru będą prawidłowo wyświetlane i drukowane bez potrzeby zaznaczania opcji podglądu nadrukuw programie Acrobat.

Menedżer farb

Określa, czy kolory dodatkowe mają być konwertowane na ich odpowiedniki CMYK oraz definiuje inne ustawienia farb. Wszelkie zmiany wprowadzone w dokumencie za pomocąMenedżera farb(na przykład, zamieniając wszystkie kolory dodatkowe na ich odpowiedniki ze standardowych kolorów drukarskich) są odzwierciedlone w wyeksportowanym pliku, ale nie zostają zapisane w ustawieniu Adobe PDF.

PDF/X

Nazwa profilu wyjściowego

Określa charakterystyczne warunki druku dokumentu. Profil celu wyjściowego jest wymagany, jeżeli tworzy się pliki zgodne ze standardem PDF/X. Menu to jest dostępne tylko wtedy, jeżeli wybrano standard lub ustawienie PDF/X w obszarze Ogólneokna dialogowegoEksport Adobe PDF. Dostępne opcje zależą od tego, czy zarządzanie kolorami jest włączone, czy wyłączone.

Nazwa warunku wyjściowego

Opisuje docelowy warunek druku. Ustawia się go z myślą o odbiorcy dokumentu PDF.

Identyfikator warunku wyjściowego

Podaje odsyłacz do dodatkowych informacji o zaplanowanych warunkach drukowania. Identyfikator jest automatycznie wprowadzany dla warunków druku dołączonych do rejestru ICC. 

Nazwa rejestru

Podaje adresy internetowe zawierające dodatkowe informacje na temat rejestru. Adres URL jest wprowadzany automatycznie w przypadku nazw rejestrów ICC.

Uwaga:

Identyfikator warunku wyjściowego i nazwa rejestru nie są dostępne w przypadku korzystania z predefiniowanych ustawień lub standardów PDF/X-3, ponieważ może to spowodować niezgodność plików podczas inspekcji wstępnej przez program Acrobat 7.0 Professional lub nowsze wersje albo wtyczkę Enfocus PitStop dla programu Acrobat 6.0.

Opcje zaawansowane dla plików PDF

Opcje Czcionka, OPI i spłaszczanie można ustawić w zakładce Zaawansowane okna dialogowego Eksport Adobe PDF.

Podstaw czcionki, jeśli procent używanych znaków jest mniejszy od

Definiuje próg osadzania pełnych czcionek na podstawie liczby znaków z danej czcionki użytych w dokumencie. Jeżeli procent użytych w dokumencie znaków z dowolnej czcionki zostanie przekroczony, to ta czcionka będzie w całości osadzana. W przeciwnym przypadku tworzony będzie podzbiór znaków czcionki. Osadzanie pełnych czcionek zwiększa rozmiar pliku , ale można je wymusić, ustawiając próg na 0 (zero). W oknie dialogowym Preferencje ogólne można także ustawić próg uaktywniający tworzenie podzbiorów czcionek na podstawie liczby glifów, które zawiera czcionka.

OPI

Wybiórczo pomija importowaną grafikę podczas wysyłania danych obrazu do drukarki lub do pliku, pozostawiając tylko łącza (komentarze) OPI, które będą później przetwarzane przez serwer OPI.

Ustawienie predefiniowane

Jeżeli opcjaZgodność (w panelu Ogólne okna dialogowego) ustawiona jest na Acrobat 4 (PDF 1.3), można wybrać predefiniowane ustawienie (zestaw opcji) spłaszczania przezroczystości. Opcje te są używane tylko przy eksportowaniu stron widzących z grafiką wykorzystującą przezroczystość.

Ignoruj wyjątki stron widzących

Stosuje wybrane ustawienie spłaszczania do wszystkich stron widzących w dokumencie lub księdze, przesłaniając ustawienia spłaszczania wprowadzone na poszczególnych stronach widzących.

Utwórz plik JDF w programie Acrobat

Tworzy plik Job Definition Format (JDF) i uruchamia program Acrobat Professional, w którym plik JDF jest przetwarzany. Definicja zadania (Job Definition) w programie Acrobat zawiera odsyłacze do plików, które mają zostać wydrukowane, a także instrukcje i informacje dla przygotowalni. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, jeżeli na komputerze zainstalowano program Acrobat 7.0 Professional lub nowszy. 

Uwaga:

Format Acrobat 5 (PDF 1.4) i nowszy automatycznie zachowuje przezroczystość w dokumencie. Dlatego też dla tych poziomów zgodności opcje Predefiniowane ustawienie i Własny nie są dostępne.  

Dodawanie zabezpieczeń do plików PDF

Zapisując plik w formacie PDF, można zabezpieczyć go hasłem i wprowadzić ograniczenia dostępu. Ograniczenia mogą dotyczyć otwierania pliku, kopiowania i wydzielania zawartości, drukowania dokumentu itd.

Metoda zabezpieczania RC4 z RSA Corporation jest używana do plików PDF chronionych hasłem. Poziom szyfrowania będzie wysoki lub niski w zależności od ustawienia Zgodność (w kategorii Ogólne).

Uwaga:

Predefiniowane ustawienia Adobe PDF nie obsługują haseł ani ustawień zabezpieczenia. Jeśli w oknie dialogowym Eksport Adobe PDF wybierzesz hasła i ustawienia zabezpieczeń, a następnie klikniesz Zapisz ustawienie, to hasła ani ustawienia zabezpieczenia nie zostaną zachowane.

Opcje zabezpieczeń plików PDF

Tworząc plik PDF lub nadając hasło ochrony dokumentowi PDF, można korzystać z następujących opcji. Dla standardów i ustawień predefiniowanych PDF/X opcje zabezpieczeń nie są dostępne.

Zgodność

Określa typ szyfrowania, które będzie stosowane przy otwieraniu dokumentu chronionego hasłem. Opcja Acrobat 4 (PDF 1.3) wymusza niski poziom szyfrowania (40-bitowego RC4), natomiast pozostałe opcje wymuszają wysoki poziom szyfrowania (128-bitowy RC4 lub AES).

Wymagaj hasła do otwarcia tego dokumentu

Zaznacz tę opcję, jeśli użytkownicy powinni znać hasło, aby móc otwierać ten dokument.

Hasło otwierania dokumentu

Podaj hasło, które trzeba będzie wpisać, aby otworzyć ten plik PDF.

Użyj hasła, aby ograniczyć drukowanie, edycję i inne zadania

Wybierz tę opcję, aby ograniczyć dostęp do ustawień bezpieczeństwa pliku PDF. Po otwarciu pliku w programie Adobe Acrobat użytkownik będzie mógł wyświetlić dokument, ale w celu zmiany ustawień zabezpieczeń i przyzwoleń niezbędne będzie podanie hasła przyzwoleń Jeśli plik jest otwarty w programie Illustrator, Photoshop lub InDesign, użytkownik musi wpisać hasło przyzwoleń, ponieważ nie można tam otwierać plików w trybie tylko do wyświetlania.

Hasło przyzwolenia

Podaj hasło, które będzie wymagane do zmiany przyzwoleń. Opcja jest dostępna tylko po zaznaczeniu poprzedniej opcji.

Drukowanie dopuszczalne

Określ uprawnienia użytkowników do drukowania dokumentu PDF.

 • Wybierz Brak, aby uniemożliwić użytkownikom drukowanie dokumentu.
 • Wybierz opcję Niska rozdzielczość (150 dpi), aby umożliwić użytkownikom drukowanie w rozdzielczości nie wyższej niż 150 dpi. Drukowanie może trwać dłużej, ponieważ każda strona jest drukowana jako obraz bitmapowy.
 • Wybierz opcję Wysoka rozdzielczość, aby umożliwić użytkownikom druk w dowolnej rozdzielczości oraz kierowanie materiałów wektorowych o wysokiej jakości na wyjście PostScript i inne drukarki obsługujące zaawansowane funkcje druku w wysokiej rozdzielczości.

Dopuszczalne zmiany

Definiuje rodzaje czynności edycyjnych dozwolonych w danym pliku PDF.

 • Wybierz Brak, aby uniemożliwić użytkownikom wprowadzanie w dokumencie zmian uwzględnionych na liście w menu Dopuszczalne zmiany (np. nie mogą wypełniać pól formularzy i dodawać komentarzy).
 • Wybierz opcję Wstawianie, usuwanie i obracanie stron, aby umożliwić użytkownikom wstawianie, usuwanie i obracanie stron oraz tworzenie zakładek i miniatur. Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku plików z wysokim poziomem szyfrowania (128-bitowe RC4 lub AES).
 • Wybierz opcję Wypełnianie pól formularza i podpisywanie, aby umożliwić użytkownikom wypełnianie formularzy i dodawanie podpisów cyfrowych. Ta opcja nie zezwala użytkownikom na dodawanie komentarzy ani tworzenie pól formularzy i jest dostępna tylko dla wysokiego poziomu szyfrowania (128-bitowy RC4 lub AES).
 • Wybierz Komentowanie, wypełnianie pól formularza i podpisywanie, aby umożliwić użytkownikom dodawanie komentarzy i podpisów cyfrowych oraz wypełnianie formularzy. Opcja nie daje możliwości tworzenia pól formularzy ani przesuwania obiektów na stronie.
 • Wybierz opcję Układ strony, wypełnianie pól formularza i podpisywanie, aby umożliwić użytkownikom wstawianie, obracanie lub usuwanie stron, tworzenie zakładek lub obrazów miniatur, wypełnianie formularzy i dodawanie podpisów elektronicznych. Ustawienie to nie zezwala na tworzenie pól formularzy. Opcja jest dostępna tylko dla niskiego poziomu kodowania (40-bitowy RC4).
 • Wybierz Wszystko poza wydzielaniem stron, aby umożliwić użytkownikom edytowanie dokumentu, tworzenie i wypełnianie pól formularzy, dodawanie komentarzy i podpisów elektronicznych.

 

Włącz kopiowanie tekstu, obrazów i innej zawartośc

Umożliwia zaznaczanie i kopiowanie zawartości dokumentu PDF.

Włącz kopiowanie zawartości i dostęp dla niedowidzących

Umożliwia wykorzystywanie aplikacji do czytania z ekranu, przeznaczonych dla użytkowników niedowidzących. Opcja jest dostępna tylko dla niskiego poziomu kodowania (40-bitowy RC4).

Włącz dostęp tekstu do czytników ekranu dla niedowidzących

Użytkownicy niedowidzący będą mogli korzystać z czytników ekranu, aby odczytać ten dokument. Jednak nie będzie można kopiować ani wyodrębniać zawartości dokumentu.

Włącz metadane dla zwykłego tekstu

Umożliwia kopiowanie i wyodrębnianie treści z pliku PDF. Wybranie tej opcji umożliwia systemom do przechowywania/przeszukiwania oraz napędom do przeszukiwania dostęp do metadanych przechowywanych w dokumencie. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcję Zgodność ustawiono na Acrobat 6 (PDF 1.5) i nowszy.

Wskazówka:
 • Użytkownicy wcześniejszych wersji programu Acrobat nie będą mogli otwierać dokumentów PDF, którym nadano wyższe ustawienie zgodności
 • Jeżeli zapomni się hasła, nie ma sposobu na odzyskanie go z dokumentu. Na wypadek takiej sytuacji warto przechowywać hasła w innym, bezpiecznym miejscu.

Osadzanie i podstawianie czcionek

Czcionka może być osadzana pod warunkiem, że jej dostawca zezwolił na to. Osadzanie czcionek jest zabiegiem, który zapobiega podstawianiu (zastępowaniu) czcionek podczas przeglądania lub drukowania pliku, oraz daje pewność, że tekst jest wyświetlany przy użyciu oryginalnych czcionek. Zabieg ten w niewielkim stopniu zwiększa rozmiary pliku; inaczej dzieje się tylko wtedy, gdy dokument zawiera czcionki CID typowe dla języków azjatyckich. Czcionki mogą być osadzane lub podstawiane w programie Acrobat przy eksporcie dokumentu InDesign do PDF.

Użytkownik może osadzić całą czcionkę lub tylko ten podzbiór jej znaków, który jest używany w pliku.

Jeśli czcionka nie może zostać osadzona ze względu na ustawienia dostawcy, a osoba, która otwiera i drukuje PDF nie ma dostępu do oryginalnej czcionki, zostaje ona tymczasowo zastąpiona przez inną czcionkę. Aby uniknąć problemów, drukuj tylko te pliki PDF, w których czcionki można osadzić.

Czcionka Multiple Master może być odpowiednio rozciągana lub zagęszczana, gwarantując zachowanie oryginalnego łamania wierszy i stron dokumentu. Podstawianie nie zawsze jednak zachowuje kształt oryginalnych znaków, szczególnie jeśli są to znaki niekonwencjonalne, np. pismo odręczne.

Jeżeli znaki są niekonwencjonalne (po lewej), to czcionka podstawiona nie jest podobna (po prawej).

Przygotuj dokument do wyświetlania na ekranie

Dzięki małemu rozmiarowi pliku, niezależności od platformy oraz możliwości nawigacji internetowej format Adobe PDF idealnie nadaje się do elektronicznej dystrybucji i wyświetlania dokumentów na ekranie. Dokumenty Adobe PDF można przesyłać innym użytkownikom jako załączniki do poczty elektronicznej, a także rozpowszechniać je przez sieć WWW lub intranet.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia dokumentów PDF z ułatwieniami dostępu, zobacz Dostępność programu Adobe InDesign CS4

Poniższe wytyczne dotyczą plików Adobe PDF do dystrybucji elektronicznej:

 • Przed umieszczeniem dokumentów Adobe PDF na stronie internetowej należy sprawdzić, czy tekst, grafika i układ tych dokumentów są pełne i poprawne.

 • Warto sprawdzić, czy pozycje spisu treści, hiperłącza i zakładki zostały prawidłowo wygenerowane. Pozycje spisu treści są generowane automatycznie na podstawie informacji w panelu Zakładki.

 • Należy ustawić hasła i inne opcje zabezpieczeń.

 • Należy używać nazw pliku nie dłuższych niż osiem znaków z maksymalnie trzyznakowym rozszerzeniem. Wiele sieci i programów poczty elektronicznej skraca długie nazwy.

 • Należy pamiętać, że plik musi mieć rozszerzenie .pdf, jeżeli będzie oglądany na komputerze z systemem Windows lub w Internecie.

 • Aby zastosować predefiniowane ustawienia eksportu Adobe PDF do wyświetlania na ekranie, należy wybrać styl Najmniejszy rozmiar pliku.

Uwaga:

Pliki Adobe PDF wyeksportowane z dokumentów programu InDesign zawierających nadruki lub efekty przezroczystości najlepiej wyświetla program Acrobat w wersji 5.0 lub nowszej albo program Adobe Reader w wersji 7.0 lub nowszej z uaktywnioną opcją Podgląd nadruku

Więcej materiałów tego typu

Masz pytanie lub pomysł?

Zapytaj społeczność

Zachęcamy do dzielenia się opiniami. Podziel się swoimi opiniami na forum użytkowników programu Adobe InDesign

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?