Podręcznik użytkownika Anuluj

Opcje Adobe PDF

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Toolbox
   3. Ustawianie preferencji
   4. Dotykowa przestrzeń robocza
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
   7. Rozszerzenie Capture
 3. Tworzenie dokumentów i projektowanie ich układu
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   4. Tworzenie tekstu na ścieżce
   5. Punktowanie i numerowanie
   6. Glify i znaki specjalne
   7. Składanie tekstu
   8. Zmienne tekstowe
   9. Generowanie kodów QR
   10. Edycja tekstu
   11. Wyrównywanie tekstu
   12. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   13. Zakotwiczone obiekty
   14. Zawartość połączona
   15. Formatowanie akapitów
   16. Formatowanie znaków
   17. Znajdowanie i zastępowanie
   18. Słowniki ortograficzne i językowe
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Praca z pakietami stylów
   3. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  6. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  7. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  8. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
   11. Formularze
  9. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   10. Grafika połączona i osadzona
   11. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  10. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Udostępnianie
  1. Korzystanie z plików InDesign w chmurze
  2. Pliki InDesign w chmurze | Częste pytania
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 6. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Funkcja Publish Online
   2. Kopiowanie i wstawianie grafik
   3. Eksport zawartości do formatu EPUB
   4. Opcje Adobe PDF
   5. Eksport zawartości do formatu HTML
   6. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   7. Eksportowanie do formatu JPEG
   8. Eksportowanie do formatu HTML
   9. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   10. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 7. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 8. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Kategorie opcji Adobe PDF

Opcje formatu PDF można ustawiać zarówno podczas eksportowania danych do formatu PDF, jak i podczas tworzenia lub edycji predefiniowanych ustawień PDF. Opcje Adobe PDF podzielone są na kategorie. Kategorie te są widoczne po lewej stronie okna dialogowego Eksport Adobe PDF; wyjątek stanowią opcje Standard i Zgodność, które znajdują się na górze okna dialogowego. Jeśli pewne opcje zostaną zmienione podczas eksportowania danych do formatu PDF, na końcu nazwy predefiniowanego ustawienia pojawi się słowo „modified” („zmieniono”).

Standardowy

Określa format PDF/X.

Zgodność

Określa wersję PDF.

Ogólne

Podstawowe opcje pliku.

Kompresja

Umożliwia określenie, czy grafika powinna być kompresowana, a jeżeli tak, to jaką metodą i z jakimi ustawieniami.

Znaczniki i spady

Definiuje znaczniki drukarskie oraz obszary spadu i informacji o pracy Chociaż opcje te są takie same, jak w oknie dialogowym Drukuj, to obliczenia różnią się nieco, ponieważ plik PDF nie jest wysyłany na znany rozmiar strony.

Wyjście

Określa sposób zapisywania kolorów i wyjściowego profilu konwersji PDF/X w pliku PDF.

Zaawansowane

Określa, w jaki sposób w pliku PDF zapisywane są czcionki, specyfikacje OPI, spłaszczanie przezroczystości i instrukcje JDF.

Zabezpieczenia

Wprowadza zabezpieczenia pliku PDF. Opcje zabezpieczeń nie są dostępne podczas tworzenia i edycji predefiniowanych ustawień PDF.

Podsumowanie

Wyświetla podsumowanie bieżących ustawień PDF. Po kliknięciu strzałki obok kategorii (np. Ogólne) można wyświetlić poszczególne opcje. Aby zapisać podsumowanie w pliku tekstowym ASCII należy kliknąć przycisk Zapisz podsumowanie. Pojawi się ikona ostrzegawcza  z wyjaśnieniem, jeśli nie można zastosować ustawienia w wybranym ustawieniu domyślnym i należy je zmienić. Na przykład, jeżeli predefiniowane ustawienie określa źródłowe profile koloru, które są niezgodne z bieżącym plikiem ustawień koloru, to użyte zostaną profile zdefiniowane przez plik ustawień koloru.

Informacje o standardach PDF/X

Standardy PDF/X są definiowane przez międzynarodową organizację standaryzacyjną ISO. Dotyczą wymiany materiałów graficznych. Podczas konwersji do formatu PDF przetwarzany plik jest weryfikowany pod kątem zgodności ze wskazanym standardem. Jeżeli plik PDF nie spełnia wymogów wybranego standardu ISO, pojawia się komunikat dający do wyboru dwie opcje. Można anulować konwersję, albo kontynuować i utworzyć plik pozbawiony zgodności ze standardem. Szeroko używanym standardem w scenariuszach przygotowań publikacji do druku jest format PDF/X, taki jak PDF/X‑1a.

Format PDF/X-4 jest odpowiedni do przezroczystości aktywnej i zarządzania kolorami. Format ten jest optymalny do przetwarzania RIP, drukarek cyfrowych korzystających z platformy Adobe PDF Print Engine oraz dla każdego pliku PDF drukowanego w programie Acrobat.

Uwaga:

Więcej informacji o standardzie PDF/X znajduje się w serwisie ISO oraz w serwisie firmy Adobe.

Poziomy zgodności PDF

Przystępując do tworzenia plików PDF, należy wybrać odpowiednią wersję tego formatu. Wersję PDF można zmienić przełączając ustawienia lub wybierając opcję zgodności, podczas zapisywania pliku PDF lub edycji predefiniowanego ustawienia PDF.

Zazwyczaj, jeśli nie ma szczególnej potrzeby zapewniania zgodności ze starszymi wersjami, powinno używać się najnowszej wersji (w tym przypadku wersji 1.7). Najnowsza wersja zawiera wszystkie ostatnio wprowadzone funkcje i możliwości. Jeśli jednak tworzy się dokumenty, które mają być dystrybuowane na szeroką skalę, warto wybrać ustawienie Acrobat 5.0 (PDF 1.4) lub Acrobat 6.0 (PDF 1.5). Zagwarantuje to, że dokument będą mogli wyświetlić i wydrukować wszyscy użytkownicy.

W poniższej tabeli zestawiono różnice między plikami PDF o różnych ustawieniach zgodności.

Uwaga:

Program Acrobat w wersji 8.0 i 9.0 również używa formatu PDF 1.7.

Acrobat 3.0 (PDF 1.3)

Acrobat 5.0 (PDF 1.4)

Acrobat 6.0 (PDF 1.5)

Acrobat 7.0 (PDF 1.6) oraz Acrobat X (PDF 1.7)

Pliki PDF można otwierać w programie Acrobat 3.0 i Acrobat Reader 3.0 oraz ich nowszych wersjach.

Pliki PDF można otwierać w programie Acrobat 3.0 i Acrobat Reader 3.0 oraz ich nowszych wersjach. Funkcje wprowadzone w późniejszych wersjach mogą jednak zostać utracone lub nie będą wyświetlane.

Większość plików PDF można otwierać w programie Acrobat 4.0 i Acrobat Reader 4.0 oraz w ich nowszych wersjach. Funkcje wprowadzone w późniejszych wersjach mogą jednak zostać utracone lub nie będą wyświetlane.

Większość plików PDF można otwierać w programie Acrobat 4.0 i Acrobat Reader 4.0 oraz w ich nowszych wersjach. Funkcje wprowadzone w późniejszych wersjach mogą jednak zostać utracone lub nie będą wyświetlane.

Pliki nie mogą zawierać żadnych kompozycji z efektami przezroczystości. Przed konwersją pliku na format PDF 1.3 wszelkie obiekty przezroczyste muszą zostać spłaszczone.

Kompozycje z obiektami przezroczystymi są obsługiwane. (Funkcja Acrobat Distiller spłaszcza przezroczystość).

Kompozycje z obiektami przezroczystymi są obsługiwane. (Funkcja Acrobat Distiller spłaszcza przezroczystość).

Kompozycje z obiektami przezroczystymi są obsługiwane. (Funkcja Acrobat Distiller spłaszcza przezroczystość).

Warstwy nie są obsługiwane.

Warstwy nie są obsługiwane.

Jeśli pliki PDF są tworzone w aplikacjach obsługujących generowanie warstw, takich jak Illustrator CS i InDesign CS (lub ich nowszych wersjach), wszelkie oryginalne warstwy są zachowywane.

Jeśli pliki PDF są tworzone w aplikacjach obsługujących generowanie warstw, takich jak Illustrator CS i InDesign CS (lub ich nowszych wersjach), wszelkie oryginalne warstwy są zachowywane.

Obsługiwana jest przestrzeń kolorów DeviceN o 8 składowych.

Obsługiwana jest przestrzeń kolorów DeviceN o 8 składowych.

Obsługiwana jest przestrzeń kolorów DeviceN o 31 składowych.

Obsługiwana jest przestrzeń kolorów DeviceN o 31 składowych.

Czcionki wielobajtowe mogą być osadzane. (Podczas osadzania program Distiller konwertuje czcionki).

Czcionki wielobajtowe mogą być osadzane.

Czcionki wielobajtowe mogą być osadzane.

Czcionki wielobajtowe mogą być osadzane.

Obsługiwane są 40-bitowe zabezpieczenia RC4.

Obsługiwane są 128-bitowe zabezpieczenia RC4.

Obsługiwane są 128-bitowe zabezpieczenia RC4.

Obsługiwane są 128-bitowe zabezpieczenia RC4 i 128-bitowe zabezpieczenia AES (Advanced Encryption Standard).

Ogólne opcje plików PDF

W ramach kategorii Ogólne okna dialogowego Eksport Adobe PDF można ustawić następujące opcje.

Opis

Wyświetla opis pobrany z wybranego ustawienia predefiniowanego oraz umożliwia edycję tego opisu. Opis można wkleić ze schowka.

Strony

Wszystkie

Eksportuje wszystkie strony w bieżącym dokumencie lub księdze.

Zakres

Określa zakres stron bieżącego dokumentu do wyeksportowania. Zakresy można wpisywać za pomocą dywizu, a poszczególne strony lub zakresy oddziela się przecinkami. Ta opcja jest niedostępna podczas eksportowania książek i tworzenia ustawień predefiniowanych

Strony widzące

Eksportuje strony razem, tak jakby były wydrukowane na tym samym arkuszu.

Uwaganie należy zaznaczać opcji Strony widzące do druku komercyjnego; jeżeli się to zrobi, drukarz nie będzie mógł przeprowadzić impozycji stron.

Wyświetlanie

Widok

Początkowe ustawienia widoku po otwarciu pliku PDF.

Ta lista rozwijana jest dostępna, tylko jeśli wybierzesz opcję Standard PDF — Brak.

Układ

Początkowy układ po otwarciu pliku PDF.

Jeśli wybrano listę rozwijaną Zgodność, Acrobat 4 (PDF 1.3) lub Acrobat 5 (PDF 1.4), to następujące opcje listy rozwijanej Układ są wyłączone:

 • Dwie strony (widzące)
 • Dwie strony (okładka)

Opcje

Osadź miniaturki stron

Osadza miniaturowy podgląd każdej ze stron dokumentu PDF, co zwiększa objętość pliku. Usuń zaznaczenie tego ustawienia, jeśli plik PDF będzie otwierany i drukowany przez użytkowników programu Acrobat 5.0 oraz jego nowszych wersji. Wersje te generują miniatury w sposób dynamiczny przy każdorazowym kliknięciu panelu Strony danego pliku PDF.

Optymalizuj do szybkiego wyświetlania w Internecie

Zmniejsza rozmiar pliku PDF i optymalizuje go do szybszego wyświetlania w przeglądarkach internetowych. Stosowana jest w tym celu technologia restrukturyzacji pliku do pobierania po jednej stronie (tzw. byte serving). Opcja ta kompresuje tekst i grafikę liniową niezależnie od ustawień opcji z kategorii Kompresja w oknie dialogowym Eksport Adobe PDF.

Utwórz oznakowany PDF

Generuje plik Adobe PDF z automatycznie oznakowanymi elementami wątku; znakowanie jest przeprowadzane w oparciu o podzbiór znaczników Acrobat obsługiwanych przez InDesign. Podzbiór ten obejmuje rozpoznawanie akapitów, podstawowe formatowanie tekstu, listy i tabele. (Znaczniki te można wstawiać do dokumentu i modyfikować przed wyeksportowaniem go do pliku PDF. Zobacz Dodawanie struktury do dokumentów PDF).

Uwaga: jeśli opcja Zgodność jest ustawiona jako Acrobat 6 (PDF 1.5) lub nowszy, to znaczniki zostaną skompresowane w celu zmniejszenia rozmiaru pliku. Po otwarciu pliku PDF w programach Acrobat 4.0 lub Acrobat 5.0 znaczniki nie będą widoczne, ponieważ te wersje programu Acrobat nie potrafią dekompresować znaczników.

Wyświetl PDF po wyeksportowaniu

Otwiera nowoutworzony plik PDF w domyślnej przeglądarce plików tego typu.

Utwórz warstwy programu Acrobat

Zachowuje wszystkie warstwy programu InDesign. Są one zapisywane w dokumencie PDF jako warstwy programu Acrobat. Są eksportowane także wszelkie znaczniki drukarskie, np. te z warstwy spadów. Między warstwami można swobodnie nawigować, zatem użytkownicy programu Adobe Acrobat 6.0 (i jego nowszych wersji) będą mogą generować wiele wersji dokumentu z jednego pliku PDF. Na przykład, jeżeli dokument będzie publikowany w wielu językach, można umieścić tekst każdej wersji językowej na osobnej warstwie. Przygotowalnia może potem ukrywać lub wyświetlać te warstwy, generując różne wersje dokumentu.

Jeśli jest eksportowana księga i zaznaczono opcję Utwórz warstwy Acrobat, to warstwy o takich samych nazwach są domyślnie scalane.

Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcję Zgodność ustawiono jako Acrobat 6 (PDF 1.5) lub nowszy.

Eksportuj warstwy

Określa, czy w pliku PDF mają być uwzględniane warstwy widoczne i niedrukowalne. O tym czy dana warstwa jest ukryta lub niedrukowalna decydują ustawienia z grupy Opcje warstwy. Podczas eksportu do formatu PDF, można wybrać, czy mają być drukowane wszystkie warstwy (w tym ukryte i niedrukowalne), czy widoczne warstwy (w tym niedrukowalne), czy też tylko warstwy widoczne i drukowalne.

Dołącz

Zakładki

Tworzy zakładki dla pozycji spisu treści InDesign, zachowując poziomy spisu. Zakładki są tworzone na podstawie informacji określonych w panelu Zakładki.

Hiperłącza

Tworzy adnotacje hipertekstowe PDF dla hiperłączy, pozycji spisu treści i pozycji indeksu z programu InDesign.

Widoczne linie pomocnicze i siatki

Eksportuje linie marginesów, linie pomocnicze miarki, linie kolumn oraz siatki linii bazowych widoczne w danym momencie w dokumencie. Siatki i linie pomocnicze są eksportowane w tym samym kolorze, który mają w dokumencie.

Obiekty niedrukowalne

Eksportuje obiekty, do których zastosowano opcję Niedrukowalne z panelu Atrybuty.

Elementy interaktywne

Wybierz Dołącz wygląd, aby dołączyć do pliku PDF elementy takie, jak przyciski i plakaty filmowe. Aby utworzyć plik PDF z elementami interaktywnymi, wybierz opcję Adobe PDF (Interaktywny), a nie Adobe PDF (Druk). Zobacz Eksportowanie do interaktywnych opcji PDF.

Opcje kompresji i próbkowania dla plików PDF

Podczas eksportowania dokumentów do formatu PDF można skompresować tekst i grafikę liniową, a także zastosować kompresję i zmniejszyć próbkowanie grafiki rastrowej. W zależności od wybranych ustawień kompresja i ponowne próbkowanie mogą znacznie zmniejszyć rozmiar pliku Adobe PDF, przy niewielkiej lub żadnej utracie szczegółów i dokładności.

Panel Kompresja w oknie dialogowym Eksport Adobe PDF podzielony jest na trzy sekcje. Każda sekcja zawiera wymienione poniżej opcje kompresji i ponownego próbkowania występujących w dokumencie obrazów w kolorze, skali szarości i monochromatycznych.

Próbkowanie w dół

Jeżeli plik PDF ma być wykorzystywany w sieci WWW, należy zastosować zmniejszanie próbkowania w celu uzyskania większej kompresji. Przy przygotowywaniu plików PDF do druku w wysokiej rozdzielczości należy uzgodnić ustawienia kompresji i próbkowania z przygotowalnią lub drukarnią.

Należy również rozważyć, czy użytkownicy będą powiększać skalę wyświetlania strony. Na przykład, tworząc dokument PDF zawierający mapę, warto użyć obrazu o wyższej rozdzielczości, aby użytkownicy mogli powiększać tę mapę.

Próbkowanie w dół polega na redukcji liczby pikseli obrazu. Aby przeprowadzić próbkowanie w dół obrazów kolorowych, w skali szarości lub monochromatycznych, wybierz metodę interpolacji — uśredniające próbkowanie w dół, próbkowanie dwusześcienne lub podpróbkowanie — oraz podaj pożądaną rozdzielczość (w pikselach na cal). Potem należy wprowadzić rozdzielczość w polu tekstowym Dla obrazów powyżej. Wszystkie obrazy o rozdzielczości powyżej tej wartości progowej zostaną poddane zmniejszaniu próbkowania.

O sposobie usuwania pikseli decyduje wybrana metoda interpolacji:

Uśrednij próbkowanie do

Uśrednia piksele w obszarze próbki i zastępuje cały obszar pikselem w uśrednionym kolorze w danej rozdzielczości.

Podpróbkowanie do

Wybiera piksel na środku obszaru próbki i zastępuje cały obszar kolorem tego piksela. Podpróbkowanie znacznie skraca czas przetwarzania w porównaniu z próbkowaniem uśrednionym, ale jego rezultaty są mniej płynne.

Próbkowanie dwusześcienne do

Określa kolor piksela na podstawie średniej ważonej i na ogół daje lepsze rezultaty niż prosta metoda próbkowania uśrednianego. Opcja dwusześcienna jest najwolniejsza, ale najbardziej precyzyjna, i daje płynne przejścia tonalne.

Kompresja

Decyduje o rodzaju stosowanej kompresji:

Automatycznie (JPEG)

Automatycznie określa najlepszą jakość obrazów kolorowych i w odcieniach szarości. W przypadku większości plików Adobe PDF, opcja ta daje zadowalające rezultaty.

JPEG

Opcja ta nadaje się do obrazów kolorowych i w skali szarości. Jest to metoda stratna, co oznacza, że polega na usuwaniu danych obrazu, co może negatywnie wpłynąć na jego jakość. Z drugiej strony, metoda ta ma na celu redukcję rozmiaru pliku przy minimalnej utracie informacji. Ponieważ metoda JPEG eliminuje dane, może umożliwić uzyskanie znacznie mniejszych plików, niż kompresja ZIP.

ZIP

Daje najlepsze wyniki, gdy są kompresowane obrazy kolorowe z powtarzającymi się wzorkami oraz obrazy czarno-białe z powtarzającymi się wzorkami. Kompresja ZIP może być bezstratna lub stratna, w zależności od ustawienia opcji Jakość obrazu.

JPEG 2000

Jest to międzynarodowy standard kompresji i pakowania danych obrazu. Tak jak JPEG, kompresja JPEG 2000 sprawdza się najlepiej w przypadku obrazów kolorowych i w skali szarości. Standard ten ma także dodatkowe zalety, takie jak wyświetlanie postępowe. Opcja JPEG 2000 jest dostępna wtedy, gdy opcję zgodności ustawiono jako Acrobat 6 (PDF 1.5) lub nowszy.

Automatycznie (JPEG 2000)

Automatycznie określa najlepszą jakość obrazów kolorowych i w odcieniach szarości. Opcja Automatyczna (JPEG 2000) jest dostępna wtedy, gdy opcję zgodności ustawiono jako Acrobat 6 (PDF 1.5) lub nowszy.

CCITT oraz Run Length

Są to opcje dostępne tylko w przypadku monochromatycznych obrazów bitmapowych. Metoda CCITT (International Coordinating Committee for Telephony and Telegraphy) nadaje się najlepiej do kompresji obrazów czarno-białych utworzonych w programach graficznych oraz obrazów skanowanych z głębią 1 bita. Metoda Group 4 ma szersze zastosowanie i daje dobre wyniki w przypadku większości obrazów monochromatycznych. Metoda Group 3, używana przez większość faksów, kompresuje obrazy monochromatyczne po jednym wierszu na raz. Kompresja Run Length daje najlepsze rezultaty w przypadku obrazów, które zawierają duże obszary jednolitej czerni lub bieli.

Uwaga:

Obrazy w skali szarości, które zostały pokolorowane w programie InDesign, podlegają kompresji według ustawień dla obrazów kolorowych. Jednak obrazy w skali szarości pokolorowane kolorem dodatkowym (z ramką w ustawieniu [Brak] koloru) używają ustawień kompresji dla skali szarości.

Jakość obrazu

Określa stopień zastosowanej kompresji. W przypadku kompresji JPEG lub JPEG 2000 można wybrać opcje jakości: Minimalna, Niska, Wysoka lub Maksymalna. W przypadku kompresji ZIP dostępna jest tylko opcja 8-bitowa. Ponieważ program InDesign używa bezstratnej kompresji ZIP, a więc nie usuwa danych w celu zmniejszenia rozmiaru pliku, jakość obrazu nie ulega zmianie.

Rozmiar płytki

Określa rozmiar elementów obrazu przy wyświetlaniu postępowym. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy opcję zgodności ustawiono na Acrobat 6 (1.5) lub wyższą, a kompresję na JPEG 2000.

Kompresuj tekst i grafikę liniową

Stosuje kompresję Flate (podobną do kompresji ZIP dla obrazów) do całego tekstu i grafiki liniowej w dokumencie, nie powodując utraty szczegółów i jakości.

Przytnij dane obrazu do ramek

Opcja ta może zmniejszyć rozmiar pliku, ponieważ eksportuje tylko dane mieszczące się w widocznych obszarach ramek. Nie należy zaznaczać tej opcji, jeżeli korzysta się z postprocesorów, które mogą wymagać tych dodatkowych informacji (np. do przestawiania obszaru spadu).

Opcje znaczników i spadów dla plików PDF

Spad to ta część grafiki, która wykracza poza obwiednię drukowania, czyli poza znaki i linie cięcia. Spad pełni w dokumencie rolę „marginesu błędu”, dzieki któremu arkusz po przycięciu będzie zadrukowany aż do krawędzi papieru lub obraz da się dopasować do wyróżnionego obszaru dokumentu.

Program umożliwia określanie wielkości spadu oraz dodawanie do pliku różnych znaczników drukarskich.

Zarządzanie kolorami i opcje wyjściowe PDF/X dla plików PDF

W obszarze Wyjście okna dialogowego Eksport Adobe PDF można ustawić opisane poniżej opcje. Interakcje między opcjami w panelu Wyjście zależą od tego, czy włączono zarządzanie kolorem i czy dokument oznakowano profilem koloru oraz od tego, jaki standard PDF został wybrany.

Uwaga:

Szybki opis opcji z panelu Wyjście można uzyskać, umieszczając nad opcją kursor myszy i odczytując informacje w polu tekstowym Opis u dołu okna dialogowego.

Konwersja kolorów

Określa sposób, w jaki w eksportowanym pliku Adobe PDF mają być odwzorowane informacje o kolorach. Podczas konwersji kolorów zachowane zostaną wszystkie informacje o kolorach dodatkowych; na przestrzeń docelową są konwertowane tylko odpowiedniki podstawowych kolorów drukarskich.

Bez konwersji kolorów

Zachowuje dane o kolorach bez zmian. Jest to ustawienie domyślne, gdy wybrany jest standard PDF/X-3.

Konwertuj na miejsce docelowe

Konwertuje wszystkie kolory na profil wybrany w sekcji Miejsce docelowe. Profil jest osadzany lub nie, zależnie od zasady dołączania profilu.

Konwertuj na miejsce docelowe (zachowaj wartości)

Konwertuje kolory na przestrzeń profilu docelowego tyko wtedy, jeżeli dokument zawiera osadzone profile, które różnią się od profilu docelowego (lub jeżeli są to kolory RGB, a profil docelowy to CMYK lub odwrotnie). Nieoznakowane obiekty kolorowe (takie, dla których nie osadzono profilu) oraz obiekty rodzime (np. grafika liniowa i tekst) nie są konwertowane. Ta opcja jest niedostępna, jeżeli zarządzanie kolorami zostało wyłączone. Profil jest osadzany lub nie, zależnie od zasady dołączania profilu.

Miejsce docelowe

Definiuje przestrzeń docelowego urządzenia RGB lub CMYK, np. monitora lub urządzenia SWOP. Za pomocą tego profilu program InDesign konwertuje informacje o kolorach dokumentu (zdefiniowane przez profil źródłowy w sekcji Przestrzenie robocze w oknie dialogowym Ustawienia koloru) na przestrzeń koloru docelowego urządzenia wyjściowego.

Reguła umieszczania profilu

Określa, czy do pliku ma być dołączany profil koloru. Dostępne opcje zależą od ustawień w menu Konwersja kolorów, od wybranego standardu PDF/X oraz od tego, czy włączono zarządzanie kolorami.

Nie dołączaj profilów

Nie tworzy dokumentu podlegającego zarządzaniu kolorami, zawierającego osadzone profile.

Dołącz wszystkie profile

Tworzy dokument z zarządzanymi kolorami. Aplikacja lub urządzenie wyjściowe korzystające z tego pliku znajdą w osadzonym profilu informacje niezbędne do przełożenia kolorów na inną przestrzeń. Przed zaznaczeniem tej opcji należy włączyć zarządzanie kolorami i skonfigurować profil.

Dołącz profile źródła oznakowanego

Pozostawia kolory zależne od urządzenia bez zmian i zachowuje kolory niezależne od urządzenia w postaci ich najbliższego odpowiednika dostępnego w pliku PDF. Jest to opcja przydatna dla drukarni, które skalibrowały wszystkie swoje urządzenia, wykorzystały te informacje do zdefiniowania kolorów w pliku, a teraz tylko drukują plik na te urządzenia.

Dołącz wszystkie profile RGB i oznakowanego źródła CMYK

Dołącza wszystkie profile oznakowanych obiektów RGB i oznakowanych obiektów CMYK, np. obiektów umieszczonych z osadzonymi profilami. Ta opcja powoduje również dołączanie profilu „RGB dokumentu” dla nieoznakowanych obiektów RGB.

Dołącz profil docelowy

Przypisuje wszystkim obiektom profil docelowy. Jeżeli wybrano opcję Konwertuj na docelowy (zachowaj wartości), nieoznakowane obiekty w tej samej przestrzeni kolorów otrzymają profil docelowy, zatem wartości ich składowych nie zmienią się.

Symuluj nadruk

Symuluje wygląd druku rozbarwianego, utrzymując efekt nadruku w wyjściu kompozytowym. Jeżeli opcja Symuluj nadruk jest wyłączona, wówczas w celu obejrzenia efektu nałożenia kolorów w programie Acrobat należy włączyć w nim funkcję Podgląd nadruku. Gdy opcja Symuluj nadruk jest włączona, kolory dodatkowe zostaną zamienione na odpowiedniki CMYK, a nakładające się obszary koloru będą prawidłowo wyświetlane i drukowane bez potrzeby zaznaczania opcji podglądu nadruku w programie Acrobat. Włączając opcję Symuluj nadruk i opcję wybierając Acrobat 4 (PDF 1.3) z menu Zgodność (w obszarze Ogólne) można bezpośrednio sporządzić ekranową próbę kolorów przed wydrukowaniem ich na konkretnym urządzeniu wyjściowym.

Menedżer farb

Określa, czy kolory dodatkowe mają być konwertowane na ich odpowiedniki CMYK oraz definiuje inne ustawienia farb. Jeżeli wprowadzi się zmiany w dokumencie za pomocą Menedżera farb (na przykład, zamieniając wszystkie kolory dodatkowe na ich odpowiedniki ze standardowych kolorów drukarskich), to zmiany te będą odzwierciedlone w wyeksportowanym pliku, ale nie zostaną zapisane w ustawieniu Adobe PDF.

Nazwa wyjściowego profilu konwersji

Określa charakterystyczne warunki druku dokumentu. Profil celu wyjściowego jest wymagany, jeżeli tworzy się pliki zgodne ze standardem PDF/X. Menu to jest dostępne tylko wtedy, jeżeli wybrano standard lub ustawienie PDF/X w obszarze Ogólne okna dialogowego Eksport Adobe PDF. Dostępne opcje zależą od tego, czy zarządzanie kolorami jest włączone, czy wyłączone. Na przykład, jeżeli zarządzanie kolorami jest wyłączone, to w menu są wyświetlane tylko profile wyjściowe zgodne z przestrzenią kolorów profilu docelowego. Jeżeli zarządzanie kolorami jest włączone, to wyjściowy profil konwersji jest taki sam, jak profil wybrany jako „Profil docelowy” (w przypadku wyjścia na urządzenie CMYK).

Nazwa warunku wyjściowego

Opcja pozwala określić warunek drukowania. Ta informacja może być przydatna dla odbiorcy dokumentu PDF.

Identyfikator warunku wyjściowego

Podaje odsyłacz do dodatkowych informacji o zaplanowanych warunkach drukowania. W przypadku warunków druku uwzględnionych w rejestrze ICC identyfikator taki jest wprowadzany automatycznie. Opcja ta jest niedostępna, gdy używa się ustawień predefiniowanych lub standardów PDF/X-3, ponieważ po jej zastosowaniu plik nie przeszedłby weryfikacji w programie Acrobat 7.0 Professional (lub nowszym) ani w aplikacji Enfocus PitStop (jest to wtyczka do programu Acrobat 6.0).

Nazwa rejestru

Wskazuje adres WWW z dodatkowymi informacjami na temat rejestru. Adres URL jest wprowadzany automatycznie w przypadku nazw ICC. Opcja ta jest niedostępna, gdy używa się ustawień predefiniowanych lub standardów PDF/X-3, ponieważ po jej zastosowaniu plik nie przeszedłby weryfikacji w programie Acrobat 7.0 Professional (lub nowszym) ani w aplikacji Enfocus PitStop (jest to wtyczka do programu Acrobat 6.0).

Opcje czcionek, OPI i spłaszczania dla plików PDF

W obszarze Zaawansowane okna dialogowego Eksportuj Adobe PDF można ustawić opisane poniżej opcje.

Podstaw osadzone czcionki, jeśli procent używanych znaków jest mniejszy od

Definiuje próg osadzania pełnych czcionek na podstawie liczby znaków z danej czcionki użytych w dokumencie. Jeżeli procent użytych w dokumencie znaków z dowolnej czcionki zostanie przekroczony, to ta czcionka będzie w całości osadzana. W przeciwnym przypadku tworzony będzie podzbiór znaków czcionki. Osadzanie pełnych czcionek zwiększa rozmiar pliku , ale można je wymusić, ustawiając próg na 0 (zero). W oknie dialogowym Preferencje ogólne można także ustawić próg uaktywniający tworzenie podzbiorów czcionek na podstawie liczby glifów, które zawiera czcionka.

OPI

Wybiórczo pomija importowaną grafikę podczas wysyłania danych obrazu do drukarki lub do pliku, pozostawiając tylko łącza (komentarze) OPI, które będą później przetwarzane przez serwer OPI.

Ustawienie predefiniowane

Jeżeli opcja Zgodność (w panelu Ogólne okna dialogowego) ustawiona jest na Acrobat 4 (PDF 1.3), można wybrać predefiniowane ustawienie (zestaw opcji) spłaszczania przezroczystości. Opcje te są używane tylko przy eksportowaniu stron widzących z grafiką wykorzystującą przezroczystość.

Uwaga:

Format Acrobat 5 (PDF 1.4) i nowszy automatycznie zachowuje przezroczystość w dokumencie. Dlatego też dla tych poziomów zgodności opcje Ustawienie predefiniowane i Własny nie są dostępne.  

Ignoruj wyjątki stron widzących

Stosuje wybrane ustawienie spłaszczania do wszystkich stron widzących w dokumencie lub księdze, przesłaniając ustawienia spłaszczania wprowadzone na poszczególnych stronach widzących.

Utwórz plik JDF w programie Acrobat

Tworzy plik Job Definition Format (JDF) i uruchamia program Acrobat Professional, w którym plik JDF jest przetwarzany. Definicja zadania (Job Definition) w programie Acrobat zawiera odsyłacze do plików, które mają zostać wydrukowane, a także instrukcje i informacje dla przygotowalni. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, jeżeli na komputerze zainstalowano program Acrobat 7.0 Professional lub nowszy. Więcej informacji można znaleźć w Pomocy programu Acrobat.

Wprowadzanie zabezpieczeń plików PDF

Zapisując plik w formacie PDF można zabezpieczyć go hasłem i wprowadzić ograniczenia dostępu. Ograniczenia mogą dotyczyć nie tylko otwierania pliku, ale także kopiowania i wydzielania zawartości, drukowania dokumentu oraz innych funkcji.

Plik PDF może wymagać hasła do otwarcia dokumentu (hasło otwierania dokumentu) i do zmiany ustawień zabezpieczenia (hasło przyzwolenia). Jeśli w pliku ustawiane są ograniczenia dostępu, powinny zostać ustawione obydwa hasła; w innym przypadku, każdy kto otworzy plik będzie mógł usunąć ograniczenia. Jeśli plik zostanie otwarty z hasłem przyzwolenia, ograniczenia dostępu są tymczasowo wyłączane.

Metoda zabezpieczania RC4 z RSA Corporation jest używana do plików PDF chronionych hasłem. Zależnie od ustawień zgodności (w kategorii Ogólne), poziom szyfrowania może być wysoki lub niski.

Uwaga:

Predefiniowane ustawienia Adobe PDF nie obsługują haseł ani ustawień zabezpieczenia. Jeśli w oknie dialogowym Eksport Adobe PDF, wybierzesz hasła i ustawienia zabezpieczeń, następnie klikniesz Zapisz ustawienie, to hasła ani ustawienia zabezpieczenia nie zostaną zachowane.

Opcje zabezpieczeń plików PDF

Tworząc plik PDF lub nadając hasło ochrony dokumentowi PDF, można korzystać z następujących opcji. Dostępne opcje zależą od ustawienia opcji Zgodność. Dla standardów i ustawień predefiniowanych PDF/X opcje zabezpieczeń nie są dostępne.

Zgodność

Określa typ szyfrowania, które będzie stosowane przy otwieraniu dokumentu chronionego hasłem. Opcja Acrobat 4 (PDF 1.3) wymusza niski poziom szyfrowania (40-bitowego RC4), natomiast pozostałe opcje wymuszają wysoki poziom szyfrowania (128-bitowy RC4 lub AES).

Należy jednak pamiętać, że użytkownicy wcześniejszych wersji programu Acrobat nie będą mogli otwierać dokumentów PDF, którym nadano wyższe ustawienie zgodności. Na przykład, jeśli wybrana zostanie opcja Acrobat 7 (PDF 1.6) i nowszy, dokument nie będzie mógł być otwierany w programie Acrobat 6.0 lub starszym.

Do otwarcia tego dokumentu wymagane jest hasło

Zaznacz tę opcję, jeśli użytkownicy powinni znać hasło, aby móc otwierać ten dokument.

Hasło otwierania dokumentu

Podaj hasło, które trzeba będzie wpisać, aby otworzyć ten plik PDF.

Uwaga:

Jeżeli zapomni się hasła, nie ma sposobu na odzyskanie go z dokumentu. Na wypadek takiej sytuacji warto przechowywać hasła w innym, bezpiecznym miejscu.

Użyj hasła, aby ograniczyć drukowanie, edycję i inne zadania

Ogranicza dostęp do ustawień bezpieczeństwa pliku PDF. Po otwarciu pliku w programie Adobe Acrobat, użytkownik będzie mógł wyświetlić dokument, ale w celu zmiany ustawień zabezpieczenia i przyzwoleń niezbędne będzie podanie hasła przyzwoleń. Jeśli plik jest otwarty w programie Illustrator, Adobe Photoshop lub Adobe InDesign, użytkownik musi wpisać hasło przyzwoleń, ponieważ nie można tam otwierać plików w trybie tylko do wyświetlania.

Hasło przyzwoleń

Podaj hasło, które będzie wymagane do zmiany przyzwoleń. Opcja jest dostępna tylko po zaznaczeniu poprzedniej opcji.

Drukowanie dopuszczalne

Określa poziom drukowania dopuszczalnego dla dokumentów PDF.

Brak

Nie zezwala użytkownikom na drukowanie dokumentu.

Niska rozdzielczość (150 dpi)

Zezwala użytkownikom na drukowanie dokumentu, ale nie w wyższej rozdzielczości niż 150-dpi. Drukowanie może trwać dłużej, ponieważ każda strona jest drukowana jako obraz bitmapowy. Opcja ta jest dostępna tylko pod warunkiem ustawienia opcji Zgodność na Acrobat 5 (PDF 1.4) i nowszy.

Wysoka rozdzielczość

Umożliwia druk w dowolnej rozdzielczości oraz kierowanie materiałów wektorowych o wysokiej jakości na wyjście Adobe PostScript i inne drukarki obsługujące zaawansowane funkcje druku w wysokiej rozdzielczości.

Dopuszczalne zmiany

Definiuje rodzaje czynności edycyjnych dozwolonych w danym pliku PDF.

Brak

Powoduje, że użytkownicy nie mogą wprowadzać w dokumencie żadnych zmian uwzględnionych na liście Dopuszczalne zmiany (np. nie mogą wypełniać pól formularzy i dodawać komentarzy).

Wstawianie, usuwanie i obracanie stron

Umożliwia umieszczanie, usuwanie i obracanie stron oraz tworzenie zakładek i miniaturek. Opcja jest dostępna tylko dla wysokiego poziomu kodowania (128-bitowy RC4 lub AES).

Wypełnianie pól formularzy i podpisywanie

Umożliwia wypełnianie formularzy i dodawanie podpisów elektronicznych. Opcja nie daje możliwości tworzenia pól formularzy ani dodawania komentarzy. Opcja jest dostępna tylko dla wysokiego poziomu kodowania (128-bitowy RC4 lub AES).

Komentowanie, wypełnianie pól formularzy i podpisywanie

Umożliwia dodawanie komentarzy, wypełnianie formularzy i dodawanie podpisów elektronicznych. Opcja nie daje możliwości tworzenia pól formularzy ani przesuwania obiektów na stronie.

Układ strony, wypełnianie pól formularzy i podpisywanie

Umożliwia wstawianie, obracanie lub usuwanie stron oraz tworzenie zakładek lub obrazów miniaturek, wypełnianie formularzy i dodawanie podpisów elektronicznych. Ustawienie to nie zezwala na tworzenie pól formularzy. Opcja jest dostępna tylko dla niskiego poziomu kodowania (40-bitowy RC4).

Wszystko z wyjątkiem wydzielania stron

Umożliwia edytowanie dokumentu, tworzenie i wypełnianie pól formularzy, dodawanie komentarzy i podpisów elektronicznych.

Włącz kopiowanie tekstu, obrazów i innej zawartości

Umożliwia zaznaczanie i kopiowanie zawartości dokumentu PDF.

Włącz kopiowanie zawartości i dostęp dla niedowidzących

Umożliwia wykorzystywanie aplikacji do czytania z ekranu, przeznaczonych dla użytkowników niedowidzących. Opcja jest dostępna tylko dla niskiego poziomu kodowania (40-bitowy RC4).

Włącz dostęp tekstu urządzeń do czytania ekranu dla niedowidzących

Użytkownicy niedowidzący będą mogli korzystać z czytników ekranu, aby odczytać ten dokument. Jednak nie będzie można kopiować ani wydzielać zawartości dokumentu. Opcja jest dostępna tylko dla wysokiego poziomu kodowania (128-bitowy RC4 lub AES).

Włącz metadane dla zwykłego tekstu

Umożliwia kopiowanie i usuwanie zawartości z pliku PDF. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcję Zgodność ustawiono na Acrobat 6 (PDF 1.5) i nowszy. Zaznaczenie tej opcji umożliwia systemom do przechowywania/przeszukiwania oraz napędom do przeszukiwania dostęp do metadanych przechowywanych w dokumencie.

Osadzanie i podstawianie czcionek

Czcionka może być osadzana pod warunkiem, że jej dostawca zezwolił na to. Osadzanie czcionek jest zabiegiem, który zapobiega podstawianiu (zastępowaniu) czcionek podczas przeglądania lub drukowania pliku, oraz daje pewność, że tekst jest wyświetlany przy użyciu oryginalnych czcionek. Zabieg ten w niewielkim stopniu zwiększa rozmiary pliku; inaczej dzieje się tylko wtedy, gdy dokument zawiera czcionki CID typowe dla języków azjatyckich. Czcionki mogą być osadzane lub podstawiane w programie Acrobat przy eksporcie dokumentu InDesign do PDF.

Użytkownik może osadzić całą czcionkę lub tylko ten podzbiór jej znaków, który jest używany w pliku.

Jeśli czcionka nie może zostać osadzona ze względu na ustawienia dostawcy, a osoba, która otwiera i drukuje PDF nie ma dostępu do oryginalnej czcionki, zostaje ona tymczasowo zastąpiona przez inną czcionkę. Aby uniknąć problemów, drukuj tylko te pliki PDF, w których czcionki można osadzić.

Czcionka Multiple Master może być odpowiednio rozciągana lub zagęszczana, gwarantując zachowanie oryginalnego łamania wierszy i stron dokumentu. Podstawianie nie zawsze jednak zachowuje kształt oryginalnych znaków, szczególnie jeśli są to znaki niekonwencjonalne, np. pismo odręczne.

Jeżeli znaki są niekonwencjonalne (po lewej), to czcionka podstawiona nie jest podobna (po prawej).

Przygotowanie dokumentu do wyświetlania na ekranie

Dzięki małemu rozmiarowi pliku, niezależności od platformy oraz możliwości nawigacji internetowej format Adobe PDF idealnie nadaje się do elektronicznej dystrybucji dokumentów i wyświetlania ich na ekranie. Dokumenty Adobe PDF można przesyłać innym użytkownikom jako załączniki do poczty elektronicznej, a także rozpowszechniać je przez sieć WWW lub intranet.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia dokumentów PDF z ułatwieniami dostępu, zobacz Dostępność programu Adobe InDesign CS4.

Poniższe wytyczne dotyczą plików Adobe PDF do dystrybucji elektronicznej:

 • Przed umieszczeniem dokumentów Adobe PDF w witrynie internetowej należy sprawdzić, czy tekst, grafika i układ tych dokumentów są pełne i poprawne.

 • Warto sprawdzić, czy pozycje spisu treści, hiperłącza i zakładki zostały prawidłowo wygenerowane. Pozycje spisu treści są generowane automatycznie na podstawie informacji w panelu Zakładki.

 • Należy ustawić hasła i inne opcje zabezpieczeń.

 • Należy używać nazw pliku nie dłuższych niż osiem znaków z maksymalnie trzyznakowym rozszerzeniem. Wiele sieci i programów poczty elektronicznej skraca długie nazwy.

 • Należy pamiętać, że plik musi mieć rozszerzenie PDF, jeżeli będzie oglądany na komputerze z systemem Windows lub w Internecie.

 • Aby zastosować predefiniowane ustawienia eksportu Adobe PDF do wyświetlania na ekranie, należy wybrać styl Najmniejszy rozmiar pliku.

Uwaga:

Pliki Adobe PDF wyeksportowane z dokumentów programu InDesign zawierających nadruki lub efekty przezroczystości najlepiej wyświetla program Acrobat w wersji 5.0 lub nowszej albo program Adobe Reader w wersji 7.0 lub nowszej z uaktywnioną opcją Podgląd nadruku.  

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto