Podręcznik użytkownika Anuluj

Przybornik

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Dotykowa przestrzeń robocza
   6. Domyślne skróty klawiaturowe
   7. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   4. Tworzenie tekstu na ścieżce
   5. Punktowanie i numerowanie
   6. Glify i znaki specjalne
   7. Składanie tekstu
   8. Zmienne tekstowe
   9. Generowanie kodów QR
   10. Edycja tekstu
   11. Wyrównywanie tekstu
   12. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   13. Zakotwiczone obiekty
   14. Zawartość połączona
   15. Formatowanie akapitów
   16. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Praca z pakietami stylów
   3. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Korzystanie z plików InDesign w chmurze
  2. Pliki InDesign w chmurze | Częste pytania
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publish Online
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Omówienie przybornika

Niektóre narzędzia z przybornika służą do zaznaczania, edytowania i tworzenia elementów strony. Inne narzędzia przeznaczone są do zaznaczania tekstu, kształtów, linii i gradientów. Ogólny układ przybornika można zmienić, dopasowując go do ulubionego układu okna i panelu. Domyślnie przybornik ma postać pojedynczej, pionowej kolumny narzędzi. Można go także skonfigurować w postaci podwójnej kolumny pionowej lub jednego poziomego wiersza. Nie można jednak zmieniać pozycji poszczególnych narzędzi w przyborniku. Aby przesunąć przybornik, jego górę należy przeciągnąć.

Narzędzia z domyślnego przybornika wybiera się, klikając ich ikony. Przybornik zawiera także różne narzędzia ukryte, powiązane z narzędziami widocznymi. O obecności ukrytych narzędzi informuje strzałka po prawej stronie ikony narzędzia. Aby wybrać narzędzie ukryte, kliknij i przytrzymaj ikonę bieżącego narzędzia w przyborniku, a następnie wybierz potrzebne narzędzie.

Umieszczenie kursora nad narzędziem powoduje wyświetlenie informacji z nazwą narzędzia i jego skrótem klawiaturowym, nazywanej wskazówką. Podpowiedzi można wyłączyć, wybierając opcję Brak z menu Podpowiedzi w oknie preferencji interfejsu.

Uwaga:

Otwórz panel Wskazówki narzędzi (wybierz Okno > Narzędzia > Wskazówki narzędzi), aby zobaczyć, które skróty lub klawisze modyfikujące współpracują z wybranym narzędziem.

Lista narzędzi w przyborniku

Uwaga:

Narzędzia Kolektor zawartości oraz Umieszczanie zawartości nie są dostępne w wersjach CS5.5 lub starszych.

Wyświetl przybornik

 1. Wybierz polecenie Okno > Narzędzia.

Wyświetl opcje narzędzi

 1. Dwukrotnie kliknij ikonę narzędzia w przyborniku.

  Procedura ta ma zastosowanie tylko do niektórych narzędzi, np. Kroplomierz, Ołówek i Wielokąt.

Wyświetl i zaznacz narzędzia ukryte

 1. Umieść wskaźnik myszy nad przybornikiem, na ikonie, z którą związane są narzędzia ukryte. Wciśnij i przytrzymaj przycisk myszy.

 2. Po wyświetleniu się ikon narzędzi ukrytych, wybierz narzędzie.

Menu narzędzi ukrytych

Czasowe wybranie narzędzi

 1. Gdy zaznaczone jest jedno narzędzie, przytrzymaj skrót klawiaturowy innego narzędzia.

 2. Nadal trzymając wciśnięty skrót klawiaturowy, wykonaj czynność.

 3. Zwolnij skrót klawiaturowy, aby powrócić do wcześniejszego narzędzia.

Na przykład, jeśli wybrane jest narzędzie Odstęp, przytrzymaj klawisz V, aby użyć czasowo narzędzia Zaznaczanie. Po zwolnieniu klawisza V, wybrane zostanie narzędzie Odstęp.

Oglądanie wskazówek narzędzi

Panel Wskazówki narzędzi opisuje, w jaki sposób klawisze modyfikujące działają z wybranym narzędziem.

 1. Wybierz polecenie Okno > Narzędzia > Wskazówki narzędzi, aby wyświetlić panel Wskazówki narzędzi.

 2. Zaznacz narzędzie w przyborniku, aby obejrzeć jego opis, klawisze modyfikujące i skrót.

Zmień układ przybornika

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Interfejs (Windows) albo InDesign > Preferencje > Interfejs (Mac OS).

 2. Wybierz opcję układu z menu Ruchomy panel narzędzi i kliknij OK.

Można również kliknąć ikonę podwójnej strzałki znajdującą się u góry przybornika, aby zmienić jego układ.

Omówienie narzędzi

Narzędzia tekstowe

Umożliwiają tworzenie i formatowanie tekstu w standardowych lub niestandardowych blokach, bądź na ścieżkach. (Zobacz Tworzenie ramek tekstowych).

Narzędzia do rysowania

Umożliwiają rysowanie i stylizowanie obiektów prostych i złożonych, w tym prostokątów, elips, wielokątów i kształtów swobodnych. (Zobacz Rysowanie).

Narzędzia do zaznaczania

Umożliwiają zaznaczanie (uaktywnianie) obiektów, punktów lub linii. (Zobacz Zaznaczanie obiektów).

Narzędzia do przekształcania

Umożliwiają zmianę kształtu, orientacji i rozmiaru obiektów. (Zobacz Przekształcanie obiektów).

Narzędzia do przeglądania

Umożliwiają poruszanie się po dokumencie, sterowanie jego wyświetlaniem oraz wykonywanie pomiarów odległości w dokumencie. (Zobacz Powiększenie i zmniejszenie i Miarki i jednostki miary).

Narzędzie Nożyczki

Rozdziela ścieżki i ramki. (Zobacz Dzielenie ścieżki).Narzędzie Zaznaczanie służy do zaznaczania całych obiektów.Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie umożliwia zaznaczanie punktów na ścieżce lub zawartości wewnątrz ramki.Narzędzie Strona pozwala tworzyć w dokumencie strony o zróżnicowanych rozmiarach.Narzędzie Odstęp pozwala dostosować odstęp między obiektami.Narzędzie Pióro służy do rysowania ścieżek prostych i zakrzywionych.Narzędzie Dodaj punkt kontrolny służy do dodawania punktów kontrolnych do ścieżki.Narzędzie Usuń punkt kontrolny umożliwia usuwanie punktów kontrolnych ze ścieżki.Narzędzie Przekształcanie punktów kierunkowych służy do konwertowania punktów narożnych i punktów gładkich.Narzędzie Tekst umożliwia tworzenie ramek tekstowych i zaznaczanie tekstu.Narzędzie Tekst pionowy umożliwia tworzenie w pionie ramek tekstowych i zaznaczanie tekstu.Narzędzie Tekst na ścieżce służy do tworzenia i edytowania napisów umieszczonych na ścieżkach.Narzędzie Ołówek służy do rysowania ścieżek swobodnych.Narzędzie Gładzik umożliwia usunięcie ze ścieżki niepotrzebnych kątów.Narzędzie Gumka służy do usuwania punktów na ścieżce.Narzędzie Linia służy do rysowania odcinków linii prostych.Narzędzie Ramka prostokątna umożliwia tworzenie kwadratowych lub prostokątnych wypełniaczy.Narzędzie Ramka eliptyczna umożliwia tworzenie wypełniaczy okrągłych lub owalnych.Narzędzie Ramka wielokątna umożliwia tworzenie wypełniaczy w kształcie wieloboków.Narzędzie Prostokąt umożliwia tworzenie kwadratów i prostokątów.Narzędzie Elipsa umożliwia tworzenie okręgów i owali.Narzędzie Wielokąt służy do rysowania kształtów wielobocznych.Narzędzie Przekształcanie swobodne umożliwia obracanie, skalowanie i ścinanie obiektów.Narzędzie Obracanie umożliwia obracanie obiektów wokół stałego punktu.Narzędzie Skalowanie umożliwia zmianę rozmiaru obiektów wokół stałego punktu.Narzędzie Ścinanie umożliwia przekrzywianie obiektów wokół stałego punktu.Narzędzie Kroplomierz umożliwia pobieranie atrybutów koloru lub tekstu z jednego obiektu i przenoszenie ich na inny.Narzędzie Miarka mierzy odległość między dwoma punktami.Narzędzie Próbka gradientu umożliwia sterowanie punktem początkowym i końcowym oraz kątem gradientów w obiektach.Narzędzie Wtapianie gradientu pozwala stworzyć zanikanie obiektu w tło.Narzędzie Nożyczki rozcina ścieżki w określonych punktach.Narzędzie Rączka przesuwa widok strony w obrębie okna dokumentu.Narzędzie Lupka zwiększa lub zmniejsza skalę wyświetlania w oknie dokumentu.Narzędzie Notatka pozwala dodawać komentarze.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto