Podręcznik użytkownika Anuluj

Przypisy dolne

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Dotykowa przestrzeń robocza
   6. Domyślne skróty klawiaturowe
   7. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   4. Tworzenie tekstu na ścieżce
   5. Punktowanie i numerowanie
   6. Glify i znaki specjalne
   7. Składanie tekstu
   8. Zmienne tekstowe
   9. Generowanie kodów QR
   10. Edycja tekstu
   11. Wyrównywanie tekstu
   12. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   13. Zakotwiczone obiekty
   14. Zawartość połączona
   15. Formatowanie akapitów
   16. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Praca z pakietami stylów
   3. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Korzystanie z plików InDesign w chmurze
  2. Pliki InDesign w chmurze | Częste pytania
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publish Online
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Tworzenie przypisów dolnych

Przypis dolny składa się z dwóch połączonych części: numeru-odwołania do przypisu, który pojawia się w tekście, oraz treści przypisu, który znajduje się na dole łamu. Przypisy dolne można tworzyć samemu lub zaimportować je z dokumentu programu Word bądź pliku RTF. Przypisy dolne są automatycznie numerowane, gdy dodaje się je do dokumentu. Numeracja ta zaczyna się od nowa w każdym wątku. Styl numeracji, wygląd i układ przypisów dolnych można modyfikować. Nie można dodawać przypisów dolnych do treści innego przypisu dolnego. Szerokość tekstu przypisu dolnego zależy od szerokości kolumny zawierającej znacznik odniesienia do tego przypisu.

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć przypisy dolne:

 1. Umieść punkt wstawiania w miejscu, gdzie ma się pojawić numer odsyłający do przypisu.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Wstaw przypis dolny.

 3. Wpisz treść przypisu.
Przypis dolny dodany do dokumentu

A. Numer odnośnika B. Treść przypisu dolnego 

Podczas pisania obszar przypisu dolnego rozszerza się, natomiast ramka tekstowa zachowuje stałą wielkość. Obszar przypisu będzie się rozszerzał w górę aż do momentu, gdy dotrze do wiersza zawierającego odwołanie do tego przypisu. Wówczas przypis zostanie rozdzielony i przeniesiony do kolejnego łamu ramki tekstowej lub do kolejnej ramki powiązanej. Jeżeli nie będzie można podzielić przypisu, a ilość wpisanego w nim tekstu przekroczy pojemność obszaru przypisu, to wiersz zawierający odwołanie do przypisu zostanie przeniesiony do kolejnego łamu lub pojawi się ikona tekstu zakrytego. Aby to naprawić, zmień rozmiar ramki lub zmień formatowanie tekstu.

Uwaga:

Gdy punkt wstawiania znajduje się w przypisie dolnym, możesz wybrać polecenie Tekst > Przejdź do odwołania do przypisu, aby powrócić do oryginalnego punktu pisania. Jeżeli często korzysta się z tej opcji, to warto utworzyć do niej skrót klawiaturowy.

Zmiana numeracji i układu przypisów dolnych

Zmiany wprowadzone w numeracji przypisów dolnych i ich układzie wpływają na istniejące i nowo tworzone przypisy.

 1. Wybierz polecenie Tekst > Opcje przypisu dolnego.

 2. Na kartach Numeracja i Formatowanie ustaw opcje, które określą schemat numeracji i wygląd numeru odsyłającego oraz treści przypisu.
 3. Kliknij zakładkę Układ i wybierz opcje sterujące wyglądem sekcji przypisu dolnego na stronie.
 4. Kliknij przycisk OK.

Opcje numerowania i formatowania przypisów dolnych

W sekcji Numeracja i formatowanie w oknie dialogowym Opcje przypisu dolnego dostępne są następujące opcje:

Numeracja

Styl

Umożliwia wybór stylu numeracji dla numerów odsyłających do przypisów dolnych.

Zacznij od

Określa numer pierwszego przypisu dolnego w wątku. Każdy wątek w dokumencie będzie zaczynał numerację przypisów od wartości podanej w polu Początek. W przypadku wielu dokumentów zorganizowanych w księgę o ciągłej numeracji stron, ustaw początek numeracji przypisów dolnych w każdym rozdziale na numer, przed którym skończył się poprzedni rozdział.

Opcja Zacznij od jest przydatna zwłaszcza dla dokumentów w księdze. Przypisy dolne nie są nanoszone w całym dokumencie księgi.

Wznawiaj numerację co

Jeżeli numeracja w obrębie dokumentu ma być co pewien czas wznawiana, należy zaznaczyć tę opcję i wybrać ustawienie Strona, Rozkładówka lub Sekcja, aby określić miejsce wznawiania numeracji przypisów. W przypadku niektórych stylów numeracji, np. gwiazdek (*), najlepsze efekty daje wznawianie na każdej stronie.

Pokaż przedrostek/przyrostek w

Zaznaczenie tej opcji pozwala wyświetlać przedrostki lub przyrostki w odwołaniu do przypisu dolnego, w treści przypisu lub w obu miejscach. Przedrostki pojawiają się przed numerem (np. [1), a przyrostki za numerem (np. 1]). Opcja ta jest szczególnie przydatna, gdy przypis dolny mają otaczać znaki, np. [1]. Wpisz znaki lub wybierz jedną z opcji dla przedrostka, przyrostka lub obu tych funkcji. Aby zaznaczyć znaki specjalne, kliknij ikonę obok kontrolek Przedrostek i Przyrostek, co spowoduje wyświetlenie odpowiedniego menu.

Uwaga:

Jeżeli numer odnośnika przypisu dolnego jest umieszczony za blisko tekstu, to można poprawić jego wygląd, dodając przedrostek zawierający jeden ze znaków spacji. Wobec numeru odnośnika można również zastosować styl znakowy.

Formatowanie

Położenie

Ta opcja określa wygląd numeru odsyłającego do przypisu dolnego, który domyślnie znajduje się w indeksie górnym. Jeżeli numer ten ma być formatowany za pomocą stylu znakowego (np. stylu, który zawiera ustawienia indeksu górnego z czcionki OpenType), należy wybrać opcję Zastosuj zwykły i określić styl znakowy.

Styl znakowy

Wybierz styl znaków, aby sformatować numer odnośnika przypisu dolnego. Na przykład, zamiast korzystać z indeksu górnego, wybierz styl znakowy o normalnym położeniu, ale podwyższonej linii bazowej. Menu to wyświetla style dostępne w panelu Style znakowe.

Styl akapitowy

Wybierz styl akapitowy, który sformatuje treść wszystkich przypisów dolnych w dokumencie. Menu to wyświetla style dostępne w panelu Style akapitowe. Domyślnie używany jest styl [Podstawowy akapitowy]. Styl [Podstawowy akapitowy] może wyglądać inaczej, niż domyślna czcionka wybrana dla dokumentu.

Separator

Separator definiuje odstęp między numerem przypisu dolnego a początkiem treści przypisu. Aby zmienić separator, należy najpierw zaznaczyć lub usunąć istniejący separator, a potem wybrać nowy. Separator może składać się z wielu znaków. Znaki białych odstępów można wstawiać, posługując się odpowiednim metaznakiem, np. ^m dla spacji firetowej.

Opcje układu przypisów dolnych

W sekcji Układ w oknie dialogowym Opcje przypisu dolnego dostępne są następujące opcje:

Rozprowadź przypisy dolne między kolumnami

Ta opcja powoduje, że wszystkie przypisy dolne w dokumencie obejmują kolumny w wielokolumnowej ramce tekstowej.

Minimalny odstęp przed pierwszym przypisem dolnym

Ta opcja określa minimalny odstęp między dołem łamu a pierwszym wierszem przypisu dolnego. Nie można wprowadzić wartości ujemnej. Program zignoruje parametr Odstęp przed, ustawiony dla akapitu zawierającego przypis dolny.

Odstęp między przypisami dolnymi

Ta opcja określa odstęp między ostatnim akapitem jednego przypisu dolnego, a pierwszym akapitem kolejnego przypisu w danym łamie. Nie można wprowadzić wartości ujemnej. Wartości parametrów Odstęp przed i Odstęp po, zastosowane w akapitach zawierających przypisy, będą wykorzystywane tylko w sytuacji, gdy jeden przypis dolny składa się z wielu akapitów.

Przesunięcie

Ta opcja określa odległość między początkiem obszaru przypisu (gdzie domyślnie pojawia się kreska) a pierwszym wierszem jego treści.

Informacje o opcjach pierwszej linii bazowej znajdują się w części Zmiana właściwości ramki tekstowej.

Przypisy dolne końca wątku umieszczaj pod tekstem

Zaznaczenie tej opcji powoduje, że przypisy dolne w ostatnim łamie będą się pojawiać tuż pod tekstem w ostatniej ramce wątku. Jeżeli opcja ta nie jest zaznaczona, to przypis dolny w ostatniej ramce wątku jest umieszczany na dole łamu.

Dopuść podział przypisów dolnych

Zaznaczenie tej opcji pozwoli na przeniesienie części przypisu do kolejnego łamu, gdy jego treść przekroczy dostępną ilość miejsca. Jeżeli dzielenie jest niedopuszczalne, to wiersz zawierający numer przypisu dolnego zostanie przeniesiony do następnego łamu, albo tekst zostanie zakryty.

Uwaga:

Nawet przy włączonej opcji Dopuść podział przypisów dolnych możesz zapobiec podziałowi przypisów dolnych umieszczając punkt wstawiania w tekście przypisu. Zaznacz Opcje przenoszenia w menu panelu Akapit, a następnie zaznacz Utrzymaj wiersze razem i Wszystkie wiersze w akapicie. Jeśli dany przypis składa się z wielu akapitów, można użyć w pierwszym akapicie opcji „Razem z następnymi X wierszami”. Aby określić miejsce podziału przypisu dolnego, wybierz polecenie Tekst > Wstaw znak łamania > Koniec kolumny.

Przypis dolny przeniesiony do następnego łamu.

Linia górna

Określ położenie i wygląd kreski oddzielającej przypis, która pojawia się nad treścią przypisów. Kreska oddzielająca (zwana również „kreską separatora”) pojawia się również nad tekstem przypisu dolnego, którego treść biegnie dalej w oddzielnej ramce. Ustawiane tu opcje dotyczą pierwszego przypisu dolnego w łamie albo kontynuacji przypisów, w zależności od tego, która z tych opcji jest wybrana z menu. Są to opcje podobne do tych, które określają wygląd linii akapitowych. Jeśli chcesz usunąć kreskę oddzielającą przypis, usuń zaznaczenie opcji Linia włączona.

Tekst przypisów dolnych

Edytując tekst przypisów dolnych, warto pamiętać o następujących kwestiach:

 • Jeśli punkt wstawiania znajduje się w treści przypisu, polecenie Edycja > Zaznacz wszystko zaznaczy całą treść danego przypisu, ale nie zaznaczy treści innych przypisów ani tekstu.
 • Między przypisami można przechodzić, naciskając klawisze strzałek.
 • Przypisy dolne nie są nanoszone w całym dokumencie księgi. Jeśli nie chcesz, aby numeracja zaczynała się od zera w każdym dokumencie z księgą, zmień ręcznie wartość Zacznij od w każdym dokumencie po zakończeniu edycji.
 • Przypisy dolne w edytorze wątków można rozwijać lub zwijać, klikając ikonę przypisu. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie przypisy dolne, wybierz polecenie Widok > Edytor wątków > Rozwiń wszystkie przypisy dolne lub Zwiń wszystkie przypisy dolne.
 • Przypisy dolne w widoku korekty szpaltowej Wątek można rozwijać lub zwijać, klikając ikonę przypisu. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie przypisy dolne, możesz kliknąć przypis dolny prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS), a następnie wybrać polecenie Rozwiń wszystkie przypisy dolne lub Zwiń wszystkie przypisy dolne.
 • W treści przypisu można zaznaczać znaki i akapity oraz formatować je. Można również zaznaczać numer odsyłający do przypisu dolnego i zmieniać jego wygląd, jednak zaleca się formatowanie tego numeru za pomocą okna dialogowego Opcje przypisów dolnych dokumentu.

 • Skopiowanie lub wycięcie tekstu zawierającego numer odsyłający do przypisu powoduje, że do schowka dodawana jest również treść tego przypisu. Jeżeli taki tekst skopiuje się do innego dokumentu, to przypisy dolne w tym tekście będą używać ustawień układu i numeracji zdefiniowanych w dokumencie docelowym.

 • W razie przypadkowego usunięcia numeru przypisu dolnego na początku tekstu przypisu, możesz dodać go z powrotem. Umieść punkt wstawiania na początku tekstu przypisu, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS), a następnie wybierz pozycję Wstaw znak specjalny > Znaczniki > Numer przypisu dolnego.

 • Jeśli wyczyści się przesłonięcia i style znakowe w akapicie, który zawiera znacznik odsyłacza do przypisu dolnego, numery odsyłaczy stracą atrybuty nadane w oknie dialogowym Opcje przypisu dolnego dokumentu.

Rozprowadzanie przypisów dolnych między kolumnami

Przypisy dolne można rozciągnąć na kilka kolumn w wielokolumnowej ramce tekstowej.

Rozprowadzanie przypisów dolnych między wszystkimi kolumnami ramki tekstowej

Aby przypis dolny obejmował wszystkie kolumny ramki tekstowej:

 1. Zaznacz ramkę tekstową, a następnie wybierz polecenie Obiekt > Opcje ramki tekstowej.

 2. Wybierz kartę Przypisy dolne.

 3. Zaznacz opcje Włącz przesłonięcia i Rozprowadź przypisy dolne między kolumnami.

 4. Kliknij przycisk OK.

Rozprowadzanie przypisu dolnego między kolumnami ramki tekstowej

Rozprowadzanie wszystkich przypisów dolnych między kolumnami

Aby wszystkie przypisy dolne obejmowały kolumny w dokumencie:

 1. Wybierz polecenie Tekst > Opcje przypisu dolnego.

 2. Wybierz kartę Układ.

 3. Zaznacz opcję Rozprowadź przypisy dolne między kolumnami.

 4. Kliknij przycisk OK.

Rozprowadzanie wszystkich przypisów dolnych między kolumnami

Uwaga:

Opcja rozprowadzania przypisów dolnych między kolumnami jest domyślnie włączona w przypadku nowych dokumentów utworzonych w programie InDesign CC 2017. Jest ona domyślnie wyłączona w przypadku istniejących dokumentów stworzonych w poprzednim wydaniu programu.

Konwertowanie przypisów dolnych i końcowych

Konwersja przypisów dolnych na przypisy końcowe i odwrotnie w dokumencie.

 1. Wybierz polecenie Tekst > Konwertuj przypisy dolne i końcowe.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Przypis dolny na przypis końcowy, aby przekonwertować przypisy dolne na przypisy końcowe.
  • Wybierz opcję Przypis końcowy na przypis dolny, aby przekonwertować przypisy końcowe na przypisy dolne.
  Konwertowanie przypisów dolnych i końcowych

 3. Z listy rozwijanej Zakres wybierz jedną z następujących opcji:

  • Dokument: Jeśli chcesz przekonwertować wszystkie przypisy dolne lub przypisy końcowe w dokumencie.
  • Wybór: Jeśli chcesz przekonwertować tylko wybrane przypisy dolne lub przypisy końcowe.
 4. Kliknij przycisk Konwertuj.

Oblewanie tekstem obiektów z przypisami dolnymi

Można zastosować oblewanie tekstem wobec zakotwiczonego lub ruchomego obiektu stanowiącego część przypisu.

Wewnętrzne oblewanie tekstem obiektów w przypisie

Można umieścić obiekt w wierszu lub obiekt zakotwiczony, wobec którego zastosowano oblewanie tekstem w przypisie dolnym. Obiekt zostaje oblany tekstem, który jest dokładnie dopasowany do jego kształtu.

W przypadku wewnętrznego oblewania tekstem rozpoczyna się ono poniżej punktu zakotwiczenia obiektu w przypisie.

Wewnętrzne oblewanie tekstem

Zewnętrzne oblewanie tekstem obiektów w przypisie

Jeśli ruchomy obiekt (nie w wierszu ani nie zakotwiczony) wobec którego zastosowano oblewanie tekstem wchodzi w kontakt z tekstem przypisów dolnych, następuje oblewanie. Tekst dynamicznie dopasowuje się do obiektu.

Na przykład fotografia poniżej nie stanowi części przypisu, ale tekst dostosowuje się płynnie do obiektu.

Zewnętrzne oblewanie tekstem

Przypisy dolne w nieprostokątnych ramkach

W przypadku nieprostokątnych ramek tekstowych, takich jak zaokrąglone narożniki, owale i okręgi przypisy pozostają w granicach kształtu obiektu.

Przypisy dolne w zaokrąglonym narożniku

Usuwanie przypisów dolnych 

Aby usunąć przypis dolny, zaznacz numer odsyłacza przypisu dolnego pojawiający się w tekście, a następnie wciśnij klawisz Backspace lub Delete. Jeżeli usunie się tylko treść przypisu, to pozostanie numer odsyłający do tego przypisu dolnego i cała jego struktura.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto