Obieg pracy związany z formularzami

W programie InDesign można tworzyć formularze i eksportować je bezpośrednio do formatu PDF. Program InDesign obsługuje teraz pola formularzy oraz dodatkowe czynności operacje z nimi związane. Biblioteka Przyciski i formularze (Okno > Interaktywne > Przyciski i formularze) zawiera elementy, które można stosować do tworzenia interaktywnych formularzy.

Przy pomocy programu InDesign można tworzyć proste formularze, bez konieczności obróbki gotowego dokumentu PDF w programie Acrobat po jego opublikowaniu. Na stronach dokumentu można umieszczać proste elementy formularza. Obsługiwane są popularne typy pól, takie jak pola tekstowe, przyciski opcji, pola wyboru oraz podpisy. Można także dodawać operacje przesłania formularza pocztą e-mail lub wydrukowania go.

Poza podstawowymi opcjami projektowania w programie InDesign dostępne są także bardziej kreatywne funkcje pozwalające zwiększyć atrakcyjność formularza.

 • Możliwość stosowania obrysów i wypełnień wobec pól formularza PDF.
 • Możliwość dodawania niestandardowych stanów dla przycisków, pól wyboru oraz przycisków opcji, takich jak Wł., Wył. oraz Najazd kursorem.
 • Określenie rozmiaru czcionki w polach wprowadzania tekstu.

Przykład: W celu zebrania danych dotyczących karty kredytowej można utworzyć przyciski opcji z tradycyjnych ikon kart kredytowych, przypisując różnorodne obrazy do poszczególnych stanów przycisku.

W przypadku zaawansowanych obiegów pracy z formularzami istnieje możliwość wyeksportowania formularza podstawowego i kontynuowania jego obróbki w programie Adobe Acrobat.

Dodawanie pola formularza

W celu dodania pól formularza do układu należy skorzystać z panelu Przyciski i formularze. Procedury dodawania interaktywnych pól formularza są takie same jak procedury dodawania przycisków, dzięki czemu nie trzeba uczyć się nowych rzeczy. Istnieje możliwość tworzenia formularzy obsługiwanych przez program Adobe Reader lub Adobe Acrobat. Przy pomocy programu InDesign można tworzyć atrakcyjne formularze, których nie da się utworzyć w programie Acrobat.

Panel Przyciski i formularze
Panel Przyciski i formularze

 1. Umieść ramkę w miejscu, w którym ma znaleźć się pole formularza.

 2. Otwórz panel Przyciski i formularze (Okno Interaktywne Przyciski i formularze)

 3. Wybierz ramkę i wybierz typ elementu formularza z listy Tekst. Możesz także kliknąć ramkę prawym przyciskiem myszy i wybrać pozycję Interaktywne > Konwertuj na [nazwa elementu].

 4. Wprowadź nazwę pola formularza. Aby utworzyć grupę przycisków opcji, wszystkie poszczególne przyciski muszą mieć taką samą nazwę.

 5. Wybierz zdarzenie i dodaj operacje, które mają być do niego przypisane. Dodano różnorodne zdarzenia, w tym Wyczyść formularz, Drukuj formularz i Wyślij formularz. W zdarzeniu Wyślij formularz podaj adres URL, na przykład „mailto:xyz@przyklad.pl”.

 6. Przycisk opcji, pole wyboru lub przyciski: należy określić atrybuty wyglądu dla poszczególnych stanów. Program InDesign dodaje domyślne grafiki do różnych stanów, jednak istnieje możliwość dodania własnych.

 7. Pole listy, pole kombi lub pole tekstowe: należy wybrać rodzinę czcionek, typ czcionki i rozmiar czcionki.

 8. Określanie opcji PDF

  • Opis — wprowadzona wartość jest wyświetlana jako podpowiedź i używana do tworzenia dostępnych formularzy.
  • Wartość przycisku — ta wartość jest równoznaczna z wartością eksportu programu Acrobat i może również służyć do zidentyfikowania przycisku opcji grupy znajdującej się w dostępnym formularzu.

Określanie kolejności tabulatorów

Ustalenie przejrzystej kolejności tabulatorów pozwala na tworzenie wygodnych w użyciu i dostępnych formularzy. Użytkownicy mogą nawigować pomiędzy polami formularza, bez konieczności używania narzędzia wskazującego. Naciśnięcie klawisza Tab podświetla następne w kolejności pole formularza.

Istnieją dwie metody określania kolejności tabulatorów w oznaczonym pliku PDF.

 • W panelu Artykuły (Okno > Artykuły) można określić kolejność tabulatorów.
 • Wybierz polecenie Obiekt > Interaktywny > Ustaw kolejność tabulatorów.

Określ kolejność tabulatorów za pomocą artykułów

Określanie kolejności tabulatorów przy pomocy panelu Artykuły
Określanie kolejności tabulatorów przy pomocy panelu Artykuły

 1. Otwórz panel Artykuły (Okno > Artykuły).

 2. Przeciągnij pola formularza do panelu Artykuły.

 3. W panelu Artykuły przeciągnij elementy, aby określić wymaganą kolejność pól.

Uwaga:

Aby umożliwić czytnikom korzystanie z określonej kolejności, w menu panelu Artykuły włącz opcję Użyj dla kolejności odczytu w oznakowanym dokumencie PDF. Nie zapomnij włączyć opcji Utwórz PDF znakowany podczas eksportu pliku PDF.

Określ kolejność tabulatorów za pomocą struktury

 1. Wybierz polecenie Obiekty Interaktywne Ustaw kolejność tabulatorów.

 2. Kliknij pozycję Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby ułożyć elementy w żądanej kolejności tabulatorów.

W przypadku eksportowania do interaktywnego pliku PDF należy włączyć opcję Określ kolejność tabulatorów za pomocą struktury w oknie dialogowym Eksportuj PDF.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online