Podręcznik użytkownika Anuluj

Formularze

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Dotykowa przestrzeń robocza
   6. Domyślne skróty klawiaturowe
   7. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Języki Azji Południowo-Wschodniej
   4. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   5. Tworzenie tekstu na ścieżce
   6. Punktowanie i numerowanie
   7. Glify i znaki specjalne
   8. Składanie tekstu
   9. Zmienne tekstowe
   10. Generowanie kodów QR
   11. Edycja tekstu
   12. Wyrównywanie tekstu
   13. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   14. Zakotwiczone obiekty
   15. Zawartość połączona
   16. Formatowanie akapitów
   17. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Automatyczny styl tekstu
   3. Praca z pakietami stylów
   4. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Praca z dokumentami programu InDesign w chmurze (Beta)
  2. Często zadawane pytania dotyczące dokumentów programu InDesign w chmurze (Beta)
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publish Online
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Obieg pracy związany z formularzami

W programie InDesign można tworzyć formularze i eksportować je bezpośrednio do formatu PDF. Program InDesign obsługuje teraz pola formularzy oraz inne operacje związane z formularzami. Biblioteka Przyciski i formularze (Okno > Interaktywne > Przyciski i formularze) zawiera elementy, które można stosować do tworzenia interaktywnych formularzy.

Przy pomocy programu InDesign można tworzyć proste formularze, bez konieczności obróbki gotowego dokumentu PDF w programie Acrobat po jego opublikowaniu. Na stronach dokumentu można umieszczać proste elementy formularza. Obsługiwane są popularne typy pól, takie jak pola tekstowe, przyciski opcji, pola wyboru oraz podpisy. Można także dodawać operacje przesłania formularza pocztą e-mail lub wydrukowania go.

Poza podstawowymi opcjami projektowania w programie InDesign dostępne są także bardziej kreatywne funkcje, pozwalające zwiększyć atrakcyjność formularza:

 • Możliwość stosowania obrysów i wypełnień wobec pól formularza PDF.
 • Możliwość dodawania niestandardowych stanów dla przycisków, pól wyboru oraz przycisków opcji, takich jak Wł., Wył. oraz Najazd kursorem.
 • Określenie rozmiaru czcionki w polach wprowadzania tekstu.

Przykład: W celu zebrania danych dotyczących karty kredytowej można utworzyć przyciski opcji z tradycyjnych ikon kart kredytowych, przypisując różnorodne obrazy do poszczególnych stanów przycisku.

W przypadku zaawansowanych obiegów pracy z formularzami istnieje możliwość wyeksportowania formularza podstawowego i kontynuowania jego obróbki w programie Adobe Acrobat.

Dodawanie pola formularza

W celu dodania pól formularza do układu należy skorzystać z panelu Przyciski i formularze. Procedury dodawania interaktywnych pól formularza są takie same jak procedury dodawania przycisków, dzięki czemu nie trzeba uczyć się nowych rzeczy. Istnieje możliwość tworzenia formularzy obsługiwanych przez program Adobe Reader lub Adobe Acrobat. Przy pomocy programu InDesign można tworzyć atrakcyjne formularze, których nie da się utworzyć w programie Acrobat.

Panel Przyciski i formularze
Panel Przyciski i formularze

 1. Umieść ramkę w miejscu, w którym ma się znaleźć pole formularza.

 2. Otwórz panel Przyciski i formularze (Okno Interaktywne Przyciski i formularze)

 3. Zaznacz ramkę i wybierz typ elementu formularza z listy Tekst. Możesz także kliknąć ramkę prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Interaktywne > Konwertuj na [nazwa elementu].

 4. Wprowadź nazwę pola formularza. Aby utworzyć grupę przycisków opcji, wszystkie poszczególne przyciski muszą mieć taką samą nazwę.

 5. Wybierz zdarzenie i dodaj operacje, które mają być do niego przypisane. Dodano różnorodne zdarzenia, w tym Wyczyść formularz, Drukuj formularz i Wyślij formularz. W zdarzeniu Wyślij formularz podaj adres URL, na przykład „mailto:xyz@przyklad.pl”.

 6. Przycisk opcji, pole wyboru lub przyciski: Należy określić atrybuty wyglądu poszczególnych stanów. Program InDesign dodaje domyślne elementy graficzne do różnych stanów, jednak istnieje możliwość dodania własnych.

 7. Pole listy, pole kombi lub pole tekstowe: Należy wybrać rodzinę, typ i rozmiar czcionki tych elementów.

 8. Określanie opcji PDF

  • Opis — wprowadzona wartość jest wyświetlana jako podpowiedź i używana do tworzenia dostępnych formularzy.
  • Wartość przycisku — ta wartość odpowiada wartości eksportowanej z programu Acrobat. W formularzach z ułatwieniami dostępu może ona również służyć do identyfikowania przycisku opcji w grupie.

Określanie kolejności tabulatorów

Ustalenie przejrzystej kolejności tabulatorów pozwala na tworzenie formularzy, które będą wygodne w użyciu i dostępne dla wszystkich użytkowników. Użytkownicy mogą nawigować pomiędzy polami formularza, bez konieczności używania narzędzia wskazującego. Naciśnięcie klawisza Tab podświetla następne w kolejności pole formularza.

Istnieją dwie metody określania kolejności tabulatorów w pliku PDF ze znacznikami.

 • Niestandardową kolejność tabulatorów można określić za pomocą panelu Artykuły (Okno > Artykuły)
 • Wybierz polecenie Obiekt > Interaktywny > Ustaw kolejność tabulatorów.

Określanie kolejności tabulatorów za pomocą panelu Artykuły

Określanie kolejności tabulatorów przy pomocy panelu Artykuły
Określanie kolejności tabulatorów przy pomocy panelu Artykuły

 1. Otwórz panel Artykuły (Okno > Artykuły).

 2. Przeciągnij pola formularza na panel Artykuły.

 3. Na panelu Artykuły przeciągnij elementy, aby określić wymaganą kolejność pól.

Uwaga:

Aby umożliwić czytnikom korzystanie z określonej kolejności, w menu panelu Artykuły włącz opcję Użyj dla kolejności odczytu w oznakowanym dokumencie PDF. Nie zapomnij włączyć opcji Utwórz PDF znakowany podczas eksportu pliku PDF.


Określanie kolejności tabulatorów za pomocą struktury

 1. Wybierz polecenie Obiekt > Interaktywny > Ustaw kolejność tabulatorów.

 2. Kliknij pozycję Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby ułożyć elementy w żądanej kolejności tabulatorów.

Eksportując dokument w formie interaktywnego pliku PDF, należy włączyć opcję Określ kolejność tabulatorów za pomocą struktury w oknie dialogowym Eksportuj PDF.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?