Podręcznik użytkownika Anuluj

Nie można uruchomić programu InDesign, InDesign Server lub InCopy

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Toolbox
   3. Ustawianie preferencji
   4. Dotykowa przestrzeń robocza
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
   7. Rozszerzenie Capture
 3. Tworzenie dokumentów i projektowanie ich układu
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   4. Tworzenie tekstu na ścieżce
   5. Punktowanie i numerowanie
   6. Glify i znaki specjalne
   7. Składanie tekstu
   8. Zmienne tekstowe
   9. Generowanie kodów QR
   10. Edycja tekstu
   11. Wyrównywanie tekstu
   12. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   13. Zakotwiczone obiekty
   14. Zawartość połączona
   15. Formatowanie akapitów
   16. Formatowanie znaków
   17. Znajdowanie i zastępowanie
   18. Słowniki ortograficzne i językowe
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Praca z pakietami stylów
   3. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  6. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  7. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  8. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
   11. Formularze
  9. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   10. Grafika połączona i osadzona
   11. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  10. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Udostępnianie
  1. Korzystanie z plików InDesign w chmurze
  2. Pliki InDesign w chmurze | Częste pytania
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 6. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Funkcja Publish Online
   2. Kopiowanie i wstawianie grafik
   3. Eksport zawartości do formatu EPUB
   4. Opcje Adobe PDF
   5. Eksport zawartości do formatu HTML
   6. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   7. Eksportowanie do formatu JPEG
   8. Eksportowanie do formatu HTML
   9. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   10. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 7. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 8. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Problem

Podczas uruchamiania programu InDesign mogą czasem wystąpić problemy związane z uprawnieniami dostępu w folderze Preferencje. Wyświetlane są poniższe komunikaty o błędzie informujące, że nie można otworzyć programu InDesign, InDesign Server lub InCopy, ponieważ folder Preferencje jest przeznaczony tylko do odczytu.

Problem z uprawnieniami w programie InDesign w systemie Windows
InDesign Windows

Problem z uprawnieniami w programie InDesign w systemie macOS
InDesign macOS

Problem z uprawnieniami w programie InCopy w systemie Windows

InCopy Windows

Problem z uprawnieniami w programie InCopy w systemie macOS

InCopy macOS

Nie można uruchomić programu InDesign, gdy folder Preferencje ma status tylko do odczytu, ponieważ nie jest wtedy zapisywalny.

 W ścieżkach lub nazwach folderów wymienionych w procedurach, zastąp <user> nazwą konta, a <product> nazwą Adobe InDesign, Adobe InDesign Server lub Adobe InCopy.

Rozwiązanie 1: Ustaw uprawnienia odczytu-zapisu dla folderu Preferencje za pomocą interfejsu użytkownika

Wykonaj następujące czynności, aby przyznać uprawnienia do odczytu i zapisu folderów Adobe:

Windows

macOS

Wykonaj tę procedurę dla każdego z poniższych folderów:

C:\Users\<user>\AppData\Local\<product>
C:\Users\<user>\AppData\Roaming\<product>

 1. Otwórz okno Eksploratora plików. Kliknij kartę Widok, a następnie wybierz opcję Ukryte elementy.

 2. Przejdź do folderów za pomocą wymienionych powyżej ścieżek.

 3. W Eksploratorze plików kliknij prawym przyciskiem myszy na folder InDesign i wybierz opcję Właściwości.

 4. Kliknij kartę Zabezpieczenia i przycisk Edytuj, aby ustawić uprawnienia.

 5. W oknie dialogowym Uprawnienia wybierz swoją nazwę użytkownika. W obszarze Uprawnienia usuń zaznaczenie pola wyboru Odmów.

 6. Kliknij przycisk OK  uruchom program InDesign.

Wykonaj tę procedurę w odniesieniu do każdego z poniższych folderów:

/Users/<user>/Library/Preferences/<product>
/Users/<user>/Library/Caches/<product>
/Users/<user>/Library/Application Support

 1. Otwórz aplikację Finder i przejdź do powyższej ścieżki. 

 2. Naciskając klawisz Ctrl, kliknij folder i wybierz opcję Pobierz informacje.

 3. Jeżeli element jest zablokowany, kliknij ikonę kłódki, aby podać nazwę administratora i hasło.

 4. W sekcji Udostępnianie i uprawnienia, w kolumnie Nazwa, wybierz swoją nazwę użytkownika lub profil użytkownika.

 5. W kolumnie Uprawnienia wybierz opcję Odczyt i zapis.

 6. W kolejnych monitach wybierz zastosowanie uprawnień we wszystkich podfolderach.

 7. Kliknij ikonę kłódki aby zapisać zmiany, a następnie uruchom program InDesign.

Rozwiązanie 2 (tylko macOS): Ustaw uprawnienia odczytu-zapisu dla folderu Preferencje za pomocą aplikacji Terminal

Wykonaj poniższe czynności, by rozwiązać problem:

 • Przejdź do aplikacji Terminal (Idź > Narzędzia > Terminal.app)
 • Uruchom następujące polecenie w terminalu, aby nadać uprawnienia:
  • sudo chmod -R 777 /Users/<user>/Library/Preferences/Adobe InDesign
  • sudo chmod -R 777 /Users/<user>/Library/Caches/Adobe InDesign
  • sudo chmod -R 777 /Users/<user>/Library/Application Support

Skontaktuj się z nami

Chętnie Cię poznamy. Podziel się swoimi opiniami na forum użytkowników programu Adobe InDesign

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto