Nie można uruchomić programu InDesign, InDesign Server lub InCopy z powodu niewystarczających uprawnień.

Problem

Podczas uruchamiania programu InDesign mogą czasem wystąpić problemy związane z uprawnieniami dostępu w folderze Preferencje. Wyświetlane są poniższe komunikaty o błędzie informujące, że nie można otworzyć programu InDesign, InDesign Server lub InCopy, ponieważ folder Preferencje jest przeznaczony tylko do odczytu.

InDesign windows
InDesign windows

InCopy - mac
InCopy mac OS

InDesign mac OS
InDesign macOS

InCopy
InCopy Windows

Nie można uruchomić programu InDesign, gdy folder Preferencje ma status tylko do odczuty, ponieważ nie jest wtedy zapisywalny.

Uwaga:
 • W ścieżkach lub nazwach folderów wymienionych w procedurach, zastąp <user> nazwą konta, a <product> nazwą Adobe InDesign, Adobe InDesign Server lub Adobe InCopy

Rozwiązanie 1: Ustaw uprawnienia odczytu-zapisu dla folderu Preferencje za pomocą interfejsu użytkownika

Wykonaj następujące czynności, aby przyznać uprawnienia do odczytu i zapisu folderów Adobe:

Windows

macOS

Wykonaj tę procedurę dla każdego z poniższych folderów:

C:\Users\<user>\AppData\Local\<product>
C:\Users\<user>\AppData\Roaming\<product> 

 1. Otwórz okno Eksploratora plików. Kliknij kartę Widok, a następnie wybierz opcję Ukryte elementy.
 2. Przejdź do folderów za pomocą wymienionych powyżej ścieżek.
 3. W Eksploratorze plików kliknij prawym przyciskiem myszy na folder InDesign i wybierz opcję Właściwości.
 4. Kliknij kartę Zabezpieczenia i przycisk Edytuj, aby ustawić uprawnienia.
 5. W oknie dialogowym Uprawnienia wybierz swoją nazwę użytkownika. W obszarze Uprawnienia usuń zaznaczenie pola wyboru Odmów.
 6. Kliknij dwukrotnie przycisk OK.
 7. Uruchom aplikację Adobe InDesign.

Wykonaj tę procedurę dla każdego z poniższych folderów:

/Users/<user>/Library/Preferences/<product>
/Users/<user>/Library/Caches/<product>
/Users/<user>/Library/Application Support 

 1. Otwórz aplikację Finder i przejdź do powyższej ścieżki. 
 2. Naciskając klawisz Control, kliknij folder i wybierz opcję Pobierz informacje.
 3. Jeżeli element jest zablokowany, kliknij ikonę kłódki, aby podać nazwę administratora i hasło.
 4. W sekcji Udostępnianie i uprawnienia, w kolumnie Nazwa, wybierz swoją nazwę użytkownika lub profil użytkownika.
 5. W kolumnie Przywileje wybierz opcję Odczyt i zapis.
 6. W kolejnych monitach wybierz zastosowanie uprawnień również we wszystkich podfolderach.
 7. Kliknij ikonę kłódki, aby zapisać zmiany.
 8. Uruchom aplikację Adobe InDesign.

Rozwiązanie 2: (Tylko macOS) Ustaw uprawnienia odczytu-zapisu dla folderu Preferencje za pomocą aplikacji Terminal

Wykonaj poniższe czynności, by rozwiązać problem:

 • Przejdź do aplikacji Terminal (Idź > Narzędzia > Terminal.app)
 • Uruchom następujące polecenie w terminalu, aby nadać uprawnienia:
  • sudo chmod -R 777 /Users/<user>/Library/Preferences/Adobe InDesign
  • sudo chmod -R 777 /Users/<user>/Library/Caches/Adobe InDesign
  • sudo chmod -R 777 /Users/<user>/Library/Application Support

Więcej zasobów tego rodzaju

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto