Podręcznik użytkownika Anuluj

Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Dotykowa przestrzeń robocza
   6. Domyślne skróty klawiaturowe
   7. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Języki Azji Południowo-Wschodniej
   4. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   5. Tworzenie tekstu na ścieżce
   6. Punktowanie i numerowanie
   7. Glify i znaki specjalne
   8. Składanie tekstu
   9. Zmienne tekstowe
   10. Generowanie kodów QR
   11. Edycja tekstu
   12. Wyrównywanie tekstu
   13. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   14. Zakotwiczone obiekty
   15. Zawartość połączona
   16. Formatowanie akapitów
   17. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Automatyczny styl tekstu
   3. Praca z pakietami stylów
   4. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Praca z dokumentami programu InDesign w chmurze (Beta)
  2. Często zadawane pytania dotyczące dokumentów programu InDesign w chmurze (Beta)
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publish Online
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Informacje o przeprowadzaniu recenzji udostępnionego dokumentu InDesign.

Program InDesign oferuje intuicyjne narzędzia do komentowania, za pomocą których uczestnicy procesu recenzji mogą dzielić się swoimi opiniami. Uczestnik może rozpocząć recenzję udostępnionego dokumentu po odebraniu:

 • prywatnego łącza otrzymanego w powiadomieniu Creative Cloud i wiadomości e-mail;
 • publicznego łącza otrzymanego za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacji.

Przed rozpoczęciem komentowania udostępnionego dokumentu odśwież okno przeglądarki, aby wyświetlić najnowsze zmiany wprowadzone do projektu.

Recenzowanie dokumentu

Jeśli jesteś uczestnikiem recenzji, możesz dodawać komentarze do udostępnionego Ci łącza na dowolnym urządzeniu. Identyfikator Adobe ID nie jest potrzebny, aby dodawać komentarze do łącza publicznego.

 1. Otwórz udostępnione Ci łącze do recenzji za pomocą dowolnej przeglądarki.

 2. Wybierz ikonę Komentarze , aby dodać komentarze, a następnie opcję Prześlij.

  Dostępne są również funkcje:

  • Wyświetlanie, odpowiadanie i rozwiązywanie komentarzy innych uczestników. (Jeśli zalogowano za pomocą identyfikatora Adobe ID)
  • Wyświetlanie i odpowiadanie na komentarze innych uczestników. (Jeśli zalogowano jako gość).

Oto przydatne materiały wizualne dotyczące recenzowania udostępnionego dokumentu InDesign.

Przypinanie
Uczestnicy mogą korzystać z narzędzi, takich jak PIN, narzędzia tekstowe, narzędzia do rysowania, emotikony i @ wzmianki, aby adnotować i dodawać komentarze.

A.

 Ikona Przypnij

Za pomocą narzędzia Przypnij można przypiąć lub przenieść komentarze, aby wskazać konkretne obiekty w projekcie.

B.

 Ikona Podświetl tekst

Zaznacz tekst w dokumencie i wybierz to narzędzie, aby go podświetlić.

C.

 Ikona Przekreśl tekst

Zaznacz tekst w dokumencie i wybierz to narzędzie, aby go przekreślić.

D.

Zastąp tekst

Wybierz sekcję w dokumencie, w której chcesz zastąpić fragment tekstu, wybierz to narzędzie i zacznij dodawać treść.

E.

 Ikona Narysuj kształt

Rysuj adnotacje swobodne z wykorzystaniem różnych kolorów.

F.

 Ikona Wstaw emoji

Wybierz, aby dodać emoji w komentarzu.

G.

 Ikona Wspomnij użytkownika

Wybierz, aby wspomnieć nazwę konta użytkownika w dodawanym komentarzu. Osoba, której konto zostanie wspomniane, otrzyma powiadomienie e-mail i w aplikacji Creative Cloud. Po wybraniu powiadomienia można uzyskać dostęp do sekcji komentarzy, do której odwołuje się ten projekt.

H.

 Ikona Filtrowanie

Wybierz, aby filtrować według recenzenta, czasu, stanu i nieprzeczytanych.

Gdy wybrano co najmniej jeden filtr, zostanie wyświetlona ikona filtrowania komentarzy  .

I.

  Ukryj adnotacje lub   Wyświetl adnotacje

Przełącz, aby wyświetlić lub ukryć adnotacje.

J.

 Ikona Online lub  ikona Offline

Wskazuje, czy jesteś w trybie online, czy offline.

Więcej zasobów tego rodzaju

Skontaktuj się z nami

Chętnie Cię poznamy. Podziel się swoimi opiniami na forum użytkowników programu Adobe InDesign

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?