Podręcznik użytkownika Anuluj

Scalanie danych

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Toolbox
   3. Ustawianie preferencji
   4. Dotykowa przestrzeń robocza
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
 3. Tworzenie dokumentów i projektowanie ich układu
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   4. Tworzenie tekstu na ścieżce
   5. Punktowanie i numerowanie
   6. Glify i znaki specjalne
   7. Składanie tekstu
   8. Zmienne tekstowe
   9. Generowanie kodów QR
   10. Edycja tekstu
   11. Wyrównywanie tekstu
   12. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   13. Zakotwiczone obiekty
   14. Zawartość połączona
   15. Formatowanie akapitów
   16. Formatowanie znaków
   17. Znajdowanie i zastępowanie
   18. Słowniki ortograficzne i językowe
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Praca z pakietami stylów
   3. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  6. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  7. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  8. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  9. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   10. Grafika połączona i osadzona
   11. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  10. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Udostępnianie
  1. Korzystanie z plików InDesign w chmurze
  2. Pliki InDesign w chmurze | Częste pytania
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 6. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Funkcja Publish Online
   2. Kopiowanie i wstawianie grafik
   3. Eksport zawartości do formatu EPUB
   4. Opcje Adobe PDF
   5. Eksport zawartości do formatu HTML
   6. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   7. Eksportowanie do formatu JPEG
   8. Eksportowanie do formatu HTML
   9. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   10. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 7. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 8. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign
Uwaga:

Równy język: począwszy od wersji programu InDesign 2022 (wersja 17.0), zmieniamy wykluczającą terminologię, aby odzwierciedlić podstawowe wartości Adobe dotyczące integracji. Wszelkie odniesienia do strony „nadrzędnej” są zamienione na stronę „wzorcową” w naszych artykułach Pomocy w następujących językach: angielskim, duńskim, węgierskim, hiszpańskim, włoskim, brazylijskim, portugalskim i japońskim.

Korzystając z panelu Scalanie danych w programie InDesign, możesz z łatwością tworzyć wiele wariantów dokumentu, scalając plik źródła danych (CSV lub TXT) z dokumentem programu InDesign. Możesz na przykład użyć funkcji scalania danych, aby szybko i dokładnie tworzyć setki wariantów listów, kopert lub etykiet adresowych. Scalanie danych określa się również mianem korespondencji seryjnej.

Wymagania wstępne

Do scalenia danych potrzeba jedynie pliku źródła danych i dokumentu docelowego. 

 • Plik źródła danych zawiera informacje zmieniające się w każdej iteracji dokumentu docelowego, np. nazwisko i adres odbiorcy listu. Plik źródła danych składa się z pól i rekordów. Pola to grupy dokładnych informacji takich jak nazwy firm, kody pocztowe. Rekordy to wiersze pełnych zbiorów informacji takich jak nazwa firmy, ulica, miasto, kod pocztowy. Plik źródła danych może zawierać dane oddzielane przecinkami (format .csv), tabulatorami (format .txt) lub średnikami. Poszczególne elementy danych są rozdzielone odpowiednimi znakami — przecinkami, tabulatorami albo średnikami.
 • Dokument docelowy to dokument InDesign, który zawiera zastępcze pola danych (do wypełnienia), a także wszystkie materiały stałe, tekst i inne obiekty, które pozostaną niezmienione w każdej iteracji scalonego dokumentu.

Scalony dokument to wynikowy dokument InDesign, który zawiera niezmienne informacje z dokumentu docelowego, powtórzone odpowiednią liczbę razy dla każdego rekordu ze źródła danych.

Scalanie danych

A. Plik źródła danych B. Dokument docelowy C. Scalony dokument 

Panel Scalanie danych

Panel Scalanie danych jest dostępny w menu Okno > Użytki. Nazwa i typ każdego pola danych są wyświetlane w panelu. Po umieszczeniu pól danych w dokumencie wyświetlane są również numery stron, na których się znajdują.

Panel Scalanie danych

A. Menu Scalanie danych B. Utwórz scalony dokument C. Numer strony, na której znajduje się pole danych D. Podgląd ostatniego rekordu E. Podgląd następnego rekordu F. Przejdź do rekordu G. Podgląd poprzedniego rekordu H. Podgląd pierwszego rekordu I. Podgląd rekordów J. Typ i nazwa pola danych K. Źródło danych 

Podstawowe etapy scalania danych

1. Zaplanuj pola danych, które wykorzystasz w dokumencie źródłowym i docelowym.

Wybierz wygląd ostatecznego dokumentu, aby określić, które pola będą potrzebne do wykonania scalenia. Na przykład: tworząc pocztówkę wysyłaną do klientów możesz wykorzystać następujące pola danych:

<<Nazwa firmy>><<Adres>><<Miasto>>, <<Województwo>><<Kod pocztowy>>

Arkusz kalkulacyjny lub baza danych mogą mieć wtedy następującą postać:

Przykładowy plik danych

2. Zapisz plik źródła danych — zwykle arkusz kalkulacyjny lub baza danych — w formacie tekstowym rozdzielanym przecinkami (.csv), tabulatorami (.txt) lub średnikami.

Sprawdź, czy plik źródła danych ma taką strukturę, aby można było włączyć odpowiednie pola do dokumentu docelowego. Na przykład, pierwszy wiersz arkusza kalkulacyjnego powinien zawierać nazwy pól, które będziesz używał w dokumencie docelowym, np. „Firma” i „Adres”.

Więcej informacji znajduje się w części Informacje o plikach źródłowych danych.

3. Utwórz dokument docelowy zawierający tekst i inne obiekty, które pozostaną niezmienione w każdej wersji dokumentu docelowego.

Więcej informacji znajduje się w części Informacje o dokumentach docelowych.

4. Wybierz źródło danych za pomocą panelu Scalanie danych.

Więcej informacji znajduje się w części Wybierz źródło danych.

5. Wprowadź pola z panelu Scalanie danych do dokumentu docelowego.

Pola danych można dodawać na stronach dokumentu albo na stronie wzorcowej. Dodanie pól danych na stronie wzorcowej udostępnia dodatkowe opcje.

Więcej informacji: Wstawianie pól danych i Dodawanie pól zastępczych do strony wzorcowej.

6. Przejrzyj rekordy, aby sprawdzić, czy dokument docelowy będzie miał zamierzony wygląd.

Więcej informacji znajdziesz w części Wyświetl podgląd rekordów z dokumentu docelowego.

7. Scal dokument docelowy z plikiem źródła danych lub wyeksportuj go do PDF.

Więcej informacji znajdziesz w części Scal rekordy.

Informacje o plikach źródłowych danych

Źródło danych na ogół pochodzi z aplikacji do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych lub baz danych. Możesz jednak utworzyć własny plik źródła danych w programie InDesign albo w dowolnym edytorze tekstu. Pliki źródła danych muszą być zapisane w formacie tekstowym, rozdzielanym przecinkami (.csv), tabulatorami (.txt) lub średnikami. Informacje na temat eksportowania danych na te formaty można znaleźć w podręczniku użytkownika aplikacji źródłowej.

W pliku tekstowym rozdzielanym przecinkami, tabulatorami lub średnikami poszczególne rekordy są oddzielane końcami akapitu, natomiast pola są rozdzielane odpowiednio przecinkami, tabulatorami albo średnikami. Plik źródła danych może również zawierać tekst lub ścieżki odsyłające do obrazów na dysku.

Przykład pliku źródła danych rozdzielanego przecinkami

Nazwa,Nazwa firmy,State Bill Tucker,CoreVent Labs,Nevada Dat Nguyen,„Brady, Hunt, and Baxter, Inc”,Delaware Maria Ruiz,„Brinquist Enterprises, Inc.”,California
Uwaga:

Aby umieścić przecinek lub cudzysłów w pliku rozdzielanym przecinkami, powinieneś umieścić tekst w cudzysłowach, np. „Brady, Hunt, and Baxter, Inc.”. Jeżeli nie wstawisz cudzysłowów, to każde nazwisko zostanie potraktowane jako osobne pole.

W pliku źródłowym danych nie można wstawić łamania wiersza wewnątrz pola. Jeśli chcesz, aby pole znajdowało się w dwóch wierszach, utwórz dwa osobne pola, np. <<Adres1>> i <<Adres2>>.

Aby zapobiec powstawaniu pustych wierszy, podczas scalania wybierz opcję Usuń puste wiersze powstałe z pustych pól. Jeśli jednak w wierszu występują jakiekolwiek znaki, w tym również spacje, wiersz ten nie jest usuwany.

Dodawanie pól obrazów do pliku źródła danych

Dodając pola obrazów do pliku źródła danych możesz wstawiać inny obraz dla każdego scalanego rekordu. Na przykład: scalając dokumenty zawierające informacje z różnych firm, można dodać obrazek z logo każdej z tych firm.

 1. Otwórz plik źródła danych.
 2. Na początku nazwy pola danych wpisz symbol „małpy” (@), aby wstawić tekst lub ścieżkę odsyłającą do plików obrazka.

  Symbol @ musi się znaleźć tylko w pierwszym wierszu; kolejne wiersze powinny zawierać ścieżki do obrazów. W ścieżkach rozpoznawane są małe i wielkie litery. Należy stosować się do konwencji nazewnictwa obowiązującej w systemie operacyjnym, w którym zapisano obrazki.

  Uwaga:

  Jeżeli po wpisaniu znaku @ na początku pola wyświetlony zostanie komunikat o błędzie, wprowadź apostrof (') przed symbolem @ (np. '@Photos), aby zatwierdzić funkcję. Niektóre aplikacje, np. Microsoft Excel, rezerwują symbol @ dla funkcji.

(Windows) Przykład odwołania do obrazu w pliku źródła danych

Nazwa

Wiek

@Photos

Bill Tucker

36

C:\Photos\BillTucker.jpg

Dat Nguyen

53

C:\Moje dokumenty\dat.gif

Maria Ruiz

26

C:\Photos\Ruiz.psd

(Mac OS) Przykład odwołania do obrazu w pliku źródła danych

Nazwa

Wiek

@Photos

Bill Tucker

36

Mac HD:Photos:BillTucker.jpg

Dat Nguyen

53

Desktop:Family:dat.gif

Maria Ruiz

26

Mac HD:Photos:Ruiz.psd

Uwaga:

Można użyć programu InDesign w celu wyświetlenia ścieżki obrazu w systemie operacyjnym. Wstaw obraz w dokumencie InDesign, a następnie użyj panelu Łącza, aby wyświetlić lokalizację obrazu. Zaznacz obraz i wybierz Kopiuj informacje > Kopiuj pełną ścieżkę z menu panelu Łącza. Po wklejeniu ścieżki do źródła danych wymagana może być jej edycja. Technika ta przydaje się szczególnie w przypadku obrazów znajdujących się na serwerze.

Informacje o dokumentach docelowych

Po utworzeniu pliku źródła danych skonfiguruj dokument docelowy i wstaw do niego pola z pliku źródła danych. Dokument docelowy zawiera zastępczy tekst i grafikę dla pól danych, np. projekt graficzny, który ma się pojawiać na każdej pocztówce. Pola te można dodać po zaznaczeniu źródła danych.

Dokument docelowy zawiera pola ze źródła danych z tekstem zastępczym.

Po scaleniu danych program InDesign tworzy nowy dokument, w którym pola są zastępowane danymi wyznaczonymi w pliku źródła danych. Pola danych można umieszczać na stronie wzorcowej albo na stronie dokumentu.

Wybór źródła danych

Przed wstawieniem pól do dokumentu docelowego wybierz źródło danych w panelu Scalanie danych. Dla jednego dokumentu docelowego możesz wybrać tylko jeden plik źródłowy danych.

 1. Utwórz lub otwórz dokument, który będzie służył jako docelowy.
 2. Wybierz Okno > Użytki > Scalanie danych.

 3. Wybierz polecenie Wybierz źródło danych z menu panelu Scalanie danych.

 4. Aby zmienić opcje tekstu delimitowanego, wybierz polecenie Pokaż opcje importu.

  Program InDesign automatycznie wykrywa rodzaj ogranicznika (delimiter) i kodowanie użyte w pliku źródła danych, zatem wyświetlanie opcji importu nie jest na ogół potrzebne. Można jednak wybrać inne opcje kodowania i ogranicznika, jeżeli użytkownik uważa, że zostały one wykryte nieprawidłowo.

 5. Odszukaj plik źródła danych i naciśnij przycisk Otwórz.

 6. Jeśli zaznaczono opcję Pokaż opcje importu, należy dostosować parametry ogranicznika i kodowania, po czym kliknąć OK. Pola danych pojawią się w panelu Scalanie danych.
Uwaga:

Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że nie można otworzyć pliku, lub jeżeli na liście pojawią się nieprawidłowe pola, należy zmodyfikować arkusz kalkulacyjny lub bazę danych i zapisać dane w formacie rozdzielanym przecinkami, tabulatorami lub średnikami.

Kiedy wybierzesz już źródło danych i pola są załadowane w panelu Scalanie danych, wszystkie zmiany źródła danych nie będą miały odbicia w dokumencie docelowym dopóki nie uaktualnisz źródła danych.

Wstawianie pól danych

Po wybraniu źródła danych, w panelu Scalanie danych pojawi się lista nazw pól. Są to takie same nazwy, jak nagłówki kolumn wprowadzone w pliku źródła danych. Ikony wskazują, czy pole zawiera tekst czy grafikę. Po dodaniu pola danych do dokumentu, staje się ono polem zastępczym, np. <<Firma>>. Takie elementy zastępcze możesz zaznaczać i formatować tak samo, jak dowolny tekst lub grafikę.

Możesz przypisać pola grafiki do istniejącej ramki, aby utworzyć ruchomy obraz. Możesz też przed wstawieniem pola grafiki umieścić punkt wstawiania w ramce tekstowej albo zaznaczyć tekst. Wówczas wstawiona zostanie mała ramka zastępcza w wierszu. Grafikę zastępczą możesz skalować, aby określić rozmiary scalonych obrazów.

Po wstawieniu pola danych, program InDesign zapamiętuje źródło, z którego to pole pochodzi. Wszelkie błędy na liście pól, np. nieprawidłowa pisownia, puste pola lub błędne rodzaje pól, należy usunąć w aplikacji źródłowej, a następnie uaktualnić panel Scalanie danych.

Wstawianie tekstowych pól danych do dokumentu docelowego

 1. Utwórz ramkę tekstową na stronie dokumentu albo na stronie wzorcowej.
 2. Umieść punkt wstawiania w ramce tekstowej, w miejscu, gdzie ma się pojawić pole zastępcze, albo zaznacz tekst, który ma zostać zastąpiony.
 3. Aby umieścić pole zastępcze, wykonać jedną z następujących czynności:
  • Kliknij pole na liście w panelu Scalanie danych.

  • Przeciągnij nazwę pola z listy w panelu Scalanie danych i upuść ją w ramce tekstowej, aby dodać pole zastępcze. Jeżeli przeciągniesz pole tekstowe do pustej ramki, to ramka ta zmieni się w ramkę tekstową.

Zastępcze pola tekstowe są oznaczone w docelowej aplikacji przez podwójne kanciaste nawiasy (np. <<Nazwa>>). Użyte są obecne ustawienia atrybutów (takich jak czcionka i rozmiar).

Uwaga:

Nie możesz utworzyć poprawnego pola, po prostu wpisując jego nazwę lub edytując istniejące pole. Pola muszą być wstawiane za pomocą panelu Scalanie danych.

Wstawianie graficznych pól danych do dokumentu docelowego

 • Aby wstawić nową grafikę zastępczą w wierszu, przeciągnij pole graficzne na ramkę tekstową albo umieść punkt wstawiania w ramce tekstowej i kliknij pole graficzne.
 • Aby wstawić nową grafikę niezależną, przeciągnij pole graficzne do pustej ramki albo do istniejącej ramki graficznej. Jeżeli przeciągniesz pole graficzne do pustej ramki, to ramka ta zmieni się w ramkę graficzną.
 • Aby wstawić pole do zgrupowanych obiektów, komórek tabeli albo obiektów zagnieżdżonych, przeciągnij pole graficzne na element docelowy.

  Zastępcze pola graficzne pojawiają się jako ramki z nazwą pola.

Dodawanie kodu QR

Można zintegrować kod QR ze scalonym dokumentem. Poniżej znajdują się różne typy kodów QR, które można dodać poprzez obieg pracy Scalanie danych:

 • Zwykły tekst
 • Hiperłącze WWW
 • Wiadomość tekstowa
 • E-mail
 • Wizytówka

Aby wygenerowanie kodu QR było możliwe, wprowadzone dane w plikach .txt lub .csv, które są wykorzystywane jako źródło danych, muszą mieć następujące formaty:

 • Zwykły tekst: tekst wprowadzony w kolumnie kodu QR.
 • Hiperłącze: URL:<url> (na przykład „URL:http://www.google.com”)
 • Wiadomość tekstowa: SMSTO:<Numer telefonu>:<Wiadomość> (Na przykład: „SMSTO:9818143551:Cześć”)
 • Wiadomość e-mail: MATMSG:\nTo:<adres e-mail> (przykład: „MATMSG:\nTO:johndoe@adobe.com\nSUB:Hi;\nBODY:;;”)
 • Wizytówka: "BEGIN:VCARD\nVERSION:2.1\nN:Smith;John\nFN:John Smith\nORG:Adobe\nTITLE:Engineer\nTEL;CELL:+919876543210\nTEL;WORK;VOICE:123456789\nADR;WORK:;;Street ABC;Seattle;Washington;98101;US\nEMAIL;WORK;INTERNET:abc@adobe.com\nURL:www.adobe.com\nEND:VCARD"

Wprowadzone dane być połączeniem wiadomości e-mail, wiadomości tekstowej, hiperłącza lub czystego tekstu. Jednak należy wprowadzić je w polu formatu .csv i .txt we wspomnianym powyżej formacie i wstawić znak # w nazwie kolumny. Aby utworzyć kody QR:

 1. Wybierz Windows > Użytki > Scalanie danych.

 2. W menu wysuwanym zaznacz opcję Wybierz źródło danych.

 3. Wybierz plik danych z informacjami pola QR. Kliknij przycisk Otwórz.

 4. Zaznacz element zastępczy w dokumencie.

 5. Kliknij ikonę Utwórz scalony dokument, aby utworzyć scalony dokument.

Dodawanie zastępczych pól danych na stronach wzorcowych

Wstawiając pola zastępcze na stronach wzorcowych, możesz wykorzystać zalety niedostępne przy wstawianiu ich na stronach dokumentu:

 • Wynikowy dokument po scaleniu zawiera oryginalne elementy zastępcze na stronach wzorcowych, a wyniki scalenia — na stronach dokumentu, w postaci przesłonięć obiektów z wzorca.

 • Dokument scalony zachowuje połączenie ze źródłem danych, zatem po zmodyfikowaniu rekordów źródła możesz uaktualnić zawartość scalonego dokumentu, wybierając polecenie Uaktualnij zawartość pól danych. Opcja ta jest szczególnie przydatna, jeżeli zmieni się układ dokumentu scalonego, a potem okaże się, że trzeba dodać do niego nowe dane z pliku źródłowego.

 • Ustawienia w oknie dialogowym Utwórz scalony dokument są takie same jak opcje używane w dokumentach docelowych, możesz więc szybko odtworzyć bieżący dokument, zachowując jego wygląd. Za pomocą tych wspólnych ustawień możesz również utworzyć identyczny dokument połączony z innym źródłem danych, albo nowy dokument o nieco zmodyfikowanym układzie.

Uwaga:

W przypadku dodawania pól danych na stronie wzorcowej należy upewnić się, że ramka tekstowa zawierająca pola danych umożliwia przesłanianie elementów wzorcowych. Wybierz ramkę tekstu na stronie wzorcowej, a następnie włącz opcję „Dopuść przesłanianie elementów wzorcowych w zaznaczeniu” w menu panelu Strony. Jeżeli opcja ta nie jest zaznaczona, dane nie zostaną scalone. (Zobacz Tworzenie wzorców.)

Nie można umieszczać pól danych jednocześnie na stronach dokumentu i na stronach wzorcowych. Aby scalić dokument, należy nadać pierwszej stronie dokumentu wzorzec zawierający pola danych.

Uwaga:

Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat informujący, że program InDesign nie może scalić dokumentu, bo nie ma żadnych pól zastępczych, to być może dodano te pola do lewej strony wzorcowej, a dokument ma tylko jedną stronę. Strona 1 jest oparta na prawej stronie wzorcowej, zatem pola zastępcze należy dodawać do tej właśnie strony wzorca.

Aktualizowanie, usuwanie lub zamienianie plików źródła danych

 • Aby uaktualnić pliki źródła danych, zmodyfikuj i zapisz plik źródłowy w formacie rozdzielanym przecinkami, tabulatorami lub średnikami, a następnie wybierz polecenie Uaktualnij źródło danych z menu panelu Scalanie danych.

  Zmiany zostaną odzwierciedlone w panelu Scalanie danych. Jeżeli po uaktualnieniu zmiany nie pojawią się w dokumencie, wyłącz opcję Podgląd, a potem ponownie ją włącz.

 • Aby usunąć połączenie z plikiem źródła danych, wybierz polecenie Usuń źródło danych z menu panelu Scalanie danych.
 • Aby zmienić plik źródła danych na inny, wybierz polecenie Wybierz źródło danych z menu panelu Scalanie danych, a następnie wybierz nowy plik źródła danych. InDesign może nie rozpoznać niektórych pól w takim pliku. Najlepiej wówczas usunąć i ponownie wstawić pola elementów zastępczych.
Uwaga:

Jeżeli wygenerujesz dokument scalony z dokumentu docelowego, w którym pola danych wstawiono na stronach wzorcowych, to możesz uaktualniać te pola w wynikowym dokumencie.

Wyświetlanie podglądu rekordów z dokumentu docelowego

Przed scaleniem dokumentu docelowego i pliku źródła danych warto przejrzeć rekordy, aby upewnić się, że po scaleniu pola danych zostaną odpowiednio wypełnione. Gdy przeglądasz rekordy, panel Scalanie danych wyświetla rzeczywiste dane pochodzące z pliku źródła danych, a nie pola zastępcze. Na przykład zamiast zobaczyć <<Firma>>, możesz przeczytać Adobe. Rekordy możesz przewijać za pomocą przycisków nawigacyjnych w panelu Scalanie danych.

Jeżeli w jednym z rekordów wystąpią problemy, np. błędna pisownia albo niepotrzebne spacje, zaleca się zmodyfikowanie pliku źródłowego w aplikacji, z której pochodzi. (Zobacz Informacje o plikach źródłowych danych).

 1. Kliknij opcję Podgląd na dole panelu Scalanie danych lub wybierz polecenie Podgląd z menu panelu Scalanie danych.

 2. Naciskaj przyciski nawigacyjne, aby przeglądać dane z różnych rekordów.
Uwaga:

Aby przejść do konkretnego rekordu, naciskaj przyciski nawigacyjne na dole panelu. Możesz także wpisać numer rekordu w pole tekstowe nawigacji, które znajduje się na dole panelu, a następnie nacisnąć klawisz Enter lub Return.

Włączanie lub wyłączanie podglądu

Przełączanie między trybami podglądu może ujawnić albo skorygować pewne problemy. Pamiętaj przy tym o następujących kwestiach:

 • Jeżeli opcja Podgląd rekordu nie jest zaznaczona, to zawartość podglądu wypełniają pola zastępcze. Jeżeli usuniesz obraz wraz z jego ramką albo cały łańcuch tekstowy, to po wyłączeniu opcji Podgląd rekordu pola zastępcze nie pojawią się, gdyż również zostały usunięte.

 • Zmiany wprowadzone w oknie dialogowym Opcje umieszczania zawartości nie są pokazywane, dopóki nie naciśniesz przycisku OK. Ponadto jeżeli zaznaczona jest opcja Podgląd rekordu, dane nie będą uwzględniać zmienionych ustawień umieszczania, dopóki nie wyłączysz tej opcji i nie włączysz jej ponownie.

 • Przy próbie zapisania dokumentu w trybie podglądu program wyświetli komunikat proszący o wyłączenie podglądu przed zapisaniem dokumentu.

Edytowanie zastępczego pola z danymi

Po dodaniu pola danych tekstowych do dokumentu, tekst zastępczy pola wprowadzany jest przy użyciu atrybutów formatowania (np. czcionki i rozmiaru), aktywnych w punkcie wstawiania. Modyfikując atrybuty tekstu zastępczego, możesz sterować tym, jak będą wyglądały rzeczywiste dane.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zmienić atrybuty elementu zastępczego, zaznacz tekst zastępczy, a następnie ustaw atrybuty formatowania w taki sam sposób, jakbyś to robił z każdym zwykłym tekstem.

  • Aby zmienić element zastępczy, zaznacz ten element lub rzeczywiste dane i wybrać inną nazwę pola w panelu Scalanie danych.

  • Aby usunąć pole zastępcze, zaznacz je i naciśnij klawisz Backspace lub Delete.

Uwaga:

W edytorze wątków zastępcze pola tekstowe są wyświetlane w taki sam sposób jak hiperłącza. W widoku edytora wątków nie są dostępne niektóre opcje panelu Scalanie danych.

Ustawianie opcji umieszczania zawartości

Za pomocą okna dialogowego Opcje umieszczania zawartości możesz określić domyślne ustawienia dla bieżącego dokumentu albo dla wszystkich kolejnych projektów. Okno to umożliwia określenie sposobu umieszczania obrazów, zdefiniowanie ich przyłączania lub osadzania, ustawienie usuwania pustych wierszy w przypadku pustych pól, a także podania maksymalnej liczby rekordów w każdym scalanym dokumencie.

Opcje umieszczania zawartości

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby ustawienia dotyczyły tylko bieżącego dokumentu, otwórz dokument docelowy.

  • Aby ustawienia dotyczyły wszystkich dokumentów tworzonych w przyszłości, zamknij wszystkie dokumenty.

 2. Wybierz Okno > Użytki > Scalanie danych.

 3. Wybierz pozycję Opcje umieszczania zawartości z menu panelu Scalanie danych.

 4. Zmień opcje umieszczania zawartości. (Zobacz Opcje umieszczania zawartości).
 5. Kliknij przycisk OK.

Scalanie rekordów

Po sformatowaniu dokumentu docelowego i wstawieniu pól z pliku źródła danych, możesz przystąpić do scalania informacji z pliku źródłowego z dokumentem docelowym. Można scalać rekordy z innym dokumentem programu InDesign lub bezpośrednio z plikiem PDF. Podczas scalania program InDesign tworzy nowy dokument lub plik PDF, oparty na dokumencie docelowym, zastępując pola w dokumencie docelowym odpowiednimi informacjami z pliku źródła danych.

Scalenie dokumentu zawierającego zastępcze pola danych na stronach wzorcowych spowoduje skopiowanie tych obiektów na strony wzorcowe w wygenerowanym dokumencie.

Scalanie pojedynczych lub wielu rekordów

 1. Po otwarciu dokumentu docelowego wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Utwórz scalony dokument z menu panelu Scalanie danych lub kliknij przycisk Utwórz scalony dokument .

  • W menu panelu Scalanie danych wybierz polecenie Eksportuj do formatu PDF.

  Utwórz scalony dokument

 2. Na karcie Rekordy w sekcji Rekordy do scalenia wybierz opcję Wszystkie rekordy, aby scalić wszystkie rekordy z pliku źródłowego, opcję Pojedynczy rekord, aby scalić konkretny rekord, lub podaj Zakres rekordów do scalenia.

 3. W polu Liczba rekordów na stronę dokumentu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Jeden rekord, aby każdy rekord zaczynał się na początku kolejnej strony.

  • Wybierz Wiele rekordów, aby na jednej stronie znalazł się więcej niż jeden rekord. (Na przykład, przy drukowaniu etykiet adresowych).

   Nie można scalić wielu rekordów, jeżeli pola danych znajdują się na stronie dokumentu w dokumencie wielostronicowym albo występują na wielu stronach wzorcowych.

 4. Zaznacz opcję Tworząc dokument, generuj raport nt. niemieszczącego się tekstu, aby automatycznie założyć raport monitorujący tekst zakryty, który powstał w czasie scalania danych z dokumentem InDesign. (Zobacz Raport na temat niemieszczącego się tekstu).

 5. Zaznacz opcję Ostrzegaj, gdy brakuje obrazów, aby program wyświetlał alarm brakującego łącza w razie niedostępności obrazów.

 6. Jeżeli na karcie Rekordy zaznaczono opcję Wiele rekordów, kliknij kartę Układ wielu rekordów i ustaw następujące opcje:

  • W sekcji Marginesy wpisz wartości określające odległość między liniami pomocniczymi marginesów a każdą krawędzią strony.

  • W sekcji Układ rekordów wybierz opcję Najpierw rzędy lub Najpierw kolumny, a następnie podaj odstępy między kolumnami i rzędami.

 7. Jeżeli wybrano opcję Wiele rekordów, kliknij Pokaż podgląd układu wielu rekordów, aby przejrzeć efekt zmian wprowadzonych w oknie dialogowym Scal rekordy. Do przeglądania rekordów służą przyciski Stron.

 8. Kliknij kartę Opcje i ustaw opcje umieszczania. (Zobacz Opcje umieszczania zawartości).

 9. Po zakończeniu pracy kliknij przycisk OK.

 10. W przypadku eksportowania do formatu PDF ustaw opcje PDF, a następnie kliknij przycisk Eksportuj. Następnie podaj nazwę oraz lokalizację pliku i kliknij przycisk Zapisz. (Zobacz Opcje Adobe PDF).

Jeżeli źródło danych zawiera odwołania do nieobsługiwanych formatów plików albo niedostępnych obrazów, trzeba poprawić plik źródłowy, tak aby wskazywał obsługiwany plik, skorygować ścieżki do brakujących plików albo po prostu przenieść taki plik do folderu, w którym program InDesign będzie mógł go znaleźć.

Ograniczenie dla złączania wielu rekordów

Możesz wybrać opcję Wiele rekordów, aby na jednej stronie znalazł się więcej niż jeden rekord. Na przykład, tworząc etykiety adresowe należy wydrukować więcej niż jedną etykietę na stronie. Sposób wyświetlania rekordów w scalonej publikacji zależy głównie od opcji układu. Poniżej jest przedstawiona lista ograniczeń, które możesz napotkać przy użyciu opcji Wiele rekordów:

 • Nie można scalić wielu rekordów, jeżeli pola danych znajdują się na stronie dokumentu w dokumencie wielostronicowym albo występują na wielu stronach wzorcowych.

 • Scalanie danych pozwala na określenie tylko jednego rozmiaru pól zastępczych.

 • Usunięcie rekordu w scalonej publikacji sprawi, że pozostałe rekordy zostaną przeniesione do wolnych elementów zastępczych.

Scalanie do pliku PDF

Podczas scalania z plikiem PDF wszystkie opcje są takie same, jak w przypadku tworzenia scalonego dokumentu programu InDesign. Wyjściowy plik PDF wykorzystuje możliwości PDF XObjects dla części statycznych strony, co prowadzi do zmniejszenia jego objętości.

Uaktualnianie pól z danymi

Po scaleniu dokumentu z polami zastępczymi na stronach wzorcowych można zmienić układ dokumentu wynikowego, zachowując jednocześnie możliwość aktualizacji wartości ze źródła danych. Do uaktualnienia pól danych przy zachowaniu układu dokumentu służy opcja Uaktualnij pola danych. Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku scalonych dokumentów, w których pola zastępcze występują na stronach wzorcowych.

 1. Wprowadź zmiany w pliku źródła danych, a następnie zapisz go i zamknij.
 2. W dokumencie scalonym wybierz polecenie Uaktualnij pola danych.

Zmiany wprowadzone podczas uaktualniania pól danych zostaną zapisane w pliku dziennika.

Uwaga:

Ta opcja sprawdza się najlepiej w sytuacji, gdy po prostu zmodyfikowano lub dodano rekordy w pliku źródła danych. Natomiast jeżeli dodasz pola zastępcze, wprowadzisz nowe pola w pliku źródłowym albo zmienisz ustawienia w oknie dialogowym Utwórz dokument scalony, powinieneś użyć opcji Utwórz dokument scalony, aby wygenerować nowy dokument wynikowy.

Raport o tekście zakrytym

Raport o tekście niemieszczącym się jest wyświetlany, jeżeli w oknie dialogowym Utwórz dokument scalony zaznaczono opcję Generuj raport ukrytego tekstu, a po scaleniu danych w jednym z pól pojawił się tekst zakryty.

Raport wyświetla wszystkie wystąpienia zakrytego tekstu w postaci numerowanej listy, podając numer strony, na której wystąpił tekst, a następnie liczbę zakrytych znaków/słów oraz urywek zakrytego tekstu.

Jeśli raport pojawi się podczas tworzenia scalonego dokumentu, skorzystaj z niego, aby naprawić zakryty tekst. Na przykład możesz zwiększyć rozmiar ramki tekstowej, zmniejszyć rozmiar czcionki lub dokonać edycji tekstu.

Opcje umieszczania zawartości

W oknie dialogowym Opcje umieszczania zawartości dostępne są następujące opcje:

Dopasuj obrazy proporcjonalnie

Utrzymuje proporcje obrazu, ale zmienia jego rozmiar, dopasowując go do ramki (ustawienie domyślne).

Dopasuj obrazy do ramek

Skaluje obrazy tak, aby miały takie same proporcje, jak ramka.

Dopasuj ramki do obrazów

Zachowuje rozmiar obrazka, ale dopasowuje do niego rozmiar ramki.

Zachowaj rozmiary ramek i obrazów

Umieszcza obraz w niezmienionych wymiarach w lewym górnym rogu ramki. Jeżeli obraz jest za duży w stosunku do ramki, to zostanie przycięty.

Wypełnij ramki proporcjonalnie

Umieszcza obraz w taki sposób, że jego wysokość lub szerokość wypełnia ramkę, a reszta zostaje przycięta.

Dopasowanie z uwzględnieniem zawartości

Automatycznie dopasuj obraz do ramki w oparciu o zawartość obrazu i rozmiar ramki.

Użyj istniejącego

Powoduje zastosowanie istniejącej opcji indywidualnego dopasowania ramki obrazu. Jest to przydatne w sytuacji, gdy pożądane jest dopasowanie już istniejące w ramce docelowej.

Wyśrodkuj w ramce

Wyrównuje środek obrazu do środka ramki. Ta opcja jest wyłączona, jeśli wybrana została opcja Dopasowanie z uwzględnieniem zawartości jako opcja dopasowania.

Połącz obrazy

Tworzy łącze, czyli ścieżkę, do oryginalnego pliku graficznego. Gdy opcja ta jest wyłączona, wszystkie dane graficzne są osadzane w dokumencie InDesign.

Usuń czyste wiersze w pustych polach

Usuwa końce akapitów wstawionych do pustych pól. Jest to opcja szczególnie przydatna w korespondencji seryjnej, gdzie występuje opcjonalne pole adresu. Ta opcja ignoruje miękki koniec linii. Jeśli w wierszu występują jakiekolwiek znaki, w tym również spacje, wiersz ten nie jest usuwany.

Ograniczenie rekordów w dokumencie

Określa maksymalną liczbę rekordów dla każdego scalanego dokumentu. Po osiągnięciu tego progu zostanie utworzony nowy dokument. Dokument ten zawiera taką liczbę stron, jaka jest konieczna do scalenia pozostałych rekordów (do limitu określonego dla rekordu). Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zaznaczono opcję Pojedynczy rekord.

Ograniczenie stron w dokumencie

Określa maksymalną liczbę stron dla każdego dokumentu. Po osiągnięciu tej wartości progowej tworzony jest nowy dokument o liczbie stron odpowiedniej do pomieszczenia pozostałych rekordów (aż do ponownego osiągnięcia tego limitu). Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy podczas złączania wybrano opcję Wiele rekordów z menu Liczba rekordów na stronę dokumentu.

Więcej zasobów tego rodzaju

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto