Podręcznik użytkownika Anuluj

Utwórz tekst na ścieżce

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Panel Właściwości
   6. Dotykowa przestrzeń robocza
   7. Domyślne skróty klawiaturowe
   8. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
  3. Generatywna SI (dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych)
   1. Tekst na obraz (beta)
   2. Często zadawane pytania dotyczące generatywnej SI
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Języki Azji Południowo-Wschodniej
   4. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   5. Tworzenie tekstu na ścieżce
   6. Punktowanie i numerowanie
   7. Glify i znaki specjalne
   8. Składanie tekstu
   9. Zmienne tekstowe
   10. Generowanie kodów QR
   11. Edycja tekstu
   12. Wyrównywanie tekstu
   13. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   14. Zakotwiczone obiekty
   15. Zawartość połączona
   16. Formatowanie akapitów
   17. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Automatyczny styl tekstu
   3. Praca z pakietami stylów
   4. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Praca z dokumentami programu InDesign w chmurze (beta)
  2. Często zadawane pytania dotyczące dokumentów programu InDesign w chmurze (beta)
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikowanie
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publish Online
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
   12. Eksport i import ustawień użytkownika
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Utwórz tekst na ścieżce

Tekst można sformatować tak, by płynął wzdłuż krawędzi otwartej lub zamkniętej ścieżki o dowolnym kształcie. Stosuj różne opcje i efekty do tekstu na ścieżce: Przesuwaj go wzdłuż ścieżki, odbijaj po drugiej stronie ścieżki, albo zniekształcaj znaki zgodnie z kształtem ścieżki. Tekst na ścieżce ma port wejściowy i wyjściowy, tak jak inne ramki tekstowe, może zatem stanowić część wątku.

Na ścieżce możesz umieścić tylko jeden wiersz tekstu, zatem tekst, który nie zmieści się na ścieżce, zostanie zakryty (będzie niewidoczny), o ile nie powiąże się tej ścieżki z inną ścieżką albo ramką tekstową. Do ścieżki możesz dodawać obiekty zakotwiczone w wierszu lub nad wierszem. Nie można utworzyć ścieżki z tekstem używając ścieżek złożonych, np. takich, które powstały w wyniku użycia polecenia Zamień na krzywe.

Tekst na ścieżce

A. Klamra początkowa B. Port wejściowy C. Klamra środkowa D. Klamra końcowa E. Port wyjściowy wskazujący na tekst powątkowany. 

 1. Wybierz narzędzie Tekst na ścieżce  . Kliknij i przytrzymaj narzędzie Tekst, aby wyświetlić menu z narzędziem Tekst na ścieżce.
 2. Umieść kursor na ścieżce, aż pojawi się obok niego mały znak plus , a następnie wykonaj poniższe kroki:
  • Aby wpisać tekst używając ustawień domyślnych, kliknij ścieżkę. Na początku ścieżki pojawi się punkt wstawiania (ustawienie domyślne). Jeżeli bieżące ustawienia domyślne akapitu określają wcięcie lub wyrównanie inne niż do lewej, to punkt wstawiania może się pojawić w innym miejscu niż początek ścieżki.

  • Aby ograniczyć tekst do określonej części ścieżki, kliknij punkt na ścieżce, gdzie tekst ma się zaczynać, przeciągnij wzdłuż ścieżki do miejsca, gdzie tekst ma się kończyć, a następnie zwolnij przycisk myszy. (Więcej informacji o zmianie początku i końca tekstu, znajduje się w części Dostosowywanie pozycji tekstu na ścieżce).

  Zmiana położenia tekstu na ścieżce

  Uwaga:

  Jeżeli klikanie ani przeciąganie nie działa, sprawdź, czy obok narzędzia Tekst na ścieżce pojawił się mały znak plus.

 3. Wpisz tekst. Jeżeli wcześniej umieszczono punkt wstawiania za pomocą kliknięcia ścieżki, to tekst pojawi się wzdłuż całej jej długości. Jeżeli narzędzie zostało przeciągnięte, to tekst pojawi się tylko na obszarze objętym przeciąganiem.
Uwaga:

Jeżeli ścieżka była początkowo widoczna, pozostanie widoczna również po dodaniu do niej tekstu. Aby ukryć ścieżkę, zaznacz ją narzędziem Zaznaczanie lub narzędziem Zaznaczanie bezpośrednie, a następnie zastosuj brak obrysu i wypełnienia.

Edytuj lub usuń tekst na ścieżce

Do tekstu na ścieżce możesz stosować opcje znaku i akapitu. Jednak linie akapitowe i opcje odstępów akapitowych nie mają wpływu na tekst na ścieżce. Ustawienia wyrównania w panelu Akapit sterują wyrównaniem tekstu na ścieżce.

Edytuj i formatuj znaki tekstu na ścieżce

 1. Wybierz narzędzie Tekst na ścieżce i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby dodać punkt wstawiania, kliknij między dowolnymi dwoma znakami tekstu na ścieżce.

  • Aby zaznaczyć znaki, przeciągnij wzdłuż tekstu na ścieżce.

 2. Edytuj i formatuj tekst stosownie do potrzeb.

Usuń tekst ze ścieżki

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie  albo Zaznaczanie bezpośrednie  i zaznacz jeden lub więcej obiektów tekstu na ścieżce.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Tekst na ścieżce > Usuń tekst ze ścieżki.

Jeżeli dana ścieżka tekstowa jest powiązana z innymi, tekst zostanie przeniesiony do następnej ramki tekstowej lub obiektu tekstu na ścieżce. Jeżeli ścieżka tekstowa nie jest powątkowana, tekst zostanie usunięty. Ścieżka pozostanie w dokumencie, ale utraci atrybuty ścieżki tekstu — usunięte zostaną wszystkie klamry, porty wejściowe i wyjściowe oraz powiązania.

Uwaga:

Jeżeli obrys i wypełnienie ścieżki ustawione są na Brak, to po usunięciu tekstu ścieżka będzie niewidoczna. Aby ją wyświetlić, naciśnij klawisz D bezpośrednio po wybraniu polecenia Tekst > Tekst na ścieżce > Usuń tekst ze ścieżki. Spowoduje to nadanie ścieżce domyślnego obrysu i wypełnienia.

Zagęszczenie odstępów między znakami wokół ostrych zgięć i kątów

 1. Zaznacz ścieżkę z tekstem za pomocą narzędzia Zaznaczanie lub narzędzia Tekst.
 2. Wybierz opcję Tekst > Tekst na ścieżce > Opcje lub kliknij dwukrotnie Tekst w narzędziu Ścieżka.
 3. W polu Odstępy wpisz wartość w punktach. Wyższe wartości powodują usunięcie dodatkowego odstępu między znakami znajdującymi się na ostrych zgięciach i kątach.
Tekst na ścieżce przed (po lewej) i po (po prawej) zastosowaniu opcji dostosowania odstępów

Uwaga:

Opcja Odstępy kompensuje rozkładanie się znaków wokół zgięć i ostrych kątów. Nie ma to wpływu na znaki umieszczone w prostych segmentach. Aby zmienić odstępy znaków w dowolnym miejscu ścieżki, należy je zaznaczyć, a następnie zastosować kerning lub światło.

Dostosuj pozycję tekstu na ścieżce

Możesz zmienić pozycję początku lub końca tekstu na ścieżce, przesunąć tekst i zmienić pozycję ścieżki na inne sposoby.

Zmień położenie początku i końca tekstu na ścieżce

 1. Przy pomocy narzędzia Zaznaczanie  zaznacz tekst na ścieżce.
 2. Umieść kursor nad początkową lub końcową klamrą ścieżki z tekstem, obok kursora pojawi się mała ikona  . Nie umieszczaj kursora nad portem wejściowym ani wyjściowym klamry.
  Uwaga:

  Powiększenie ścieżki pozwoli ci łatwiej zaznaczyć klamrę.

 3. Przeciągnij klamrę początkową lub końcową wzdłuż ścieżki.
Umieść kursor nad klamrą początkową lub końcową, a następnie przeciągnij, aby zmienić granice tekstu na ścieżce.

Uwaga:

Jeżeli zastosowano wartość wcięcia akapitu, to jest ono mierzone od klamry początkowej i końcowej.

Przesuwanie tekstu wzdłuż ścieżki

 1. Przy pomocy narzędzia Zaznaczanie  zaznacz tekst na ścieżce.
 2. Trzymaj kursor nad środkową klamrą ścieżki tekstu, aż obok kursora nie pojawi się ikona klamry środkowej  .
  Uwaga:

  Powiększenie ścieżki pozwoli ci łatwiej zaznaczyć klamrę.

 3. Przeciągnij klamrę środkową wzdłuż ścieżki.
Uwaga:

Tekst nie przesunie się, jeżeli klamra początkowa i końcowa znajdują się na końcach ścieżki. Aby utworzyć miejsce na przeciąganie tekstu, odsuń klamrę początkową i końcową od końców ścieżki.

Odbijanie tekstu na ścieżce

 1. Kliknij narzędzie Zaznaczenie i zaznacz tekst na ścieżce.
 2. Trzymaj kursor nad środkową klamrą tekstu, aż obok kursora nie pojawi się ikona klamry środkowej  .
 3. Przeciągnij klamrę środkową na drugą stronę ścieżki.
  Umieść kursor nad klamrą środkową i przeciągnij, przecinając ścieżkę, w celu odbicia tekstu.

  Tekst na ścieżce możesz również odbijać za pomocą okna dialogowego. Zaznacz ścieżkę z tekstem za pomocą narzędzia Zaznaczanie lub narzędzia Tekst. Wybierz polecenie Tekst > Tekst na ścieżce > Opcje. Zaznacz opcję Odbij, a następnie kliknij OK.

Stosowanie efektów do tekstu na ścieżce

 1. Zaznacz ścieżkę z tekstem za pomocą narzędzia Zaznaczanie lub narzędzia Tekst.
 2. Wybierz opcję Tekst > Tekst na ścieżce > Opcje lub kliknij dwukrotnie Tekst w narzędziu Ścieżka.
 3. Z menu Efekty wybierz jedną z następujących opcji, a następnie kliknij OK:
  • Aby linia bazowa każdego znaku była równoległa do stycznej ze ścieżką, wybierz opcję Tęcza. Jest to ustawienie domyślne.
  Efekty tekstu na ścieżce

  A. Efekt tęczy B. Efekt pochylenia C. Efekt trójwymiarowej wstęgi D. Efekt schodków E. Efekt grawitacji 

  • Aby pionowe krawędzie znaków pozostały pionowe niezależnie od kształtu ścieżki, a krawędzie poziome podążały za ścieżką, wybierz opcję Pochylenie. Powstające zniekształcenie poziome przydaje się w przypadku tekstu, który ma wyglądać na falisty lub owinięty wokół walca, jak np. etykieta na puszce.

  • Aby krawędzie poziome znaków pozostały idealnie poziome niezależnie od kształtu ścieżki, a krawędzie pionowe były prostopadłe do ścieżki, wybierz opcję Wstęga trójwymiarowa.

  • Aby lewa krawędź linii bazowej każdego znaku znajdowała się na ścieżce, ale znaki nie były obracane, wybierz opcję Schodki.

  • Aby środek linii bazowej każdego znaku znajdował się na ścieżce, a każda krawędź pionowa znaków była zgodna z punktem środkowym ścieżki, wybierz opcję Grawitacja. Efekt perspektywy tworzony przez tę opcję możesz dostosowywać, zmieniając łuk ścieżki z tekstem.

Dodawanie zakotwiczonych obiektów w tekście na ścieżce

 1. Wybierz narzędzie Tekst lub Tekst na ścieżce i umieść punkt wstawiania w tym miejscu tekstu, w którym ma się znaleźć zakotwiczenie obiektu.
 2. Dodaj zakotwiczony obiekt. Do ścieżki możesz dodawać obiekty i ramki zakotwiczone w wierszu lub nad wierszem. (Zobacz Zakotwiczone obiekty).
Uwaga:

Opcje dostępne dla obiektów zakotwiczonych w wierszu lub nad wierszem tekstu na ścieżce są nieco inne, niż w przypadku zakotwiczania w zwykłej ramce tekstowej: opcja Wyrównanie ustawiana jest względem znacznika obiektu zakotwiczonego, a opcja Odstęp przed jest niedostępna.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?