Podręcznik użytkownika Anuluj

Eksport zawartości do formatu EPUB

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Toolbox
   3. Ustawianie preferencji
   4. Dotykowa przestrzeń robocza
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
   7. Rozszerzenie Capture
 3. Tworzenie dokumentów i projektowanie ich układu
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   4. Tworzenie tekstu na ścieżce
   5. Punktowanie i numerowanie
   6. Glify i znaki specjalne
   7. Składanie tekstu
   8. Zmienne tekstowe
   9. Generowanie kodów QR
   10. Edycja tekstu
   11. Wyrównywanie tekstu
   12. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   13. Zakotwiczone obiekty
   14. Zawartość połączona
   15. Formatowanie akapitów
   16. Formatowanie znaków
   17. Znajdowanie i zastępowanie
   18. Słowniki ortograficzne i językowe
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Praca z pakietami stylów
   3. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  6. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  7. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  8. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
   11. Formularze
  9. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   10. Grafika połączona i osadzona
   11. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  10. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Udostępnianie
  1. Korzystanie z plików InDesign w chmurze
  2. Pliki InDesign w chmurze | Częste pytania
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 6. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Funkcja Publish Online
   2. Kopiowanie i wstawianie grafik
   3. Eksport zawartości do formatu EPUB
   4. Opcje Adobe PDF
   5. Eksport zawartości do formatu HTML
   6. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   7. Eksportowanie do formatu JPEG
   8. Eksportowanie do formatu HTML
   9. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   10. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 7. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 8. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Opis ogólny

Można wyeksportować dokument programu InDesign do formatu EPUB, aby umożliwić użytkownikom przeglądanie projektów za pomocą czytnika EPUB.

Można wybrać opcję eksportu dokumentu do formatu EPUB z funkcją ponownego wlewania tekstu. W dokumencie EPUB z funkcją ponownego wlewania tekstu użytkownik może dostosowywać zawartość do urządzenia, na którym będzie ona wyświetlana.

Format z funkcją ponownego wlewania tekstu lepiej się nadaje do dokumentów przeznaczonych na urządzenia z wyświetlaczami eInk. Warto również zastosować ten format, jeśli chcesz umożliwić czytelnikowi wprowadzanie zmian czcionki i rozmiaru tekstu.

Można wybrać opcję eksportu dokumentów do formatu EPUB z układem stałym. Format z układem stałym umożliwia dodawanie do dokumentów elementów audio, wideo oraz zawartości z programu Edge.

Do formatu z układem stałym można również eksportować dokumenty interaktywne zawierające elementy sterujące, takie jak przyciski nawigacyjne, efekty przejścia, animacje i hiperłącza.

Format z układem stałym lepiej się nadaje do dokumentów zawierających dużą liczbę elementów graficznych oraz obszerną zawartość audio i wideo. Format ten lepiej się nadaje do zastosowania w książkach dla dzieci, książkach kucharskich, podręcznikach oraz komiksach.

Obsługa tekstu

Podczas tworzenia dokumentu do wyeksportowania do formatu z układem stałym nie są obsługiwane następujące opcje tekstu:

 • Tekst nie jest rasteryzowany. Oznacza to, że aktywny tekst można przeszukiwać i zaznaczać.
 • Aktywny tekst można skalować w poziomie i w pionie.
 • Można wstawić znaki wiodące tabulacji.
 • Atrybuty języka są oznaczone za pomocą znaczników.
 • Znaczniki są oznaczone klasami CSS.
 • Znajdujące się w tekście hiperłącza i odsyłacze są obsługiwane za pomocą adresów URL oraz zakotwiczeń tekstu i stron.

Warto zwrócić uwagę na następujące ograniczenia dotyczące tekstu w dokumentach przeznaczonych do eksportu do formatu EPUB:

 • Nie można zastosować kerningu wobec pojedynczych glifów. Proces ten jest stosowany w formie odstępów między literami całego wyrazu.
 • Alternatywne glify wygenerowane za pomocą funkcji czcionki OpenType, włączając kapitaliki, wersaliki oraz ułamki, nie są obsługiwane z powodu ograniczonej obsługi tych funkcji przez urządzenia.
 • Ramki tekstowe utworzone w stylu środkowo-wschodnim z tekstem pisanym od prawej nie są obsługiwane we właściwy sposób.

Obsługa tekstu japońskiego

Podczas eksportowania do formatu z układem stałym dla tekstu japońskiego są dostępne następujące opcje:

 • Tekst w języku Ruby jest aktywny i nie jest rasteryzowany w pliku docelowym.
 • Tekst aktywny obsługuje funkcję Warichu.
 • Tekst aktywny obsługuje funkcję obracania znaków.
 • Czcionki kompozytowe są obsługiwane.
 • Pionowe ramki tekstowe są obsługiwane wraz z obróconymi glifami.

Warto zwrócić uwagę na następujące ograniczenia dotyczące tekstu japońskiego w dokumentach przeznaczonych do eksportu do formatu EPUB:

 • Japoński tekst Tate-Chu-Yoko nie jest obsługiwany w pionowych ramkach tekstowych.
 • Po zastosowaniu czcionek True Type japońskie znaki ideograficzne zmieniają położenie.
 • W aktywnym tekście japońska czcionka Kenten jest rasteryzowana.

Obsługa hiperłączy

Podczas tworzenia dokumentu do wyeksportowania do formatu z układem stałym nie są obsługiwane następujące opcje hiperłączy:

 • hiperłącza tekstowe i odsyłacze,
 • hiperłącza obiektowe,
 • hiperłącza do stron dla hiperłączy tekstowych i obiektowych.

Nawigowanie

Podczas procesu eksportowania dostępne są następujące możliwości nawigowania w dokumencie docelowym EPUB:

Najważniejsze punkty nawigacyjne

Najważniejsze punkty nawigacyjne są tworzone zarówno w formatach z układem stałym, jak i z funkcją ponownego wlewania tekstu na podstawie wartości epub:type podanych w oknie Opcje eksportu obiektów.

Tylko pierwsze wystąpienie danej wartości zostaje dodane jako najważniejszy punkt nawigacyjny.

EPUB 2

Program InDesign obsługuje sekcję EPUB 2 w plikach OPF. Program InDesign automatycznie rozpoznaje okładkę oraz opcję drukowania spisu treści. Aby określić rodzaj tekstu, program InDesign wykorzystuje wartości epub:type określone w oknie dialogowym Opcje eksportu obiektów.

Nawigacyjna lista stron

(format układu stałego) Program InDesign generuje listę stron, mapując ciągi numerów stron do plików XHTML, które są generowane z tej strony.

Generowanie stylu CSS dla książek

Podczas eksportowania książki do formatu EPUB zostaje wygenerowany styl CSS dla każdego dokumentu tej książki. Każdy dokument CSS definiuje style, które są unikalne dla danego dokumentu. W procesie tym są również tworzone wzorce CSS zawierające style, które są często używane w dokumentach książki.

Eksport do formatu EPUB

Dokument lub książkę można wyeksportować do formatu układu stałego EPUB lub układu z funkcją ponownego wlewania.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Otwórz dokument i wybierz polecenie Plik > Eksport.

  • Otwórz księgę, a następnie w panelu Księga, wybierz polecenie Eksportuj księgę do formatu EPUB.

 2. Określ nazwę i położenie pliku.

 3. Z listy Zapisz jako typ wybierz format EPUB (układ stały) lub EPUB (z funkcją ponownego wlewania), a następnie kliknij Zapisz.

 4. W oknie dialogowym Opcje eksportu EPUB określ żądane opcje i kliknij przycisk OK.

   

Program InDesign tworzy pojedynczy plik .epub, zawierający zawartość bazującą na języku XHTML. Aby obejrzeć plik, musisz posiadać czytnik EPUB. Możesz również użyć aplikacji do czytania ebooków Adobe Digital Editions, którą można pobrać za darmo z witryny internetowej firmy Adobe.

Plik .epub jest plikiem .zip. Aby obejrzeć dokument i edytować zawartość pliku EPUB, zmień rozszerzenie z .epub na .zip, a następnie wypakuj zawartość. Jest to przydatne w przypadku edytowania pliku CSS.

Eksportowany plik może zawierać obraz okładki. Można wybrać obraz, który zostanie użyty jako okładka. Można również zezwolić programowi InDesign na rasteryzację pierwszej strony wyeksportowanego dokumentu, dokumentu źródła stylu lub wyeksportowanej książki. Miniatura jest wyświetlana w czytnikach EPUB lub w widoku biblioteki czytnika Digital Editions.

Opcje eksportu układu stałego

Ogólne

Wersja

Wersja EPUB. 

EPUB 3.0

Obsługuje elementy audio, wideo, javascript oraz japoński tekst pionowy.

Opcja ta nie działa w urządzeniach, które nie obsługują standardu EPUB 3.0.

EPUB 3.0 jest standardem zatwierdzonym (przez IDPF, 2011 r.).

Okładka

Obraz okładki ebooka. Wybierz jedno z następujących poleceń:

Brak

Obraz okładki nie został dodany.

Rasteryzuj pierwszą stronę

Po wybraniu tej opcji program InDesign, rasteryzując pierwszą stronę ebooka, tworzy plik obrazu, który zostaje użyty jako okładka.

Wybierz obraz

Wybierz plik obrazu, który zostanie wykorzystany jako okładka.

Spis treści – nawigacja

Pozwala określić opcje nawigacji spisu treści przeglądarki EPUB.

Umożliwia tworzenie bocznego panelu nawigacji za pomocą opcji Wielopoziomowy (styl spisu treści) lub nazwy pliku.

Nazwa pliku

Generowanie spisu treści w oparciu o nazwy plików.

Wielopoziomowy (styl spisu treści)

Generowanie spisu treści w oparciu o wybrany styl spisu treści.
Z menu Styl spisu treści wybierz styl spisu treści, aby utworzyć spis treści w ebooku.
Możesz wybrać Układ > Style spisu treści, aby utworzyć dla swojego ebooka specjalny styl spisu treści.

Zakładki

(EPUB 3) Umożliwia generowanie spisów treści w oparciu o zakładki utworzone w dokumencie programu InDesign.

Program InDesign obsługuje zakotwiczenia tekstu i strony pochodzące zarówno ze źródeł lokalnych, jak i zewnętrznych (z książki). Te drugie można wygenerować, tworząc w programie InDesign spis treści, a następnie określając opcję Utwórz zakładki PDF.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Zakładki.

Opcje

Wybór kolejności eksportowania elementów stron.

W oparciu o ustawienia dokumentu

Program InDesign określa ustawienia stron widzących na podstawie ustawień określonych w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu (Plik > Ustawienia dokumentu).

Przekształć stronę widzącą na stronę poziomą

Przekształca układ ze strony widzącej na stronę poziomą.

Włącz syntetyczne strony widzące

Włącza syntetyczne strony widzące w eksportowanym dokumencie.

Wyłącz strony widzące

Strony widzące nie są eksportowane do wynikowego pliku EPUB.

Ustawienia konwersji

W menu Konwersja obrazu określ sposób eksportowania obrazów do formatu EPUB.

Format

Pozwala wybrać, czy obrazy optymalizowane w dokumencie są konwertowane do formatu GIF, JPEG czy PNG.

Automatycznie

Pozwala programowi InDesign określić, jakiego formatu ma używać przy każdej instancji.

PNG

Wyłącza ustawienia kompresji obrazu. Użyj PNG dla obrazów bezstratnych lub obrazów zawierających przezroczystość.

Rozdzielczość (PPI)

Pozwala wybrać rozdzielczość obrazu w pikselach na cal (ppi). Systemy operacyjne standardowo obsługują rozdzielczość 72 lub 96 ppi, natomiast urządzenia przenośne stosują rozdzielczość od 132 ppi (iPad) poprzez 172 ppi (Sony Reader) aż do ponad 300 ppi (iPhone 4).
Wartość ppi można wybrać dla każdego zaznaczonego obiektu. Wartości obejmują ustawienia 72, 96, 150 (średnia dla wszystkich współczesnych ebooków) i 300.

Opcje GIF (Paleta)

Pozwala kontrolować sposób, w jaki program InDesign obsługuje kolory podczas optymalizacji plików GIF. Format GIF korzysta z ograniczonej palety, która nie może liczyć więcej niż 256 kolorów.

Adaptacyjna (bez ditheringu)

Pozwala tworzyć paletę na podstawie reprezentacyjnej próbki kolorów w grafice bez ditheringu (mieszając małe plamki kolorów, aby symulować dodatkowe kolory).

Internetowa

Pozwala tworzyć kolory z palety internetowej, będącej częścią kolorów systemowych Windows i Mac OS.

Systemowa (Win) lub Systemowa (Mac)

Pozwala tworzyć paletę na podstawie wbudowanej systemowej palety kolorów. Ta opcja może dać nieoczekiwane rezultaty.

Z przeplotem

Pozwala wczytywać obrazy progresywnie poprzez wypełnianie brakujących linii. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, obraz będzie wyglądał niewyraźnie i stopniowo będzie zyskiwał na ostrości w miarę zyskiwania pełnej rozdzielczości.

Opcje JPEG > Metoda formatowania

Określa, jak szybko wyświetlana jest grafika JPEG, gdy plik zawierający obraz otwierany jest w przeglądarce.

Progresywna

Po zastosowaniu tej opcji w miarę pobierania obrazów JPEG wyświetlane są one stopniowo z coraz większą liczbą szczegółów.
Pliki utworzone przy pomocy tej opcji są nieco większe i do oglądania wymagają więcej pamięci RAM.
Wybierz linię bazową, aby każdy plik JPEG był wyświetlany dopiero po jego pobraniu. Do tego momentu wyświetlany jest element zastępczy.

Linia bazowa

Powoduje, że każdy plik JPEG jest wyświetlany po zakończeniu jego pobierania.
Do tego momentu wyświetlany jest element zastępczy.

Opcje JPEG > Jakość obrazu

Pozwala wybrać wymaganą jakość obrazu dla każdego obrazu JPEG utworzonego w dokumencie docelowym.
Wybranie opcji Niska powoduje utworzenie najmniejszych plików o najniższej jakości obrazu.

Sekcja Aplikacje do przeglądania okna dialogowego Opcje eksportu EPUB z układem stałym zawiera następujące opcje:

Pokaż EPUB po wyeksportowaniu

Otwiera plik EPUB w domyślnej aplikacji do odczytu tego formatu, jeśli jest dostępna.

Dotyczy zarówno okna dialogowego opcji eksportu układu z funkcją ponownego wlewania, jak i układu stałego.

Aplikacja EPUB  Wersja   Obsługiwane Nieobsługiwane
Mac
Apple iBooks 1.0.1 Tak  
Oxygen 14.1 Tak  
Kindle Previewer 2.92 Tak  
Sigil 0.7.4 Tak  
Kindle 1.10.6   Nie
VitalSource Bookshelf 6.2   Nie
Apple Book Proofer 1.0.1 Nie obsługuje plików EPUB z osadzonymi czcionkami
Windows
Sigil 0.7.4 Tak  
Kindle Previewer 2.92 Tak  
Adobe Digital Editions 3.0.86137 Tak  
Calibre 1.26 Tak  
Oxygen 15 Tak  
Azardi 2.0 Tak  
Kobo 3.6.0   Nie

Metadane

Metadane z dokumentu (lub dokument źródła stylu, jeśli wybrano książkę) są dołączane do eksportowanego pliku.

Identyfikator

(Tylko do odczytu) Każdy dokument EPUB wymaga unikalnego identyfikatora. Oprogramowanie automatycznie tworzy i wyświetla unikatowy identyfikator pliku.

Tytuł

Wprowadź nazwę pliku EPUB.

Twórca

Wprowadź nazwę twórcy pliku EPUB.

Data

Określ datę utworzenia pliku EPUB.

Opis

Wprowadź opis pliku EPUB.

Wydawca

Określ informacje o wydawcy, jakie mają pojawić się w metadanych ebooka. Na przykład można określić adres URL wydawcy.

Prawa

Tutaj należy wprowadzić informacje o prawach autorskich.

Temat

Wprowadź temat pliku EPUB.

CSS

Dodaj arkusz stylu

Pozwala określić adres URL istniejącego arkusza stylów CSS, który zostanie wykorzystany podczas eksportu do formatu EPUB.
Program InDesign nie sprawdza, czy plik CSS istnieje lub jest poprawny. Do potwierdzenia zewnętrznej konfiguracji CSS można użyć programu Dreamweaver.

Usuń

Pozwala usunąć wybrane arkusze stylów.

Javascript

Javascript

Określ adres URL istniejącego skryptu języka JavaScript. Program InDesign nie sprawdza, czy skrypt JavaScript istnieje lub jest prawidłowy, zatem warto sprawdzić poprawność i obecność tego skryptu.

Opcje eksportu w układzie z funkcją ponownego wlewania tekstu

Ogólne

Wersja

Wybierz wersję formatu EPUB. 

EPUB 2.0.1

Format EPUB 2.0.1 został przyjęty przez stowarzyszenie IDPF jako standard (zatwierdzony w 2007 r.). Ten format jest obsługiwany przez wiele różnorodnych urządzeń.

EPUB 3.0

Format EPUB 3.0 został przyjęty przez stowarzyszenie IDPF jako standard (zatwierdzony w 2011 r.). Ten format umożliwia stosowanie elementów dźwiękowych, klipów wideo, elementów języka JavaScript oraz pionowego tekstu w języku japońskim. Opcja ta nie działa w czytnikach i urządzeniach, które nie obsługują standardu EPUB 3.0.

Okładka

Określa obraz okładki dla ebooka. Wybierz jedno z następujących poleceń:

Brak

Obraz okładki nie został dodany.

Rasteryzuj pierwszą stronę

Po wybraniu tej opcji program InDesign, rasteryzując pierwszą stronę ebooka, tworzy plik obrazu, który zostaje użyty jako okładka.

Wybierz obraz

Wybierz plik obrazu, który zostanie wykorzystany jako okładka.

Spis treści – nawigacja

Pozwala określić opcje nawigacji spisu treści przeglądarki EPUB.

Umożliwia tworzenie bocznego panelu nawigacji za pomocą opcji Wielopoziomowy (styl spisu treści) lub nazwy pliku.

Nazwa pliku

Generowanie spisu treści w oparciu o nazwy plików.

Wielopoziomowy (styl spisu treści)

Generowanie spisu treści w oparciu o wybrany styl spisu treści. Z menu Styl spisu treści wybierz styl spisu treści, którego chcesz użyć do utworzenia spisu treści w ebooku. Możesz wybrać Układ > Style spisu treści, aby utworzyć dla swojego ebooka specjalny styl spisu treści.

Kolejność

Wybór kolejności eksportowania elementów stron.

Na podstawie układu strony

Położenie elementów na stronie decyduje o porządku czytania.

Jeśli zaznaczona jest opcja W oparciu o układ strony, program InDesign ustawia kolejność odczytywania obiektów stron, skanując od lewej do prawej i z góry na dół. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w złożonych dokumentach o wielu kolumnach, elementy projektu mogą nie być wyświetlane w wymaganym porządku czytania. Użyj programu Dreamweaver, aby zmienić układ i format zawartości.

(Tylko wersje azjatyckie) W przypadku wybrania opcji Bazuj na układzie strony program InDesign ustala kolejność czytania obiektów na stronach zgodnie z bindowaniem dokumentu (od lewej do prawej lub od prawej do lewej). W niektórych przypadkach, zwłaszcza przy skomplikowanych, wielołamowych dokumentach, eksportowane elementy projektowe mogą nie być wyświetlane w pożądanej kolejności czytania. Użyj programu Dreamweaver, aby zmienić układ i format zawartości.

Tak samo jak struktura XML

Kolejność znaczników w widoku Struktura decyduje o kolejności czytania. Zobacz Znakowanie elementów stron.

Tak samo jak na panelu Artykuły

Kolejność elementów w panelu Artykuły decyduje o porządku czytania. Eksportowane są jedynie włączone artykuły. 

Podziel dokument

Zaznacz, aby podzielić dokument podczas eksportowania go do pliku EPUB z funkcją ponownego wlewania tekstu.

Pojedynczy styl akapitu

Wybierz dowolny styl akapitu z listy rozwijanej, aby na jego podstawie podzielić dokument.

Na podstawie znaczników eksportu stylu akapitowego

Dzieli dokument na podstawie znaczników eksportowania stylu akapitowego.

Tekst

Opcje > Usuń wymuszone podziały wierszy

Pozwala usunąć wszystkie miękkie końce wiersza w eksportowanym ebooku.

Przypisy dolne

Aby wybrać lokalizację przypisów dolnych, należy wybrać jedną z następujących opcji.

 • Na końcu akapitu: umożliwia umieszczenie przypisów dolnych na końcu akapitu.
 • Koniec sekcji (uwagi końcowe): umożliwia przekształcenie przypisów dolnych w uwagi końcowe.
 • Wewnątrz wyskakującego okna (EPUB3): umożliwia umieszczenie przypisu dolnego w wyskakującym oknie.

W przypadku dodania przypisu dolnego za pomocą funkcji przypisu dolnego w dokumencie należy określić regułę, na przykład: waga wynosi 10 punktów, po czym ta reguła pozioma będzie obsługiwana w pliku EPUB z funkcją ponownego wlewania tekstu.

Listy > Punktory

Wybierz opcję Odwzorowuj na nieuporządkowaną listę, aby przekształcić akapity z punktorami w Elementy listy, które są formatowane w języku HTML przy pomocy znacznika <ul>.
Wybierz opcję Konwertuj na tekst, aby dokonać formatowania przy pomocy znacznika <p> ze znakami punktorów jako tekstem. Jeśli użyto natywnych punktorów programu InDesign, wówczas dołączane są także punktory podrzędne.

Listy > Numeracja

Określa sposób konwersji numerów w pliku HTML. Jeśli użyto natywnego automatycznego numerowania programu InDesign, wówczas dołączane są także punktory drugorzędne

Odwzorowuj na uporządkowane listy

Przekształca ponumerowane listy w Pozycje listy, które są formatowane w języku HTML przy pomocy znacznika <ol>.

Konwertuj na tekst

Przekształca ponumerowane listy w akapity, które rozpoczynają się bieżącym numerem akapitu jako tekstem.

Obiekt

W menu Konwersja obrazu określ sposób eksportowania obrazów do formatu HTML.

Zachowaj wygląd z układu

Zaznacz, aby zachować atrybuty obiektu obrazu z układu.

Użyj istniejącego obrazu w przypadku obiektów graficznych

Zaznacz, aby odziedziczyć istniejące atrybuty obiektów graficznych.

CSS > Rozmiar CSS

Określ rozmiar definiowany w stylach CSS — Stały lub Względem przepływu tekstu.

CSS > Układ

Wybierz wyrównanie obrazu: do lewej, na środku, do prawej. Można także określić odstęp od góry i od dołu.

CSS > Odstęp przed

Wprowadź szerokość odstępu przed obiektem w pikselach. Można podać wartości od 0 do 10 000 pikseli.

CSS > Odstęp po

Wprowadź szerokość odstępu za obiektem w pikselach. Można podać wartości od 0 do 10 000 pikseli.

CSS > Wstaw podział strony

Pozwala wstawić podziały stron z obrazami. Podziały stron można wstawiać Przed obrazem, Po obrazie lub Przed i po obrazie.

Opcje SVG > Użyj SVG jako

Aby skorzystać z tej opcji, zaznacz opcję „Użyj istniejącego obrazu w przypadku obiektów graficznych”.

Użyj SVG jako > Kod osadzony

Wybierz tę opcję, aby osadzić kod HTML obiektu SVG w pliku.

Użyj SVG jako > Znaczniki obiektu

Wybierz tę opcję, aby osadzić obiekt SVG bezpośrednio w pliku.

Ignoruj ustawienia eksportu obiektu

Umożliwia przesłonięcie ustawień eksportu obiektu zastosowanych wobec poszczególnych obrazów. Zobacz Stosowanie opcji eksportu obiektów.

Ustawienia konwersji

Format

Pozwala wybrać, czy obrazy optymalizowane w dokumencie są konwertowane do formatu GIF, JPEG czy PNG. Wybierz Automatycznie, aby pozwolić programowi InDesign określić, jakiego formatu ma używać przy każdej instancji. Wybór formatu PNG wyłącza ustawienia kompresji obrazu; użyj PNG dla obrazów bezstratnych lub dla obrazów zawierających przezroczystość.

Rozdzielczość

Z listy rozwijanej wybierz rozdzielczość PPI obrazów. Im wyższa liczba, tym lepsza rozdzielczość.

Opcje JPEG > Metoda formatowania

Określa, jak szybko wyświetlana jest grafika JPEG, gdy plik zawierający obraz otwierany jest w przeglądarce.

Progresywna

Po zastosowaniu tej opcji w miarę pobierania obrazów JPEG wyświetlane są one stopniowo z coraz większą liczbą szczegółów.
Pliki utworzone przy pomocy tej opcji są nieco większe i do oglądania wymagają więcej pamięci RAM.
Wybierz linię bazową, aby każdy plik JPEG był wyświetlany dopiero po jego pobraniu. Do tego momentu wyświetlany jest element zastępczy.

Linia bazowa

Powoduje, że każdy plik JPEG jest wyświetlany po zakończeniu jego pobierania.
Do tego momentu wyświetlany jest element zastępczy.

Opcje JPEG > Jakość obrazu

Pozwala wybrać wymaganą jakość obrazu dla każdego obrazu JPEG utworzonego w dokumencie docelowym.
Wybranie opcji Niska powoduje utworzenie najmniejszych plików o najniższej jakości obrazu.

Opcje JPEG > Jakość obrazu

Wybierz jakość obrazu JPEG: Niska, Średnia, Wysoka lub Maksymalna.

Opcje GIF (Paleta)

Pozwala kontrolować sposób, w jaki program InDesign obsługuje kolory podczas optymalizacji plików GIF. Format GIF korzysta z ograniczonej palety, która nie może liczyć więcej niż 256 kolorów.

Adaptacyjna (bez ditheringu)

Pozwala tworzyć paletę na podstawie reprezentacyjnej próbki kolorów w grafice bez ditheringu (mieszając małe plamki kolorów, aby symulować dodatkowe kolory).

Internetowa

Pozwala tworzyć kolory z palety internetowej, będącej częścią kolorów systemowych Windows i Mac OS.

Systemowa (Win) lub Systemowa (Mac)

Pozwala tworzyć paletę na podstawie wbudowanej systemowej palety kolorów. Ta opcja może dać nieoczekiwane rezultaty.

Z przeplotem

Pozwala wczytywać obrazy progresywnie poprzez wypełnianie brakujących linii. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, obraz będzie wyglądał niewyraźnie i stopniowo będzie zyskiwał na ostrości w miarę zyskiwania pełnej rozdzielczości.

HTML i CSS

Style CSS (Cascading Style Sheet) to kolekcja reguł formatowania, które kontrolują wygląd zawartości strony internetowej. Jeśli używasz CSS, aby formatować stronę, oddzielasz zawartość od prezentacji. Sekcja CSS okna dialogowego Opcje eksportu EPUB z funkcją ponownego wlewania zawiera następujące opcje:

Nie obejmuj klas w formacie HTML

Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz ujmować klas w dokumencie HTML. Usuwa ona atrybuty klasa i identyfikator obecne w znaczniku podczas eksportu HTML. Wszelkie zbędne znaczniki div również zostaną usunięte z dokumentu HTML.

Obejmuj klasy w formacie HTML

Wybierz tę opcję, aby ująć klasy w dokumencie HTML.

Generuj CSS

Pozwala określić, czy program InDesign ma generować plik CSS dla eksportowanego pliku. W przypadku eksportu dokumentu/książki do formatu EPUB bez wygenerowania pliku CSS tylko klasy powiązane ze stylami są oznaczane w znacznikach HTML; nie są tworzone klasy zastępujące.

Generuj CSS > Margines strony

Wprowadź wartości w polach marginesów strony: górny, dolny, lewy i prawy (w pikselach). Można podać wartości od 0 do 10 000 pikseli.

Zachowaj przesłonięcia lokalne

Dołącz lokalne formatowanie, takie jak kursywa lub pogrubienie.

Dołącz osadzalne czcionki

Dołącz wszystkie czcionki, które można osadzać w urządzeniach eBook. Czcionki zawierają bity osadzenia, które określają, czy dana czcionka może być osadzona.

Dodaj arkusz stylu

Pozwala określić adres URL istniejącego arkusza stylów CSS. Program InDesign nie sprawdza czy plik CSS istnieje lub jest poprawny. Do potwierdzenia zewnętrznej konfiguracji CSS można użyć programu Dreamweaver.

Usuń

Usuwa dodany arkusz stylów.

Javascript

Javascript

Określ adres URL istniejącego skryptu języka JavaScript. Program InDesign nie sprawdza, czy skrypt JavaScript istnieje lub jest prawidłowy, zatem warto sprawdzić poprawność i obecność tego skryptu.

Metadane

Metadane z dokumentu (lub dokument źródła stylu, jeśli wybrano książkę) są dołączane do eksportowanego pliku. Sekcja Metadane okna dialogowego Opcje eksportu EPUB z funkcją ponownego wlewania zawiera następujące opcje:

Identyfikator

(Tylko do odczytu) Każdy dokument EPUB wymaga unikalnego identyfikatora. Oprogramowanie automatycznie tworzy i wyświetla unikatowy identyfikator pliku.

Tytuł

Wprowadź nazwę pliku EPUB.

Twórca

Wprowadź nazwę twórcy układu stałego pliku EPUB.

Data

Określ datę utworzenia pliku EPUB.

Opis

Wprowadź opis pliku EPUB.

Wydawca

Wprowadź informacje o wydawcy, takie jak adres URL wydawcy.

Prawa

Wprowadź informacje o prawach autorskich dotyczących pliku EPUB.

Temat

Wprowadź temat pliku EPUB.

Aplikacje do przeglądania

Przeglądaj plik EPUB po wyeksportowaniu za pomocą > Domyślne ustawienia systemu

Zaznacz tę opcję, aby otworzyć plik EPUB za pomocą domyślnej aplikacji systemowej do obsługi plików EPUB.

Dodaj aplikację

Wybierz aplikację zainstalowaną w systemie, która może odczytywać format EPUB.

Usuń

Usuwa dodaną aplikację.

Opcje eksportowania obiektów

Użycie tej opcji w oknie dialogowym Opcje eksportu obiektów pozwala określić sposób, w jaki będą obsługiwane obiekty w dokumencie podczas eksportu do formatu EPUB.

 1. Otwórz okno dialogowe Opcje eksportu obiektów (Obiekt > Opcje eksportu) i przejdź do sekcji EPUB i HTML.

 2. Wybierz spośród następujących opcji znajdujących się na liście Zachowaj wygląd z układu:

  Domyślnie

  Sposób obsługi obiektów jest określony za pomocą ustawień w oknie dialogowym Eksportowanie.
  W przypadku formatu z funkcją ponownego wlewania tekstu opcja ta jest sterowana przez ustawienia w zakładce Konwersja.

  Użyj istniejącego obrazu w przypadku obiektów graficznych

  Jeśli w obiekcie znajduje się obraz, który jest zgodny z wymaganiami eksportu EPUB (JPG, PNG, GIF), kontenerowi nadawany jest styl CSS, a obraz nie jest przetwarzany.

  Rasteryzuj kontener

  Jest odpowiednikiem opcji Zachowaj wygląd układu dostępnej w sekcji Opcje eksportu z funkcją ponownego wlewania tekstu/Konwersja. W celu zachowania wyglądu cały obiekt jest rasteryzowany.
  Jeśli obiekt jest ramką tekstową, znajdujący się w niej tekst nie będzie już tekstem aktywnym.

  Rasteryzuj zawartość

  Zawartość obiektu jest rasteryzowana, więc styl obiektu lub kontenera jest sterowany przez CSS i może nie być wyświetlany w całości, jak to miało miejsce w programie InDesign.

 3. (EPUB z funkcją ponownego wlewania tekstu) Wybierz spośród następujących opcji z listy Rozmiar, aby zachować współczynnik proporcji obiektu, jak na przykład obraz bez ustalonej zawartości:

  Brak

  Szerokość i wysokość CSS nie jest generowana z elementów zastępczych mapowanych z obiektu. Rozmiar obiektu jest określany przez jego wewnętrzną zawartość, jeśli, zgodnie z zasadami CSS, którykolwiek ze współczynników proporcji nie jest obsługiwany.

  Domyślnie

  Rozmiar CSS jest określany za pomocą ustawień w oknie dialogowym Eksportowanie lub karcie Obiekt.

  Stała

  Rozmiar CSS jest określany poprzez wyliczenie wymiarów obiektu w punktach i zdefiniowaniu tych samych wymiarów w pikselach dla CSS. Współczynnik proporcji obiektu jest zachowany.

  Względem przepływu tekstu

  Szerokość CSS jest określana poprzez przeliczenie szerokość obiektu i wyrażenie uzyskanej wartości w procentach względem szerokości ramki tekstowej zawierającej układ tekstu. Współczynnik proporcji obiektu jest zachowany.

  Względem rozmiaru tekstu

  Wysokość CSS jest określana poprzez zmierzenie wysokości obiektu w punktach i przekonwertowanie tej wartości na punkty em, w rozdzielczości 12 punktów na em. Współczynnik proporcji obiektu jest zachowany.

  Niestandardowa szerokość i wysokość

  Prawidłowe jednostki CSS: cm, mm, cale, pkt, procenty, piksele, szerokość okna (vh), wysokość okna (vw), mniejsza z nich (vmin) oraz większa z nich (vmax). Współczynnik proporcji obiektu jest zachowany.

  Uwaga:

  Opcje te nie mają zastosowania do ramek tekstowych z układem głównym.

  Uwaga:

  Obiekty zawierające elementy Edge Animate nie obsługują miar względnych.

Zasoby EPUB

Aby uzyskać więcej informacji o formacie EPUB, skorzystaj z poniższych łączy.

Więcej zasobów tego rodzaju

Program Adobe InDesign umożliwia tworzenie i publikowanie ebooków, broszur, ulotek, pocztówek, plakatów, interaktywnych układów stron i innych rodzajów treści.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto