Podręcznik użytkownika Anuluj

Znane problemy w programie InDesign

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Panel Właściwości
   6. Dotykowa przestrzeń robocza
   7. Domyślne skróty klawiaturowe
   8. Cofanie zmian i zarządzanie panelem Historia
   9. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
  3. Generatywna SI
   1. Tekst na obraz
   2. Rozszerzenie generatywne
   3. Często zadawane pytania dotyczące generatywnej SI
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Konwertowanie plików PDF na pliki InDesign w programie InDesign (Beta)
   7. Tworzenie plików księgi
   8. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   9. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   10. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   11. Udostępnianie zawartości
   12. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   13. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Języki Azji Południowo-Wschodniej
   4. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   5. Tworzenie tekstu na ścieżce
   6. Punktowanie i numerowanie
   7. Glify i znaki specjalne
   8. Składanie tekstu
   9. Zmienne tekstowe
   10. Generowanie kodów QR
   11. Edycja tekstu
   12. Wyrównywanie tekstu
   13. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   14. Zakotwiczone obiekty
   15. Zawartość połączona
   16. Formatowanie akapitów
   17. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
   3. Skalowanie i pochylenie tekstu
   4. Stosowanie efektów kolorystycznych do tekstu
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Automatyczny styl tekstu
   3. Praca z pakietami stylów
   4. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Zapisywanie dokumentów w chmurze i dostęp do nich
  2. Organizowanie i udostępnianie dokumentów w chmurze oraz zarządzanie nimi
  3. Wyświetlanie wersji dokumentów w chmurze i zarządzanie nimi
  4. Często zadawane pytania dotyczące dokumentów InDesign w chmurze
  5. Udostępnianie i współpraca
  6. Udostępnianie do recenzji
  7. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  8. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikowanie
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publikacja elektroniczna
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
   12. Eksport i import ustawień użytkownika
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy
  3. Awaria podczas uruchamiania programu
  4. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  5. Rozwiązywanie problemów z plikami
  6. Nie można wyeksportować pliku programu InDesign do pliku PDF
  7. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Znajdź informacje o znanych problemach i ograniczeniach w ostatnim wydaniu programu InDesign.

InDesign 19.0 

Problem: Programy InDesign 2024 i InDesign 2023 zainstalowane w systemie Windows mają ten sam identyfikator GUID.

Obejście: Po zainstalowaniu programu InDesign 19.0.1 uaktualnij go do wersji 18.5.1, aby uzyskać prawidłową konfigurację.

InDesign 18.x i 19.0 

Problem 1: Ekran zmienia kolor na biały podczas próby oznaczenia obiektów na układzie lub zaznaczania tekstu za pomocą narzędzia Tekst w trybach Podgląd CPU i Podgląd nadruku w systemie macOS Sonoma.

Rozwiązanie: Uaktualnij system do wersji macOS Sonoma 14.3

Problem 2: Program InDesign ulega awarii w systemie macOS Ventura (13.0, 13.1, 13.2).

Obejście: Program InDesign mógł ulec awarii z powodu wadliwego modułu dyld w systemie macOS 13.0, 13.1 lub 13.2. Uaktualnij system macOS Ventura do wersji 13.3, aby naprawić ten problem.

InDesign 17.0 (wydanie z października 2021 r.)

Problem: Nie można uruchomić programu Adobe InDesign.

Obejście: Jeśli używasz oprogramowania Trend Micro Antivirus, zaktualizuj je do wersji 17.0 lub nowszej. Jeśli problem będzie się powtarzał, dodaj program InDesign do listy wyjątków w ustawieniach aplikacji.

Dopasowanie z uwzględnieniem zawartości

 • Po umieszczeniu zasobu w dokumencie programu InDesign i wybraniu opcji Dopasowanie z uwzględnieniem zawartości jako opcji dopasowania ramki program InDesign ulega awarii. Ten problem występuje, gdy sterownik GPU komputera jest wyłączony. Aby rozwiązać ten problem, włącz sterownik GPU komputera.
 • Opcja Preferencje dopasowania z uwzględnieniem zawartości jest ignorowana przy umieszczaniu obrazu przez bezpośrednie kliknięcie dokumentu z załadowanym modułem umieszczania bez tworzenia ramki

Dopasowywanie układu

 • Rozmiar siatki ramki, wartości Char Aki i Line Aki są dostosowywane nieprawidłowo podczas zmiany rozmiaru strony w oknie dialogowym Dostosuj układ z włączoną preferencją Dostosuj rozmiar czcionki.
 • Siatki ramek w powiązanych ramkach zwiększają się nieproporcjonalnie do strony przy zmianie rozmiaru strony w oknie dialogowym Dostosuj układ z włączoną preferencją Dostosuj rozmiar czcionki.
 • [Mac] Efekty zastosowane w treści tekstowej nie są dostosowywane za pomocą opcji Dopasuj układ.
 • Komórki graficzne wklejone do grafiki nie wyświetlają już zawartości graficznej po użyciu opcji Dopasuj układ.

Panel Właściwości

 • Podczas zmniejszania liczby stron zawierających obiekty z panelu Właściwości nie jest wyświetlany żaden komunikat alarmowy.
 • Gdy wyskakujące okienko Kolor z panelu Właściwości jest w stanie rozwiniętym, okno dialogowe, które otwiera się podczas wykonywania niektórych operacji, jest ukryte za wyskakującym okienkiem Kolor.

Importowanie komentarzy z pliku PDF

 • Komentarze w formacie PDF dodane przez iOS lub Android Acrobat Reader lub przez Apple Preview nie są importowane w programie InDesign.
 • Po skalowaniu obiektu z komentarzem nietekstowym komentarz zostanie przeniesiony w inne miejsce lub zniknie.
 • Komentarze tekstowe w następujących scenariuszach nie są mapowane do tekstu i są oznaczone jako niezmapowane:
  • Komentarze do tekstu, który wykracza poza ramkę tekstową
  • Komentarze do tekstu pisanego wielkimi literami
  • Komentarze do obiektów strony głównej
 • Komentarz Wstaw tekst jest przesuwany o kilka znaków w dokumencie MENA.
 • Komentarze tekstowe są łączone z innymi rysunkami w tekście, co może powodować ukrywanie lub nieprawidłowe wyświetlanie komentarzy tekstowych.
 • Komentarze zaimportowane do dokumentu IDML nie mogą być zmapowane.
 • Przy próbie przeciągania elementu strony poprzez kliknięcie adnotacji rysuje tę samą adnotację w innej lokalizacji.

Czcionki

 • Po wybraniu czcionki jako ulubionej ze strony fonts.adobe.com uwzględnienie zmian w filtrze Ulubione na karcie Znajdź więcej w panelu Znak zajmuje dużo czasu (Okno > Typ i tabele > Znak).
 • [Mac] Podczas tworzenia konturu dla czcionki Apple Color Emoji pojawia się następujący błąd:
  Wybierz jeden lub więcej znaków, które mogą zostać przekonwertowane na kontury.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online