Znane problemy w programie InDesign

Znajdź informacje o znanych problemach i ograniczeniach ostatniego wydania programu InDesign.

InDesign 17.0 (wersja z października 2021 r.)

Problem: Nie można uruchomić programu Adobe InDesign.

Obejście: Jeśli używasz oprogramowania Trend Micro Antivirus, zaktualizuj je do wersji 17.0 lub nowszej. Jeśli problem będzie się powtarzał, dodaj program InDesign do listy wyjątków w ustawieniach aplikacji.

Dopasowanie z uwzględnieniem zawartości

 • Program InDesign ulega awarii po umieszczeniu zasobu w dokumencie InDesign i wybraniu Skalowanie z uwzględnieniem zawartości jako opcji dopasowywania ramki. Problem występuje, jeśli sterownik GPU komputera jest wyłączony. Aby rozwiązać problem, włącz sterownik GPU komputera.
 • Preferencja skalowania z uwzględnieniem zawartości jest ignorowana przy umieszczaniu obrazu za pomocą bezpośredniego kliknięcia dokumentu załadowanym modułem umieszczania bez utworzenia ramki

Dopasowywanie układu

 • Wartości Rozmiar siatki ramki, Aki znaku i Aki linii są nieprawidłowo dostosowywane przy zmianie rozmiaru strony z okna dialogowego Dostosowywanie układu przy włączonej preferencji Dostosuj rozmiar czcionki.
 • Siatki ramki w ramkach z wątkami powiększają się nieproporcjonalnie przy zmianie rozmiaru strony z okna dialogowego Dostosowywanie rozmiaru przy włączonej preferencji Dostosuj rozmiar czcionki.
 • [Mac] Efekty zastosowane w treści tekstu nie są dostosowywane za pomocą opcji Dostosuj układ.
 • Komórki graficzne z Wklejonymi grafikami nie pokazują treści graficznej po użyciu opcji Dostosuj układ.

Panel Właściwości

 • Przy zmniejszaniu liczby stron zawierających obiekty z panelu Właściwości nie pojawia się alert.
 • Gdy wyskakujące okienko Kolor z panelu właściwości jest rozszerzone, okno dialogowe pojawiające się podczas wykonywania pewnych działań chowa się za nim.

Importuj komentarze z pliku PDF

 • Komentarze do pliku PDF dodane w programie Acrobat Reader w systemie iOS lub Android lub Apple Preview nie są importowane w programie InDesign.
 • Podczas skalowania obiektu zawierającego komentarz nietekstowy przenosi się on do innego miejsca lub znika.
 • Komentarze tekstowe w poniższych sytuacjach nie są zmapowane do tekstu i oznaczone jako niezmapowane:
  • Komentarze do tekstu, który wykracza poza ramkę tekstową
  • Komentarze do tekstu pisanego wielkimi literami
  • Komentarze do obiektów strony wzorcowej
 • Komentarz Wstaw tekst jest przesunięty o kilka znaków w dokumencie MENA.
 • Komentarze tekstowe są łączone z innymi rysunkami w tekście, co może spowodować ich ukrycie lub niepoprawne wyświetlanie.
 • Komentarze zaimportowane w dokumencie IDML nie mogą zostać zmapowane.
 • Próba przeciągnięcia elementu strony przez kliknięcie na adnotacji rysuje tę samą adnotację w innej lokalizacji.

Czcionki

 • Po zaznaczeniu czcionki jako ulubionej przez witrynę fonts.adobe.com długo trwa, zanim zmiany pojawią się w filtrze Ulubione w karcie Znajdź więcej panelu Typografia (Okno > Czcionka > Typografia).
 • [Mac] Podczas tworzenia konturu czcionki Apple Color Emoji pojawia się następujący błąd:
  Wybierz jeden lub więcej znaków, do przekonwertowania na kontury.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto