Podręcznik użytkownika Anuluj

Style obiektowe

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Dotykowa przestrzeń robocza
   6. Domyślne skróty klawiaturowe
   7. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Języki Azji Południowo-Wschodniej
   4. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   5. Tworzenie tekstu na ścieżce
   6. Punktowanie i numerowanie
   7. Glify i znaki specjalne
   8. Składanie tekstu
   9. Zmienne tekstowe
   10. Generowanie kodów QR
   11. Edycja tekstu
   12. Wyrównywanie tekstu
   13. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   14. Zakotwiczone obiekty
   15. Zawartość połączona
   16. Formatowanie akapitów
   17. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Automatyczny styl tekstu
   3. Praca z pakietami stylów
   4. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Praca z dokumentami programu InDesign w chmurze (Beta)
  2. Często zadawane pytania dotyczące dokumentów programu InDesign w chmurze (Beta)
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publish Online
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Informacje o stylach obiektowych

Style obiektowe służą do szybkiego formatowania grafiki lub ramki, podobnie jak style akapitowe i znakowe umożliwiają szybkie formatowanie tekstu. Style obiektowe definiują parametry obrysu, koloru, przezroczystości, cieni, stylów akapitowych, oblewania tekstem itd. Obiektowi, wypełnieniu, obrysowi i tekstowi możesz nadać różne efekty przezroczystości.

Style obiektowe można nadawać obiektom, grupom i ramkom (w tym również ramkom tekstowym). Styl może czyścić i zastępować wszystkie istniejące parametry obiektu albo zastępować tylko konkretne ustawienia, pozostawiając inne bez zmian. Parametrami, których styl dotyczy, można sterować, włączając lub wyłączając daną kategorię ustawień w definicji tego stylu.

Style obiektowe można również stosować wobec siatek ramki. Domyślnie każda siatka ramki jest tworzona za pomocą stylu obiektowego [Podstawowa siatka]. Styl [Podstawowa siatka] można edytować lub zastąpić go innym. Podczas tworzenia i edytowania stylu obiektowego siatki ramki można skorzystać z sekcji Opcje wątku w celu określenia kierunku pisma, rodzaju ramki oraz siatki nazwanej.

Podczas tworzenia stylów czasem okazuje się, że kilka z nich ma wspólne cechy. Zamiast ustawiać te cechy od nowa za każdym razem, gdy tworzy się kolejny styl, można oprzeć definicję jednego stylu obiektowego na innym. Zmiana takiego stylu podstawowego („macierzystego”) powoduje, że zmienią się również wszystkie wspólne atrybuty występujące w stylu potomnym.

Omówienie panelu Style obiektowe

Za pomocą panelu Style obiektowe można tworzyć, edytować i nadawać style obiektowe. W nowych dokumentach panel ten wymienia początkowo domyślny zestaw stylów obiektowych. Style obiektowe są zapisywane razem z dokumentem. Po każdym otwarciu tego dokumentu będą pojawiać się w panelu. Ikona Ramki tekstu  oznacza styl domyślny ramek tekstu; ikona Ramki graficznej  oznacza styl domyślny ramek graficznych i narysowanych kształtów.

Za pomocą panelu Style obiektowe można tworzyć i stosować style obiektowe oraz nadawać im nazwy. W nowych dokumentach panel ten wymienia początkowo domyślny zestaw stylów obiektowych. Style obiektowe są zapisywane razem z dokumentem. Po każdym otwarciu tego dokumentu będą pojawiać się w panelu. Ikona ramki tekstu   oznacza styl domyślny ramek tekstu; ikona ramki graficznej  oznacza styl domyślny ramek graficznych; ikona ramki siatki  oznacza domyślny styl ramek siatki.

Otwieranie panelu Styl obiektowy

 1. Wybierz polecenie Okno > Style > Style obiektowe.

Zmiana sposobu wyświetlania stylów obiektowych w panelu

 • Wybierz polecenie Małe wiersze panelu z menu panelu, aby wyświetlić zmniejszoną wersję stylów obiektowych.
 • Przeciągnij styl obiektowy na inne miejsce. Po wyświetleniu czarnej linii w wybranym miejscu, zwolnij przycisk myszy.
 • Wybierz polecenie Sortuj według nazwy z menu panelu, aby style obiektowe były wymieniane w porządku alfabetycznym.

Definiowanie stylów obiektowych

Style obiektowe można zdefiniować na podstawie ustawień już nadanych obiektowi, utworzyć je od podstaw lub przygotować je na podstawie innego stylu.

 1. Zaznacz obiekt lub ramkę tekstową z parametrami, które ma zawierać nowy styl obiektowy.
 2. Z menu panelu Style obiektowe wybierz polecenie Nowy styl obiektowy, bądź kliknij z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS) przycisk Utwórz nowy styl.
 3. W oknie dialogowym Nowy styl obiektowy wpisz nazwę stylu.
 4. Jeżeli styl ten ma się opierać na innym stylu, wybierz styl z menu Na podstawie.
  Uwaga:

  Opcja Na podstawie umożliwia łączenie ze sobą stylów w taki sposób, że zmiany w jednym stylu rozprzestrzeniają się na wszystkie style, które są na nim oparte. Aby wyczyścić zmiany wprowadzone w formatowaniu stylu potomnego i powrócić do ustawień stylu macierzystego, można nacisnąć przycisk Resetuj do podstaw. Powoduje to przywrócenie formatowania stylu potomnego na identyczne z jego stylem bazowym.

 5. Aby dodać skrót klawiaturowy, umieść punkt wstawiania w polu Skrót. Włącz klawisz Num Lock. Następnie przytrzymaj dowolną kombinację klawiszy Shift, Alt i Ctrl (Windows) lub Shift, Option i Command (Mac OS) i naciśnij klawisz cyfry na klawiaturze numerycznej. Definiując skróty klawiaturowe, nie można używać liter ani cyfr z klawiatury nienumerycznej.
 6. W polu Atrybuty podstawowe wybierz pozostałe kategorie, które zawierają żądane opcje, a następnie odpowiednio ustaw te opcje. Kliknij pole wyboru po lewej stronie każdej kategorii, aby oznaczyć czy ma być włączona czy zignorowana w stylu.

  Za pomocą kategorii Opcje wątku można określić kierunek pisania, rodzaj ramki oraz ramkę nazwaną dla stylu obiektowego siatki. W siatkach nazwanych zapisane są ustawienia siatek ramki, które można zastosować wobec każdej siatki ramki.

 7. Aby nadać efekty, wybierz opcję w Efekty dla (obiektu, obrysu, wypełnienia lub tekstu), a następnie wybierz kategorię efektów i określ ich ustawienia. Dla każdej kategorii możesz określić różne efekty. Oznacz, które kategorie efektów powinny być włączone, wyłączone lub ignorowane w stylu.
 8. Wybierz opcję w menu Opcje eksportu i określ dla niej parametry eksportu. Istnieje możliwość zdefiniowania tekstu Alt dla wstawionych obrazów i grafiki. W przypadku oznaczonych plików PDF możliwe jest zastosowanie znaczników i aktualnych ustawień tekstowych. W przypadku układu HTML i EPUB można określić różne ustawienia konwersji dla każdego obiektu, aby mogły być prawidłowo konwertowane w różnych rozmiarach ekranu i gęstościach pikseli.
  Opcje eksportu

  Uwaga:

  Opcje eksportu obiektów używane są do określania parametrów eksportu, które wymagane są podczas eksportowania do różnych formatów, takich jak EPUB, HTML lub dostępny plik PDF. Opcje eksportu obiektów odnoszą się zarówno do ramek tekstowych, graficznych, jak i grup. Zobacz Opcje eksportu obiektu.

 9. Kliknij OK.

Kategorie stylów obiektowych

Jeżeli styl ma nadawać tylko niektóre atrybuty, a resztę pozostawiać bez zmian, upewnij się, że kategoriom, które mają sterować stylem nadano odpowiedni stan. Dla każdej kategorii możesz zastosować jeden z trzech stanów: włączona, wyłączona i pomijana. Na przykład, zaznaczenie pola Cień dołączy cień do formatowania w stylu obiektu. Usunięcie zaznaczenia pola Cień będzie oznaczało, że cień jest wyłączoną częścią stylu — jakikolwiek cień zastosowany do obiektu pokaże się jako przesłonięcie formatowania. Ustawienie pola w stan „ignoruj” (mały kwadrat w Windows lub dywiz w Mac OS) pozostawi cień poza stylem, dlatego jakikolwiek cień zastosowany do stylu nie pokaże się jako przesłonięcie formatowania.

Kategorie stylów obiektowych

A. Włączona B. Ignorowana C. Wyłączona 

Uwaga:

Kategorie, w których ustawienia mogą być włączane lub wyłączane indywidualnie, jak Wypełnienie, Obrys i Przezroczystość, mają tylko dwa stany. Mogą być włączone albo ignorowane.

Kategoria Style akapitowe jest domyślnie ignorowana, nawet jeżeli tworzy się ramkę tekstową. Ta kategoria ma zastosowanie tylko wtedy, gdy obiekt jest niepowiązaną ramką tekstową.

Stosowanie stylów obiektowych

Jeśli zastosujesz styl obiektowy do grupy obiektów, styl ten zostanie nadany każdemu obiektowi w tej grupie. Aby nadać styl obiektowy grupie obiektów, zagnieźdź te obiekty w ramce. (Polecenie Edycja > Wklej do jest jednym ze sposobów wklejenia obiektu do ramki).

 1. Zaznacz obiekt, ramkę lub grupę.
 2. Kliknij styl obiektowy w panelu Sterowanie lub w panelu Style obiektowe, aby zastosować styl.

Jeśli w panelu Style obiektowe wybierzesz Wyczyść przesłania formatowanie przy stosowaniu stylu, kliknięcie stylu obiektowego domyślnie będzie czyściło przesłonięcia. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, możesz kliknąć przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) styl obiektowy, aby wyczyścić przesłonięcia formatowania przy stosowaniu stylu.

Uwaga:

Możesz także przeciągnąć styl obiektowy na obiekt, aby go zastosować bez wcześniejszego zaznaczania obiektu.

Jeżeli przy nadawaniu stylu obiektowego zaznaczy się grupę, to styl ten zostanie nadany każdemu obiektowi w grupie.

Po nadaniu stylu możesz zastosować do tego obiektu inne potrzebne ustawienia. Chociaż może to spowodować przesłonięcie parametrów zdefiniowanych w stylu, to połączenie ze stylem nie zostanie zerwane.

Używanie domyślnych stylów obiektowych

W nowych dokumentach panel Style obiektowe wymienia domyślny zestaw stylów obiektowych. Do każdego utworzonego obiektu nadawany jest styl obiektowy. Utworzenie ramki tekstowej powoduje nadanie jej domyślnie stylu obiektowego [Podstawowa ramka tekstowa]. Jeżeli narysujesz ścieżkę lub kształt, nadawany jest styl obiektowy [Podstawowa ramka graficzna]. Jeżeli umieścisz obraz lub narysuje kształt zastępczy z X w środku, to nadany zostanie styl obiektowy [Brak]. Można wybrać inny styl obiektowy, który będzie domyślnym stylem dla ramek tekstowych i ramek graficznych.

W nowych dokumentach panel Style obiektowe wymienia domyślny zestaw stylów obiektowych. Do każdego utworzonego obiektu nadawany jest styl obiektowy. Utworzenie ramki tekstowej powoduje nadanie jej domyślnie stylu obiektowego [Podstawowa ramka tekstowa]. Jeżeli umieścisz obiekt lub narysujesz ścieżkę czy kształt, zostanie mu nadany styl obiektowy [Podstawowa ramka graficzna]. Jeżeli utworzysz siatkę ramki, nadawany jest styl obiektowy [Podstawowa ramka graficzna]. Jeżeli narysujesz kształt zastępczy z X w środku, to nadany zostanie styl obiektowy [Brak]. Można wybrać inny styl obiektowy, który będzie domyślnym stylem dla każdego z tych typów obiektów.

 • Aby zmienić domyślny styl obiektowy ramki tekstowej, wybierz polecenie Domyślny styl ramki tekstowej z menu panelu Style obiektowe, a następnie zaznacz żądany styl.
 • Aby zmienić domyślny styl obiektowy ramki graficznej, wybierz polecenie Domyślny styl ramki graficznej z menu panelu Style obiektowe, a następnie zaznacz żądany styl.
 • Ramki zastępcze grafik (zawierające ikonę X) zawsze używają stylu [Brak] jako domyślnego. Nie można określić stylu obiektu jako domyślnego.
 • Aby zmienić domyślny styl obiektowy siatki ramki, wybierz polecenie Domyślny styl siatki z menu panelu Style obiektowe, a następnie zaznacz żądany styl.
 • Aby zmienić domyślny styl obiektowy dla dowolnego rodzaju obiektu, przeciągnij ikonę oznaczającą domyślny typ obiektu z jednego stylu na inny.
Uwaga:

Jeżeli wybierzesz styl obiektowy w momencie, gdy nie jest zaznaczona żadna ramka, to styl ten stanie się nowym domyślnym stylem obiektowym dla tekstu lub grafiki. Zależy to od tego, jakie narzędzie jest wybrane na pasku narzędzi.

Uwaga:

Jeżeli wybierzesz styl obiektowy w momencie, gdy nie jest zaznaczona żadna ramka, to styl ten stanie się nowym domyślnym stylem obiektowym dla tekstu, grafiki lub siatki ramki. Zależy to od tego, jakie narzędzie jest wybrane na pasku narzędzi.

Style oznaczone jako [Podstawowy] można edytować, ale nie można ich usuwać.

Czyszczenie przesłonięć stylu obiektowego

Formatowanie obiektu niezgodne z częścią definicji jego stylu nazywane jest przesłanianiem formatowania. Po zaznaczeniu obiektu z przesłonięciem, obok nazwy stylu pojawia się znak plus (+).

Użyj polecenia Wyczyść przesłonięcia, aby przesłonić jakiekolwiek formatowanie, które jest włączone lub wyłączone w stylu obiektowym; użyj polecenia Wyczyść atrybuty niezdefiniowane przez styl w celu wyczyszczenia ignorowanych atrybutów.

Wyczyść przesłonięcia stylu obiektowego

 1. Zaznaczyć obiekt lub grupę, które mają zostać zmienione.
 2. W panelu Style obiektowe, kliknij przycisk Wyczyść przesłonięcia  , na dole panelu Style obiektowe.

Przesłonięcie jest sygnalizowane tylko wtedy, gdy zastosowany atrybut wchodzi w skład stylu.

Wyczyść atrybuty ignorowane w stylu obiektowym

Niekiedy trzeba usunąć atrybuty z obiektu nawet wtedy, gdy są one ignorowane w stylu. Na przykład, jeżeli kategoria Wypełnienie w definicji stylu obiektowego jest ignorowana, a stosowane jest czerwone wypełnienie do ramki sformatowanej tym stylem, to naciśnięcie przycisku Wyczyść atrybuty niezdefiniowane w stylu pozwoli usunąć to czerwone wypełnienie.

Uwaga:

Jeśli kategoria stylu obiektowego jest wyłączona (nie zaznaczona), nie zaś ignorowana, użyj polecenia Wyczyść przesłonięcia, aby przesłonić styl.

 1. Zaznacz obiekt lub grupę, które mają zostać zmienione.
 2. W panelu Style obiektowe, kliknij przycisk Wyczyść atrybuty niezdefiniowane przez styl  , na dole panelu Style obiektowe.

Połączenie między obiektem a nadanym mu stylem można zerwać. Obiekt zachowa swoje atrybuty, ale nie będzie się już zmieniał wraz ze zmianą stylu.

 1. Zaznacz obiekt, któremu nadano styl obiektowy.
 2. Wybierz polecenie Zerwij łącze ze stylem z menu panelu Style obiektowe.

Aby usunąć formatowanie tego stylu obiektowego, wybierz opcję [Brak] z panelu Style obiektowe.

Zmiana nazwy stylu obiektowego

 1. Upewnij się, czy nie są obecnie zaznaczone żadne obiekty i, w związku z tym, czy styl nie został błędnie zastosowany.
 2. Otwórz panel Style obiektowe i dwukrotnie kliknij styl, którego nazwa ma zostać zmieniona.
 3. W oknie dialogowym Opcje stylu obiektowego wpisz nową nazwę stylu i kliknij OK.
Uwaga:

Możesz również edytować style obiektowe bezpośrednio w panelu. Aby edytować nazwę stylu kliknij styl, odczekaj chwilę, a następnie kliknij ponownie.

Edytowanie stylu obiektowego

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby styl nie został nadany zaznaczonej ramce albo ustawiony jako domyślny, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z przytrzymaniem klawisza Control (Mac OS) nazwę stylu w panelu Style obiektowe, a następnie wybierz polecenie Edytuj [nazwa stylu].

  • Dwukrotnie kliknij nazwę stylu w panelu Style obiektowe albo zaznacz styl i wybierz polecenie Opcje stylu obiektu z menu panelu Style. Należy pamiętać, że czynność ta nadaje kliknięty styl każdemu zaznaczonemu obiektowi; jeżeli nie jest zaznaczony żaden obiekt, to styl ten stanie się domyślnym stylem obiektowym.

 2. W oknie dialogowym Opcje stylu obiektowego wybierz kategorię zawierającą opcje, które mają zostać zmienione i zmień pożądane ustawienia.
 3. Określ czy kategorie stylu obiektowego są włączone czy wyłączone lub ignorowane.
 4. Kliknij OK.

Usuwanie stylu obiektowego

 1. Zaznacz styl w panelu Style obiektowe.
 2. Wybierz polecenie Usuń styl z menu panelu, albo przeciągnij styl na ikonę Usuń, która znajduje się na dole panelu Style obiektowe.
 3. Jeżeli usuwany styl jest zastosowany do obiektów lub opierają się na nim inne style, program wyświetli monit o wybranie stylu zastępczego w oknie dialogowym Usuń styl obiektowy. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zmienić styl obiektów używających obecnie usuwanego stylu, wybierz żądany styl i kliknij OK.

  • Aby pozostawić obiekty bez zmian, wybierz opcję [Brak], zaznacz opcję Zachowaj formatowanie i naciśnij przycisk OK. Wszystkie obiekty używające usuwanego stylu zachowają takie same atrybuty, ale nie będą już powiązane ze stylem.

  • Aby usunąć wszystkie nadane atrybuty, wybierz opcję [Brak], wyłącz opcję Zachowaj formatowanie i kliknij OK.

Uwaga:

Aby usunąć wszystkie style, które nie zostały zastosowane wobec obiektów, wybierz polecenie Zaznacz wszystkie nieużywane z menu panelu Style obiektowe, a następnie kliknij ikonę Usuń.

Zmiana definicji stylu obiektowego

Po nadaniu stylu obiektowego można przesłonić jego atrybuty. Jeżeli wprowadzone w ten sposób zmiany okażą się korzystne, to można zmienić definicję stylu w taki sposób, aby dopasować go do zmienionego obiektu. Uważaj na polecenie Redefiniuj styl obiektowy, która przedefiniowuje tylko te kategorie, które są włączone lub wyłączone lecz pomija kategorie, które są ignorowane. Jeżeli obiekt zawiera dodatkowe ustawienia, to trzeba będzie je dodać do stylu osobno, albo po prostu utworzyć nowy styl obiektowy.

 1. Zaznacz obiekt używający stylu, który ma zostać zmieniony.
 2. Dostosuj pożądane atrybuty wyglądu.
 3. Otwórz panel Style obiektowe i wybierz polecenie Redefiniuj styl z menu tego panelu.

Definicja stylu obiektowego zmieni się, uwzględniając wprowadzone w obiekcie przesłonięcia atrybutów. Wszystkie wystąpienia tego stylu obiektowego w dokumencie zostaną uaktualnione i będą używać nowych atrybutów.

Uwaga:

Jeżeli opcja Zmień definicję stylu obiektowego jest niedostępna, to ustawione atrybuty nie wchodzą w skład definicji tego stylu. Aby zmienić definicję tego stylu bezpośrednio, należy posłużyć się oknem Opcje stylu obiektowego albo utworzyć nowy styl na podstawie tego obiektu.

Importowanie stylów obiektowych

Style można importować z innych dokumentów. Oprócz samych stylów program InDesign importuje wszystkie próbki, własne obrysy, style znakowe lub akapitowe, które zostały użyte w stylach. Jeżeli importowana próbka, obrys lub styl akapitowy mają taką samą nazwę, ale inne wartości niż istniejąca próbka bądź styl, to program InDesign zmieni ich nazwę.

Jeśli zaimportowany styl obiektowy zawiera siatki nazwane, one również zostaną zaimportowane.

 1. Wybierz polecenie Wczytaj style obiektowe z menu panelu Style obiektowe.
 2. Zaznacz plik, z którego mają zostać zaimportowane style obiektowe i kliknij Otwórz.
 3. Sprawdź, w oknie dialogowym Wczytaj style widoczny jest znak wyboru obok pozycji stylów do zaimportowania. Jeżeli zachodzi konflikt nazewnictwa, wybierz jedną z następujących opcji w sekcji Konflikt z istniejącym stylem, a następnie kliknij OK:

  Użyj definicji stylu przychodzącego

  Zastępuje on istniejący styl stylem wczytywanym i stosuje nowe atrybuty tego stylu do wszystkich obiektów w bieżącym dokumencie, które sformatowano starym stylem. Definicje stylów przychodzących i istniejących wyświetlane są na dole okna dialogowego Wczytaj style, można je więc porównać.

  Automatyczna zmiana nazw

  Zmienia nazwę wczytywanego stylu.

  Style obiektowe pojawią się w panelu Style obiektowe.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?