Szybka zmiana rozmiaru projektów przy użyciu sugestii układu adaptacyjnego.

Jeżeli użyje się okna Ustawienia dokumentu lub Marginesy i łamy w celu zmiany ustawień istniejącego układu, np. zmodyfikowania rozmiaru strony lub marginesu strony, to poukładanie obiektów zgodnie z nowym układem może wymagać wiele czasu i wysiłku. Funkcja Dopasuj układ umożliwia automatyczne wykonanie znacznej części tej pracy poprzez dopasowanie elementów strony w układzie dokumentu, gdy rozmiar strony, margines strony lub spad dokumentu zostanie zmieniony.

adjust_layout_382_306

Dopasowywanie układu dokumentu

Aby dostosować układ dokumentu:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przejdź do Plik > Dopasuj układ.
  • Przejdź do Plik > Ustawienia dokumentu i kliknij polecenie Dopasuj układ.
 2. Ustaw następujące opcje w oknie dialogowym Dopasuj układ:

  Rozmiar strony

  Wybierz rozmiar strony z menu lub podaj żądane wartości szerokości i wysokości. Możesz także wybrać orientację dokumentu.

  Marginesy

  Wybierz opcję Automatyczne dopasowanie marginesów w przypadku zmiany rozmiaru strony, aby dynamicznie dopasowywać marginesy do zmian rozmiaru strony, lub wprowadź wartości marginesów ręcznie.

  Spad

  Określ wartości obszaru spadu dokumentu.

  Dopasuj rozmiar czcionki

  Wybierz tę opcję, aby modyfikować rozmiar czcionki w dokumencie na podstawie zmian rozmiaru strony i marginesu. Możesz także zdefiniować limity rozmiaru czcionki dla automatycznego dopasowania, wybierając opcję Ustaw limity rozmiaru czcionki i określając wartość minimalnego i maksymalnego rozmiaru czcionki.

  Dopasuj zablokowaną zawartość

  Wybierz tę opcję, aby dopasować zablokowaną zawartość w układzie.

  Dopasuj układ
  Dopasuj układ
 3. Kliknij OK.

Dopasowywanie układu strony lub zestawu stron

Aby dopasować układ strony lub zestawu stron w dokumencie:

 1. Wybierz kolejno Układ > Marginesy i łamy.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Marginesy i łamy.

 2. W oknie dialogowym Marginesy i łamy wybierz opcję Dopasuj układ. Domyślnie to pole wyboru nie jest zaznaczone.

  Okno dialogowe Marginesy i łamy
  Okno dialogowe Marginesy i łamy
 3. Wybierz opcję Dopasuj rozmiar czcionki, aby modyfikować rozmiar czcionki w dokumencie na podstawie zmian marginesów. Możesz także zdefiniować limity rozmiaru czcionki dla automatycznego dopasowania, wybierając opcję Ustaw limity rozmiaru czcionki i określając wartość minimalnego i maksymalnego rozmiaru czcionki.

  Dopasuj układ
  Dopasuj układ opcje
 4. Wybierz opcję Dopasuj zablokowaną zawartość, aby dopasować zablokowaną zawartość w układzie.

 5. Kliknij OK.

Dodatkowe informacje

Podczas korzystania z funkcji Dopasuj układ obiekty takie jak tekst i grafika są ponownie konfigurowane — spad dokumentu i marginesy są zmieniane w następujący sposób:

 • W przypadku zmiany rozmiaru strony linie pomocnicze miarki są przenoszone w celu zachowania proporcjonalnych odległości między krawędziami strony, marginesami i liniami łamów.
 • Zachowywana jest względna pozycja obiektów zakotwiczonych w tekście.
 • Obiekty są przesuwane w celu zachowania tej samej względnej pozycji na stronie, jeżeli rozmiar strony lub marginesy uległy zmianie.
 • Wyrównanie obiektów do spadu, krawędzi lub marginesu strony, kolumn, odstępu między kolumnami, linii pomocniczych i siatek zostaje zachowane.
 • Względne wyrównanie i odstęp między obiektami w dokumencie zostają zachowane.
 • Możesz zdecydować, czy chcesz skalować tekst. Rozmiar czcionki tekstu i interlinia zmieniają się zgodnie ze zmianą rozmiaru dokumentu. Rozmiar czcionki zwiększa się do jednej liczby po przecinku po przeskalowaniu. Zmiany stylu nie są wprowadzane, a zmiany w tekście zostają zachowane.
 • Zachowane zostają proporcje obiektów nieprostokątnych i obróconych.
 • Obrazy dopasowują się z zachowaniem proporcji, dzięki czemu zawartość widoczna wewnątrz ramki jest niemal spójna.
 • Każdy obiekt w obrębie grupy, bez względu na to, czy jest prostokątny czy nieprostokątny, jest dopasowywany z zachowaniem proporcji — kształt grupy pozostaje nienaruszony.
 • Rozmiar elementów obszaru wklejania pozostaje bez zmian. Nie nakładają się one jednak na stronę.
 • Rozmiar ukrytych obiektów lub obiektów w ukrytej warstwie pozostaje bez zmian.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online