Podręcznik użytkownika Anuluj

Podpisy

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Panel Właściwości
   6. Dotykowa przestrzeń robocza
   7. Domyślne skróty klawiaturowe
   8. Cofanie zmian i zarządzanie panelem Historia
   9. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
  3. Generatywna SI
   1. Tekst na obraz
   2. Rozszerzenie generatywne
   3. Często zadawane pytania dotyczące generatywnej SI
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Konwertowanie plików PDF na pliki InDesign w programie InDesign (Beta)
   7. Tworzenie plików księgi
   8. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   9. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   10. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   11. Udostępnianie zawartości
   12. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   13. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Języki Azji Południowo-Wschodniej
   4. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   5. Tworzenie tekstu na ścieżce
   6. Punktowanie i numerowanie
   7. Glify i znaki specjalne
   8. Składanie tekstu
   9. Zmienne tekstowe
   10. Generowanie kodów QR
   11. Edycja tekstu
   12. Wyrównywanie tekstu
   13. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   14. Zakotwiczone obiekty
   15. Zawartość połączona
   16. Formatowanie akapitów
   17. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
   3. Skalowanie i pochylenie tekstu
   4. Stosowanie efektów kolorystycznych do tekstu
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Automatyczny styl tekstu
   3. Praca z pakietami stylów
   4. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Zapisywanie dokumentów w chmurze i dostęp do nich
  2. Organizowanie i udostępnianie dokumentów w chmurze oraz zarządzanie nimi
  3. Wyświetlanie wersji dokumentów w chmurze i zarządzanie nimi
  4. Często zadawane pytania dotyczące dokumentów InDesign w chmurze
  5. Udostępnianie i współpraca
  6. Udostępnianie do recenzji
  7. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  8. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikowanie
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publikacja elektroniczna
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
   12. Eksport i import ustawień użytkownika
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy
  3. Awaria podczas uruchamiania programu
  4. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  5. Rozwiązywanie problemów z plikami
  6. Nie można wyeksportować pliku programu InDesign do pliku PDF
  7. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Podpis to tekst opisu, który umieszczony jest pod obrazem. Program InDesign posiada kilka metod tworzenia podpisów, wyświetlających wybrane przez użytkownika metadane danego obrazu. Program InDesign zapewnia specjalną zmienną podpisu, która wyświetla określone metadane obrazu. Jeśli ramka tekstowa zawierająca tą zmienną jest obok albo jest zgrupowana z danym obrazem, zmienna wyświetla metadane tego obrazu. Możesz wygenerować podpis z istniejącego obrazu albo, w trakcie jego umieszczania, możesz utworzyć ramkę tekstową, która zawiera zmienną podpisu.

Podpis wygenerowany z metadanych obrazu

Tworzenie podpisu z obrazu

Generując podpis z istniejącego obrazu, możesz wygenerować albo podpis statyczny, który można modyfikować tylko ręcznie, albo podpis aktywny, który jest aktualizowany, gdy obraz lub metadane obrazu ulegną zmianie. Na przykład, jeśli przeniesiesz aktywny podpis do innego obrazu, podpis ten wyświetli metadane tego drugiego obrazu.

Jeśli wybierzesz opcję Generuj podpis aktywny, nowa zmienna generowana jest automatycznie w oparciu o aktualne ustawienia podpisów. Na przykład, jeśli w oknie dialogowym Ustawienia podpisów wybrany zostanie typ metadanych Opis, utworzona zostanie zmienna o nazwie „Aktywny podpis metadanych: Opis”.

 1. Aby określić zawartość i wygląd generowanego podpisu, wybierz polecenie Obiekt > Podpisy > Ustawienia podpisów i określ odpowiednie ustawienia. Zobacz temat Określanie opcji ustawień podpisów.

 2. Wybierz polecenie Obiekt > Podpisy > Generuj podpis aktywny lub Generuj podpis statyczny.

Uwaga:

Jeśli generowany jest aktywny podpis wyświetlający długi ciąg tekstowy, na przykład Opis, opis ten nie jest przenoszony do następnych wierszy, ponieważ jest to zmienna. Jeśli podpis ściskany jest do pojedynczej linii, pomyśl o przekształceniu podpisu aktywnego w statyczny. Aby przekształcić podpis aktywny w statyczny, wybierz aktywny podpis i wybierz polecenie Obiekt > Podpisy > Konwertuj w podpis statyczny.

Podpis statyczny można również wygenerować w trakcie umieszczania obrazu. W oknie dialogowym Umieść wybierz polecenie Twórz podpisy statyczne, a następnie, po umieszczeniu obrazu, wstaw ramkę tekstu podpisu.

Określanie opcji ustawień podpisów

Użyj okna dialogowego Ustawienia podpisów, aby określić zawartość i formatowanie generowanego tekstu. Będą one dotyczyć tylko podpisów wygenerowanych w przyszłości, a nie tych istniejących.

 1. Wybierz polecenie Obiekt > Podpisy > Ustawienia podpisów.

 2. Wybierz metadane, które chcesz umieścić i określ tekst, który ma się pojawić przed i za metadanymi.

 3. Aby umieścić wiele wierszy metadanych, kliknij ikonę znaku plus.

 4. Określ następujące opcje i kliknij przycisk OK.

  Tekst przed / Tekst po

  Tekst, który pojawia się przed i po określonych metadanych.

  Metadane

  Wybierz z listy opcję metadanych, taką jak Opis lub Miasto.

  Wyrównanie

  Określ, gdzie względem obrazu umieścić podpis.

  Przesunięcie

  Określ odległość tekstu podpisu od krawędzi ramki tekstowej obok danego obrazu.

  Styl akapitowy

  Określ styl akapitowy nadawany tekstowi podpisu. Jeśli chcesz, aby podpis obejmował automatyczną numerację, na przykład „Rysunek 1”, „Rysunek 2”, itp., dołącz numerację do stylu akapitowego. Zobacz Tworzenie wpuszczonych podpisów obrazów i tabel.

  Warstwa

  Określ warstwę, do której należy dany podpis.

  Grupowanie podpisu z obrazem

  Wskaż, czy ramka obrazu i ramka tekstu podpisu są zgrupowane.

Tworzenie podpisów przy użyciu zmiennych

Gdy ramka tekstowa zawierająca zmienną podpisu sąsiaduje z lub jest zgrupowana z obrazem, zmienna podpisu wyświetla metadane danego obrazu.

Zmienne podpisu

A. Ramka tekstowa ze zmienną podpisu, nieprzylegająca do obrazu B. Ramka tekstowa przeniesiona obok obrazu 

 1. Jeśli to konieczne, określ zmienną podpisu, którą chcesz użyć. Zobacz temat Definiowanie zmiennych podpisów.

 2. Utwórz ramkę tekstową do użycia przez podpis.

 3. Mając punkt wstawiania w ramce tekstowej, wybierz polecenie Typ > Zmienne tekstowe > Wstaw zmienną, a następnie wybierz zmienną podpisu, którą chcesz dołączyć. Wstaw tyle zmiennych podpisów, ile uznasz za konieczne.

 4. Przenieś ramkę tekstu podpisu obok ramki obrazu lub zgrupuj ramkę tekstu podpisu z ramką obrazu.

Jeśli zmienna podpisu jest pusta, zmodyfikuj metadane obrazu, a następnie użyj panelu Łącza, aby zaktualizować obraz. Aby edytować metadane obrazu, zobacz temat Edycja metadanych w plikach obrazów.

Definiowanie zmiennych podpisów

Zmienne podpisu są aktualizowane automatycznie, gdy ramka tekstowa, zawierająca zmienną podpisu, zostaje przesunięta obok obrazu. Domyślnie metadanych Nazwa używa się dla typu zmiennej, gdy wybierzesz polecenie Typ > Zmienne tekstowa > Wstaw zmienną > Nazwa obrazu. Zmienną Nazwa obrazu można edytować lub utworzyć nowe zmienne, określające metadane obrazu.

 1. Wybierz polecenie Tekst > Zmienne tekstowe > Definiuj.

 2. Wybierz Nowy, aby utworzyć zmienną lub Edycja, aby zmodyfikować istniejącą zmienną.

 3. W przypadku opcji Tekst wybierz Podpis metadanych.

 4. Wybierz opcję z menu Metadane.

 5. Określ tekst, który pojawi się przed i za metadanymi, a następnie kliknij przycisk OK.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online