Ścieżki przycinające

Ścieżki odcinania kadrują fragmenty opracowania graficznego tak, że przez utworzony kształt lub kształty widać tylko niektóre części grafiki. Można tworzyć ścieżki odcinania do ukrywania niepotrzebnych części obrazu zarówno przez tworzenie ścieżki dla obrazu, jak i ramki dla grafiki. Utrzymując ścieżkę odcinania niezależną od ramki graficznej, można ją swobodnie modyfikować za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie i innych narzędzi rysunkowych z paska narzędzi, bez wpływania na ramkę grafiki.

Ścieżki odcinania można tworzyć za pomocą następujących metod:

 • Umieść zapisaną już grafikę zawierającą ścieżki lub kanały alfa (maski). Program InDesign może automatycznie wykorzystać takie informacje. Do dodawania ścieżek i kanałów alfa do grafik można użyć takiego programu, jak Adobe Photoshop.

 • Użyj opcji Wykryj krawędzie polecenia Ścieżka odcinania, aby wygenerować ścieżkę odcinania dla grafiki, która została zapisana bez ścieżki.

 • Narysuj potrzebną ścieżkę za pomocą narzędzia Pióro, a następnie użyj polecenia Wklej do, aby wkleić grafikę na ścieżkę

Jeśli używa się jednej z automatycznych metod generowania ścieżki przycinająca dostępnych w programie InDesign, to ścieżka przycinająca jest dołączana do obrazu, dzięki czemu powstaje obraz przycięty przez ścieżkę i wykadrowany przez ramkę.

Uwaga:

Ramka graficzna wyświetlana jest w kolorze warstwy, na której się znajduje, natomiast ścieżka odcinania rysowana jest w kolorze odwrotnym do koloru warstwy. Na przykład, jeżeli kolor warstwy to niebieski, ramka graficzna będzie niebieska, a ścieżka przycinająca będzie pomarańczowa.

Aby wykadrować obraz, użyj ścieżki grafiki albo zapisanego w nim kanału alfa

Program InDesign może kadrować zaimportowaną grafikę w formacie EPS, TIFF lub w formacie programu Photoshop, wykorzystując ścieżki przycinające i kanały alfa zapisane w tym pliku. Jeśli grafika importowana zawiera więcej niż jedną ścieżkę lub kanał alfa, można wybrać, który z nich ma zostać użyty do utworzenia ścieżki przycinającej.

Kanał alfa to niewidzialny kanał, który definiuje przezroczyste obszary grafiki. Jest on zapisywany wewnątrz grafiki z kanałami RGB lub CMYK. Kanały alfa są często używane w aplikacjach do tworzenia efektów specjalnych. Program InDesign automatycznie rozpoznaje domyślną przezroczystość programu Photoshop (tło w szachownicę) jako kanał alfa. Jeżeli grafika ma tło nieprzezroczyste, użyj programu Photoshop do usunięcia tego tła, lub utwórz i zapisz z grafiką przynajmniej jeden kanał alfa. W programie Adobe Photoshop kanał alfa tworzy się za pomocą funkcji usuwania tła, takich jak maska warstwy, panel Kanały, wymazywanie tła lub magiczna gumka.

Kanały alfa i ścieżki osadzone
Rezultaty wykorzystania kanałów alfa i ścieżek osadzonych

A. Grafika oryginalna B. Kanał alfa C. Grafika umieszczona D. Grafika oryginalna E. Grafika z osadzoną ścieżką F. Grafika umieszczona 

Uwaga:

Podczas umieszczenia pliku programu Photoshop można skorzystać z okna dialogowego Opcje importu obrazu, aby wybrać domyślną ścieżkę odcinania lub wyznaczyć, który kanał alfa ma sterować odcinaniem.

 1. Zaznacz grafikę importowaną i wybierz polecenie Obiekt > Ścieżka przycinająca.
 2. W oknie dialogowym Ścieżka przycinająca wybierz opcję Ścieżka programu Photoshop albo Kanał alfa z menu Typ.
 3. Wybierz pożądaną ścieżkę lub kanał alfa z menu Ścieżka albo z menu Alfa.

  Uwaga:

  Jeżeli polecenie menu Kanał Alfa nie jest dostępne, to z obrazem tym nie zapisano żadnych kanałów alfa.

 4. Aby utworzyć odstęp wokół ścieżki przycinającej, podaj wartość opcji Margines wewnętrzny.
 5. Aby przełączyć obszary widoczne i niewidoczne, zaznacz opcję Odwróć.
 6. Jeżeli wybrano kanał alfa, ustaw inne pożądane opcje ścieżki przycinającej i kliknij OK.

Uwaga:

Aby wyłączyć ścieżkę przycinającą, zaznacz grafikę importowaną i wybierz polecenie Obiekt > Ścieżka przycinająca. Wybierz opcję Brak z menu Typ i kliknij przycisk OK.

Utwórz automatycznie ścieżkę przycinającą

Aby automatycznie usunąć tło z grafiki, która nie została zapisana ze ścieżką przycinającą, możesz skorzystać z opcji Wykryj krawędzie w oknie dialogowym Ścieżka przycinająca. Opcja Wykryj krawędzie ukrywa najjaśniejsze lub najciemniejsze obszary grafiki, najlepiej więc funkcjonuje w przypadku obrazów, gdzie przedmioty wyraźnie odcinają się od jednolitego, białego lub czarnego tła.

Obrazy do tworzenia automatycznej ścieżki przycinającej
Dobry (po lewej) i zły (po prawej) obraz do tworzenia automatycznej ścieżki przycinającej

 1. Zaznacz grafikę importowaną i wybierz polecenie Obiekt > Ścieżka przycinająca.
 2. Wybierz opcję Wykryj krawędzie z menu Typ w oknie dialogowym Ścieżka przycinająca. Domyślnie wyłączane są tony najjaśniejsze; aby wyłączyć tony najciemniejsze, zaznacz opcję Odwróć.
 3. Ustaw opcje ścieżki przycinającej i kliknij OK.

Opcje ścieżki przycinającej

Próg

Definiuje wartość najciemniejszych pikseli, które wyznaczą kształt ścieżki przycinającej. Zwiększanie tej wartości sprawia, że więcej pikseli staje się przezroczystych, co wynika ze zwiększenia zakresu jasności dodawanych do obszaru ukrytego, licząc od 0 (biel). Na przykład, aby usunąć bardzo jasny cień za pomocą funkcji Wykryj krawędzie, należy powoli zwiększać wartość Próg, aż cień zniknie. Jeżeli ukryte zostały jasne piksele, które powinny być widoczne, to wartość Próg jest za wysoka.

Poziomy progu
Poziom progu ustawiony na 25 (po lewej) i 55 (po prawej)

Tolerancja

Określa, jak bardzo jasności pikseli może być zbliżona do wartości progowej, zanim piksele te zostaną ukryte przez ścieżkę przycinającą. Zwiększenie wartości Tolerancja pomaga usunąć niepotrzebne zniekształcenia powodowane przez przypadkowe piksele, które są ciemniejsze niż wartość progowa, ale bardzo do niej zbliżone. Wyższa wartość tolerancji daje na ogół gładsze, mniej dokładne ścieżki przycinające, zwiększając zakres wartości, w którym ukrywane się przypadkowe ciemniejsze piksele. Zmniejszenie wartości tolerancji zacieśnia ścieżkę przycinającą wokół mniej zróżnicowanych wartości. Niskie wartości opcji Tolerancja dają bardziej nierówne ścieżki przycinające, dodając dużo punktów kontrolnych, co może utrudniać drukowanie obrazu.

Poziomy tolerancji
Poziomy tolerancji ustawione na 0 (po lewej) i na 5 (po prawej)

Margines wewnętrzny ramki

Zacieśnia wynikową ścieżkę przycinającą w stosunku do ścieżki zdefiniowanej przez wartości Próg i Tolerancja. W przeciwieństwie do opcji Próg i Tolerancja, opcja Margines wewnętrzny nie funkcjonuje na podstawie wartości jasności, lecz powoduje, że cały kształt ścieżki przycinającej jest równomiernie zawężany. Wyregulowanie wartości Margines wewnętrzny może pomóc w ukryciu przypadkowych pikseli, których nie dało się wyeliminować za pomocą parametrów progu i tolerancji. Wpisanie wartości ujemnej powoduje, że wynikowa ścieżka przycinająca staje się większa niż ścieżka zdefiniowana przez wartości opcji Próg i Tolerancja.

Margines wewnętrzny ramki
Ramka zawężona o -0p1 (po lewej) i 0p3 (po prawej)

Odwróć

Przełącza obszary widoczne i ukryte, rozpoczynając tworzenie ścieżki przycinającej od najciemniejszych tonów.

Dołącz wewnątrz krawędzi

Nadaje przezroczystość obszarom istniejącym wewnątrz oryginalnej ścieżki przycinającej, jeżeli ich jasność mieści się w granicach wyznaczonych przez opcje Próg i Tolerancja. Domyślnie, polecenie Ścieżka przycinająca nadaje przezroczystość tylko obszarom zewnętrznym, zatem zaznaczenie opcji Dołącz wewnątrz krawędzi pozwala prawidłowo odwzorować „dziury” w grafice. Opcja ta funkcjonuje najlepiej w sytuacji, gdy poziomy jasności obszarów, które mają być przezroczyste, nie odpowiadają poziomom jasności obszarów, które mają pozostać widoczne. Na przykład, jeżeli zaznaczy się opcję Dołącz wewnątrz krawędzi dla obrazu przedstawiającego srebrne okulary, to uzyskanie przezroczystości szkieł może spowodować, że przezroczyste staną się także bardzo jasne fragmenty oprawek. Jeżeli obszary, które powinny być widoczne, staną się przezroczyste, można spróbować wyregulować wartości opcji Próg, Tolerancja i Margines wewnętrzny.

Ogranicz do ramki

Tworzy ścieżkę przycinającą, która kończy się na widocznej krawędzi grafiki. Może to uprościć ścieżkę, jeżeli używa się ramki do wykadrowania grafiki.

Użyj obrazu w wysokiej rozdzielczości

Obszary przezroczyste obliczane są na podstawie rzeczywistego pliku, co zapewnia maksymalną precyzję. Usunięcie zaznaczenia z tej opcji powoduje, że przezroczystość wyliczana jest na podstawie rozdzielczości ekranowej, co jest metodą szybszą, ale mniej dokładną. Opcja ta nie jest dostępna, jeżeli wybrano kanał alfa, ponieważ InDesign zawsze używa kanału alfa w jego rzeczywistej rozdzielczości. (Zobacz Informacje o przezroczystości).

Konwersja ścieżki przycinającej na ramkę graficzną

 • Wybierz Obiekt > Ścieżka przycinająca > Konwertuj ścieżkę przycinającą na ramkę.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online