Korzystanie z siatek

W programie InDesign dostępne są dwa rodzaje nie występujących na wydrukach siatek: siatka linii bazowych do wyrównania łamów tekstu oraz siatka dokumentu do wyrównania obiektów. Na ekranie siatka linii bazowych wygląda jak zeszyt w linię, a siatka dokumentu przypomina papier milimetrowy. Oba rodzaje siatek można dostosować.

Siatki
Siatka linii bazowych (po lewej) i siatka dokumentu (po prawej)

Gdy siatka jest widoczna, można zaobserwować jej następujące cechy:

 • Siatka linii bazowych pokrywa całą płaszczyznę stron widzących, natomiast siatka dokumentu pokrywa cały stół montażowy.

 • Siatki linii bazowych i dokumentu pojawiają się na każdej parze stron i nie mogą być przypisane do strony wzorcowej.

 • Siatka dokumentu może się pojawiać nad lub pod wszystkimi liniami pomocniczymi, warstwami i obiektami, ale nie może być przypisana do żadnej warstwy.

Konfiguracja siatki linii bazowych

Za pomocą preferencji siatki można skonfigurować siatkę linii bazowych dla całego dokumentu.

Uwaga:

Siatkę linii bazowych można skonfigurować dla wybranej ramki, posługując się oknem Opcje ramki tekstowej. (Zobacz Właściwości ramki tekstowej).

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Siatki (Windows) lub InDesign > Preferencje > Siatki (Mac OS).

 2. Określ kolor siatki linii bazowych, wybierając go z menu Kolory. Można także wybrać polecenie Dostosuj z menu Kolory.

 3. W polu Względem określ, czy siatka ma zaczynać się od góry strony, czy od górnego marginesu.

 4. W polu Start podaj odległość siatki od góry strony lub od górnego marginesu, w zależności od opcji wybranej z menu Względem. Jeżeli pojawią się trudności z wyrównaniem miarki pionowej do tej siatki, warto spróbować wpisać tutaj zero.

 5. W polu Skok co wpisz wartość odstępu między liniami siatki. W większości przypadków należy wpisać wartość odpowiadającą interlinii tekstu, tak aby wiersze tekstu były dokładnie wyrównane z siatką.

  Siatka linii bazowych w oknie dokumentu
  Siatka linii bazowych w oknie dokumentu

  A. Pierwsza linia siatki B. Odstęp między liniami siatki 
 6. W polu Próg wyświetlania wybierz wartość określającą powiększenie, poniżej którego siatka nie jest widoczna. Zwiększenie progu wyświetlania pozwala uniknąć zagęszczenia linii siatki przy mniejszych powiększeniach.

  Siatka linii bazowych przy powiększeniu
  Siatka linii bazowych przy powiększeniu mniejszym od progu (po lewej) i większym od progu (po prawej)

 7. Kliknij OK.

Uwaga:

Polecenie Przyciągaj do linii pomocniczych steruje zarówno przyciąganiem do linii pomocniczych, jak i do siatki linii bazowych.

Konfiguracja siatki dokumentu

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Siatki (Windows) lub InDesign > Preferencje > Siatki (Mac OS).

 2. Określ kolor siatki dokumentu, wybierając go z menu Kolory. Można także wybrać polecenie Dostosuj z menu Kolory.

 3. Aby ustawić odstępy siatki w poziomie, należy w sekcji Siatka dokumentu podać wartość „Linie siatki co” w polu Poziomo, a następnie podać wartość podziału między poszczególnymi liniami w polu Subpodział.

 4. Aby w sekcji Siatka dokumentu ustawić odstępy siatki w pionie, należy podać wartość „Linie siatki co” w polu Poziomo, a następnie podać wartość podziału między poszczególnymi liniami w polu Subpodział.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności i kliknij przycisk OK:

  • Aby umieścić siatkę dokumentu i linii bazowych za wszystkimi innymi obiektami, zaznacz opcję Siatki na spodzie.

  • Aby umieścić siatkę dokumentu i linii bazowych przed wszystkimi innymi obiektami, usuń zaznaczenie opcji Siatki na spodzie.

Uwaga:

Aby umieścić linie pomocnicze za wszystkimi innymi obiektami, można również kliknąć pusty obszar w oknie dokumentu prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS), a następnie z menu kontekstowego, które wyświetli się na ekranie wybrać opcję Linie na spodzie.

Wyświetlanie lub ukrywanie siatek

 • Aby wyświetlić lub ukryć siatkę linii bazowych, wybierz polecenie Widok > Siatki i linie pomocnicze > Pokaż/Ukryj siatkę linii bazowych.

 • Aby wyświetlić lub ukryć siatkę dokumentu, wybierz polecenie Widok > Siatki i linie pomocnicze > Pokaż/Ukryj siatkę dokumentu.

Przyciąganie obiektów do siatek

Gdy włączona jest opcja przyciągania, przeniesienie obiektu w obręb strefy przyciągania w danym miejscu siatki spowoduje, że obiekt ten zostanie przyciągnięty w to miejsce.

Przyciąganie obiektów do siatki dokumentu

 1. Wybierz polecenie Widok > Siatki i linie pomocnicze i sprawdź, czy zaznaczone jest polecenie Przyciągaj do siatki dokumentu. Jeżeli opcja ta nie jest zaznaczona, kliknij ją.

  Uwaga:

  Polecenie Przyciągaj do linii pomocniczych steruje zarówno przyciąganiem do linii pomocniczych, jak i do siatki linii bazowych.

 2. Aby określić strefę przyciągania, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Linie pomocnicze i stół montażowy (Windows) albo InDesign > Preferencje > Linie pomocnicze i stół montażowy (Mac OS), a następnie wpisz wartość w polu Strefa przyciągania i kliknij przycisk OK. Wartość w polu Strefa przyciągania jest zawsze podawana w pikselach.

Aby przyciągnąć obiekt do siatki, przeciągaj go w kierunku siatki do momentu, gdy przynajmniej jedna krawędź obiektu znajdzie się w strefie przyciągania.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online