Format JPEG wykorzystuje znormalizowany mechanizm do kompresji obrazów w pełnym kolorze lub skali szarości do wersji przystosowanej do wyświetlania na ekranie. Za pomocą polecenia Eksportuj możesz wyeksportować stronę, rozkładówkę lub zaznaczony obiekt do formatu JPEG .

 1. Jeżeli to konieczne, zaznacz obiekt, który ma zostać wyeksportowany. (Przy eksportowaniu strony lub rozkładówki nie musisz nic zaznaczać).

 2. Wybierz polecenie Plik > Eksportuj.

 3. Określ położenie i nazwę pliku.

 4. Wybierz opcję JPEG z menu Zapisz jako Typ (Windows) lub Format (Mac OS) i kliknij Zapisz.

  Pojawi się okno dialogowe Eksport JPEG.

 5. W sekcji Eksport wykonaj jedną z następujących czynności:

  Zaznaczenie

  Eksport aktualnie zaznaczonego obiektu.

  Zakres

  Wpisz numer strony lub stron, które mają zostać wyeksportowane. Numery stron z danego zakresu oddziel za pomocą dywizów, zaś strony i zakresy oddziel za pomocą przecinków.

  Zaznacz wszystko

  Wyeksportuj wszystkie strony w dokumentach.

  Strony widzące

  Wyeksportuj strony leżące obok siebie do jednego pliku JPEG. Jeżeli opcja ta nie będzie zaznaczona, to każda strona z rozkładówki zostanie wyeksportowana do osobnego pliku JPEG.

 6. Wybierz jedną z opcji z menu Jakość obrazu, aby określić stosunek między kompresją pliku (mniejszym rozmiarem) a jakością:

  • Opcja Maksymalnie dołącza do eksportowanego pliku wszystkie dostępne dane obrazu w wysokiej rozdzielczości i wymaga najwięcej miejsca na dysku. Opcję tę wybierz wówczas, jeżeli plik ma być drukowany na urządzeniu o wysokiej rozdzielczości.

  • Opcja Niska dołącza do eksportowanego pliku tylko wersje ekranowe (72 dpi) umieszczonych obrazów bitmapowych. Tę opcję wybierz dla plików, które będą wyświetlane tylko na ekranie.

  • Opcje Średnia i Wysoka dołączają więcej danych obrazu, niż wersja Niska, ale używają różnych poziomów kompresji w celu redukcji rozmiaru pliku.

 7. Z menu Metoda formatowania wybierz jedną z następujących opcji:

  • Opcja Progresywna powoduje, że obraz podczas wczytywania do przeglądarki WWW jest wyświetlany stopniowo z coraz większą liczbą szczegółów.

  • Opcja Linia bazowa powoduje, że obrazek JPEG jest wyświetlany dopiero po zakończeniu jego pobierania.

 8. Wybierz lub wpisz rozdzielczość eksportowanego pliku JPEG.

 9. Określ przestrzeń kolorów eksportowanego pliku. Możesz wybrać eksportowanie w formacie RGB, CMYK lub szarym.

 10. Wybierz dowolny z następujących elementów, a następnie kliknij Eksportuj.

  Osadzanie profilu kolorów

  Gdy wybrana jest ta opcja, profil kolorów danego dokumentu jest osadzony w eksportowanym pliku JPEG. Nazwa profilu kolorów wyświetlona jest małym tekstem po prawej stronie tej opcji. Żądany profil dla danego dokumentu można wybrać przed wyeksportowaniem do JPEG, wybierając polecenie Edycja > Przydziel profile.

  Jeśli wybrano skalę szarości z menu Przestrzeń kolorów, opcja Osadzony profil kolorów jest wyłączona.

  Użyj ustawień spadu dokumentu

  Gdy opcja ta jest zaznaczona, obszar spadu określony w Ustawieniach dokumentu pojawi się w wynikowym pliku JPEG. Opcja ta jest wyłączona, jeśli wybrana jest opcja Zaznaczenie.

  Wygładzanie

  Wygładzanie wyrównuje poszarpane krawędzie tekstu i bitmap.

  Symuluj nadruk

  Opcja ta jest podobna do funkcji Podgląd nadruku, ale działa dla każdej z wybranych przestrzeni kolorów. Jeśli jest zaznaczona, plik JPEG eksportowany przez program InDesign symuluje efekt nadrukowania farb dodatkowych o innych wartościach neutralnej gęstości poprzez przekształcenie kolorów dodatkowych do przetwarzania kolorów do druku.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online