Poprzez wydrukowanie wielu stron na pojedynczej kartce można utworzyć miniaturki — małe, podglądowe wersje dokumentu. Miniaturki ułatwiają weryfikację zawartości i struktury dokumentu. Jeżeli jest to potrzebne, program InDesign automatycznie zmienia orientację papieru, aby jak najlepiej dopasować stronę do papieru; jeżeli jednak wyłączysz opcję Miniaturki, będziesz musiał ręcznie przywrócić oryginalną orientację.

Uwaga:

Przy drukowaniu miniaturek pomijane są znaczniki drukarskie oraz wszystkie elementy z obszaru spadu i/lub informacji o pracy.

 1. Zaznacz opcję Miniaturki w obszarze Ustawienia okna dialogowego Drukuj.
 2. Wybierz z menu liczbę miniaturek na stronie.

Drukowanie zbyt dużych dokumentów

Chociaż za pomocą programu InDesign można tworzyć dokumenty o rozmiarach aż 5,5 ˜× 5,5 metra, większość drukarek biurkowych nie może wydrukować tak wielkich stron.

Aby wydrukować zbyt duży dokument na drukarce biurkowej, można drukować każdą stronę dokumentu w kawałkach, zwanych segmentami, a następnie przyciąć i złożyć te segmenty. Można także przeskalować dokument, tak aby mieścił się na papierze o dozwolonym rozmiarze.

Podział stron dokumentu

Rozmiary dokumentu nie zawsze pasują do rozmiarów papieru używanych w przypadku drukarek. W rezultacie podczas drukowania program InDesign dzieli zbyt duży dokument na kilka prostokątów, czyli segmentów, odpowiadających rozmiarowi strony dostępnemu dla danej drukarki. Następnie można poukładać nakładające się sekcje.

Program InDesign może automatycznie podzielić dokument na segmenty, albo można to zrobić ręcznie. Ręczny podział na segmenty pozwala sterować punktem początkowym w górnym lewym rogu segmentu, dzięki czemu można określić położenie danej strony na papierze.

Zbyt duże strony podzielone na drukowalne segmenty (po lewej) oraz nakładające się sekcje przy składaniu ostatecznej wersji (po prawej)

Automatyczny podział stron dokumentu

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Zaznacz opcję Podziel w obszarze Ustawienia okna dialogowego Drukuj.
 3. Wybierz jedną z następujących opcji z menu Podziel:

  Automatycznie

  Automatycznie oblicza liczbę potrzebnych segmentów wraz z nałożeniem.

  Automatyczne wyrównanie

  Zwiększa wielkość nałożenia (jeżeli to konieczne), tak że prawe krawędzie płytek na prawym boku są wyrównane z prawą krawędzią strony dokumentu, a dolne krawędzie płytek na samym dole są wyrównane do dolnej krawędzi strony dokumentu.

 4. W polu Nałóż wpisz minimalną ilość powielonych informacji, które mają być drukowane w każdym segmencie (w celu ułatwienia układania). Wielkość nałożenia jest mierzona w jednostkach określonych dla danego dokumentu. Wartość ta powinna być większa niż minimalne niedrukowalne marginesy drukarki. Maksymalne nałożenie może mieć wielkość połowy krótszego boku strony dokumentu. Na przykład, segmenty strony o wymiarach 11 ˜˜× 17 cali (279,4 mm × 431,8 mm) mogą się nakładać do 5,5 cala (139,7 mm).

Ręczny podział stron dokumentu

O ile przy automatycznym podziale stron dokumentu, wszystkie segmenty są drukowane od razu, to przy podziale ręcznym, każdy segment należy wydrukować ręcznie.

 1. Jeżeli to konieczne, wybierz polecenie Widok > Pokaż miarki, aby wyświetlić miarki.
 2. Przeciągnij punkt przecięcia miarek, aby przesunąć punkt zerowy do miejsca, gdzie ma się znajdować górny lewy róg segmentu do wydrukowania. Pamiętaj o pozostawieniu miejsca na nałożenie i znaczniki drukarskie.

  Rozmiar i kształt obszaru drukowanego przez program InDesign zależy od bieżącego rozmiaru i orientacji papieru.

 3. Wybierz polecenie Plik > Drukuj, a następnie kliknij opcję Ustawienia po lewej stronie.
 4. W obszarze Ustawienia zaznacz opcję Podziel, a następnie wybierz z menu Podziel opcję Ręcznie.

Skalowanie dokumentów

Aby zmieścić zbyt duży dokument na mniejszym arkuszu papieru, można przeskalować jego wysokość i szerokość, symetrycznie albo asymetrycznie. Skalowanie asymetryczne jest przydatne na przykład wówczas, gdy drukuje się na kliszy do zastosowania na maszynie fleksograficznej. Jeżeli wiadomo, w jakim kierunku płyta będzie zamontowana na bębnie maszyny, można za pomocą skalowania skompensować 2-3% rozciągnięcia płyty, które na ogół występuje. Skalowanie nie wpływa na rozmiar stron w dokumencie.

Uwaga:

Podczas druku stron widzących każda z nich jest skalowana osobno.

Ręczny skalowanie dokumentu

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Zaznacz opcję Szerokość w obszarze Ustawienia okna dialogowego Drukuj, aby uaktywnić pola Szerokość i Wysokość.
 3. Aby zachować bieżące proporcje wysokości i szerokości dokumentu, zaznacz opcję Zachowaj proporcje. Jeżeli proporcje mają zostać zmienione, nie zaznaczaj tej opcji.
 4. Wpisz wartości procentowe od 1 do 1000 w pola Szerokość i Wysokość. Jeżeli zaznaczono opcję Stałe proporcje, wystarczy wpisać wartość w jedno pole; drugie zostanie uaktualnione automatycznie.

Automatyczne skalowanie dokumentu

 1. Sprawdź, czy opcje Podziel i Miniaturki w obszarze Ustawienia okna dialogowego Drukuj są wyłączone. (Gdy opcje te są włączone, opcja Zmieść nie jest dostępna).
 2. Zaznacz opcję Zmieść. Obok opcji Zmieść pojawi się procent skalowania, uzależniony od obszaru zadruku zdefiniowanego w wybranym pliku PPD.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online