Podręcznik użytkownika Anuluj

Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Dostosowywanie przestrzeni roboczej w programie InDesign
   3. Toolbox
   4. Ustawianie preferencji
   5. Panel Właściwości
   6. Dotykowa przestrzeń robocza
   7. Domyślne skróty klawiaturowe
   8. Zarządzanie panelem Historia w programie InDesign
   9. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
  3. Generatywna SI
   1. Tekst na obraz
   2. Często zadawane pytania dotyczące generatywnej SI
 3. Tworzenie i układ dokumentów
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Konwertowanie plików PDF na pliki InDesign w programie InDesign (Beta)
   7. Tworzenie plików księgi
   8. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   9. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   10. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   11. Udostępnianie zawartości
   12. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   13. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
   2. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów za pomocą miarek
   3. Mierzenie obiektów za pomocą narzędzia Miarka
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Języki Azji Południowo-Wschodniej
   4. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   5. Tworzenie tekstu na ścieżce
   6. Punktowanie i numerowanie
   7. Glify i znaki specjalne
   8. Składanie tekstu
   9. Zmienne tekstowe
   10. Generowanie kodów QR
   11. Edycja tekstu
   12. Wyrównywanie tekstu
   13. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   14. Zakotwiczone obiekty
   15. Zawartość połączona
   16. Formatowanie akapitów
   17. Formatowanie znaków
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Automatyczny styl tekstu
   3. Praca z pakietami stylów
   4. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Słowniki ortograficzne i językowe
   1. Sprawdzanie pisowni, autokorekta i dynamiczne sprawdzanie pisowni
   2. Tworzenie i dodawanie słowników i wyrazów oraz zarządzanie nimi
   3. Zmiana preferencji słownika
   4. Słownik Duden
  6. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  7. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  8. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  9. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  10. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Ramki i obiekty
   10. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   11. Grafika połączona i osadzona
   12. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  11. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Wyszukiwanie i zastępowanie
  1. Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
  2. Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek
  3. Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
  4. Wyszukiwanie i zastępowanie w wyrażeniach i zapytaniach GREP
  5. Wyszukiwanie i zastępowanie obiektów
  6. Wyszukiwanie i zastępowanie kolorów
  7. Opcje wyszukiwania do znajdowania i zastępowania
 6. Udostępnianie
  1. Zapisywanie dokumentów w chmurze i dostęp do nich
  2. Organizowanie i udostępnianie dokumentów w chmurze oraz zarządzanie nimi
  3. Wyświetlanie wersji dokumentów w chmurze i zarządzanie nimi
  4. Często zadawane pytania dotyczące dokumentów InDesign w chmurze
  5. Udostępnianie i współpraca
  6. Udostępnianie do recenzji
  7. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  8. Zarządzanie opiniami 
 7. Publikowanie
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Publikacja elektroniczna
   2. Konsola funkcji Publikacja elektroniczna
   3. Kopiowanie i wstawianie grafik
   4. Eksport zawartości do formatu EPUB
   5. Opcje Adobe PDF
   6. Eksport zawartości do formatu HTML
   7. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   8. Eksportowanie do formatu JPEG
   9. Eksportowanie do formatu HTML
   10. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   11. Obsługiwane formaty plików
   12. Eksport i import ustawień użytkownika
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 8. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 9. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy
  3. Awaria podczas uruchamiania programu
  4. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  5. Rozwiązywanie problemów z plikami
  6. Nie można wyeksportować pliku programu InDesign do pliku PDF
  7. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Poprzez wydrukowanie wielu stron na pojedynczej kartce można utworzyć miniaturki — małe, podglądowe wersje dokumentu. Miniaturki ułatwiają weryfikację zawartości i struktury dokumentu. Jeżeli jest to potrzebne, program InDesign automatycznie zmienia orientację papieru, aby jak najlepiej dopasować stronę do papieru; jeżeli jednak wyłączysz opcję Miniaturki, będziesz musiał ręcznie przywrócić oryginalną orientację.

Uwaga:

Przy drukowaniu miniaturek pomijane są znaczniki drukarskie oraz wszystkie elementy z obszaru spadu i/lub informacji o pracy.

 1. Zaznacz opcję Miniaturki w obszarze Ustawienia okna dialogowego Drukuj.
 2. Wybierz z menu liczbę miniaturek na stronie.

Drukowanie zbyt dużych dokumentów

Chociaż za pomocą programu InDesign można tworzyć dokumenty o rozmiarach aż 5,5 ˜× 5,5 metra, większość drukarek biurkowych nie może wydrukować tak wielkich stron.

Aby wydrukować zbyt duży dokument na drukarce biurkowej, można drukować każdą stronę dokumentu w kawałkach, zwanych segmentami, a następnie przyciąć i złożyć te segmenty. Można także przeskalować dokument, tak aby mieścił się na papierze o dozwolonym rozmiarze.

Podział stron dokumentu

Rozmiary dokumentu nie zawsze pasują do rozmiarów papieru używanych w przypadku drukarek. W rezultacie podczas drukowania program InDesign dzieli zbyt duży dokument na kilka prostokątów, czyli segmentów, odpowiadających rozmiarowi strony dostępnemu dla danej drukarki. Następnie można poukładać nakładające się sekcje.

Program InDesign może automatycznie podzielić dokument na segmenty, albo można to zrobić ręcznie. Ręczny podział na segmenty pozwala sterować punktem początkowym w górnym lewym rogu segmentu, dzięki czemu można określić położenie danej strony na papierze.

Zbyt duże strony podzielone na drukowalne segmenty (po lewej) oraz nakładające się sekcje przy składaniu ostatecznej wersji (po prawej)

Automatyczny podział stron dokumentu

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Zaznacz opcję Podziel w obszarze Ustawienia okna dialogowego Drukuj.
 3. Wybierz jedną z następujących opcji z menu Podziel:

  Automatycznie

  Automatycznie oblicza liczbę potrzebnych segmentów wraz z nałożeniem.

  Automatyczne wyrównanie

  Zwiększa wielkość nałożenia (jeżeli to konieczne), tak że prawe krawędzie płytek na prawym boku są wyrównane z prawą krawędzią strony dokumentu, a dolne krawędzie płytek na samym dole są wyrównane do dolnej krawędzi strony dokumentu.

 4. W polu Nałóż wpisz minimalną ilość powielonych informacji, które mają być drukowane w każdym segmencie (w celu ułatwienia układania). Wielkość nałożenia jest mierzona w jednostkach określonych dla danego dokumentu. Wartość ta powinna być większa niż minimalne niedrukowalne marginesy drukarki. Maksymalne nałożenie może mieć wielkość połowy krótszego boku strony dokumentu. Na przykład, segmenty strony o wymiarach 11 ˜˜× 17 cali (279,4 mm × 431,8 mm) mogą się nakładać do 5,5 cala (139,7 mm).

Ręczny podział stron dokumentu

O ile przy automatycznym podziale stron dokumentu, wszystkie segmenty są drukowane od razu, to przy podziale ręcznym, każdy segment należy wydrukować ręcznie.

 1. Jeżeli to konieczne, wybierz polecenie Widok > Pokaż miarki, aby wyświetlić miarki.
 2. Przeciągnij punkt przecięcia miarek, aby przesunąć punkt zerowy do miejsca, gdzie ma się znajdować górny lewy róg segmentu do wydrukowania. Pamiętaj o pozostawieniu miejsca na nałożenie i znaczniki drukarskie.

  Rozmiar i kształt obszaru drukowanego przez program InDesign zależy od bieżącego rozmiaru i orientacji papieru.

 3. Wybierz polecenie Plik > Drukuj, a następnie kliknij opcję Ustawienia po lewej stronie.
 4. W obszarze Ustawienia zaznacz opcję Podziel, a następnie wybierz z menu Podziel opcję Ręcznie.

Skalowanie dokumentów

Aby zmieścić zbyt duży dokument na mniejszym arkuszu papieru, można przeskalować jego wysokość i szerokość, symetrycznie albo asymetrycznie. Skalowanie asymetryczne jest przydatne na przykład wówczas, gdy drukuje się na kliszy do zastosowania na maszynie fleksograficznej. Jeżeli wiadomo, w jakim kierunku płyta będzie zamontowana na bębnie maszyny, można za pomocą skalowania skompensować 2-3% rozciągnięcia płyty, które na ogół występuje. Skalowanie nie wpływa na rozmiar stron w dokumencie.

Uwaga:

Podczas druku stron widzących każda z nich jest skalowana osobno.

Ręczny skalowanie dokumentu

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Zaznacz opcję Szerokość w obszarze Ustawienia okna dialogowego Drukuj, aby uaktywnić pola Szerokość i Wysokość.
 3. Aby zachować bieżące proporcje wysokości i szerokości dokumentu, zaznacz opcję Zachowaj proporcje. Jeżeli proporcje mają zostać zmienione, nie zaznaczaj tej opcji.
 4. Wpisz wartości procentowe od 1 do 1000 w pola Szerokość i Wysokość. Jeżeli zaznaczono opcję Stałe proporcje, wystarczy wpisać wartość w jedno pole; drugie zostanie uaktualnione automatycznie.

Automatyczne skalowanie dokumentu

 1. Sprawdź, czy opcje Podziel i Miniaturki w obszarze Ustawienia okna dialogowego Drukuj są wyłączone. (Gdy opcje te są włączone, opcja Zmieść nie jest dostępna).
 2. Zaznacz opcję Zmieść. Obok opcji Zmieść pojawi się procent skalowania, uzależniony od obszaru zadruku zdefiniowanego w wybranym pliku PPD.

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online