Podręcznik użytkownika Anuluj

Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Toolbox
   3. Ustawianie preferencji
   4. Dotykowa przestrzeń robocza
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
   7. Rozszerzenie Capture
 3. Tworzenie dokumentów i projektowanie ich układu
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   4. Tworzenie tekstu na ścieżce
   5. Punktowanie i numerowanie
   6. Glify i znaki specjalne
   7. Składanie tekstu
   8. Zmienne tekstowe
   9. Generowanie kodów QR
   10. Edycja tekstu
   11. Wyrównywanie tekstu
   12. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   13. Zakotwiczone obiekty
   14. Zawartość połączona
   15. Formatowanie akapitów
   16. Formatowanie znaków
   17. Znajdowanie i zastępowanie
   18. Słowniki ortograficzne i językowe
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Praca z pakietami stylów
   3. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  6. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  7. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  8. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
   11. Formularze
  9. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   10. Grafika połączona i osadzona
   11. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  10. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Udostępnianie
  1. Korzystanie z plików InDesign w chmurze
  2. Pliki InDesign w chmurze | Częste pytania
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 6. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Funkcja Publish Online
   2. Kopiowanie i wstawianie grafik
   3. Eksport zawartości do formatu EPUB
   4. Opcje Adobe PDF
   5. Eksport zawartości do formatu HTML
   6. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   7. Eksportowanie do formatu JPEG
   8. Eksportowanie do formatu HTML
   9. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   10. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 7. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 8. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Poprzez wydrukowanie wielu stron na pojedynczej kartce można utworzyć miniaturki — małe, podglądowe wersje dokumentu. Miniaturki ułatwiają weryfikację zawartości i struktury dokumentu. Jeżeli jest to potrzebne, program InDesign automatycznie zmienia orientację papieru, aby jak najlepiej dopasować stronę do papieru; jeżeli jednak wyłączysz opcję Miniaturki, będziesz musiał ręcznie przywrócić oryginalną orientację.

Uwaga:

Przy drukowaniu miniaturek pomijane są znaczniki drukarskie oraz wszystkie elementy z obszaru spadu i/lub informacji o pracy.

 1. Zaznacz opcję Miniaturki w obszarze Ustawienia okna dialogowego Drukuj.
 2. Wybierz z menu liczbę miniaturek na stronie.

Drukowanie zbyt dużych dokumentów

Chociaż za pomocą programu InDesign można tworzyć dokumenty o rozmiarach aż 5,5 ˜× 5,5 metra, większość drukarek biurkowych nie może wydrukować tak wielkich stron.

Aby wydrukować zbyt duży dokument na drukarce biurkowej, można drukować każdą stronę dokumentu w kawałkach, zwanych segmentami, a następnie przyciąć i złożyć te segmenty. Można także przeskalować dokument, tak aby mieścił się na papierze o dozwolonym rozmiarze.

Podział stron dokumentu

Rozmiary dokumentu nie zawsze pasują do rozmiarów papieru używanych w przypadku drukarek. W rezultacie podczas drukowania program InDesign dzieli zbyt duży dokument na kilka prostokątów, czyli segmentów, odpowiadających rozmiarowi strony dostępnemu dla danej drukarki. Następnie można poukładać nakładające się sekcje.

Program InDesign może automatycznie podzielić dokument na segmenty, albo można to zrobić ręcznie. Ręczny podział na segmenty pozwala sterować punktem początkowym w górnym lewym rogu segmentu, dzięki czemu można określić położenie danej strony na papierze.

Zbyt duże strony podzielone na drukowalne segmenty (po lewej) oraz nakładające się sekcje przy składaniu ostatecznej wersji (po prawej)

Automatyczny podział stron dokumentu

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Zaznacz opcję Podziel w obszarze Ustawienia okna dialogowego Drukuj.
 3. Wybierz jedną z następujących opcji z menu Podziel:

  Automatycznie

  Automatycznie oblicza liczbę potrzebnych segmentów wraz z nałożeniem.

  Automatyczne wyrównanie

  Zwiększa wielkość nałożenia (jeżeli to konieczne), tak że prawe krawędzie płytek na prawym boku są wyrównane z prawą krawędzią strony dokumentu, a dolne krawędzie płytek na samym dole są wyrównane do dolnej krawędzi strony dokumentu.

 4. W polu Nałóż wpisz minimalną ilość powielonych informacji, które mają być drukowane w każdym segmencie (w celu ułatwienia układania). Wielkość nałożenia jest mierzona w jednostkach określonych dla danego dokumentu. Wartość ta powinna być większa niż minimalne niedrukowalne marginesy drukarki. Maksymalne nałożenie może mieć wielkość połowy krótszego boku strony dokumentu. Na przykład, segmenty strony o wymiarach 11 ˜˜× 17 cali (279,4 mm × 431,8 mm) mogą się nakładać do 5,5 cala (139,7 mm).

Ręczny podział stron dokumentu

O ile przy automatycznym podziale stron dokumentu, wszystkie segmenty są drukowane od razu, to przy podziale ręcznym, każdy segment należy wydrukować ręcznie.

 1. Jeżeli to konieczne, wybierz polecenie Widok > Pokaż miarki, aby wyświetlić miarki.
 2. Przeciągnij punkt przecięcia miarek, aby przesunąć punkt zerowy do miejsca, gdzie ma się znajdować górny lewy róg segmentu do wydrukowania. Pamiętaj o pozostawieniu miejsca na nałożenie i znaczniki drukarskie.

  Rozmiar i kształt obszaru drukowanego przez program InDesign zależy od bieżącego rozmiaru i orientacji papieru.

 3. Wybierz polecenie Plik > Drukuj, a następnie kliknij opcję Ustawienia po lewej stronie.
 4. W obszarze Ustawienia zaznacz opcję Podziel, a następnie wybierz z menu Podziel opcję Ręcznie.

Skalowanie dokumentów

Aby zmieścić zbyt duży dokument na mniejszym arkuszu papieru, można przeskalować jego wysokość i szerokość, symetrycznie albo asymetrycznie. Skalowanie asymetryczne jest przydatne na przykład wówczas, gdy drukuje się na kliszy do zastosowania na maszynie fleksograficznej. Jeżeli wiadomo, w jakim kierunku płyta będzie zamontowana na bębnie maszyny, można za pomocą skalowania skompensować 2-3% rozciągnięcia płyty, które na ogół występuje. Skalowanie nie wpływa na rozmiar stron w dokumencie.

Uwaga:

Podczas druku stron widzących każda z nich jest skalowana osobno.

Ręczny skalowanie dokumentu

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Zaznacz opcję Szerokość w obszarze Ustawienia okna dialogowego Drukuj, aby uaktywnić pola Szerokość i Wysokość.
 3. Aby zachować bieżące proporcje wysokości i szerokości dokumentu, zaznacz opcję Zachowaj proporcje. Jeżeli proporcje mają zostać zmienione, nie zaznaczaj tej opcji.
 4. Wpisz wartości procentowe od 1 do 1000 w pola Szerokość i Wysokość. Jeżeli zaznaczono opcję Stałe proporcje, wystarczy wpisać wartość w jedno pole; drugie zostanie uaktualnione automatycznie.

Automatyczne skalowanie dokumentu

 1. Sprawdź, czy opcje Podziel i Miniaturki w obszarze Ustawienia okna dialogowego Drukuj są wyłączone. (Gdy opcje te są włączone, opcja Zmieść nie jest dostępna).
 2. Zaznacz opcję Zmieść. Obok opcji Zmieść pojawi się procent skalowania, uzależniony od obszaru zadruku zdefiniowanego w wybranym pliku PPD.

Więcej zasobów tego rodzaju

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto