Podręcznik użytkownika Anuluj

Wątkowanie tekstu

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Toolbox
   3. Ustawianie preferencji
   4. Dotykowa przestrzeń robocza
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
 3. Tworzenie dokumentów i projektowanie ich układu
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   4. Tworzenie tekstu na ścieżce
   5. Punktowanie i numerowanie
   6. Glify i znaki specjalne
   7. Składanie tekstu
   8. Zmienne tekstowe
   9. Generowanie kodów QR
   10. Edycja tekstu
   11. Wyrównywanie tekstu
   12. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   13. Zakotwiczone obiekty
   14. Zawartość połączona
   15. Formatowanie akapitów
   16. Formatowanie znaków
   17. Znajdowanie i zastępowanie
   18. Słowniki ortograficzne i językowe
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Praca z pakietami stylów
   3. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  6. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  7. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  8. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  9. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   10. Grafika połączona i osadzona
   11. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  10. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Udostępnianie
  1. Korzystanie z plików InDesign w chmurze
  2. Pliki InDesign w chmurze | Częste pytania
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 6. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Funkcja Publish Online
   2. Kopiowanie i wstawianie grafik
   3. Eksport zawartości do formatu EPUB
   4. Opcje Adobe PDF
   5. Eksport zawartości do formatu HTML
   6. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   7. Eksportowanie do formatu JPEG
   8. Eksportowanie do formatu HTML
   9. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   10. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 7. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 8. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign
Uwaga:

Równy język: począwszy od wersji programu InDesign 2022 (wersja 17.0), zmieniamy wykluczającą terminologię, aby odzwierciedlić podstawowe wartości Adobe dotyczące integracji. Wszelkie odniesienia do strony „nadrzędnej” są zamienione na stronę „wzorcową” w naszych artykułach Pomocy w następujących językach: angielskim, duńskim, węgierskim, hiszpańskim, włoskim, brazylijskim, portugalskim i japońskim.

Wiązanie ramek tekstowych w wątek

Tekst w jednej ramce może być niezależny od pozostałych ramek, albo może przepływać między ramkami połączonymi ze sobą. Aby wlać tekst między połączonymi ramkami (zwanymi również polami tekstowymi), musisz je najpierw połączyć. Połączone ramki mogą się znajdować na tej samej stronie lub rozkładówce, albo na innej stronie w dokumencie. Proces wiązania tekstu między wieloma ramkami nazywa się tworzeniem wątku. Określa się go również mianem połączonych ramek tekstowych lub połączonych pól tekstowych.

Każda ramka tekstowa zawiera port wejściowy i port wyjściowy, które pozwalają na połączenie z innymi ramkami tekstowymi. Pusty port wejściowy lub wyjściowy oznacza odpowiednio początek lub koniec wątku. Strzałka w porcie oznacza, że w wątku istnieje więcej tekstu, ale nie ma już ramek tekstowych, aby go umieścić. Czerwony znak plus (+) na porcie wyjściowym wskazuje, że do umieszczenia pozostała jeszcze część tekstu, ale zabrakło na to ramek. Ten pozostały tekst nazywa się tekstem zakrytym.

Ramki powiązane w wątek

A. Port wejściowy na początku wątku B. Port wyjściowy, wskazujący powiązanie z następną ramką C. Wątek tekstu D. Port wejściowy wskazujący wątek kontynuowany z poprzedniej ramki E. Port wyjściowy oznaczający tekst zakryty 

Wybierz polecenie Widok > Dodatki > Pokaż wątki tekstu, aby wyświetlić graficzne reprezentacje powiązanych ramek. Ramki tekstowe można powiązać niezależnie od tego, czy zawierają tekst, czy nie.

Dodawanie nowej ramki do wątku

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie , zaznacz ramkę tekstową, a następnie kliknij port wejściowy lub wyjściowy, aby załadować ikonę tekstową.

  Kliknięcie portu wejściowego pozwala dodać ramkę przed zaznaczoną ramką; kliknięcie portu wyjściowego pozwala dodać ramkę za zaznaczoną ramką.

 2. Umieść załadowaną ikonę tekstową  w miejscu, gdzie ma się pojawić nowa ramka, a następnie kliknij lub przeciągnij, aby utworzyć nową ramkę tekstową.
Uwaga:

Gdy załadowana ikona tekstowa jest aktywna, można wykonywać wiele czynności, np. przewracać strony, tworzyć nowe strony, zwiększać i zmniejszać skalę wyświetlania. Jeżeli w trakcie wiązania dwóch ramek tekstowych użytkownik zmieni zdanie, może anulować wątek, klikając ikonę dowolnego narzędzia na pasku narzędziowym. Tekst nie zostanie utracony.

Dodawanie istniejącej ramki do wątku

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie i zaznacz ramkę tekstową, a następnie kliknij port wejściowy lub wyjściowy, aby załadować ikonę tekstową.
 2. Umieść załadowaną ikonę tekstową nad ramką, z którą ma zostać utworzone połączenie. Załadowana ikona tekstowa zmieni się w ikonę wątku.
  Dodawanie istniejącej ramki do wątku

 3. Kliknij wewnątrz drugiej ramki, aby powiązać ją z pierwszą.

Po powiązaniu siatki ramki w wątek ze zwykłą ramką tekstową lub inną siatką ramki o innych ustawieniach siatki ramka tekstowa powątkowanej ramki jest definiowana ponownie w celu odzwierciedlenia ustawień źródłowej siatki ramki.

Uwaga:

Można utworzyć automatyczne wiersze przeskoku z tekstem „ciąg dalszy ze strony” lub „ciąg dalszy na stronie”, które monitorują powiązane wątki przeskakujące z ramki do ramki. (Zobacz Dodawanie automatycznych numerów stron do przeskoków wątku).

Dodawanie ramki w środku sekwencji powiązanych ramek

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie i kliknij port wyjściowy w tym punkcie wątku, w którym ma zostać dodana ramka. Po zwolnieniu przycisku myszy pojawi się załadowana ikona tekstowa.
 2. Przeciągnij, aby utworzyć nową ramkę, albo zaznaczyć inną ramkę tekstową. Program InDesign włączy tę ramkę do serii powiązanych ramek zawierających wątek.
Dodawanie ramki wewnątrz wątku (na górze) i rezultat (na dole)

Usuwanie powiązań ramki tekstowej z wątkiem

Usunięcie powiązania ramki tekstowej z wątkiem polega na zerwaniu połączenia między tą ramką a wszystkimi ramkami wątku następującymi po niej. Tekst, który poprzednio pojawiał się w tych ramkach, staje się tekstem zakrytym (tekst ten nie jest usuwany). Wszystkie dalsze ramki są puste.

 1. Uaktywnij narzędzie Zaznaczanie i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Dwukrotnie kliknij port wejściowy lub wyjściowy, aby zerwać połączenie między ramkami.
  • Kliknij port wejściowy lub wyjściowy, który reprezentuje powiązanie z inną ramką. Na przykład, w wątku dwuramkowym kliknij albo port wyjściowy pierwszej ramki, albo port wejściowy drugiej ramki. Umieść załadowaną ikonę tekstową nad poprzednią lub następną ramką, aby wyświetlić ikonę zerwania wątku. Kliknij ramkę, którą chcesz usunąć z wątku.
  Usuwanie powiązania ramki z wątkiem

Uwaga:

Aby rozdzielić jeden wątek na dwa, wytnij tekst, który ma znaleźć się w drugim wątku, zerwij połączenie między ramkami, a następnie wklej ten tekst do pierwszej ramki drugiego wątku.

Wycinanie lub usuwanie powiązanych ramek tekstowych

W trakcie wycinania lub usuwania ramek tekstowych, sam tekst nie jest usuwany, ale pozostaje w wątku.

Wycinanie ramki z wątku

Ramkę można wyciąć z wątku i wkleić ją gdzie indziej. Ramka jest wycinana z kopią tekstu, ale tekst ten nie jest usuwany z oryginalnego wątku. Gdy wycina się i wkleja serię powiązanych ramek na raz, wklejane ramki zachowują powiązania między sobą, ale tracą powiązania z innymi ramkami w oryginalnym wątku.

 1. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie zaznacz jedną lub więcej ramek (aby zaznaczyć kilka obiektów, klikaj przytrzymując Shift).
 2. Wybierz polecenie Edycja > Wytnij. Ramka zniknie, a tekst, który zawierała, przepłynie do kolejnej ramki w wątku. Jeżeli usunie się ostatnią ramkę wątku, to tekst zostanie umieszczony w poprzedniej ramce i będzie zakryty.
 3. Aby wykorzystać odłączoną ramkę w innym miejscu dokumentu, przejdź do miejsca, gdzie ma się pojawić odłączony tekst i wybierz polecenie Edycja > Wklej.

Usuwanie ramki z wątku

Po usunięciu ramki tekstowej stanowiącej element wątku nie dochodzi do usunięcia jakiejkolwiek części tekstu. Tekst z tej ramki staje się tekstem zakrytym albo przepływa do kolejnej ramki. Jeżeli jednak ramka tekstowa nie jest powiązana z inną ramką, wówczas usuwana jest zarówno ramka, jak i tekst.

 1. Aby zaznaczyć ramkę tekstową, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz jedno z narzędzi do zaznaczania i kliknij ramkę.
  • Wybierz narzędzie Tekst, przytrzymaj Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i kliknij ramkę tekstową.
 2. Naciśnij klawisz Backspace lub Delete.

Automatyczne i ręczne wlewanie tekstu

Po umieszczeniu tekstu albo kliknięciu portu wejściowego lub wyjściowego, kursor zamienia się w załadowaną ikonę tekstową . Załadowana ikona tekstowa umożliwia wlewanie tekstu na strony. Sposób wlewania tekstu można określać, przytrzymując odpowiedni klawisz modyfikujący. Załadowana ikona tekstowa zmienia wygląd w zależności od tego, gdzie się znajduje.

Po umieszczeniu załadowanej ikony tekstowej nad ramką tekstową, ikonę otaczają nawiasy . Po umieszczeniu załadowanej ikony tekstowej obok linii pomocniczej lub punktu przyciągania siatki czarny wskaźnik zmienia się w biały.

Tekst można wlewać za pomocą jednej z czterech metod:

Metoda

Efekt

Ręczne wlewanie tekstu 

Dodaje po jednej ramce na raz; aby dalej wlewać tekst, trzeba ponownie załadować ikonę.

Wlewanie półautomatyczne  – podczas klikania wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Półautomatyczne wlewanie tekstu funkcjonuje tak jak wlewanie ręczne, ale kursor zamienia się w załadowaną ikonę tekstową za każdym razem, gdy osiągnięty zostanie koniec ramki, aż do wlania całego tekstu do dokumentu.

Wlewanie automatyczne  – kliknij z wciśniętym klawiszem Shift.

Dodaje strony i ramki tak długo, dopóki cały tekst nie zostanie wlany do dokumentu.

Wlewanie automatyczne z zachowaniem liczby stron  – kliknij z wciśniętymi klawiszami Shift+Alt (Windows) lub Shift+Option (Mac OS).

Powoduje wlewanie całego tekstu do dokumentu, z dodaniem potrzebnych ramek, ale bez dodawania stron. Cały pozostały tekst staje się tekstem zakrytym.

Aby wlać tekst do ramek, program InDesign wykrywa tekst pionowy i poziomy. W trybie automatycznym lub półautomatycznym tekst jest wlewany zgodnie z typem ramki oraz kierunkiem określonym w panelu Wątek. Ikona informuje użytkownika o kierunku wlewania tekstu.

Ręczne wlewanie tekstu

 1. Wybierz plik za pomocą polecenia Umieść lub kliknij port wyjściowy  zaznaczonej ramki tekstowej.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Umieść załadowaną ikonę tekstową w dowolnym miejscu istniejącej ramki lub ścieżki i kliknij. Tekst wpłynie do ramki i kolejnych ramek powiązanych. Tekst zawsze zaczyna wypełniać ramkę od góry i od pierwszego łamu po lewej, nawet jeżeli kliknięto w innym łamie.
  • Umieść załadowaną ikonę tekstową w łamie, aby utworzyć ramkę tekstową o szerokości tego łamu. Góra ramki pojawi się w miejscu kliknięcia.
  • Przeciągnij załadowaną ikonę tekstową, tworząc ramkę tekstową o wysokości i szerokości równej opisanemu obszarowi.
 3. Jeżeli do umieszczenia jest więcej tekstu, kliknij port wyjściowy i powtarzaj kroki 1 i 2, aż do umieszczenia całego tekstu.
Uwaga:

Po umieszczeniu tekstu w ramce powiązanej z innymi tekst automatycznie przepływa przez połączone ramki, niezależnie od wybranej metody wlewania.

Półautomatyczne wlewanie tekstu

 1. Przy załadowanej ikonie tekstowej, kliknij stronę lub ramkę, przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Tekst będzie wlewany po jednej kolumnie na raz, tak jak przy wlewaniu ręcznym, ale załadowana ikona tekstowa będzie się automatycznie pojawiała po umieszczeniu każdego kolejnego łamu.

Automatyczne wlewanie tekstu

 1. Gdy wyświetli się załadowana ikona tekstowa, przytrzymaj klawisz Shift i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij załadowaną ikoną tekstową w kolumnie, aby utworzyć ramkę o szerokości łamu. Program InDesign będzie tworzyć nowe ramki tekstowe i nowe strony dokumentu, aż doda cały tekst.
  • Kliknij wewnątrz ramki tekstowej, która jest oparta na ramce z wzorca. Tekst zostanie automatycznie wlany na stronę dokumentu zawierającą ramkę, a program w miarę potrzeb wygeneruje kolejne strony, używając atrybutów ramki wzorcowej. (Zobacz informacje o wzorcach, porządku stosowym i warstwach).

Automatyczne wlewanie tekstu bez dodawania stron

 1. Po wyświetleniu załadowanej ikony tekstowej wciśnij klawisze Shift+Alt (Windows) lub Shift+Option (Mac OS).

Korzystanie z funkcji Inteligentne wlanie tekstu.

Funkcja Inteligentnego ponownego wlania tekstu służy do dodawania lub usuwania strony w trakcie wprowadzania lub edycji tekstu. Opcja ta przydaje się, gdy używasz programu InDesign jako edytora tekstu i chcesz, aby za każdym razem, gdy wpiszesz więcej tekstu mieszczącego się na stronie, dodawana była nowa strona. Przydaje się także do zapobiegania zakrywaniu tekstu lub powstawaniu pustych stron w sytuacjach, w których dochodzi do zmiany układu tekstu wskutek jego edycji, wyświetlania lub ukrywania tekstu warunkowego i innych zmian w układzie.

Domyślnie Inteligentne ponowne wlanie tekstu ograniczone jest tylko do wzorcowych ramek tekstowych, czyli ramek, które znajdują się na stronie wzorcowej. Jeśli dokument zawiera strony widzące, wzorce ramki tekstowej muszą znajdować się zarówno na lewej, jak i na prawej stronie wzorcowej oraz muszą być połączone, aby funkcja Inteligentnego ponownego wlania tekstu zadziałała.

Można zmienić ustawienia tak, aby strony były dodawane lub usuwane podczas pracy nad ramkami tekstowymi nie opartymi na stronach wzorcowych. Ramka tekstowa musi być jednak połączona z co najmniej jedną inną ramką tekstową na innej stronie, aby funkcja Inteligentnego ponownego wlania tekstu zadziałała.

Ustawienia funkcji Inteligentnego ponownego wlania tekstu znajdują się w preferencjach Tekstu. Ustawienia te stosowane są do aktualnego dokumentu. Aby zmienić ustawienia dla wszystkich nowych dokumentów, zamknij wszystkie dokumenty i zmień ustawienia.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Tekst (Windows) albo InDesign > Preferencje > Tekst (Mac OS).

 2. Wybierz opcję Inteligentnego ponownego wlania tekstu.

 3. Wybierz dowolną z następujących opcji, a następnie kliknij OK.

Dodaj strony do

Ta opcja określa, czy ma być utworzona nowa strona. Na przykład załóżmy, że mamy dokument liczący trzy strony z ramkami tekstowymi na dwóch pierwszych stronach i całostronicową grafiką na stronie trzeciej. W takim przypadku, podczas wprowadzania tekstu na końcu drugiej strony możesz określić, czy nowa strona ma być dodana przed czy po całostronicowej grafice na stronie trzeciej. Wybierz opcję Koniec wątku, aby dodać nową stronę po drugiej stronie. Wybierz opcję Koniec dokumentu, aby dodać nową stronę po stronie z całostronicową grafiką.

W przypadku dokumentu zawierającego wiele sekcji możesz wybrać opcję Koniec sekcji, aby dodać stronę na końcu sekcji.

Ogranicz do wzorców ramki tekstowej

Po wyłączeniu tej opcji można także dodawać i usuwać strony podczas edytowania ramek tekstowych, które nie są oparte na stronach wzorcowych. Aby zapobiec niepożądanemu efektowi ponownego wlania tekstu, funkcja Inteligentnego ponownego wlania tekstu działa tylko wtedy, gdy edytowana ramka tekstowa jest połączona z co najmniej jedną inną ramką na innej stronie.

Uwaga: Podczas korzystania z funkcji „Inteligentne wlanie tekstu” w ramkach, które nie bazują na stronach wzorcowych, strony są dodawane z pełnostronicowymi, jednołamowymi ramkami tekstowymi, niezależnie od atrybutów ramki tekstowej, z którą powiązana jest wątkiem nowa ramka.

Zachowaj strony widzące

Opcja ta określa, czy zachowane mają być strony widzące podczas ponownego wlania tekstu w środku dokumentu. Po zaznaczeniu tej opcji i ponownym wlaniu tekstu w środku dokumentu dodana zostanie nowa podwójna strona widząca. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, dodana zostanie nowa pojedyncza strona, a kolejne strony zostaną „przemieszane”.

Najlepiej zaznaczyć tę opcję, jeśli aktualny układ zawiera elementy projektu przypisane do prawej lub lewej strony widzącej. Jeśli natomiast lewe i prawe strony mogą być przemienne, można wyłączyć opcję. Opcja nie jest aktywna, jeśli dokument nie posiada stron widzących.

Usuń puste strony

Zaznacz tę opcję, aby usuwać strony podczas edytowania tekstu lub ukrywania warunków. Strony usuwane są tylko wtedy, gdy opróżniona ramka tekstowa stanowi jedyny obiekt na stronie.

Uwaga:

Aby przekonać się w jaki sposób dzięki funkcji Inteligentnego ponownego wlania tekstu program InDesign może służyć jako edytor tekstu, utwórz dokument z wyłączonymi Stronami widzącymi i zaznaczonymi Wzorcami ramki tekstowej. W preferencjach Tekstu upewnij się, czy zaznaczone są opcje Inteligentne ponowne wlanie tekstu i Usuń puste strony. Na pierwszej stronie przytrzymaj klawisze Ctrl+Shift (Windows) lub Command+Shift (Mac OS) oraz kliknij wzorzec ramki tekstowej. Po wprowadzeniu ilości tekstu wypełniającej tę ramkę nowa strona i ramka tekstowa zostanie dodana automatycznie. Po wykasowaniu tekstu strona zostanie usunięta.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto