Skorzystaj z urządzeń dotykowych, aby komponować układy w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki dotykowej przestrzeni roboczej można tworzyć układy z wykorzystaniem gestów, które program InDesign konwertuje na grafikę. Dotykowa przestrzeń robocza jest obsługiwana przez wszystkie urządzenia dotykowe z systemem Microsoft Windows. Oprócz tabletów uwzględniono również komputery stacjonarne i laptopy z ekranami dotykowymi. Korzystaj z intuicyjnych gestów dotykowych, aby rysować kształty i dodawać tekst lub obrazy zastępcze. Można również dodawać do projektowanego układu zasoby kreatywne z Bibliotek Creative Cloud.


Uwaga:

Wykorzystaj nową dotykową przestrzeń roboczą, aby w sekundę skomponować układy przy użyciu prostych gestów! Oto krótki samouczek: Komponuj układy stron w przestrzeni dotykowej.

Przełączanie na dotykową przestrzeń roboczą

Aby przełączyć się na dotykową przestrzeń roboczą, wybierz kolejno Okno > Obszar roboczy Sterowanie dotykowe lub dotknij ikony dotykowej przestrzeni roboczej widocznej w prawym górnym rogu bieżącej przestrzeni roboczej programu InDesign.

Jeśli od urządzenia dotykowego zostanie odłączona klawiatura, program InDesign automatycznie wykryje zmianę i przełączy się na dotykową przestrzeń roboczą. Po podłączeniu klawiatury z powrotem do urządzenia, program InDesign przełączy się na przestrzeń roboczą, której ostatnio używano.

Uwaga: przejdź do preferencji programu InDesign, aby włączyć lub wyłączyć reakcję na podłączenie i odłączenie klawiatury.

Narzędzia dotykowej przestrzeni roboczej

Dotykowa przestrzeń robocza obejmuje stosowanie tylko niektórych narzędzi dostępnych w programie InDesign. Pozwala ona jednak otwierać dokumenty zawierające obiekty, których nie można utworzyć w tej przestrzeni roboczej. Obiekty te będą nadal wyświetlane z pełną dokładnością, ale nie będzie można ich edytować. Użyj dowolnego z następujących narzędzi, aby rozpocząć tworzenie układów:

Rysowanie: to narzędzie jest dostępne tylko w dotykowej przestrzeni roboczej. Użyj Narzędzia rysowania, aby rozpocząć projektowanie układu za pomocą gestów. Zobacz sekcję Rysowanie za pomocą gestów.

Tekst: wybierz narzędzie Tekst, aby umieścić w układzie ramki tekstowe. Ramki tekstowe można przesuwać, skalować i modyfikować. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tworzenie ramek tekstowych.

Ramka: dołącz grafiki do układu, korzystając z narzędzia Ramka. Możesz modyfikować grafikę, zmieniając jej stosunek do ramki. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Posługiwanie się ramkami i obiektami.

Kształt: za pomocą narzędzia Kształt można dodawać kształty do układu. Dostępne narzędzia kształtów to Prostokąt, Elipsa i Wielokąt. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Rysowanie za pomocą kształtów.

Rysowanie za pomocą gestów

Używanie gestów do komponowania układu:

  1. Utwórz nowy dokument, a następnie wybierz Narzędzie rysowania, o ile nie jest już zaznaczone.

  2. Użyj jednego z 16 gestów, aby utworzyć elementy układu w programie InDesign. Zapoznaj się z poniższymi obrazami, aby poznać dostępne gesty:

    Kliknij ikonę pomocy w prawym górnym rogu przestrzeni roboczej, aby wyświetlić pomoc dotyczącą gestów.

  3. Możesz modyfikować elementy, skalując je, modyfikując kolory i style oraz korzystając z paneli dostępnych po prawej stronie przestrzeni roboczej. Możesz również dodawać zasoby kreatywne z Biblioteki Creative Cloud.

Modyfikowanie elementów

Dotykowa przestrzeń robocza ma również panele pozwalające na modyfikację elementów układu. Możesz zmieniać właściwości, między innymi takie jak kolor, krycie i wyrównanie. Zaznacz element i otwórz odpowiedni panel po prawej stronie.

 


Kolor


Tekst


Obrys


Biblioteki CC


Wyrównaj i rozmieść


Menu kontekstowe


Krycie

Możesz przełączać przestrzenie robocze w programie InDesign, aby wzbogacać swoje projekty.