Podręcznik użytkownika Anuluj

Dotykowa przestrzeń robocza

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Toolbox
   3. Ustawianie preferencji
   4. Dotykowa przestrzeń robocza
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
 3. Tworzenie dokumentów i projektowanie ich układu
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   4. Tworzenie tekstu na ścieżce
   5. Punktowanie i numerowanie
   6. Glify i znaki specjalne
   7. Składanie tekstu
   8. Zmienne tekstowe
   9. Generowanie kodów QR
   10. Edycja tekstu
   11. Wyrównywanie tekstu
   12. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   13. Zakotwiczone obiekty
   14. Zawartość połączona
   15. Formatowanie akapitów
   16. Formatowanie znaków
   17. Znajdowanie i zastępowanie
   18. Słowniki ortograficzne i językowe
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Praca z pakietami stylów
   3. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  6. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  7. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  8. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  9. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   10. Grafika połączona i osadzona
   11. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  10. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Udostępnianie
  1. Korzystanie z plików InDesign w chmurze
  2. Pliki InDesign w chmurze | Częste pytania
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 6. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Funkcja Publish Online
   2. Kopiowanie i wstawianie grafik
   3. Eksport zawartości do formatu EPUB
   4. Opcje Adobe PDF
   5. Eksport zawartości do formatu HTML
   6. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   7. Eksportowanie do formatu JPEG
   8. Eksportowanie do formatu HTML
   9. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   10. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 7. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 8. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Skorzystaj z urządzeń dotykowych, aby komponować układy w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki dotykowej przestrzeni roboczej można tworzyć układy z wykorzystaniem gestów, które program InDesign konwertuje na grafikę. Dotykowa przestrzeń robocza jest obsługiwana przez wszystkie urządzenia dotykowe z systemem Microsoft Windows. Oprócz tabletów uwzględniono również komputery stacjonarne i laptopy z ekranami dotykowymi. Korzystaj z intuicyjnych gestów dotykowych, aby rysować kształty i dodawać tekst lub obrazy zastępcze. Można również dodawać do projektowanego układu zasoby kreatywne z Bibliotek Creative Cloud.

Uwaga:

Dzięki nowej, dotykowej przestrzeni roboczej można błyskawicznie komponować układy przy użyciu prostych gestów! Oto krótki samouczek: Komponowanie układów stron w przestrzeni dotykowej.

Przełączanie na dotykową przestrzeń roboczą

Aby przełączyć się na dotykową przestrzeń roboczą, wybierz polecenie Okno > Obszar roboczy Dotyk lub kliknij ikonę dotykowej przestrzeni roboczej widoczną w prawym górnym rogu bieżącej przestrzeni roboczej programu InDesign.

Jeśli od urządzenia dotykowego zostanie odłączona klawiatura, program InDesign automatycznie wykryje zmianę i przełączy się na dotykową przestrzeń roboczą. Po podłączeniu klawiatury z powrotem do urządzenia, program InDesign przełączy się na przestrzeń roboczą, której ostatnio używano.

Uwaga: Reakcję na odłączenie i podłączenie klawiatury można zmienić w preferencjach programu InDesign.

Narzędzia dotykowej przestrzeni roboczej

Dotykowa przestrzeń robocza obejmuje stosowanie tylko niektórych narzędzi dostępnych w programie InDesign. Pozwala ona jednak otwierać dokumenty zawierające obiekty, których nie można utworzyć w tej przestrzeni roboczej. Obiekty te będą nadal wyświetlane z pełną dokładnością, ale nie będzie można ich edytować. Użyj dowolnego z następujących narzędzi, aby rozpocząć tworzenie układów:

Rysowanie: To narzędzie jest dostępne tylko w dotykowej przestrzeni roboczej. Użyj Narzędzia rysowania, aby rozpocząć projektowanie układu za pomocą gestów. Zobacz sekcję Rysowanie za pomocą gestów.

Tekst: Wybierz narzędzie Tekst, aby umieścić w układzie ramki tekstowe. Ramki tekstowe można przesuwać, skalować i modyfikować. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tworzenie ramek tekstowych.

Ramka: Za pomocą tego narzędzia można dodawać grafikę do układu. Możesz modyfikować grafikę, zmieniając jej stosunek do ramki. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Posługiwanie się ramkami i obiektami.

Kształt: Za pomocą narzędzia Kształt można dodawać kształty do układu. Dostępne narzędzia kształtów to Prostokąt, Elipsa i Wielokąt. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Rysowanie za pomocą kształtów.

Rysowanie za pomocą gestów

Używanie gestów do komponowania układu:

 1. Utwórz nowy dokument, a następnie wybierz Narzędzie rysowania, o ile nie jest już zaznaczone.

 2. Użyj jednego z 16 gestów, aby utworzyć elementy układu w programie InDesign. Zapoznaj się z poniższymi obrazami, aby poznać dostępne gesty:

  Kliknij ikonę pomocy w prawym górnym rogu przestrzeni roboczej, aby wyświetlić pomoc dotyczącą gestów.

 3. Możesz modyfikować elementy, skalując je, modyfikując kolory i style oraz korzystając z paneli dostępnych po prawej stronie przestrzeni roboczej. Możesz również dodawać zasoby kreatywne z Biblioteki Creative Cloud.

Modyfikowanie elementów

Dotykowa przestrzeń robocza ma również panele pozwalające na modyfikację elementów układu. Możesz zmieniać właściwości, między innymi takie jak kolor, krycie i wyrównanie. Zaznacz element i otwórz odpowiedni panel po prawej stronie.

 


Kolor


Tekst


Obrys


Biblioteki CC


Wyrównaj i rozmieść


Menu kontekstowe


Krycie

Przestrzenie robocze w programie InDesign można przełączać, aby dopracowywać lub rozbudowywać kompozycje i makiety.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto