קבל מידע נוסף על יצירת טקסט ועבודה עם טקסט ב-Adobe Illustrator...

הזנת טקסט בשורה

שורת טקסט היא שורה אופקית או אנכית של טקסט המתחילה בנקודה שבה לוחצים בתמונה ומתפשטת תוך כדי הזנת התווים. כל שורת טקסט היא עצמאית – השורה גדלה או מתכווצת בשעת עריכתה, אך הטקסט אינו גולש לשורה הבאה. הזנת טקסט בדרך זו היא שימושית להוספת מספר מילים לגרפיקה.

 1. בחר בכלי Type  או בכלי Vertical Type .

  המצביע משנה את צורתו לסמן I מנוקד. הקו האופקי הקטן החוצה את הסימן | מציין את מיקום קו הבסיס שעליו מונח הטקסט.

 2. ‏(אופציונלי) הגדר אפשרויות עיצוב טקסט בחלונית Control, בחלונית Character או בחלונית Paragraph.

 3. לחץ בנקודה הרצויה לתחילת שורת הטקסט.

  הערה:

  ודא שאינכם לוחצים על אובייקט קיים, משום שאם תעשו זאת הדבר ימיר את אובייקט הטקסט לפסקת טקסט או לטקסט על נתיב. אם אובייקט קיים ממוקמם במקום שברצונך להזין בו טקסט, נעלו או הסתירו את האובייקט.

 4. הזן את הטקסט הרצוי. הקש Enter או Return למעבר לשורת טקסט חדשה בתוך אותו אובייקט טקסט.

  הערה:

  החל מהמהדורה CC 2017, Illustrator מזין טקסט מציין מיקום כברירת מחדל בעת שימוש בכלי Type או בכלי Vertical Type. לקבלת פרטים נוספים, ראה מילוי אובייקטי טקסט עם טקסט מציין מיקום.

 5. בסיום הזנת הטקסט, לחץ על הכלי Selection‏  לבחירה באובייקט הטקסט. לחלופין, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על הטקסט.

הערה:

לקבלת מידע נוסף על עבודה עם טקסט ב-Illustrator, צפה בסרטון זה.

הזנת טקסט בתוך אזור

אזור טקסט (הנקרא גם פסקת טקסט) משתמש בגבולות אובייקט כדי לשלוט בזרימת התווים, אופקית או אנכית. כשהטקסט מגיע לגבול האזור, הוא גולש אוטומטית כדי להתאים לאזור שהוגדר. הזנת טקסט בדרך זו היא שימושית כשברצונך ליצור פסקה אחת או יותר, כגון לעלון פרסומי.

 1. הגדר את האזור התוחם:
  • בחר בכלי טקסט  או בכלי טקסט אנכי , וגרור באלכסון להגדרת מלבן תוחם.

  • ציירו את האובייקט שברצונך להשתמש בו כתיבה התוחמת. (אין זה משנה אם האובייקט כולל תכונות קו או מילוי, משום ש-llustrator מסירה אוטומטית תכונות אלה). לאחר מכן בחר בכלי טקסט , בכלי טקסט אנכי , בכלי אזור טקסט , או בכלי אזור טקסט אנכי ולחץ במקום כלשהו על הנתיב של האובייקט.

  יצירת תיבת טקסט
  יצירת אזור טקסט בגרירה (למעלה) לעומת המרת צורה קיימת לאזור טקסט (למטה)

  הערה:

  אם האובייקט הוא נתיב פתוח, יש להשתמש בכלי אזור טקסט כדי להגדיר את התיבה התוחמת. Illustrator מציירת קו דמיוני בין נקודות הסיום של הנתיב כדי להגדיר את גבולות התיבה התוחמת.

 2. (אופציונלי) הגדר אפשרויות עיצוב טקסט בחלונית Control, בחלונית Character או בחלונית Paragraph.
 3. הזן את הטקסט הרצוי. הקש Enter או Return לתחילת פסקה חדשה.
 4. בסיום הזנת הטקסט, לחץ על הכלי Selection‏  לבחירה באובייקט הטקסט. לחלופין, הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי לחיצה על הטקסט.

  אם תזין טקסט רב שאינו מתאים לאזור או לנתיב, תוצג תיבה קטנה עם סמל פלוס (+) ליד החלק התחתון של התיבה התוחמת.

  גלישת טקסט
  דוגמה לגלישת טקסט

  ניתן לשנות גודל אזור טקסט או להרחיב נתיב כדי להציג את הטקסט שגלש. כמו כן, ניתן לשרשר את הטקסט לאובייקט אחר.

  הערה:

  לקבלת מידע נוסף על עבודה עם טקסט ב-Illustrator, צפה בסרטון זה.

ייבוא טקסט לנתיב/צורה

תכונות חדשות במהדורת Illustrator CC 2017‎

הצב טקסט מקובץ נתמך ממש בתוך אובייקט, כגון צורה. ניתן למקם טקסט מקבצים בתבניות txt. או rtf., או בקבצים מיישומי עיבוד תמלילים. לדוגמה, באפשרותך למקם טקסט מקובץ ‎.rtf בצורת מצולע.

 1. צור נתיב/צורה באמצעות כלי ציור, כגון הכלי Rectangle, הכלי Shaper או הכלי Pen. יש למקם את קובץ הטקסט בתוך צורה זו.

 2. בחר File ‏> Place ובחר את קובץ הטקסט שברצונך למקם.

 3. לחץ על Place.

 4. לאחר טעינת קובץ הטקסט ברובה המיקום, לחץ על הנתיב של הצורה.

  הטקסט ממוקם בתוך הצורה. כעת ניתן להחיל עליו את הסגנונות והאפקטים הרצויים.

מקם את הטקסט מקובץ הטקסט בתוך נתיב/צורה של מצולע

השתמש בטקסט של מצייני מיקום כדי למלא אובייקטי Type

תכונות חדשות במהדורת Illustrator CC 2017‎

שימוש בטקסט של מצייני מיקום כמילוי לאובייקטי Type מאפשר להציג המחשה חזותית טובה יותר של העיצוב. כברירת מחדל, Illustrator ממלא באופן אוטומטי אובייקטים חדשים הנוצרים באמצעות כלי Type עם טקסט מציין מיקום. טקסט מציין המיקום שומר על הגופן והגודל שהוחלו על אובייקט Type הקודם.

דוגמאות לאובייקטי Type עם טקסט מציין מיקום שנוצרו באמצעות כלי Type

A. ‏הכלי Type‏‏ B. ‏הכלי Type On A Path‏ C. ‏הכלי Vertical Area Type‏ 

השתמש בטקסט של מצייני מיקום כדי למלא רק את אובייקטי Type שנבחרו

ניתן לבטל את התנהגות ברירת המחדל של Illustrator שלפיה הוא ממלא כל אובייקט Type חדש בטקסט מציין מיקום. בטל את הבחירה הבאה: Preferences ‏> Type ‏> Fill New Type Objects With Placeholder Text

השבת את התנהגות ברירת המחדל שלפיה כל אובייקט Type חדש מתמלא בטקסט מציין מיקום

לאחר שתבטל את התנהגות ברירת המחדל, עדיין תוכל למלא אובייקטי Type בטקסט מציין מיקום בכל מקרה לגופו. בצע שלבים אלה:

 1. השתמש בכלי Point או בכלי אזור הטקסט כדי ליצור אובייקט Type. לחלופין, בחר אובייקט Type קיים במשטח היצירה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר Type ‏> Fill With Placeholder Text.
  • לחץ לחיצה ימנית על מסגרת הטקסט כדי לפתוח את התפריט תלוי-ההקשר. בחר Fill With Placeholder Text.

  Illustrator ממלא את האובייקט הטקסט בטקסט מציין מיקום.

ניהול אזור הטקסט

שינוי גודל של אזור טקסט

באפשרותך לשנות גודל של טקסט בדרכים שונות אם אתה יוצר נקודת התחלת טקסט, אזור טקסט או טקסט לאורך נתיב.

כמות הטקסט שניתן לכתוב באמצעות נקודת התחלת טקסט אינה מוגבלת, ולכן שינוי של גודל תיבת הטקסט אינו דרוש במקרה זה.

בעת שימוש בכלי Area type, עליך לגרור אובייקט ולהקליד בתוך האזור שנבחר. במקרה זה, גודלו של הטקסט משתנה בעת שינוי גודל האובייקט באמצעות הכלי Direct Selection.

בעת הקלדת טקסט לאורך נתיב, ניתן לשרשר טקסט בין אובייקטים (ראה שרשור טקסט בין אובייקטים), אם הטקסט אינו מתאים לנתיב שנבחר. גם במקרה זה, גודלו של הטקסט משתנה בעת שינוי גודל הנתיב באמצעות הכלי Direct Selection.

הערה:

ודא שהגדרת התיבה התוחמת הוגדרה ל-Show Bounding Box. אם אינך יכול לראות את התיבה התוחמת, לחץ על View‏ ‏> Show Bounding Box.

 1. לשינוי גודל, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר באובייקט הטקסט בעזרת הכלי Selection או מהחלונית Layers וגרור נקודת אחיזה של התיבה התוחמת.

  שינוי גודל של אזור טקסט בעזרת הכלי Selection
  שינוי גודל של אזור טקסט בעזרת הכלי Selection

  • בחר בקצה או בפינה של נתיב הטקסט בעזרת הכלי Direct Selection. לאחר מכן גרור להתאמת צורת הנתיב.

   עצה: התאמת נתיב טקסט באמצעות הכלי Direct Selection מתבצעת בצורה הקלה ביותר בתצוגה Outline.

  שינוי גודל של אזור טקסט בעזרת הכלי Direct Selection
  שינוי גודל של אזור טקסט בעזרת הכלי Direct Selection

  • בחר אובייקט טקסט בעזרת הכלי Selection או מהחלונית Layers, ובחר Type ‏> Area Type Options. הזן ערכים לWidth ו-Height ולחץ על OK. אם אזור הטקסט אינו מלבני, ערכים אלה יקבעו את מידות התיבה התוחמת של האובייקט.

שינוי שוליים של אזור טקסט

בשעת עבודה עם אובייקט מסוג אזור טקסט, ניתן לשלוט בשוליים שבין הטקסט לבין התיבה התוחמת. השוליים נקראים ריווח הזחה.

 1. בחר אובייקט מסוג אזור טקסט.
 2. בחר Type‏ > ‏Area Type Options.
 3. ציין ערך לריווח הזחה ולחץ על OK.
  ריווח כניסה של טקסט
  טקסט ללא ריווח הזחה (משמאל) לעומת טקסט עם ריווח הזחה (מימין)

הרמה או הורדה של קו הבסיס באזור טקסט

בעבודה עם אובייקט מסוג אזור טקסט, ניתן לשלוט ביישור שורת הטקסט הראשונה לקצה העליון של האובייקט. יישור זה נקרא הסטת קו בסיס ראשון. לדוגמה, ניתן לגרום לטקסט להתרומם מעל לקצה העליון של האובייקט או לרדת מרחק מסוים מתחת לקצה העליון של האובייקט.

קו הבסיס של טקסט באזור הטקסט
טקסט עם First Baseline שהוגדר ל-Cap Height (משמאל) לעומת טקסט עם First Baseline שהוגדר ל-Leading (מימין)

 1. בחר אובייקט מסוג אזור טקסט.
 2. בחר Type >‏ Area Type Options.
 3. באפשרות First Baseline, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

  Ascent

  הגובה של האות d יורד מתחת לקצה העליון של אובייקט הטקסט.

  Cap Height

  הקצה העליון של אותיות גדולות צמוד לקצה העליון של אובייקט הטקסט.

  Leading

  משתמש בערך ריווח השורות של הטקסט כמרחק בין קו הבסיס של שורת הטקסט הראשונה לבין הקצה העליון של אובייקט הטקסט.

  x Height

  הגובה של האות x יורד מתחת לקצה העליון של אובייקט הטקסט.

  Em Box Height

  הקצה העליון של תיבה עם גופנים אסייתיים צמוד לקצה העליון של אובייקט הטקסט. אפשרות זו זמינה, ללא קשר להעדפה Show Asian Options.

  Fixed

  מציין את המרחב בין קו הבסיס של שורת הטקסט הראשונה לבין הקצה העליון של אובייקט הטקסט בתיבה Min.

  Legacy

  משתמש בברירת המחדל של קו הבסיס הראשון שנעשה בה שימוש ב-Adobe Illustrator 10 או בגרסאות קודמות לה.

 4. בתיבה Min, ציין את הערך להזחה מקו הבסיס.

יצירת שורות וטורים של טקסט

 1. בחר אובייקט מסוג אזור טקסט.
 2. בחר Type‏ > ‏Area Type Options.
 3. באזור Rows and Columns של תיבת הדו-שיח, הגדר את האפשרויות הבאות:

  Number

  הזן את מספר השורות והטורים הרצוי.

  Span

  ציין את הגובה של שורות בודדות והרוחב של טורים בודדים.

  Fixed

  קובע מה יקרה להיקף של שורות וטורים אם מגדילים את אזור הטקסט. כשבוחרים אפשרות זו, שינוי גודל האזור יכול לשנות את מספר השורות והטורים, אך לא את רוחבם. אל תסמנו אפשרות זו אם ברצונך שרוחב השורות והטורים ישתנה בשעת שינוי גודל אזור הטקסט.

  אפשרויות לשינוי גודל של שורות וטורים
  אפשרויות לשינוי גודל של שורות וטורים

  Gutter

  מציין את המרחק בין שורות וטורים.

 4. במקטע Options של תיבת הדו-שיח, בחר אפשרות של Text Flow כדי לקבוע את האופן שבו הטקסט יגלוש בין שורות וטורים: By Rows או By Columns .
 5. לחץ על OK.

התאמת כותרת ראשית למלוא הרוחב של אזור טקסט

 1. בחר כלי טקסט ולחץ בפסקה שברצונך להתאים לאזור הטקסט.
 2. בחר Type >‏ Fit Headline.

  הערה:

  אם תשנה את עיצוב הטקסט, הקפידו להחיל שנית את הפקודה Fit Headline.

שרשור טקסט בין אובייקטים

לשרשור (או להמשך) של טקסט מאובייקט אחד לאובייקט הבא, יש ליצור קישור בין האובייקטים. אובייקטי טקסט מקושרים יכולים להיות מכל צורה שהיא. עם זאת, יש להזין את הטקסט באזור או לאורך נתיב (לא כשורת טקסט).

כל אובייקט מסוג אזור טקסט כולל נקודת כניסה ונקודת יציאה, המאפשרות ליצור קישור לאובייקטים אחרים וכן ליצור עותק מקושר של אובייקט Type זה. נקודת כניסה או יציאה ריקות מציינות שכל הטקסט גלוי ושהאובייקט אינו מקושר. חץ בנקודת כניסה מציין שהאובייקט מקושר לאובייקט אחר. סימן פלוס אדום בנקודת יציאה מציין שהאובייקט כולל טקסט נוסף. טקסט מוסתר זה שנותר נקרא גלישת טקסט.

נקודות כניסה ויציאה באובייקטי טקסט מקושרים
נקודות כניסה ויציאה באובייקטי טקסט מקושרים

ניתן לנתק שרשורים ולגרום לטקסט לגלוש לאובייקט הראשון או לאובייקט הבא, וכן להסיר את כל השרשורים ולגרום לטקסט להישאר במקומו.

הערה:

בעבודה עם טקסט משורשר, מועיל להציג את השרשור. להצגת השרשורים, בחר View‏ > Show Text Threads ולאחר מכן בחר באובייקט מקושר.

שרשור טקסט

 1. השתמש בכלי הבחירה לבחירת אובייקט מסוג אזור טקסט.
 2. לחץ על נקודת כניסה או יציאה באובייקט הטקסט שנבחר. המצביע משנה את צורתו לסמל הטקסט שנטען .
 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לקישור אובייקט קיים, מקמו את המצביע על נתיב האובייקט. המצביע משנה את צורתו לצורה . לחץ על הנתיב לקישור האובייקטים.

  • לקישור אובייקט חדש, לחץ או גרור לאזור ריק במשטח היצירה. לחיצה יוצרת אובייקט באותו גודל וצורה כמו המקור. גרירה מאפשרת ליצור אובייקט מלבני מכל גודל שהוא.

   שיטה נוספת לשרשור טקסט בין אובייקטים היא לבחור באובייקט מסוג אזור טקסט, לבחור באובייקט (או באובייקטים) שברצונך לשרשר, ולאחר מכן לבחור Type >‏ Threaded Text >‏ Create.

הסרה או ניתוק של שרשורים

 1. בחר אובייקט טקסט מקושר.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לניתוק השרשור בין שני אובייקטים, לחץ פעמיים על הנקודה בכל אחד מקצות השרשור. הטקסט גולש לתוך האובייקט הראשון.

  • לשחרור אובייקט משרשור טקסט, בחר Type >‏ Threaded Text >‏ Release Selection. הטקסט גולש לתוך האובייקט הבא.

  • להסרת כל השרשורים, בחר Type >‏ Threaded Text >‏ Remove Threading. הטקסט נשאר במקומו.

הקפת טקסט סביב אובייקט

ניתן לגרום לטקסט להקיף כל אובייקט, כולל אובייקטי טקסט, תמונות שיובאו ואובייקטים שתציירו ב-Illustrator. אם אובייקט עם הקפת טקסט הוא תמונת bitmap מוטמעת, Illustrator תגרום לטקסט להקיף פיקסלים אטומים או אטומים חלקית ותתעלם מפיקסלים שקופים לגמרי.

הקפת הטקסט נקבעת לפי סדר הערימה של האובייקטים, שניתן להציגו בחלונית Layers בלחיצה על המשולש שליד שם השכבה. להקפת טקסט סביב אובייקט, האובייקט חייב להיות באותה שכבה כמו הטקסט, ולהיות ממוקם ישירות מעל לטקסט בעץ השכבות. ניתן לגרור תוכן למעלה או למטה בחלונית Layers לשינוי הסדר.

הקפת טקסט סביב אובייקטים
טקסט שמקיף אובייקטים

A. אובייקטים של טקסט מקיף B. טקסט המקיף אובייקט 

הקפת טקסט

 1. ודא שהתנאים הבאים מתקיימים לטקסט הרצוי לצורך הקפת האובייקט:
  • זהו אזור טקסט (מוקלד בתיבה).

  • הוא נמצא באותה שכבה כמו האובייקט שאותו הוא אמור להקיף.

  • הוא ממוקם ישירות מתחת לאובייקט שאותו הוא אמור להקיף בעץ השכבות.

  הערה:

  אם השכבה כוללת מספר אובייקטי טקסט, הזיזו את האובייקטים שאינכם רוצים כי הם יקיפו את האובייקט לשכבה אחרת או מעל לאובייקט שברצונך להקיף בטקסט.

 2. בחר באובייקט או באובייקטים שברצונך להחיל עליהם הקפת טקסט.
 3. בחר Object >‏ Text Wrap >‏ Make.

קביעת אפשרויות הקפת טקסט

ניתן לקבוע אפשרויות להקפת טקסט לפני או אחרי ביצוע הקפת הטקסט.

 1. בחר את הקפת האובייקט.
 2. בחר Object ‏> Text Wrap >‏ Text Wrap Options וציין את האפשרויות הבאות:

  Offset

  מציין את כמות הרווח בין הטקסט לאובייקט שהוא מקיף. ניתן להזין ערך חיובי או שלילי.

  Invert Wrap

  מבצע הקפת טקסט מסביב לצד ההפוך של האובייקט.

ביטול הקפת טקסט סביב אובייקט

 1. בחר באובייקט להחלת הקפת הטקסט.
 2. בחר Object >‏ Text Wrap >‏ Release.

התאמת טקסט לאובייקט

כדי ליישר טקסט בהתאם לתיבה התוחמת של הגליפים הממשיים, במקום בהתאם למידות הגופן, בצע את הפעולות הבאות:

 1. החל את האפקט החי Outline Object על אובייקט ה-Type בבחירה ב-Effect‏ ‏> Path‏ ‏> Outline Object.

 2. הגדר את החלונית Align להשתמש בגבולות התצוגה המקדימה על-ידי בחירה באפשרות Use Preview Bounds מתפריט החלונית Align (תפריט מעוף החוצה).

לאחר החלת הגדרות אלה, תקבל יישור הזהה לזה של טקסט מתאר, תוך שמירה על הטקסט חי.

מחיקת אובייקטי טקסט ריקים מהגרפיקה

מחיקת אובייקטי טקסט שאינם בשימוש מקלה על ההדפסה של הגרפיקה ומקטינה את נפח הקובץ. ניתן ליצור אובייקטי טקסט ריקים, לדוגמה אם לוחצים בטעות על הכלי טקסט באזור הגרפיקה ולאחר מכן בוחרים כלי אחר.

 1. בחר Object >‏ Path >‏ Clean Up.
 2. בחר Empty Text Paths ולחץ על OK.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת