הערה:

המידע במאמר זה רלוונטי ל-Adobe Illustrator בגרסאות CC 2015.x ובגרסאות קודמות. החל ממהדורה CC 2017‎‏, Illustrator מציע פונקציונליות צפויה ומדויקת יותר ליישור הגרפיקה לפי רשת הפיקסלים. לפרטים, ראה ציור גרפיקה עם עיצוב פיקסלים מושלם.

יישור פיקסלים הוא מאפיין ברמת האובייקט שמאפשר לאובייקט ליישר את הנתיב האנכי ואת הנתיב האופקי שלו בהתאם לרשת הפיקסלים. מאפיין זה נשאר עם האובייקט כאשר האובייקט משתנה. כל נתיב אנכי או אופקי באובייקט מתיישר בהתאם לרשת הפיקסלים, כל עוד המאפיין מוגדר עבורו.

נתיבים עם יישור פיקסלים ב-Illustrator
איור שמציג אובייקטים בעלי יישור פיקסלים ואובייקטים שאינם בעלי יישור פיקסלים

A. האובייקט אינו בעל יישור פיקסלים B. האובייקט הוא בעל יישור פיקסלים 

לסרטון וידאו בנושא ציור נתיבים עם יישור פיקסלים עבור תהליכי עבודה לאינטרנט, ראה www.adobe.com/go/lrvid5201_ai_il.

יישור אובייקטים חדשים בהתאם לרשת הפיקסלים

האפשרות Align New Objects to Pixel Grid זמינה במקטע Advanced של תיבת הדו-שיח New Document.

אפשרות זו זמינה גם בתפריט החלונית Transform (תפריט מעוף החוצה) של החלונית Transform.

האפשרות Align New Objects to Pixel Grid בתפריט החלונית Transform
האפשרות Align New Objects to Pixel Grid בתפריט החלונית Transform

אם תפעיל אפשרות זו, כל אובייקט חדש שתצייר יכלול את מאפיין יישור הפיקסלים מוגדר כברירת מחדל. עבור מסמכים חדשים שנוצרו באמצעות פרופיל מסמך האינטרנט, אפשרות זו תופעל כברירת מחדל.

המראה החד של משיחות בעלות יישור פיקסלים נשמר בפלט הרסטר כרזולוציה של ‎72-ppi בלבד. עבור רזולוציות אחרות, קיימת סבירות גבוהה לכך שמשיחות אלה יפיקו תוצאות עם החלקה.

אובייקטים בעלי יישור פיקסלים, שאינם בעלי מקטעים אנכיים או אופקיים ישרים, אינם משתנים כדי להתיישר בהתאם לרשת הפיקסלים. לדוגמה, משום שלמלבן שהסתובב אין מקטעים אנכיים או אופקיים ישרים, הוא אינו זז כדי להפיק נתיבים חדשים, כאשר מאפיין יישור הפיקסלים מוגדר עבורו.

הערה:

המאפיין של רמת המסמך ומצב יישור הפיקסלים של כל אובייקט נשמרים בקובץ ה-‎.ai

למידע נוסף אודות יישור סמלים לפי רשת פיקסלים, ראה יישור סמלים לפי רשת פיקסלים.

יישור אובייקטים קיימים בהתאם לרשת הפיקסלים

אובייקט בעל האפשרות Align to Pixel Grid מסומנת זז כדי להתיישר בהתאם לרשת הפיקסלים כאשר הוא משתנה. לדוגמה, אם אתה מזיז או משנה אובייקט בעל יישור פיקסלים, האובייקט מתיישר מחדש לפי רשת הפיקסלים, בהתאם לקואורדינטות החדשות שלו.

כדי ליישר אובייקט קיים בהתאם לרשת הפיקסלים, בחר את האובייקט וסמן את תיבת הסימון Align to Pixel Grid בתחתית החלונית Transform.

האפשרות Align to Pixel Grid בחלונית Transform
האפשרות Align to Pixel Grid בחלונית Transform

בעת בחירה באפשרות זו, המקטעים האנכיים והאופקיים של נתיבי האובייקט זזים. כתוצאה מכך, המראה של מקטעים כאלה מציג תמיד משיחות חדות עבור כל רוחבי המשיחות וכל המיקומים. אובייקטים שעבורם אפשרות זו מסומנת כוללים תמיד רוחבי משיחות בערכים שלמים מלאים.

הצבת אובייקטים שאינם מיושרים במסמכים שעבורם האפשרות Align New Objects to Pixel Grid מופעלת אינה גורמת ליישור פיקסלים אוטומטי של אובייקטים אלה. כדי לוודא יישור פיקסלים של אובייקטים אלה, בחר את האובייקט ובחר את האפשרות Align to Pixel Grid מהחלונית Transform. לא ניתן לבצע יישור פיקסלים של אובייקטים כגון רסטרים, אפקטי רסטר ואובייקטי טקסט משום שלאובייקטים כאלה אין נתיבים אמיתיים.

בחירת אובייקטים שאינם מיושרים בהתאם לרשת הפיקסלים

לחץ על Select‏ ‏> Object‏ ‏> Not Aligned to Pixel Grid כדי לבחור את האובייקטים.

יישור סמלים בהתאם לרשת הפיקסלים

כדי ליצור סמל בעל יישור פיקסלים, בחר את האפשרות Align to Pixel Grid מתיבת הדו-שיח Symbol Options. סמלים המיושרים בהתאם לרשת הפיקסלים נשארים מיושרים בהתאם לרשת הפיקסלים בכל מיקומי משטח היצירה, בגודלם הממשי.

הערה:

ייתכן שסמל שגודלו השתנה לא יפיק נתיבים חדים, למרות שהוא הוגדר עם מאפיין של יישור פיקסלים.

למידע נוסף אודות יישור בהתאם לרשת פיקסלים, ראה ציור נתיבים ביישור פיקסלים עבור תהליכי עבודה לאינטרנט.

הערה:

אם הלחצן Reset בחלונית Control פעיל, הוא מעיד על כך שהסמל השתנה ואינו בגודל הממשי.

הצגת רשת הפיקסלים

כדי להציג את רשת הפיקסלים, הגדל את התצוגה ל-600% ואילך במצב Pixel Preview.

כדי להגדיר את ההעדפות להצגת רשת פיקסלים, לחץ על Preferences‏> Guides & Grid. בחר את האפשרות Show Pixel Grid (Above 600% Zoom)‎ אם עדיין לא נבחרה.

שמירת פרוסות שנבחר

כדי לשמור רק פרוסות שנבחר מהגרפיקה, לחץ על File‏ ‏> Save Selected Slices.

אפשרויות החלקה

החלקת טקסט

החלונית Character ב-Illustrator מספקת את האפשרויות הבאות להחלקת טקסט:

  • None

  • Sharp

  • Crisp

  • Strong

החלקת טקסט
אפשרויות החלקת טקסט בחלונית Character

באפשרותך להגדיר אפשרויות החלקה עבור כל מסגרת טקסט. תכונות החלקת טקסט אלה נשמרות כחלק מהמסמך. אפשרויות אלה גם נתמכות עבור תבניות PDF‏, AIT ו-EPS. ניתן לייצא אפשרויות החלקת טקסט אל תבנית PSD או לייבא אותן ממנה.

בעת ייצור לתבניות BMP‏, PNG‏, Targa‏, JPEG או TIFF האפשרויות הבאות זמינות ברשימה הנפתחת של ההחלקה: None‏, Art Optimized ו-Type Optimized.

  • האפשרות Art optimized מפיקה רסטר עבור כל אחת מתבניות אלה באותו אופן שבו זה התבצע בגרסאות קודמות. עם זאת, אפשרויות החלקת טקסט אינן נתמכות בעת הפיכת הגרפיקה לרסטר במקרה זה.

  • אפשרות בעלת מיטוב טקסט תומכת באפשרויות ההחלקה החדשות עבור מסגרות הטקסט ברסטר שהופק.

אפשרויות אלה גם זמינות בתיבת הדו-שיח Save for Web.