אין צורך ליצור גרפיקה מאפס ב-Adobe Illustrator – ניתן לייבא ציורים וקטוריים ותמונות Bitmap מקבצים שנוצרו ביישומים אחרים. Illustrator מזהה את כל התבניות הנפוצות של קבצים גרפיים. שילוב הדוק בין מוצרי Adobe ותמיכה במגוון רחב של תבניות קובץ, מקלים על העברת גרפיקה מיישום ליישום באמצעות ייבוא וייצוא או העתקה והדבקה.

אודות גרפיקה מקושרת ומוטמעת

בעת מיקום גרפיקה, מוצגת גרסה של הקובץ ברזולוציה של המסך בפריסה, כך שניתן לצפות בה ולמקם אותה, אך הקובץ הגרפי הממשי יכול להיות מקושר או מוטמע.

 • גרפיקה מקושרת מחוברת למסמך, אך נשארת עצמאית, באופן המקטין את נפח המסמך. ניתן לשנות גרפיקה מקושרת בעזרת כלי שינוי צורה ואפקטים. עם זאת, לא ניתן לבחור ולערוך מרכיבים בודדים בגרפיקה. ניתן להשתמש בגרפיקה מקושרת פעמים רבות מבלי להגדיל את המסמך באופן משמעותי. כמו כן ניתן לעדכן את כל הקשרים בבת אחת. בעת ביצוע ייצוא או הדפסה, הגרפיקה המקורית מאוחזרת, ויוצרת את הפלט הסופי ברזולוציה המלאה של מסמכי המקור.

 • גרפיקה מוטמעת מועתקת למסמך ברזולוציה מלאה, באופן המגדיל את נפח המסמך. ניתן לעדכן את המסמך בכל עת. כל עוד הגרפיקה מוטמעת, המסמך הוא עצמאי.

כדי לקבוע אם גרפיקה היא מקושרת או מוטמעת, או כדי לשנות את מצבה ממצב אחד למצב השני, היעזר בחלונית Links.

אם הגרפיקה המוטמעת כוללת רכיבים מרובים, ניתן לערוך אותם בנפרד. לדוגמה, אם הגרפיקה כוללת נתונים וקטוריים, Illustrator ימיר אותה לנתיבים, שלאחר מכן ניתן לשנותם בעזרת הכלים והפקודות ב-Illustrator.‏ ‏Illustrator גם שומר על עץ האובייקטים (כגון קבוצות ושכבות) בגרפיקה מוטמעת בתבניות קובץ מסוימות.

מיקום (יבוא) של קובצי גרפיקה

הפקודה Place היא השיטה העיקרית לייבוא, מכיוון שהיא מספקת את התמיכה הטובה ביותר בתבניות קבצים, באפשרויות מיקום ובצבע. לאחר מיקום קובץ, היעזר בחלונית Links כדי לזהות ולבחור קובץ, לפקח עליו ולעדכן אותו.

 1. פתח את מסמך Illustrator שברצונך למקם בו את הגרפיקה.

 2. בחר File ‏> Place ובחר את קובץ הטקסט שברצונך למקם.

 3. בחר Link ליצירת קישור לקובץ, או בטל את הבחירה באפשרות Link להטמעת הגרפיקה במסמך Illustrator.

 4. לחץ על Place.

 5. במקרה הצורך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם תמקם קובץ PDF הכולל עמודים מרובים, תוכל לבחור איזה עמוד ברצונך למקם וכיצד לחתוך את הגרפיקה.

  • אם תטמיע קובץ Adobe® Photoshop®‎, תוכל לבחור כיצד להמיר שכבות. אם הקובץ כולל תמונות טיוטה בשכבות, תוכל גם לבחור איזו גרסה של התמונה ברצונך לייבא.

ייבוא טקסט לנתיב/צורה

תכונות חדשות במהדורת Illustrator CC 2017‎

הצב טקסט מקובץ נתמך ממש בתוך אובייקט, כגון צורה. ניתן למקם טקסט מקבצים בתבניות txt. או rtf., או בקבצים מיישומי עיבוד תמלילים. לדוגמה, באפשרותך למקם טקסט מקובץ ‎.rtf בצורת מצולע.

 1. צור נתיב/צורה באמצעות כלי ציור, כגון הכלי Rectangle, הכלי Shaper או הכלי Pen. יש למקם את קובץ הטקסט בתוך צורה זו.

 2. בחר File ‏> Place ובחר את הקובץ שברצונך למקם.

 3. לחץ על Place.

 4. לאחר טעינת קובץ הטקסט ברובה המיקום, לחץ על הנתיב של הצורה.

  הטקסט ממוקם בתוך הצורה. כעת ניתן להחיל עליו את הסגנונות והאפקטים הרצויים.

  מקם את הטקסט מקובץ הטקסט בתוך נתיב/מכל של מצולע.

ניתן להשתמש בחלונית Links כדי להציג ולנהל את כל הגרפיקה המקושרת או המוטמעת. החלונית מציגה תמונה ממוזערת קטנה של הגרפיקה, ומשתמשת בסמלים לציון מצב הגרפיקה.

החלונית Links
החלונית Links

A. ‏Transparency interaction‏ B. ‏Missing artwork‏ C. ‏Embedded artwork‏ D. ‏Modified artwork‏ E. גרפיקה מקושרת 

ניתן להציג קובץ מקושר בחלונית Links באחת מהדרכים הבאות:

Up-to-date

אם הקובץ מעודכן, יוצגו רק שם הקובץ וכן (ב-Adobe®‎ InDesign®‎‎) העמוד שלו במסמך.

Modified

קובץ שהשתנה הוא קובץ, שגרסת הקובץ שלו בדיסק הקשיח מעודכנת יותר מהגרסה שבמסמך. הדבר קורה, למשל, כשמשתמש שינה גרפיקה של Photoshop שכבר מיקמת ב-Illustrator.

Missing

קובץ חסר הוא קובץ שהגרפיקה שלו כבר אינה נמצאת במיקום שממנו היא יובאה, אם כי ייתכן שהיא עדיין קיימת במקום אחר. מצב זה עלול לקרות אם משתמש מעביר את הקובץ המקורי לתיקייה אחרת או לשרת אחר לאחר שייבאו אותו למסמך. לא ניתן לדעת אם הקובץ החסר מעודכן עד לאיתור המקור. בעת הדפסה או ייצוא של מסמך כאשר סמל זה מופיע, ייתכן שרזולוציית ההדפסה או הייצוא של הקובץ לא תהיה מלאה.

Embedded

הטמעת תוכן של קובץ מקושר גורמת להשהיית פעולות הניהול עבור אותו קישור.

 • להצגת החלונית, בחר Window‏ > Links. כל קובץ מקושר וקובץ מוטמע מזוהים בשם.

 • כדי לבחור גרפיקה מקושרת ולצפות בה, בחר קישור ולחץ על הלחצן Go To Link , או בחר Go To Link מתפריט החלונית Links. התצוגה ממורכזת מסביב לגרפיקה שנבחרה.

 • כדי לשנות את גודל התמונות הממוזערות, בחר Panel Options מתפריט החלונית Links ובחר אפשרות לתצוגת תמונות ממוזערות.

 • למיון קישורים בסדר אחר, בחר בפקודת Sort הרצויה מתפריט החלונית.

 • להסתרת תמונות ממוזערות, בחר Panel Options מתפריט החלונית Links ובחר None.

 • להצגת נתוני DCS Transparency, בחר Panel Options מתפריט החלונית Links ובחר Show DCS Transparency Interactions.

אם קובץ מקושר או מוטמע כולל מטא-נתונים, ניתן להציגם בחלונית Links. לא ניתן לערוך או להחליף מטא-נתונים של קובץ מקושר. עם זאת, ניתן לשמור עותק של המטא-נתונים בתבנית ולהחיל את התבנית על קבצים אחרים.

 1. בחר קובץ בחלונית Links ובחר Link File Info מתפריט החלונית.

 2. לשמירת המטא-נתונים טקסטנית, בחר באפשרות Save Metadata Template בתפריט הנפתח שבראש תיבת הדו-שיח המציגה את המטא-נתונים.

הצגת נתוני קובץ של גרפיקה מקושרת או מוטמעת

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ פעמיים על הקישור בחלונית Links. לחלופין, בחר בקישור ובחר Link Information מתפריט החלונית.

   הערה: שים לב, יש הבדל בין Link information לבין ‎Link File Info‎ בתפריט החלונית Links‏. האפשרות File Info מתייחסת למטא-נתונים.

  • בחר בגרפיקה המקושרת בחלון האיור. בחלונית Control, לחץ על שם הקובץ ובחר Link Information.

הערה:

לאיתור גרפיקה מקושרת או מוטמעת בחלון המסמך, בחר קישור ולחץ על הלחצן Go To Link. לחלופין, בחר Go To Link מתפריט החלונית.

 • כדי לעדכן קישורים מסוימים, בחר קישור אחד או יותר בחלונית Links שעבר שינוי , ולאחר מכן לחץ על הלחצן Update Link  או בחר Update Link מתפריט החלונית Links.

 • לעדכון קישורים מסוימים, בחר בגרפיקה המקושרת בחלון האיור. בחלונית Control, לחץ על שם הקובץ ובחר Update Link.

הערה:

כברירת מחדל, Illustrator מבקש ממך לעדכן קישור אם קובץ המקור השתנה. כדי לציין שברצונך לעדכן קישורים אוטומטית או ידנית, בחר Edit‏ > Preferences‏ > File Handling & Clipboard‏ (Windows) או Illustrator‏ > Preferences‏ > File Handling & Clipboard‏ (Mac OS), והגדר את האפשרות Update Links.

ניתן לשחזר או להחליף קישור חסר – קישור המציג את הסמל של קישור חסר  בחלונית Links - או כל קובץ המקושר לקובץ מקור אחר.

 1. בחר בגרפיקה המקושרת בעמוד, או בחר שם קישור בחלונית Links.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחלונית Links, לחץ על הלחצן Relink , או בחר Relink מתפריט החלונית.

  • לחץ על שם הקובץ המקושר בחלונית Control, ובחר Relink. ‏(כדי לגשת לאפשרות זו, יש לבחור בתמונה בגרפיקה).

 3. בתיבת הדו-שיח שמופיעה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אתר קובץ חלופי ובחר בו.

  • הקלד את האות או האותיות הראשונות בשם הקובץ החלופי הרצוי כדי לאתר את הקובץ.

 4. לחץ על Place.

הערה:

אם כל הקשרים החסרים במסמך ממוקמים באותה תיקייה, ניתן לשחזר את כולם יחד. בחלונית Links, בחר בכל הקישורים החסרים, ולאחר מכן שחזר אחד מהם. תיבת הדו-שיח Place נשארת פתוחה כדי שתוכל לחזור ולבחור בקישור נוסף.

הגדרת אפשרויות מיקום לגרפיקה מקושרת

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר בגרפיקה המקושרת בחלון האיור. בחלונית Control, לחץ על שם הקובץ ובחר Placement Options.

  • בחלונית Links, בחר בקישור ובחר Placement Options מתפריט החלונית.

 2. בחר אפשרות Preserve.

  אם תבחר אפשרות שאינה Transforms או Bounds, תוכל לבחור נקודה בסמל Alignment, שממנה ניתן ליישר את הגרפיקה יחסית לתיבה התוחמת. אם ברצונך לוודא שהגרפיקה לא תחפוף לתיבה התוחמת, בחר Clip To Bounding Box.

הטמעת קובץ מקושר

במקום ליצור קישור לקובץ שמוקם במסמך, ניתן להטמיע (או לאחסן) את הקובץ בתוך המסמך. בעת הטמעת קובץ, הקשר לקובץ המקורי מתנתק. ללא הקשר, החלונית Links לא תתריע על שינוי של המקור, ולא ניתן יהיה לעדכן את הקובץ אוטומטית.

חשוב לזכור שהטמעת קובץ מגדילה את קובץ המסמך לעומת קישור לקובץ המקור.

 1. בחר קובץ בחלונית Links ובחר Embed Image מתפריט החלונית.

 2. בחר בגרפיקה המקושרת בחלון האיור. בחלונית Control לחץ על הלחצן Embed.

בחלונית Links, הקובץ ימשיך להיות מסומן בסמל של קישור מוטמע .

 1. בחר קובץ מוטמע אחד או יותר בחלונית Links.

 2. לחץ על הלחצן Relink  או בחר Relink מתפריט החלונית Links, אתר את קובץ המקור ובחר בו, ולחץ על הלחצן Place.

עריכת גרפיקה מקורית

הפקודה Edit Original מאפשרת לפתוח את רוב הפריטים הגרפיים ביישום שבו נוצרו, כדי שתוכל לשנותם במקרה הצורך. לאחר שמירת הקובץ המקורי, המסמך שבו הוספת את הקשר מתעדכן בגרסה החדשה.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחלונית Links, בחר בקישור ולחץ על הלחצן Edit Original . לחלופין, בחר Edit Original מתפריט החלונית.

  • בחר בגרפיקה המקושרת בעמוד, ובחר Edit‏ > Edit Original.

  • בחר בגרפיקה המקושרת בעמוד ולחץ על הלחצן Edit Original בחלונית Control.

 2. לאחר עריכת השינויים ביישום המקור, שמור את הקובץ.