Live Corners

ניתן לבחור נקודת עיגון אחת או יותר של פינה בנתיב פשוט או נקודות עיגון רבות בכמה נתיבים בגרפיקה שיצרת. כאשר בוחרים בו, רכיב Widget של Live Corners‏ מוצג לצד כל פינה. גרירה של רכיב Widget גורמת לשינוי צורה של הפינה, שתעוצב כאחת משלושת סוגי הפינות הזמינים. שלושת סוגי הפינות הזמינים הם מעוגלת,‏ עיגול הפוך, ומלוכסנת.

הערה:

לקבלת מידע נוסף, קרא את המאמר בנושא Live Shapes.  

רכיב ה- Widget של Live Corners

רכיב ה- Widget של Live Corners‏ יופעל כאשר תבחר בכלי Direct Selection לאחר בחירה בנתיב הכולל פינות. רכיב Widget של Live Corners מוצג לצד פינה כאשר אתה בוחר:

 • נתיב אחד או יותר הכוללים פינות.
 • פינה מעוגלת אחת או יותר
רכיבי Widget של Live Corners
A. רכיב Widget של Live Corners‏, כאשר נתיב כולל נקודת פינה אחת בלבד B. רכיבי Widget של Live Corners‏, כאשר פינות מרובות נבחרות C. רכיבי Widget של Live Corners, כאשר נתיבים נבחרים (במקרה זה, שני נתיבים מעוגלים מנוגדים) 

גרירת רכיב Widget של Live Corners בעזרת הכלי Direct Selection (א) היא הצורה הפשוטה ביותר שבה ניתן להפוך פינה לפינה מעוגלת. כמו כן, כאשר תציב את הסמן של העכבר מעל רכיב Widget של Live Corners, הפינה המעוגלת המתאימה תודגש (כפי שמוצג בהמשך).

פינה מעוגלת מודגשת כאשר העכבר מרחף מעל רכיב Widget של Live Corners או בקרבתו, ומצביע העכבר קרוב לרכיב Widget של Live Corners‏
A. פינה מעוגלת מודגשת כאשר הסמן של העכבר מוצב מעל רכיב Widget של Live Corners או בקרבתו B. מצביע העכבר קרוב לרכיב Widget של Live Corners 

הערה:

אם אתה מעדיף לא לראות את רכיב Widget של Live Corners‏ כאשר אתה בוחר בכלי Direct Selection‏, תוכל להשבית את הצגת הרכיב דרך View‏ ‏> Hide Corner Widget.

תיבת הדו-שיח Corners

תיבת הדו-שיח Corners מאפשרת לך לשנות את ההגדרות של פינות. בתיבת הדו-שיח Corners ניתן להגדיר סגנון עבור הפינה, להגדיר את הרדיוס של הפינה ואת סוג העיגול.

כדי לגשת להגדרות הפינה:

 • לחץ פעמיים על ‏‫‏הרכיב Live Corners‏‬.
 • בחר בפינה ולחץ על הקישור Corners  בחלונית Control או בחלונית Properties.
  ניתן להגדיר את רדיוס הפינה ברשימה הנפתחת Corners.
סוגי עיגול פינות הזמינים בכלי Live Corners
שינוי הגדרות בתיבת הדו-שיח Corners יגרום לשינוי במראה הפינה

A. ‏הרכיב Live Corners‏ B. פינה עגולה C. נקודות עיגון משויכות D. פינה עגולה מהופכת E. פינה מיושרת 

כך עושים זאת: שימוש ברכיב Widget של Live Corners

 1. כאשר הגרפיקה פתוחה, השימוש בכלי Direct Selection (א) בוחר באופן אוטומטי את כל רכיבי Widget של Live Corner. עם זאת, ניתן לבחור פינה ספציפית אחת או יותר - בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לבחור פינה אחת, לחץ על רכיב Widget אחד של Live Corner.
  • כדי לבחור פינות ספציפיות, הקש Shift ולחץ על רכיבי Widget של Live Corner שברצונך לבחור.
  • כדי לבטל את הבחירה של פינה שנבחרה, הקש Shift ולחץ על רכיב Widget הספציפי של Live Corner. 

  הערה:

  הנתיבים שניתן לבחור כוללים:

  • פינה אחת או יותר בנתיב
  • יותר מפינה אחת בנתיבים שונים

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • גרור את רכיב Widget של Live Corners‏.
  • לחץ על הקישור Corners בחלונית Control והגדר את האפשרויות הזמינות.
  • לחץ לחיצה כפולה על Live Corners widget ולאחר מכן בצע שינויים באפשרויות הקיימות בתיבת הדו-שיח Corners.
  שימוש ברכיב Widget של Live Corners‏
  A. הפינה המקורית B. הכיוון שאליו נגרר העכבר C. תצוגה מקדימה של הפינה המעוגלת D. ‏הרכיב Live Corners‏ E. הרדיוס של הפינה שחל F. סמן שמציין את סגנון הפינה שהוחל 

שינוי הסגנון של הפינה

כדי לשנות את הסגנון של הפינה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • תוך גרירת רכיב Widget של Live Corners‏, הקש על מקשי החיצים המצביעים כלפי מעלה או כלפי מטה. הסמן משתנה ומציג את סגנון הפינה הנוכחי.
 • בחלונית Control או בחלונית Properties, לחץ על הקישור Corners לפתיחת החלונית הנפתחת Corners. בחר את סגנון הפינה שברצונך להחיל.
 • לחץ לחיצה כפולה על רכיב Widget של Live Corners כדי להציג את תיבת הדו-שיח Corners ובחר סגנון פינה מתוך תיבת הדו-שיח.
 • לחיצה על Alt/Option ועל רכיב ה- Widget בו-זמנית מאפשרת מעבר בין סגנונות הפינה.
שינוי סגנון הפינה
A. פינה עגולה B. פינה עגולה מהופכת C. פינה מיושרת 

שיקולים

 • ניתן להשתמש בתכונה Live Corners כמה פעמים על אותה פינה, ולשנות את הרדיוס או את סגנון הפינה. אך אם תגרור או תשנה נקודת עיגון משויכת בפינה באופן שיבטל את המראה המעוגל, רכיב ה- Widget כבר לא יוצג לצד אותה פינה.
 • לא ניתן לעגל פינה מעבר לנקודה שבה הפינה המעוגלת:
  • מגיעה לסוף נתיב, או
  • מגיעה לנקודת עיגון סמוכה, או
  • מגיעה לנקודת עיגון שנוצרה במהלך שינוי של פינה סמוכה.
 • אם תגרור רכיב Widget של Live Corners עד לנקודה האחרונה האפשרית, הפינה המעוגלת תוצג כנתיב אדום.
נתיב אדום מציין שהגעת לרדיוס המרבי עבור הפינה הנתונה
A. נתיב אדום מציין שהגעת לרדיוס המרבי עבור הפינה הנתונה B. הכיוון שאליו נמשך רכיב ה- Widget של Live Corner‏ C. רכיב ה- Widget של Live Corner 

העדפות ברכיב Widget של Live Corners

Hide Corner Widget

 • אם אתה מעדיף לא לראות את רכיב Widget של Live Corners‏ כאשר אתה בוחר בכלי Direct Selection‏, תוכל להשבית את הצגת הרכיב דרך View‏ ‏> Hide Corner Widget.
 • אם אתה מעוניין להמשיך לראות אתרכיב Widget של Live Corners‏ כאשר אתה בוחר בכלי Direct Selection, לחץ על View‏ ‏> Show Corner Widget.

Maximum Angle Limit

המשתמשים יכולים להסתיר את רכיב Widget של Live Corners‏ כאשר הזווית של הפינה גדולה מערך כלשהו שמצוין. ניתן לציין ערך זה דרך Preferences‏ > Selection & Anchor Display‏ > Hide Corner Widget for angles greater than field.