שימוש ב-Live Trace‏ | CS5 וגרסאות קודמות

הערה:

מאמר זה רלוונטי ל-Adobe Illustrator CS5‎ ולגרסאות קודמות. החל מ-Adobe Illustrator CS6,‏ Illustrator מספק חוויית Image Trace חדשה. כעת, בעת מעקב אחר תמונה ניתן לבחור מתוך מגוון רחב של קביעות מוגדרות מראש או להשתמש בבקרות אינטואיטיביות ונוחות לקבלת תוצאות מעולות. לפרטים, ראה Image Trace.

אם ברצונך לבסס ציור חדש על גרפיקה קיימת, ניתן לעקוב אחריה. לדוגמה, ניתן ליצור גרפיקה המבוססת על סקיצת עיפרון שצוירה על נייר או על תמונת רסטר שנשמרה בתוכנה גרפית אחרת, אם מייבאים את הגרפיקה ל-Illustrator ועוקבים אחריה.

הדרך הקלה ביותר לעקוב אחר גרפיקה היא לפתוח או למקם את הקובץ ב-Illustrator, ולעקוב אחר הגרפיקה באופן אוטומטי בעזרת הפקודה Live Trace. ניתן לשלוט על רמת הפירוט ועל אופן הביצוע של העקיבה. כשאתם מרוצים מתוצאות העקיבה, תוכלו להמיר את העקיבה לנתיבים וקטוריים או לעצם של צביעה חיה.

לפני ואחרי עקיבה של תמונת Bitmap באמצעות הפקודה Live Trace
לפני ואחרי עקיבה של תמונת Bitmap באמצעות הפקודה Live Trace

מעקב אחר גרפיקה

 1. פתח או מקם את הקובץ שישמש כתמונת המקור לעקיבה.

 2. כשתמונת המקור נבחרה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לעקוב אחר התמונה באמצעות קביעות מוגדרות מראש למעקב, לחץ על הלחצן Tracing Presets and Options ‏ בחלונית Control ובחר קביעה מוגדרת מראש.

  • כדי לעקוב אחר התמונה עם אפשרויות ברירת המחדל של עקיבה, לחץ על Live Trace בחלונית Control, או בחר Object > Live Trace > Make.

  • כדי להגדיר את אפשרויות העקיבה לפני המעקב אחר התמונה, לחץ על הלחצן Tracing Presets and Options ‏ בחלונית Control ובחר Tracing Options. לחלופין, בחר Object > Live Trace > Tracing Options. קבע את אפשרויות העקיבה ולחץ על Trace.

 3. ‏(אופציונלי) התאם את תוצאות העקיבה.

 4. ‏(אופציונלי) המירו את העקיבה לנתיבים או לאובייקט של Live Paint.

אפשרויות עקיבה

Preset

ציון קביעה מוגדרת מראש של עקיבה.

Mode

קביעת מצב הצבע של תוצאת העקיבה.

Threshold

קובע ערך ליצירת עקיבה בשחור-לבן מהתמונה המקורית. כל הפיקסלים הבהירים מהערך Threshold יומרו ללבן, וכל הפיקסלים הכהים מהערך Threshold יומרו לשחור. (אפשרות זו זמינה רק כשהאפשרות Mode נקבעה על Black and White).

Palette

קובע חלונית ליצירת עקיבה בצבע או בגווני-אפור מהתמונה המקורית (אפשרות זו זמינה רק כשהאפשרות Mode נקבעה על Color או Grayscale).

כדי להניח ל-Illustrator לקבוע את צבעי העקיבה, בחר Automatic. כדי להשתמש בחלונית מותאמת אישית בעקיבה, בחר שם ספריית דוגמיות (ספריית הדוגמיות חייבת להיות פתוחה כדי שתוצג בתפריט Palette).

Max Colors

קובע את מספר הצבעים המרבי לשימוש בתוצאת עקיבה בצבע או בגווני-אפור (אפשרות זו זמינה רק כשהאפשרות Mode נקבעה על Color או Grayscale והחלונית נקבעה על Automatic).

Output To Swatches

יצירת ספריית דוגמיות חדשה בחלונית Swatches עבור כל צבע בתוצאת העקיבה.

Blur

מטשטש את התמונה המקורית לפני יצירת תוצאת העקיבה. בחר באפשרות זו כדי להפחית לכלוכים קטנים ולהחליק קצוות משוננים בתוצאת העקיבה.

Resample

דוגם מחדש את התמונה המקורית ברזולוציה שנקבעה לפני יצירת תוצאת העקיבה. אפשרות זו מסייעת להאצת תהליך העקיבה אחרי תמונות גדולות, אך היא עלולה להפיק תוצאות באיכות ירודה.

הערה: הרזולוציה של הדגימה מחדש אינה נשמרת בעת יצירת קביעה מוגדרת מראש.

Fills

יצירת אזורים עם מילוי בתוצאת העקיבה.

Strokes

יצירת נתיבי קו בתוצאת העקיבה.

Max Stroke Weight

קובע את הרוחב המרבי של תכונות בתמונה המקורית שניתן להקיפן בקו. תכונות הגדולות מהרוחב המרבי יהפכו לאזורים עם קווי מתאר בתוצאת העקיבה.

Min Stroke Length

קובע את האורך המזערי של תכונות בתמונה המקורית שניתן להקיפן בקו. תכונות הקטנות מהאורך המזערי יושמטו מתוצאת העקיבה.

Path Fitting

שולט במרחק בין הצורה שעליה מתבצעת בעקיבה לבין צורת הפיקסל המקורית. ערכים נמוכים יוצרים התאמת נתיבים גדולה יותר; ערכים גבוהים יוצרים התאמת נתיבים רופפת יותר.

Minimum Area

קובע את התכונה הקטנה ביותר בתמונה המקורית שתבוצע עליה עקיבה. לדוגמה, הערך 4 קובע שתכונות הקטנות מ-2 פיקסלים לרוחב על 2 פיקסלים לאורך יושמטו מתוצאת העקיבה.

Corner Angle

קובע את החדות של פנייה בתמונה המקורית, שתיחשב כנקודת עיגון פינתית בתוצאת העקיבה. למידע נוסף על ההבדל בין נקודת עיגון פינתית לנקודת עיגון חלקה, ראו אודות נתיבים.

Raster

קובע כיצד להציג רכיב bitmap באובייקט העקיבה. הגדרת תצוגה זו אינה נשמרת כחלק מהקביעה המוגדרת מראש של העקיבה.

Vector

קובע כיצד להציג את תוצאת העקיבה. קביעת תצוגה זו אינה נשמרת כחלק מהקביעות המוגדרות מראש של העקיבה.

הערה:

בחר Preview בתיבת הדו-שיח Tracing Options כדי להציג תצוגה מקדימה של תוצאת הקביעות הנוכחיות. לקביעת אפשרויות ברירת מחדל לעקיבה, בטל את הבחירה בכל האובייקטים לפני פתיחת תיבת הדו-שיח Tracing Options. בסיום קביעת האפשרויות, לחץ על Set Default.

לסרטון בנושא השימוש ב-Live Trace, ראה www.adobe.com/go/vid0043_il. לערכת לימוד לגבי שינוי האפשרויות של Live Trace כדי לקבל את התוצאות הטובות ביותר, ראה www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_livetrace_il.

שינוי התצוגה של אובייקט עקיבה

אובייקט עקיבה מורכב משני רכיבים: תמונת המקור ותוצאת העקיבה (שהיא הגרפיקה הווקטורית). כברירת מחדל מוצגת רק תוצאת העקיבה. עם זאת, ניתן לשנות את התצוגה של התמונה המקורית ושל תוצאת העקיבה כך שהן יתאימו לדרישותיך.

 1. בחר את אובייקט העקיבה.

  הערה:

  כברירת מחדל, כל אובייקטי העקיבה נקראים "Tracing" בחלונית Layers.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את התצוגה של תוצאות המעקב, לחץ על View Vector ‏ בחלונית Control או בחר Object > Live Trace, ובחר אפשרות תצוגה: No Tracing Result,‏ Tracing Result‏, Outlines או Outlines With Tracing.

  • כדי לשנות את התצוגה של תמונת המקור, לחץ על הלחצן ‏Raster View ‏ בחלונית Control או בחר Object > Live Trace, ובחר באפשרות תצוגה: No Image‏, Original Image‏, Adjusted Image (המציגה את התמונה עם כל ההתאמות שיחולו במהלך העקיבה) או Transparent Image.

   הערה: כדי להציג את תמונת המקור, יש לשנות תחילה את Vector View לערך No Tracing Result או Outlines.

התאמה של תוצאות העקיבה אובייקט

לאחר שיוצרים אובייקט עקיבה, ניתן להתאים את התוצאות בכל עת.

 1. בחר את אובייקט העקיבה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • קבעו אפשרויות בסיסיות בחלונית 'בקרה'.

  • לחצו על הלחצן 'תיבת הדו-שיח אפשרויות עקיבה' בחלונית 'בקרה' כדי להציג את כל אפשרויות העקיבה. לחלופין, בחר Object > Live Trace > Tracing Options. התאם את האפשרויות ולחץ על Trace.

  הערה:

  השתמש בקביעות עקיבה מוגדרות מראש כדי לשנות במהירות את תוצאות העקיבה.

ציון הצבעים לעקיבה

 1. צור ספריית דוגמיות המכילה את הצבעים שברצונך להשתמש בהם בעקיבה.

 2. ודא שספריית הדוגמיות פתוחה, ולחץ על הלחצן Tracing Options Dialog ‏ בחלונית Control. לחלופין, בחר Object > Live Trace > Tracing Options.

 3. בחר בשם ספריית הדוגמיות מהתפריט Palette ולחץ על Trace.

שימוש בקביעת עקיבה מוגדרת מראש

קביעות עקיבה מוגדרות מראש מספקות אפשרויות עקיבה שנקבעו מראש לסוגים שונים של גרפיקה. לדוגמה, אם בכוונתך להשתמש בתמונה שמבצעים עליה עקיבה כשרטוט טכני, בחר בקביעה המוגדרת מראש Technical Drawing. כל אפשרויות העקיבה ישתנו לעקיבה המיטבית לשרטוט טכני: הצבע נקבע על שחור-לבן, הטשטוש נקבע על 0 פיקסלים, רוחב הקו מוגבל ל-3 פיקסלים וכולי.

ציון קביעה מוגדרת מראש

 • בחר Object > Live Trace > Tracing Options. (לחלופין, בחר אובייקט עקיבה ולחץ על הלחצן Tracing Options Dialog ‏ בחלונית Control). הגדר אפשרויות עקיבה עבור הקביעה המוגדרת מראש ולחץ על Save Preset. הזן שם עבור הקביעה המוגדרת מראש , ולחץ על OK.

 • בחר Edit > Tracing Presets. לחץ על New, קבע את אפשרויות העקיבה עבור הקביעה המוגדרת מראש ולחץ על Done.

  עצה: כדי לבסס קביעה מוגדרת מראש חדשה על קביעה מוגדרת מראש קיימת, בחר אותה ולחץ על New.

עריכה או מחיקה של קביעה מוגדרת מראש

 1. בחר Edit > Tracing Presets.

 2. בחר בקביעה המוגדרת מראש, ולחץ על Edit או על Delete.

  הערה:

  לא ניתן לערוך או למחוק את ההגדרות המוגדרות מראש של ברירת המחדל (הגדרות מוגדרות מראש של ברירת המחדל מוצגות בתוך סוגריים מרובעים [ ]). עם זאת, ניתן ליצור עותק עריכה של קביעה מוגדרת מראש של ברירת המחדל, באמצעות בחירה בקביעה המוגדרת מראש ולחיצה על New.

שיתוף קביעות מוגדרות מראש עם משתמשים אחרים

 1. בחר Edit > Tracing Presets.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על Export כדי לשמור בקובץ את הקביעות המוגדרות מראש.

  • לחץ על Import כדי לטעון קביעות מוגדרות מראש מקובץ.

המרה של אובייקט עקיבה לאובייקט Live Paint

כשאתה מרוצה מתוצאות העקיבה, תוכל להמיר את אובייקט העקיבה לנתיבים או לאובייקט Live Paint. שלב אחרון זה מאפשר לעבוד עם עקיבה כמו עם כל גרפיקה וקטורית אחרת. לאחר המרת אובייקט העקיבה, לא ניתן יותר להתאים את אפשרויות העקיבה.

 1. בחר את אובייקט העקיבה.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להמיר את העקיבה לנתיבים, לחץ על Expand בחלונית Control או בחר Object > Live Trace > Expand. השתמש בשיטה זו אם ברצונך לעבוד עם רכיבי הגרפיקה שבוצעה עליה עקיבה כאובייקטים עצמאיים. הנתיבים שנוצרו כתוצאה מכך יקובצו יחדיו.

  • כדי להמיר את העקיבה לנתיבים תוך שמירה על אפשרות התצוגה הנוכחיות, בחר Object > Live Trace > Expand As Viewed. לדוגמה, אם אפשרויות התצוגה של תוצאת העקיבה נקבעו על Outlines, הנתיבים המורחבים יהיו קווי מתאר בלבד (ולא עם מילוי וקו). בנוסף, נשמר תצלום בזק של העקיבה עם אפשרויות התצוגה הנוכחיות, והוא מקובץ יחד עם הנתיבים המורחבים. השתמש בשיטה זו אם ברצונך לשמור על תמונת העקיבה כהנחיה לנתיבים מורחבים.

  • כדי להמיר את העקיבה לאובייקט של צביעה חיה, לחץ על Live Paint בחלונית Control או בחר Object > Live Trace > Convert To Live Paint. השתמש בשיטה זו אם ברצונך להחיל מילוי וקו על הגרפיקה שבוצעה עליה עקיבה בכלי Live Paint Bucket.

הערה:

כדי ליצור עקיבה ולהמיר את אובייקט העקיבה בצעד אחד, בחר Object‏ ‏> Live Trace‏ ‏> Make And Expand או Object‏ ‏> Live Trace‏ ‏> Make And Convert To Live Paint‏.

לצפייה בסרטון בנושא עקיבה, ראה www.adobe.com/go/vid0043_il.

שחרור אובייקט עקיבה

אם תרצה לבטל את העקיבה אך לשמור את התמונה שמוקמה במקור, ניתן לשחרר את אובייקט העקיבה.

 1. בחר את אובייקט העקיבה.

 2. בחר Object > Live Trace > Release.

מעקב ידני אחר גרפיקה באמצעות שכבות תבנית

שכבות תבנית הן שכבות נעולות שאינן מודפסות, שתוכל להשתמש בהן כדי לעקוב ידנית אחר תמונות. שכבות תבנית מעומעמות ב-50%, כדי שתוכל לראות בקלות נתיבים שתצייר בחזית השכבה. ניתן ליצור שכבות תבנית כשממקמים תמונה, או ליצור אותן משכבות קיימות.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למקם תמונה כשכבת תבנית לעקיבה, בחר File > Place, בחר בקובץ שברצונך למקם (EPS‏, PDF או תמונת רסטר), בחר Template ולאחר מכן לחץ על Place. שכבת תבנית חדשה מופיעה מתחת לשכבה הנוכחית בחלונית.

  • כדי לעקוב אחר תמונה קיימת, ודא שהתמונה נמצאת בשכבה משלה, לחץ פעמיים על השכבה בחלונית Layers, בחר Template, ולחץ על OK; לחלופין, בחר בשכבה ובחר Template מתפריט החלונית.

  סמל העין  מתחלף בסמל התבנית , והשכבה ננעלת.

 2. עקוב אחר הקובץ בכלי עט או בכלי עיפרון.

 3. כדי להסתיר את שכבת התבנית, בחר View > Hide Template. כדי להציג אותה שוב, בחר View > Show Template.

 4. כדי להפוך שכבת תבנית לשכבה רגילה, לחץ פעמיים על שכבת התבנית בחלונית Layers, בטל את הבחירה ב-Template ולחץ על OK.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון