משטחי יצירה מסייעים לך לייעל את תהליך העיצוב ומספקים לך אזור בו תוכל למקם עיצובים עבור התקנים ומסכים שונים. משטחי יצירה מייצגים את האזורים היכולים לכלול גרפיקה הניתנת להדפסה או לייצוא. בעת יצירת משטחי יצירה, תוכלו לבחור מתוך מגוון רחב של גדלים קבועים מראש או להגדיר גודל משטח יצירה מותאם אישית.

יכולים להיות לך אחד עד 1,000 משטחי יצירה למסמך, בהתאם לגודל משטחי היצירה. ניתן לציין את מספר משטחי היצירה למסמך כשיוצרים את המסמך, וניתן להוסיף ולהסיר משטחי יצירה בכל עת במהלך העבודה על המסמך. ניתן ליצור משטחי יצירה בגדלים שונים, לשנות את גודלם בעזרת הכלי Artboard ולמקם אותם בכל מקום במסך – גם כשהם חופפים זה לזה. Illustrator מספק גם אפשרויות להגדיר את הכיוון של משטחי יצירה ולארגן ולסדר אותם מחדש באמצעות החלונית Artboards, החלונית Properties או החלונית Control (כאשר הכלי Artboard נבחר). ניתן לציין שמות מותאמים אישית למשטח יצירה. ניתן גם להגדיר נקודות ייחוס למשטחי יצירה ב-Illustrator.

ניתן להשתמש במשטחי יצירה כאזורי חיתוך למטרות הדפסה או ייצוא. משטחי יצירה מרובים שימושיים ליצירת מגוון דברים, כגון מסמכי PDF מרובי עמודים, עמודים מודפסים בגדלים שונים או עם רכיבים שונים, רכיבים עצמאיים לאתרי אינטרנט, לוחות עלילה לווידאו או פריטים בודדים להנפשה ב- Adobe Animate או After Effects.

יצירת משטח יצירה

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • ליצירת משטח יצירה מותאם אישית בחר בכלי Artboardtool ,וגרור במסמך כדי להגדיר את הצורה, הגודל והמיקום.

  • כדי להשתמש בקביעה מוגדרת מראש של משטח יצירה, לחץ פעמיים על הכלי Artboard, בחר קביעה מוגדרת מראש וציין אפשרויות אחרות בתיבת הדו-שיח Artboard Options ולחץ על OK. גרור את משטח היצירה כדי למקם אותו במקום הרצוי.

  • לשכפול משטח יצירה קיים, בחר בכלי Artboard, לחץ כדי לבחור במשטח היצירה שברצונך לשכפל, ולחץ על הלחצן New Artboard בחלונית Control או בחלונית Properties. ליצירת עותקים משוכפלים מרובים, הקש שוב Alt כמספר הפעמים הרצוי. או בעזרת הכלי Artboard, הקש Alt‏ (ב-Windows) או Option (ב-macOS) תוך כדי גרירת משטח היצירה שברצונך לשכפל.

  • לשכפול משטח יצירה עם התוכן שבו, בחר בכלי Artboard, לחץ כדי לבחור בסמל Move/Copy Artwork With Artboard בחלונית Properties או בחלונית Control‏ , הקש Alt (ב-Windows) או Option (ב-macOS) וגרור.

  אם ברצונך שהגרפיקה תכיל גלישה, ודא שהגרפיקה תשתרע מעבר לגבולות משטח היצירה, לתוך אזור הגלישה.

 2. כדי לאשר את משטח היצירה ולצאת ממצב עריכת משטח היצירה, לחץ על כלי אחר בחלונית Tools או הקש Esc.

אפשרויות משטח יצירה

בצע אחד מהצעדים הבאים לפתיחת תיבת הדו-שיח Artboard Options:

 • לחץ פעמיים על הכלי Artboard‏ 
 • לחץ על הכלי Artboard ולאחר מכן לחץ על Artboard Options בחלונית ‏Properties או בחלונית Control.
 • בחר Artboard Options מתוך התפריט הנשלף של החלונית Artboards.
artboards-options450

בתיבת הדו-שיח Artboard Options ציין את האפשרויות הבאות:

Name

קובעת את שם משטח היצירה.

Preset

מציינת מידות של משטח יצירה. קביעות מוגדרות מראש אלה מגדירות את יחסי גודל הפיקסלים של סרגל הווידאו בהתאם לפלט שצוין.

Width and Height

קובעת את גודל משטח היצירה.

X: and Y: Position

קובעת את מיקום משטח היצירה לפי סרגלי מרחב העבודה של Illustrator. כדי להציג סרגלים אלה, בחר ‏View‏ ‍‏‍‏> ‏Show Rulers‏.

Orientation

מציינת כיוון עמוד לאורך או לרוחב.

Constrain Proportions

שומרת על יחסי הגודל של משטח היצירה ללא שינוי אם תשנה את גודלו ידנית.

Show Center Mark

מציגה נקודה במרכז משטח היצירה.

Show Cross Hairs

מציגה צלב דק במרכז כל צד של משטח היצירה.

Show Video Safe Areas

מציגה קווי עזר המייצגים את האזורים שנמצאים בתוך אזור הווידאו הניתן לצפייה. רצוי להקפיד שכל הטקסט והגרפיקה שאמורים להיות מוצגים בפני המשתמשים יישארו בתוך האזורים המתאימים לווידאו.

Video Ruler Pixel Aspect Ratio

מציינת את יחסי גודל הפיקסלים המשמשים לסרגלי הווידאו.

Fade Region Outside Artboard

מציגה את האזור שמחוץ למשטח היצירה בגוון כהה יותר מהאזור שבתוך משטח היצירה, כשהכלי Artboard פעיל.

Update While Dragging

משאירה את האזור שמחוץ למשטח היצירה בגוון כהה יותר בזמן גרירה לשינוי גודל משטח היצירה. אם אפשרות זו לא נבחרה, האזור שמחוץ למשטח היצירה מוצג בצבע זהה לאזור שבתוך משטח היצירה בעת שינוי גודל.

Artboards

מציינת כמה משטחי יצירה קיימים.

סקירה של החלונית Artboards

כדי לקבל גישה לחלונית Artboards, לחץ על Window‏ ‍‏‍‏‍‏> ‏Artboards. ניתן לבצע את הפעולות הבאות באמצעות החלונית Artboards:

 • הוספה, סידור מחדש ומחיקה של משטחי יצירה

 • סידור מחדש ומיספור מחדש של משטחי יצירה

 • בחירה וניווט בין משטחי יצירה מרובים

 • ציון אפשרויות משטחי יצירה כגון קביעות מוגדרות מראש, גודל משטח יצירה ומיקום משטח יצירה יחסי

החלונית Artboards
החלונית Artboards

A. סידור מחדש של כל משטחי היצירה B. חץ למעלה C. חץ למטה D. הוספת משטחי יצירה חדשים E. מחיקת משטחי יצירה 

עבודה עם משטחי יצירה

הוספת משטחי יצירה

להוספת משטחי יצירה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • לחץ על הסמל New Artboard בחלונית Properties‏, בחלונית Control או בחלונית Artboards.
 • בחר את האפשרות New Artboard מהתפריט הנשלף של החלונית Artboards.
 • Alt (ב-Windows) או Option (ב-macOS) כדי לשכפל משטח יצירה.

בחירת משטחי יצירה מרובים

 1. בחר את הכלי Artboard מתוך החלונית Tools.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הקש על ControlCommand + ‏Aכדי לבחור את כל משטי היצירה במסמך שלך.
  • לחץ תוך כדי הקשה על Shift כדי לבחורמשטחי יצירה.
  • לחץ בבד הציור תוך כדי הקשה על Shift וגרור את הסמן כדי לבחור משטחי יצירה מרובים באמצעות מלבן סימון.
  בחירת משטחי יצירה מרובים
  כדי לבחור משטחי יצירה מרובים באמצעות פקד מלבן סימון, הקש על Shift בזמן גרירת הכלי Artboard.

  הערה:

  בחירה באפשרות Marquee משנה את מצב הבחירה של משטח היצירה. גרירת מלבן הסימון גורמת לביטול הבחירה במשטחי היצירה שנבחרו.

מחיקת משטח יצירה

 1. בחר את משטחי היצירה שברצונך למחוק.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על הסמל Delete Artboard בחלונית Properties, בחלונית Control או בחלונית Artboards.
  • בחר את האפשרות Delete בתפריט החלונית Artboards (תפריט נשלף).
  • הקש על המקש Delete.

הצגת משטחי יצירה ובד הציור

כל משטח יצירה מוקף בקווים מלאים ומייצג את האזור המרבי הניתן להדפסה. כדי להסתיר את גבולות משטח היצירה, בחר View‏ ‍‏‍‏> ‏Hide Artboards. בד הציור הוא האזור שמחוץ למשטח היצירה, והוא משתרע עד לקצה החלון שגודלו 220 אינץ' רבועים. בד הציור מייצג מרחב שבו ניתן ליצור, לערוך ולאכסן רכיבי גרפיקה לפני העברתם למשטח היצירה. אובייקטים הממוקמים על בד הציור מוצגים על המסך, אך אינם מודפסים.

למרכוז משטח יצירה ושינוי גודלו כך שיתאים למסך, לחץ על מספר משטח היצירה בשורת המצב שבתחתית חלון היישום.

 1. בחר את הכלי Artboard מתוך החלונית Tools.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על משטח יצירה כלשהו כדי להפוך אותו לפעיל. ‏(גם לחיצה בתוך משטח יצירה או ציור על משטח יצירה בעזרת כלי אחר הופכים את הכלי Artboard לפעיל). אם משטחי יצירה חופפים, משטח היצירה עם הקצה השמאלי הקרוב ביותר למיקום שבו לוחצים הופך למשטח היצירה הפעיל.
  Select-artboard_no-crop-marks
  הצגת משטחי יצירה

  A. משטח יצירה פעיל B. משטח יצירה לא פעיל 
  • כדי לנווט בין משטחי יצירה, הקש Alt (ב-Windows) או Option (ב-macOS) תוך כדי לחיצה על אחד ממקשי החצים.
  • להצגת משטחי יצירה והתוכן שבהם כקווי מתאר, לחץ לחיצה ימנית ובחר Outline בתפריט ההקשר. כדי לחזור ולהציג את משטח היצירה, לחץ לחיצה ימנית ובחר Preview.

הערה:

ניתן להציג את גבולות העמוד ביחס למשטח היצירה בעזרת הצגת אריחי הדפסה (‏View‏ ‍‏‍‏‍‏> ‏Show Print Tiling). כשאריחי הדפסה מוצגים, האזורים הניתנים להדפסה והאזורים שאינם ניתנים להדפסה מיוצגים על ידי קבוצות של קווים מלאים ומנוקדים בין השוליים החיצוניים ביותר של החלון לבין האזור הניתן להדפסה של העמוד.

עריכת משטחי יצירה

ניתן ליצור משטחי יצירה מרובים למסמך, אך רק משטח יצירה אחד יכול להיות פעיל ברגע נתון. לאחר שהוגדרו מספר משטחי יצירה, ניתן להציג את כולם בעזרת בחירה בכלי Artboard. כל משטח יצירה ממוספר לצורך התייחסות נוחה. ניתן לערוך או למחוק משטח יצירה מסוים בכל עת, וניתן לציין משטחי יצירה שונים בכל פעולת הדפסה או ייצוא.

 1. בחר את משטחי היצירה שברצונך לערוך.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לשינוי הגודל של משטחי היצירה, הצב את המצביע על קצה או פינה עד שהסמן משתנה לצורת חץ דו-כיווני, ולאחר מכן גרור להתאמת הגודל. לחלופין, הגדר ערכי Width ו-Height חדשים בחלונית Properties או בחלונית Control.

  • לשינוי הכיוון שלמשטחי יצירהלחץ על הלחצנים Portrait או Landscape בחלונית Properties או בחלונית Control.

  • כדי לעבור בין משטחי יצירה, הקש Alt (ב-Windows) או Option (ב-macOS) תוך כדי לחיצה על אחד ממקשי החצים.

  • להצגת משטחי יצירה והתוכן שבהם כקווי מתאר, לחץ לחיצה ימנית ובחר Outline בתפריט ההקשר. כדי לחזור ולהציג את משטח היצירה, לחץ לחיצה ימנית ובחר Preview.

הזזת משטח יצירה

 1. בחר את משטחי היצירה שברצונך להזיז.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי להזיז את משטחי היצירה ואת תכולתם, בחר באפשרויות Move Artwork With Artboard בחלונית Properties אולחץ בחלוניתControl ולאחר מכן מקם את המצביע במשטח היצירה וגרור. 
  • כדי להזיז את משטחי היצירה ללא תכולתם, לחץ לביטול הבחירה באפשרות Move Artwork With Artboard בחלונית Properties או לחץ על בחלונית Control ולאחר מכן מקם את המצביע במשטח היצירה וגרור.
  • ציין ערכי X ו-Y חדשים בחלונית Properties או בחלונית Control.

  הערה:

  החל ממהדורת מרץ 2018 של Illustrator (גרסה 22.1), בעת הזזת משטח יצירה, Illustrator אינו מעביר אובייקטים נעולים או אובייקטים שהוסתרו, יחד עם משטח היצירה כברירת מחדל. במידת הצורך, ניתן להשבית את החוויה ולחזור לחוויה שסיפק Illustrator כברירת מחדל במהדורת אוקטובר 2017 של Illustrator (גרסה 22.0). עבור אל Preferences ‍‏‍‏> Selection And Anchor Display ובחר באפשרות Move Locked And Hidden Artwork With Artboard .

סידור מחדש של משטחי יצירה

בחלונית Artboards, באפשרותך להשתמש בחצים למעלה ולמטה בתחתית החלונית לסידור מחדש של משטחי היצירה. עם זאת, סידור מחדש של משטחי יצירה בחלונית Artboards אינו מסדר מחדש את משטחי היצירה באזור העבודה.

reorder-artboards
סידור מחדש של משטחי יצירה

A. סידור ברירת המחדל בחלונית Artboards‍‏ B. משטחי יצירה שסודרו מחדש בחלונית Artboards 

סידור מחדש של משטחי יצירה

כדי להתאים את כל משטחי היצירה בתצוגה, ניתן לסדר מחדש משטחי יצירה באמצעות האפשרויות Grid by Row‏, Grid by Column‏, Arrange by Row ו-Arrange by Column.

לסידור מחדש של משטחי יצירה, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר את האפשרות Rearrange All Artboards בחלונית Properties או בתפריט הנשלף של החלונית Artboards.

 2. בתיבת הדו-שיח Rearrange All Artboards, בחר פריסה אחת מבין האפשרויות הבאות:

  Grid by Row

    מסדר משטחי יצירה מרובים במספר השורות שצוין. ציין את מספר השורות בתיבה Rows. ערך ברירת המחדל יוצר את המראה הריבועי ביותר האפשרי עם מספר משטחי היצירה שצוין.

  Grid by Column

    מסדר משטחי יצירה מרובים במספר העמודות שצוין. בחר במספר העמודות מתפריט Columns. ערך ברירת המחדל יוצר את המראה הריבועי ביותר האפשרי עם מספר משטחי היצירה שצוין.

  Arrange by Row

    מסדר את כל משטחי היצירה בשורה יחידה.

  Arrange by Column

    מסדר את כל משטחי היצירה בעמודה יחידה.

  Change to Right-to-Left Layout/Change to Left-to-Right Layout

  מסדר את משטחי היצירה מימין לשמאל או משמאל לימין. כברירת מחדל, משטחי יצירה מסודרים משמאל לימין. אם תבחר באפשרות Change to Right-to-Left Layout, אפשרויות Grid by Row and Grid Column ישתנו ל- Right-to-Left Grid by Row ול- Right-to-Left Grid by Column.

 3. מציין את הריווח בין משטחי היצירה. הגדרה זו חלה על הריווח האופקי והאנכי כאחד.

 4. בחר את האפשרות Move Artwork with Artboard כדי להזיז את משטח היצירה כאשר מיקום משטחי היצירה משתנה.

בנוסף, משטח יצירה בתוך משטח יצירה נחשב לאזור חיתוך וזז ביחד עם משטח היצירה שמכיל אותו.

יישור ופיזור משטחי יצירה

ניתן ליישר או לפזר משטחי יצירה נבחרים לאורך הציר שתציין בעזרת החלונית Properties, החלונית Align או החלונית Control.

כדי ליישר או לפזר את משטחי היצירה בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר במשטחי היצירה שברצונך ליישר או לפזר.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחלונית Properties ‏(Window ‍‏> Properties), לחץ על הסמל של סוג היישור או הפיזור הרצוי.
  • לחץ על Align בחלונית Control ולאחר מכן לחץ על הסמל של סוג היישור או הפיזור הרצוי.
  • בחר Window ‍‏‍‏> Align, ולאחר מכן לחץ על הסמל של סוג היישור או הפיזור הרצוי.
  • בחר Window ‍‏‍‏‍‏> Properties ולאחר מכן לחץ על הסמל של סוג היישור או הפיזור הרצוי.
  יישור משטחי יצירה
  יישור משטחי יצירה

התאמה אישית של שמות משטחי יצירה

כעת ניתן לתת לכל משטח יצירה שם מותאם אישית, בעת עבודה במצב עריכת משטח יצירה.

להקצאת שם מותאם אישית למשטח יצירה, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר את הכלי Artboard‏  לעריכת משטח היצירה.

 2. בחר את משטח היצירה וציין את שם משטח היצירה בתיבה Name של החלונית Artboard Control או של החלונית Properties.

  לחלופין, ניתן לספק שם מותאם אישית בשדה Name של תיבת הדו-שיח Artboard Options. לפתיחת תיבת הדו-שיח, לחץ על Artboard Options בחלונית Properties או בתפריט הנשלף של חלונית Artboards. לחץ על OK כדי להעניק את השם החדש למשטח היצירה שנבחר.

שם משטח היצירה החדש מופיע בצד השמאלי העליון של משטח היצירה. השם המותאם אישית מופיע גם בשדה Artboard Navigation ובחלון הנפתח לצד אזור המצב של המסמך.

אם תקצה שם מותאם אישית למשטחי יצירה, שמות אלה יתווספו כסיומת לשם הקובץ בעת שמירת קבצים ספציפיים למשטח היצירה בכל התבניות.

סקירת החלונית Artboard
הזן שם מותאם אישית עבור משטח יצירה בחלונית Properties.

הערה:

כדי לחזור לשם ברירת המחדל, מחק את שם משטח היצירה מהשדה Name בחלונית Properties או בחלונית Control.

הגדרת נקודות ציר עבור משטחי יצירה (9 נקודות ציר)

להגדרת נקודות ציר עבור משטחי יצירה, השתמש בתיבת הדו-שיח Artboard Options או באפשרויות Artboard בחלונית Properties או בחלונית Control.

אפשרות זו מאפשרת לך לסובב על ציר פינה או מרכז של משטח יצירה בעת שינוי גודלם.

הצגת סרגלים, סימן מרכז, צלבים דקים או אזור מתאים לתצוגת וידאו במשטח יצירה

ניתן לבחור להציג סימן מרכז, צלבים דקים, סמני אזור מתאים לתצוגת וידאו וסרגלים מסביב למשטח היצירה. סרגלים הינם שימושיים בעבודה עם גרפיקה שבכוונתך לייצא לווידאו. המספרים על הסרגלים משקפים פיקסלים מיוחדים להתקן, ללא קשר ליחידות המידה שצוינו בהעדפות. ברירת המחדל של Video Ruler Pixel Aspect Ratio ‏(VPAR) ב-Illustrator היא 1.0 (לפיקסלים מרובעים) – ערך זה משתנה לפי הקביעה המוגדרת מראש שנבחרה בתיבת הדו-שיח Artboard Options או בתיבת הדו-שיח New Document.

כשמשתמשים בפיקסלים שאינם מרובעים, הסרגל מאפשר חישובים קלים יותר לפיקסלים מיוחדים להתקנים. לדוגמה, אם תציין משטח יצירה של 100‎ x 100 נקודות של Illustrator, וברצונך לדעת מהו הגודל המדויק בפיקסלים מיוחדים להתקן כלשהו לפני ייצוא הקובץ לשימוש במסך רחב מסוג NTSC DV, ניתן להגדיר את סרגל הווידאו ב-Illustrator לשימוש ביחסי גודל פיקסלים של סרגל וידאו של 1.2 (לפיקסלים לרוחב), והסרגל ישקף את השינוי ויציג את משטח היצירה כ-83‎ x 100 פיקסלים של ההתקן (100/1.2‎ = 83.333‏).

משטח יצירה עם סרגלים
משטח יצירה עם סרגלים

תצוגת סימן מרכז, צלבים דקים או אזורים בטוחים להקרנת וידאו

סימן המרכז, הצלבים הדקים והאזורים הבטוחים להקרנת וידאו הם מאפייני וידאו המסייעים לך ליצור סרטונים. כדי להציג מאפיינים אלה:

 1. לחץ לחיצה כפולה על הכלי Artboard‏  בחלונית Tools, או, כשהכלי Artboard פעיל, לחץ על סמל Artboard Options  בחלונית Properties או בחלונית Control.

 2. במקטע Display, בחר באפשרויות שברצונך להציג במשטחי היצירה שלך.

  הערה:

  ניתן גם להגדיר או להסיר את נקודת המרכז בלחיצה על הסמל Show Center Mark  בחלונית Control.

שמירה, ייצוא והדפסה של משטחי יצירה

שמירה וייצוא של משטחי יצירה

ניתן לשמור ולייצא משטחי יצירה בתבניות קובץ שונות. בעת שמירה או ייצוא של גרפיקה, Illustrator כותב את נתוני הגרפיקה בקובץ. מבנה הנתונים תלוי בתבנית הקובץ שתבחר בה. לקבלת פרטים, ראה כיצד לשמור משטחי יצירה ב-Illustrator.

כמו כן, ניתן לייצא גרפיקה במגוון תבניות קובץ לשימוש מחוץ ל-Illustrator. תבניות אלה נקראות תבניות לא מקוריות משום ש-Illustrator לא יוכל לאחזר את כל הנתונים אם תפתח מחדש את הקובץ ב-Illustrator. מסיבה זו, מומלץ לשמור גרפיקה בתבנית AI עד לסיום יצירת הגרפיקה, ולאחר מכן לייצא אותה לתבנית הרצויה. לקבלת פרטים, ראה כיצד לייצא משטחי יצירה ב-Illustrator.

הדפסת משטחי יצירה

לכל משטחי היצירה במסמך יש אותה תבנית סוג מדיה, כגון Print. ניתן להדפיס כל משטח יצירה בנפרד, או להציג משטחי יצירה באריחים, או כשהם משולבים בעמוד אחד. כדי לשמור מסמך עם מספר משטחי יצירה של Illustrator לגרסה קודמת של Illustrator, ניתן לבחור לשמור כל משטח יצירה כקובץ נפרד, יחד עם קובץ אב הכולל מיזוג של כל משטחי היצירה.

ניתן להציג תצוגה מקדימה של משטחי היצירה מתיבת הדו-שיח Print לפני הדפסתם. הגדרות ההדפסה שתבחר יוחלו על כל משטחי היצירה שתבחר להדפסה.

כברירת מחדל, כל הגרפיקה תיחתך למשטח יצירה, וכל משטחי היצירה יודפסו כעמודים נפרדים. היעזר באפשרות Range בתיבת הדו-שיח Print להדפסת עמודים מסוימים. בחר Ignore Artboards וציין אפשרויות מיקום לשילוב כל הגרפיקה בעמוד אחד או להצגת הגרפיקה באריחים, בהתאם לצורך.

ב-Illustrator , משטחי יצירה במסמכים יכולים להסתובב באופן אוטומטי כדי לאפשר הדפסה בגודל אמצעי ההדפסה שנבחר. בחר את תיבת הסימון Auto-Rotate בתיבת הדו-שיח Print כדי להגדיר סיבוב אוטומטי עבור מסמכי Illustrator. עבור מסמכים שנוצרו ב- Illustrator, האפשרות Auto-Rotate מופעלת כברירת מחדל.

לדוגמה, חשוב על מסמך עם גודל אמצעי הדפסה לרוחב (הרוחב עולה על הגובה) ולאורך (הגובה עולה על הרוחב). אם תבחר גודל נייר לאורך באפשרות Size בתיבת הדו-שיח Print, משטחי היצירה בכיוון לרוחב יסתובבו באופן אוטומטי לכיוון לאורך של אמצעי ההדפסה בעת ההדפסה.

הערה: אם האפשרות Auto-Rotate נבחרה, לא תוכל לשנות את כיוון העמוד.

לקבלת פרטים, ראה כיצד להגדיר קובצי Illustrator להדפסה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת