Julkaisujen värinhallinta online-katselua varten

Online-katselua varten tarvittava värinhallinta on hyvin erilainen kuin painojulkaisuissa käytettävä värinhallinta. Painojulkaisussa lopullisen tuotteen ulkoasun voi määrittää paljon tarkemmin. Online-medioissa julkaisua voi katsella useissa, myös kalibroimattomissa näytöissä ja videojärjestelmissä, joten värien vastaavuutta ei voi valvoa tarkasti.

Kun käytetään yksinomaan verkossa tarkasteltavien julkaisujen värinhallintaa, Adobe suosittaa SRGB-väritilan käyttämistä. sRGB on oletustyötila useimmissa Adobe-väriasetuksissa, mutta voit varmistaa, että sRGB on valittuna Väriasetukset-valintaikkunassa (Photoshop, Illustrator, InDesign) tai Värinhallinta-oletusasetuksissa (Acrobat). Kun väritilaksi on asetettu sRGB, kaikki luotu RGB-grafiikka käyttää väritilana sRGB:tä.

Kun käsitellään kuvia, joissa on muuhun kuin sRGB:hen perustuva sisällytetty väriprofiili, kuvan värit on muunnettava sRGB:n mukaisiksi, ennen kuin kuva tallennetaan verkkokäyttöä varten. Jos haluat sovelluksen muuntavan värit automaattisesti sRGB:n mukaisiksi kuvaa avattaessa, valitse RGB-värinhallintasääntöjen asetukseksi Muunna työtilaksi. (Varmista, että RGB-työtilaksi on asetettu sRGB.) Photoshopissa ja InDesignissa värit voi muuntaa sRGB:n mukaisiksi myös manuaalisesti valitsemalla Muokkaa > Muunna profiiliin.

Huomautus:

InDesignissa Muunna profiiliin -komento muuntaa ainoastaan julkaisun alkuperäiset objektit, ei sijoitettuja objekteja.

PDF-tiedostojen värinhallinta online-katselua varten

Kun viet PDF-tiedostoja, voit valita, sisällytetäänkö profiilit. Jos PDF-tiedostoon on upotettu profiili, värit toistuvat samanlaisina Acrobat 4.0 -versiossa tai sitä uudemmissa versioissa, jos värienhallintajärjestelmä on asetettu oikein.

On syytä muistaa, että väriprofiilien sisällyttäminen kasvattaa PDF-tiedostojen kokoa. RGB-profiilit ovat yleensä pieniä (noin 3 kilotavua), mutta CMYK-profiilien koko voi olla 0,5–2 megatavua.

HTML-julkaisujen värinhallinta online-katselua varten

Monet selaimet eivät tue värinhallintaa. Kaikkia värinhallintaa tukeviakaan selaimia ei voida pitää värinhallintaa käyttävinä, koska niitä saatetaan käyttää järjestelmissä, joiden näyttöjä ei ole kalibroitu. Lisäksi vain harvoilla Web-sivuilla on sisällytettyjä profiileja sisältäviä kuvia. Jos hallittavana on suunnittelustudion intranet tai jokin muu tarkan valvonnan alaisena oleva ympäristö, jonkinlainen kuvien HTML-värinhallinta onnistunee niin, että kaikille käyttäjille järjestetään värinhallintaa tukeva selain ja kaikki näytöt kalibroidaan.

Käyttämällä sRGB-väritilaa voi arvioida, millaisilta värit näyttävät kalibroimattomissa näytöissä. Kalibroimattomien näyttöjen värintoisto kuitenkin vaihtelee, joten värien mahdollisten vaihtelujen laajuutta ei voida arvioida.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö