Osittamalla jaetaan kuva pienemmiksi kuviksi, joista kootaan Web-sivu käyttämällä HTML-taulukkoa tai CSS-tasoja. Ositettuasi kuvan voit liittää osiin erilaisia URL-linkkejä Web-sivuilla navigoimista varten tai käyttää kuvan kussakin osassa erilaisia optimointiasetuksia.

Ositettu kuva viedään ja optimoidaan Tallenna Webiä ja laitteita varten -komennolla. Photoshop tallentaa kuvan jokaisen osan erillisenä tiedostona ja tuottaa HTML- tai CSS-koodit, jotka tarvitaan ositetun kuvan näyttämiseen.

Osiin jaettu Web-sivu Photoshopissa
Osiin jaettu Web-sivu.

Kun käsittelet osia, muista nämä perusasiat:

 • Osan voi luoda ositustyökalulla tai käyttämällä tasoon perustuvia osia.

 • Voit valita luomasi osan osanvalintatyökalulla ja sitten muuttaa sen kokoa tai paikkaa tai tasata sen muihin osiin.

 • Osan asetukset -valintaikkunassa voit määrittää kunkin osan asetukset, esimerkiksi osan tyypin, nimen ja URL-osoitteen.

 • Voit optimoida kunkin osan erikseen määrittämällä optimointiasetukset Tallenna Webiä ja laitteita varten -valintaikkunassa.

Osatyypit

Osat on luokiteltu sisällön tyypin mukaan (taulukko, kuva, ei kuvaa) ja luontimenetelmän mukaan (käyttäjä, tasoon perustuva, automaattinen).

Ositustyökalulla luotuja tasoja sanotaan käyttäjän osiksi ja tasosta luotuja osia tasoon perustuviksi osiksi. Kun luot käyttäjän osan tai tasoon perustuvan osan, ohjelma muodostaa automaattisia osia kuvan muita alueita varten. Automaattiset osat toisin sanoen täyttävät kuvassa tilan, joka ei kuulu käyttäjän osaan eikä tasoon perustuvaan osaan. Automaattiset osat luodaan uudelleen joka kerta, kun käyttäjän osia tai tasoon‑perustuvia osia lisätään tai muokataan. Automaattiset osat voidaan muuntaa käyttäjän osiksi.

Käyttäjän osat, tasoon perustuvat osat ja automaattiset osat näyttävät erilaisilta: käyttäjän osat ja tasoon perustuvat osat on ympäröity jatkuvalla viivalla ja automaattiset osat pisteviivalla. Lisäksi käyttäjän osat ja tasoon perustuvat osat on merkitty kuvakkeella. Automaattiset osat voidaan näyttää ja piilottaa, mikä helpottaa sekä käyttäjän osien että tasoon perustuvien osien tarkastelemista työskentelyn aikana.

Aliosa on automaattinen osa, joka muodostetaan limittäisiä osia luotaessa. Aliosat ilmaisevat, miten kuva jaetaan optimoitua tiedostoa tallennettaessa. Vaikka aliosat on numeroitu ja niissä on osan symboli, niitä ei voi valita eikä muokata erillään alla olevasta osasta. Aliosat muodostetaan uudelleen aina, kun osien pinoamisjärjestystä muutetaan.

Osia luodaan erilaisilla menetelmillä:

 • Automaattiset osat luodaan automaattisesti.

 • Käyttäjän osat luodaan ositustyökalulla.

 • Tasoon perustuvat osat luodaan Tasot-paneelin toiminnoilla.

Web-sivun osittaminen

Voit piirtää osien viivoja suoraan kuvaan ositustyökalulla tai koota kuvan tasoista ja sitten luoda tasoihin perustuvia osia.

Osan luominen ositustyökalulla

 1. Valitse ositustyökalu . (Voit selata Rajaus-työkaluun ryhmitettyjä työkaluja painamalla C-näppäintä.)

  Kuvan aiemmin luodut osat näkyvät automaattisesti dokumentti-ikkunassa.

 2. Valitse asetusriviltä tyyliasetus:

  Normaali

  Osan mittasuhteet määritetään vetäessäsi.

  Kiinteä mittasuhde

  Määrittää valinnan korkeuden suhteen leveyteen. Määritä sivusuhde kokonais- tai desimaalilukuina. Jos osan pitää olla esimerkiksi kaksi kertaa korkeutta leveämpi, määritä leveydeksi 2 ja korkeudeksi 1.

  Kiinteä koko

  Osan korkeuden ja leveyden määritys. Kirjoita pikseliarvot kokonaislukuina.

 3. Luo osa vetämällä hiirtä. Vaihto-vedä, jos osan pitää olla neliömäinen. Alt-vedä (Windows) tai Optio-vedä (Mac OS), jos haluat aloittaa piirtämisen keskeltä. Valitse Näytä > Kohdista, jos haluat kohdistaa uuden osan apulinjaan tai kuvan toiseen osaan. Katso kohtaa Käyttäjän osien siirtäminen, koon muuttaminen ja kiinnittäminen.

Osien luominen apulinjoista

 1. Lisää kuvaan apulinjoja.
 2. Valitse ositustyökalu ja valitse asetusriviltä Osat apulinjoista.

  Kun luot osia apulinjoista, kuvassa ennestään olevat osat katoavat.

Osan luominen tasosta

Tasoon perustuva osa sisältää tason kaikki pikselitiedot. Jos siirrät tasoa tai muokkaat sen sisältöä, osa muuttuu automaattisesti uudet pikselit sisältäväksi.

Osan luominen tasosta Photoshopissa
Tasoon perustuva osa päivittyy, kun lähdetasoa muokataan.

Tasoon perustuvat osat ovat vähemmän joustavia kuin käyttäjän osat. Voit kuitenkin muuntaa (eli korottaa) tasoon perustuvan osan käyttäjän osaksi. Katso kohtaa Automaattisten ja tasoon perustuvien osien muuntaminen käyttäjän osiksi.

 1. Valitse taso Tasot-paneelista.
 2. Valitse Taso > Uusi tasoon perustuva osa.

Huomautus:

Älä käytä tasoon perustuvaa osaa, jos aiot siirtää tason kuvassa suuren alueen päälle animaation aikana, koska tällöin osa voi muuttua liian suureksi käsitellä.

Automaattisten ja tasoon perustuvien osien muuntaminen käyttäjän osiksi

Koska tasoon perustuva osa on kiinnitetty tason pikseleihin, ainoa tapa siirtää, yhdistää, jakaa, suurentaa tai pienentää sitä on muokata tasoa – ellei osaa muunneta käyttäjän osaksi.

Kaikki kuvan automaattiset osat on linkitetty, ja niissä on samat optimointiasetukset. Jos haluat määrittää erilaiset optimointiasetukset automaattista osaa varten, sinun on muunnettava se käyttäjän osaksi.

 1. Valitse muunnettavat osat osanvalintatyökalulla .
 2. Napsauta asetusrivin Korota-painiketta.

  Huomautus:

  Voit korottaa automaattisen osan Tallenna Webiä ja laitteita varten -valintaikkunassa purkamalla sen linkityksen. Katso kohtaa Osien käsitteleminen Tallenna Webiä ja laitteita varten -valintaikkunassa

Osien ja osien asetusten näyttäminen

Voit katsella osia Photoshopissa ja Tallenna Webiä ja laitteita varten -valintaikkunassa. Seuraavat ominaisuudet auttavat sinua tunnistamaan osat ja erottamaan ne toisistaan:

Osien viivat

Nämä osoittavat osan ääriviivat. Jatkuva viiva tarkoittaa käyttäjän osaa tai tasoon perustuvaa osaa ja pisteviiva automaattista osaa.

Osien värit

Käyttäjän osat ja tasoon perustuvat osat erotetaan automaattisista osista värien avulla. Käyttäjän osat ja tasoon perustuvat osat on normaalisti merkitty sinisin symbolein ja automaattiset osat harmain symbolein.

Lisäksi Tallenna Webiä ja laitteita varten -valintaikkunassa käytetään värisäätöjä valitsemattomien osien himmentämiseen. Nämä säädöt vaikuttavat vain näyttöön, eivät lopullisen kuvan väriin. Automaattisten osien värisäätö on normaalisti kaksi kertaa niin suuri kuin käyttäjän osien värisäätö.

Osien numerot

Osat on numeroitu vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas alkaen kuvan vasemmasta yläkulmasta. Jos muutat osien järjestystä tai kokonaismäärää, osien numerointi muuttuu automaattisesti.

Osien tunnukset

Seuraavat tunnukset eli kuvakkeet ilmaisevat tietyt tilat.

Käyttäjän osassa on kuvasisältöä.

Käyttäjän osassa ei ole kuvasisältöä.

Osa perustuu tasoon.

Osien rajojen näyttäminen tai piilottaminen

 1. Valitse Näyttö > Näytä > Osat. Jos haluat piilottaa tai näyttää osat muiden kohteiden kanssa, käytä Ylimääräiset-komentoa. Katso kohtaa Ylimääräisten näyttäminen tai piilottaminen.

Automaattisten osien näyttäminen tai piilottaminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse osanvalintatyökalu  ja napsauta asetusriviltä Näytä automaattiset osat tai Piilota automaattiset osat.

  • Valitse Näyttö > Näytä > Osat. Automaattiset osat tulevat näkyviin muiden osien mukana.

Osien numeroiden näyttäminen tai piilottaminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Windowsissa Muokkaa > Oletusarvot > Apulinjat, ruudukko ja osat.

  • Valitse Mac OS:ssä Photoshop > Oletusarvot > Apulinjat, ruudukko ja osat.

 2. Valitse Osat-kohdasta Näytä osien numerot.

Osien viivojen värin vaihtaminen

 1. Valitse Windowsissa Muokkaa > Oletusarvot > Apulinjat, ruudukko ja osat tai Mac OS:ssä Photoshop > Oletusarvot > Apulinjat, ruudukko ja osat.
 2. Valitse väri Osaviivat-kohdan Viivan väri -valikosta.

  Valittujen osien viivat näkyvät automaattisesti vastavärisinä värimuutoksen jälkeen.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö