Kappaleiden muotoileminen

Pistetekstissä kukin rivi on erillinen kappale. Kappaletekstissä kukin kappale voi sisältää useita rivejä sen mukaan, millaiset muokkausalueen mitat ovat.

Valittuasi haluamasi kappaleet voit määrittää Kappale-paneelin avulla muotoiluasetukset yhtä kappaletta, useita kappaleita tai tekstitason kaikkia kappaleita varten.

 1. Valitse vaakasuora tekstityökalu tai pystysuora tekstityökalu .
  • Kohdista muotoilu yhteen kappaleeseen napsauttamalla kappaletta.
  • Kohdista muotoilu useisiin kappaleisiin valitsemalla kappaleet sisältävä alue.
  • Jos haluat kohdistaa muotoilun tason kaikkiin kappaleisiin, valitse tekstitaso Tasot-paneelista.

Kappale-paneelin yleiskatsaus

Kappale-paneelin komennoilla voit muuttaa sarakkeiden ja kappaleiden muotoilua. Tuo paneeli näkyviin valitsemalla Ikkuna > Kappale tai napsauta Kappale-paneelin välilehteä, jos paneeli on näkyvissä mutta ei aktiivinen. Voit myös valita tekstityökalun ja napsauttaa asetusrivin Paneeli-painiketta .

Jos asetus on Kappale-paneelista valittava numeroarvo, voit määrittää sen lukeman myös ylä- tai alanuolella. Voit myös muokata arvoa suoraan tekstiruudussa. Kun muokkaat arvoa suoraan, hyväksy arvo sellaisenaan painamalla Enter-näppäintä tai Return-näppäintä, hyväksy arvo ja korosta sitten juuri muokattu edellinen arvo painamalla vaihto+Enter tai vaihto+Return tai hyväksy arvo ja siirry paneelin seuraavaan tekstiruutuun painamalla sarkainnäppäintä.

Photoshopin Kappale-paneeli
Kappale-paneeli

A. Tasaaminen B. Vasen sisennys C. Ensimmäisen rivin vasen sisennys D. Kappaleen jälkeinen väli E. Tavutus F. Oikealle sisennys G. Kappaletta edeltävä väli 

Kappale-paneelivalikossa on lisää komentoja ja asetuksia. Avaa valikko napsauttamalla paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa kolmiota.

Tasauksen määrittäminen

Teksti voidaan tasata kappaleen toiseen reunaan (vaakasuorassa vasemmalle, keskelle tai oikealle tai pystysuorassa ylös, keskelle tai alas). Tasausasetuksia voi valita vain kappaletekstille.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse tekstitaso, jos haluat muotoilla kaikki sen sisältämät kappaleet.
  • Valitse muotoiltavat kappaleet.
 2. Valitse kohdistusasetus Kappale-paneelista tai asetusriviltä.

  Vaakasuoran tekstin asetukset ovat seuraavat:

  Tasaa teksti vasemmalle

  Kohdistaa tekstin vasemmalle ja jättää oikealle liehureunan.

  Keskitä teksti

  Keskittää tekstin ja jättää kummallekin puolelle liehureunan.

  Tasaa teksti oikealle

  Kohdistaa tekstin oikealle ja jättää vasemmalle liehureunan.

  Pystysuoran tekstin asetukset ovat seuraavat:

  Tasaa teksti ylös

  Kohdistaa tekstin ylös ja jättää alas liehureunan.

  Keskitä teksti

  Keskittää tekstin ja jättää ylös ja alas liehureunan.

  Tasaa teksti alas

  Kohdistaa tekstin alas ja jättää ylös liehureunan.

Kappaletekstin tasauksen määrittäminen

Tekstin sanotaan olevan tasattua, kun se on tasattu kehyksen molempiin reunoihin. Sovita kappaleteksti palstaan joko jättämällä viimeinen rivi pois tai ottamalla se mukaan. Valitut tasausasetukset vaikuttavat rivien vaakasuoriin väleihin sekä tekstin esteettiseen ulkoasuun.

Tasausvaihtoehtoja voi käyttää vain kappaletekstille ja niillä voi määrittää sana-, kirjain- ja kuviovälin. Tasausasetukset koskevat vain latinalaisiin kirjasimiin kuuluvia merkkejä, eivät kiinalaisten, japanilaisten tai korealaisten kirjasinten kaksitavuisia merkkejä.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse tekstitaso, jos haluat muotoilla kaikki sen sisältämät kappaleet.
  • Valitse muotoiltavat kappaleet.
 2. Valitse Kappale-paneelista tasausasetus.

  Vaakasuoran tekstin asetukset ovat seuraavat:

  Tasaa viimeinen vasemmalle

  Tasaa kaikki muut rivit paitsi viimeisen rivin, joka kohdistetaan vasemmalle.

  Tasaa viimeinen keskelle

  Tasaa kaikki muut rivit paitsi viimeisen rivin, joka keskitetään.

  Tasaa viimeinen oikealle

  Tasaa kaikki muut rivit paitsi viimeisen rivin, joka kohdistetaan oikealle.

  Tasaa molemmat reunat

  Tasaa kaikki muut rivit paitsi viimeisen rivin, joka tasataan pakotetusti.

  Pystysuoran tekstin asetukset ovat seuraavat:

  Tasaa viimeinen ylös

  Tasaa kaikki muut rivit paitsi viimeisen rivin, joka kohdistetaan ylös.

  Tasaa viimeinen keskelle

  Tasaa kaikki muut rivit paitsi viimeisen rivin, joka keskitetään.

  Tasaa viimeinen alas

  Tasaa kaikki muut rivit paitsi viimeisen rivin, joka kohdistetaan alas.

  Tasaa molemmat reunat

  Tasaa kaikki muut rivit paitsi viimeisen rivin, joka tasataan pakotetusti.

  Huomautus:

  Reitillä olevan ja sen sisään jäävän tekstin tasaus (kohdistus vasemmalle, oikealle tai keskelle ja kaikkien tasaus) alkaa kohdistimesta ja päättyy reitin lopussa.

Tasatun tekstin sanojen ja merkkien välin säätäminen

Photoshopissa on mahdollista säätää tarkasti sana- ja kirjainväliä sekä merkkien skaalausta. Välien säätäminen on erityisen tärkeää käsiteltäessä tasattua tekstiä, joskin myös tasaamattoman tekstin välejä voidaan säätää.

 1. Valitse käsiteltävät kappaleet tai valitse tekstitaso, jos haluat muutosten vaikuttavan kyseisen tason kaikkiin kappaleisiin.
 2. Valitse Kappale-paneelivalikosta Palstaan sovitus.
 3. Määritä Sanaväli-, Kirjainväli- ja Kuvioiden skaalaus -asetusten arvot. Pienin- ja Suurin-arvot tarkoittavat hyväksyttävää välin vaihtelua vain tasatuissa kappaleissa. Haluttu-arvo tarkoittaa toivottua väliä sekä tasatuissa että tasaamattomissa kappaleissa.

  Sanaväli

  Sanojen välinen tyhjä tila, joka lisätään painamalla välinlyöntiäppäintä. Sanaväli voi vaihdella 0–1000 %. Arvolla 100 % sanojen väliin ei lisätä ylimääräistä tilaa.

  Kirjainväli

  Kirjainten etäisyys, joka sisältää parivälistys- ja merkkitiheysarvot. Kirjainväli-arvot voivat vaihdella –100 prosentista 500 prosenttiin; arvolla 0 % kirjainten väliin ei lisätä tilaa ja arvolla 100 % välilyönnin koko leveys lisätään kirjainten väliin.

  Kuvioiden skaalaus

  Säätää merkkien leveyttä (kuvio on kirjasimen yksi merkki). Arvot voivat vaihdella välillä 50–200 %; arvolla 100 % merkkien korkeutta ei muuteta.

  Huomautus:

  Väliasetukset koskevat aina koko kappaletta. Jos haluat muuttaa vain muutamien merkkien välejä, käytä Merkkitiheys-asetusta.

Kappaleiden sisentäminen

Sisennys tarkoittaa etäisyyttä tekstin reunasta tekstin sisältävän muokkausalueen reunaan tai rivin alkuun. Sisennys vaikuttaa vain valittuihin kappaleisiin, joten voit helposti käyttää eri kappaleissa eri sisennyksiä.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse tekstitaso, jos haluat muotoilla kaikki sen sisältämät kappaleet.
  • Valitse muotoiltavat kappaleet.
 2. Kirjoita sisennysasetus Kappale-paneeliin:

  Sisennä vasen reuna

  Sisentää kappaleen vasemmasta reunasta. Jos teksti on pystysuorassa, tämä asetus vaikuttaa sisennykseen kappaleen yläreunasta.

  Sisennä oikea reuna

  Sisentää kappaleen oikeasta reunasta. Jos teksti on pystysuorassa, tämä asetus vaikuttaa sisennykseen kappaleen alareunasta.

  Sisennä ensimmäinen rivi

  Sisentää kappaleen ensimmäisen rivin. Vaakasuorassa tekstissä ensimmäisen rivin sisennys on suhteessa vasempaan sisennykseen ja pystysuorassa tekstissä suhteessa yläsisennykseen. Jos haluat ensimmäiselle riville riippuvan sisennyksen, määritä negatiivinen arvo.

Kappaleiden välin säätäminen

 1. Valitse käsiteltävät kappaleet tai valitse tekstitaso, jos haluat muutosten vaikuttavan kyseisen tason kaikkiin kappaleisiin. Jos et sijoita kohdistinta kappaleeseen etkä valitse tekstitasoa, asetus koskee myöhemmin lisättävää tekstiä.
 2. Säädä arvoja, jotka ovat Kappale-paneelin Tila ennen -ruudussa ja Tila jälkeen -ruudussa .

Latinalaisten kirjasinten riippuvien välimerkkien määrittäminen

Riippuvat välimerkit säätää valitun kappaleen välimerkkien tasausta. Kun Roman Riippuvat välimerkit -asetus on valittuna, seuraavat merkit sijoittuvat reunusrajojen ulkopuolelle: puolilainausmerkit, lainausmerkit, heittomerkit, pilkut, pisteet, yhdysmerkit, m-viivat, n-viivat, kaksoispisteet ja puolipisteet. Kun välimerkkiä seuraa lainausmerkki, molemmat merkit ovat riippuvia.

Muista, että kappaletasaus määrää reunuskohdan, josta välimerkit riippuvat. Vasemmalle ja oikealle tasattujen kappaleiden osalta välimerkit riippuvat vastaavasti vasemmasta ja oikeasta reunuksesta. Ylös ja alas tasattujen kappaleiden osalta välimerkit riippuvat vastaavasti ylä- ja alareunuksesta. Keskitetyissä ja molempiin reunoihin tasatuissa kappaleissa välimerkit riippuvat molemmista reunuksista.

Photoshopin riippuvat välimerkit
Kappaleessa ei ole käytetty riippuvia välimerkkejä (vasemmalla) ja kappaleessa on käytetty riippuvia välimerkkejä (oikealla)

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse tekstitaso, jos haluat muotoilla kaikki sen sisältämät kappaleet.
  • Valitse muotoiltavat kappaleet.
 2. Valitse Kappale-paneelin valikosta Latinalaiset riippuvat välimerkit. Valintamerkki osoittaa, että asetus on valittu.

  Huomautus:

  Valitulla alueella olevat kiinan, japanin ja korean kielen kaksitavuiset merkit eivät riipu, kun Latinalaiset riippuvat välimerkit -asetus on valittu. Käytä sen sijaan Burasagari Standard- tai Burasagari Strong -merkkejä. Nämä ovat käytössä vain, jos valitset Tyyppiasetukset-valintaikkunasta Näytä aasialaisen tekstin asetukset.

Tavutuksen säätäminen automaattisesti

Valitut tavutusasetukset vaikuttavat rivien vaakasuoriin väleihin sekä tekstin esteettiseen ulkoasuun. Tavutusasetuksilla määrätään, voidaanko sanat tavuttaa, ja jos voidaan, millä edellytyksillä.

 1. Kun haluat käyttää automaattista tavutusta, tee jokin seuraavista toimista:
  • Määritä Kappale-paneelin Tavuta-asetuksella, onko automaattinen tavutus käytössä.
  • Jos haluat tavuttaa tietyt kappaleet, valitse ne.
  • Valitse haluamasi tavutussanasto valitsemalla kieli Merkki-paneelin alareunan Kieli-valikosta.
 2. Valitse Kappale-paneelin valikosta Tavutus ja määritä seuraavat asetukset:

  Pitemmät sanat kuin _ kirjainta

  Määrittää tavutettavien sanojen vähimmäismerkkimäärän.

  Ensimmäisen kirjaimen jälkeen ja Ennen viimeistä _ kirjainta

  Määrittää tavutettavien sanojen alussa tai lopussa tarvittavan vähimmäismerkkimäärän. Jos esimerkiksi määrität arvoksi 4, sana tuoksuva tavutetaan tuok- suva eikä tuoks- uva tai tuoksu- va.

  Tavutusraja

  Määrittää, kuinka monta peräkkäistä riviä saa päättyä tavuviivaan.

  Tavutusvyöhyke

  Määrittää kappaleen oikeasta reunasta mitatun alueen, jolla tavutus on kielletty. Jos asetus on 0, tavutus on aina sallittu. Tämä asetus koskee vain Adoben yhden rivin koostajaa.

  Tavuta isolla kirjoitetut sanat

  Kun valinta poistetaan, isolla kirjoitettuja sanoja ei tavuteta.

Huomautus:

Tavutusasetukset koskevat vain latinalaisiin kirjasimiin kuuluvia merkkejä, eivät kiinalaisten, japanilaisten tai korealaisten kirjasinten kaksitavuisia merkkejä.

Sanojen katkaisemisen estäminen

Voit estää sanojen katkaisemisen kahdelle riville, jos kyseessä on esimerkiksi erisnimi tai sana, joka näyttäisi tavutettuna väärin kirjoitetulta. Voit myös pitää useita sanoja tai sanaryhmiä yhdessä, esimerkiksi etunimien alkukirjaimet ja sukunimen.

 1. Valitse merkit, joiden väliin ei saa tulla rivinvaihtoa.
 2. Valitse Merkki-paneelivalikosta Ei katkoa.

  Huomautus:

  Jos Ei katkoa -asetusta käytetään liian moneen peräkkäiseen merkkiin, teksti saattaa katketa sanan keskeltä. Jos kuitenkin käytät Ei katkoa -asetusta useampaan kuin yhteen tekstiriviin, mikään tekstistä ei näy.

Koostamismenetelmät

Sivulla olevan tekstin ulkoasuun vaikuttaa monimutkaisten prosessien vuorovaikutus, jota sanotaan koostamiseksi. Käyttämällä määritettyjä sanaväli-, kirjainväli-, merkkiväli- ja tavutusasetuksia Adobe-sovellukset tutkivat rivinvaihtojen mahdolliset sijainnit ja sijoittavat rivinvaihdot kohtiin, jotka parhaiten sopivat annettuihin parametreihin.

Voit valita toisen koostamismenetelmistä: Adobe Kaikkien rivien muodostin ja Adobe Yhden rivin muodostin. Kumpikin menetelmä tutkii mahdolliset rivikatkot ja valitsee ne vaihtoehdot, jotka parhaiten vastaavat kappaleessa käytettäviä tavutus- ja tasausasetuksia. Koostamismenetelmä vaikuttaa vain valittuihin kappaleisiin, joten voit helposti käyttää eri kappaleissa eri koostamismenetelmiä.

Kaikkien rivien koostaja

Kaikkien rivien muodostin tutkii usean rivin mahdollisia katkokohtia ja pystyy näin optimoimaan kappaleen ensimmäiset rivit siten, että myöhemmille riveille ei tule erityisen rumia katkoja.

Kaikkien rivien muodostin etsii mahdolliset katkokohdat, arvioi ne ja antaa niille painotetut arvot seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Vasemmalle, oikealle tai keskelle kohdistettujen tekstien yhteydessä oikeaa puolta lähemmät rivit on etusijalla muihin nähden.

 • Kirjain- ja sanavälien tasaisuus on etusijalla tasattua tekstiä varten.

 • Tavuttamista vältetään, jos mahdollista.

Yhden rivin koostaja

Yhden rivin koostaja on perinteinen tapa muodostaa yksi tekstirivi kerrallaan. Siitä on apua, jos rivikatkot halutaan sijoittaa manuaalisesti. Yhden rivin muodostin sijoittaa rivikatkon seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Pitkät rivit ovat etusijalla lyhyisiin nähden.

 • Tasatussa tekstissä sanavälien suurentaminen tai pienentäminen on etusijalla tavutukseen nähden.

 • Tasaamattomassa tekstissä tavuttaminen on etusijalla kirjainvälien suurentamiseen tai pienentämiseen nähden.

 • Jos välejä on säädettävä, pienentäminen on suositeltavampaa kuin suurentaminen.

  Valitse jokin näistä menetelmistä Kappale-paneelivalikosta. Jos haluat käyttää menetelmää kaikkiin kappaleisiin, valitse ensin tekstiobjekti. Jos haluat käyttää menetelmää vain nykyiseen kappaleeseen, vie osoitin ensin tähän kappaleeseen.

Kappaletyylit

Kappaletyyli sisältää sekä merkin että kappaleen muotoilun määrittävät tekijät, ja sitä voidaan käyttää yhdessä tai useassa kappaleessa. Kappaletyylejä voi luoda etukäteen ja käyttää myöhemmin.

Avaa Kappaletyylit-paneeli valitsemalla Ikkuna > Kappaletyylit. Jokainen uusi dokumentti sisältää oletusarvoisesti Peruskappale-tyylin, jota käytetään teksteissä. Tyyliä voi muokata, mutta sitä ei voi poistaa tai nimetä uudelleen. Voit poistaa tai nimetä uudelleen itse luomasi tyylit. Voit myös valita jonkin muun tekstissä käytettävän oletustyylin.

 • Kun haluat käyttää kappaletyyliä, valitse teksti tai tekstitaso ja napsauta kappaletyyliä.

Tekstityylit ovat hierarkkisia, joten manuaaliset muutokset korvaavat käytetyt merkkityylit, jotka puolestaan korvaavat käytetyt kappaletyylit. Hierarkkisessa rakenteessa tyylien tehokkuus voidaan yhdistää omien mukautusten joustavuuteen.

Jos haluat nähdä yleisluontoisen videoesittelyn, katso kappale- ja merkkityylejä käsittelevä video Paragraph and Character Styles in Photoshop CS6, jonka on luonut Julieanne Kost.

(Vain Creative Cloud) Merkki- ja kappaletyylit voi määrittää oletustyyleiksi. Lisätietoja on kohdassa Oletustekstityylien määrittäminen | Vain Creative Cloud.

Kappaletyylin luominen

 1. Jos haluat luoda uuden tyylin valmiin tekstin muotoilun pohjalta, valitse kyseinen teksti tai aseta lisäyskohta tekstiin.
 2. Valitse Kappaletyylit-paneelin valikosta Uusi kappaletyyli.

Huomautus: Jos haluat luoda tyylin valitsematta tekstiä ensin, napsauta Kappaletyylit-paneelin alaosasta Luo uusi tyyli -kuvaketta . Jos haluat muokata tyyliä käyttämättä sitä tekstissä, valitse kuvataso, esimerkiksi tausta.

Kappaletyylin muokkaaminen

Valmiita tyylejä voi muokata kaksoisnapsauttamalla niitä, jolloin tekstityyli päivitetään samantyyliseen tekstiin koko dokumentissa. Kun tyylin muotoilua muutetaan, uutta muotoa käytetään kaikissa teksteissä, joissa tyyliä on käytetty. 

Kappaletyyliä voi muokata seuraavasti:

 1. Kaksoisnapsauta tyyliä Kappaletyylit-paneelissa.
 2. Voit määrittää muotoilut napsauttamalla vasemmalta luokkaa (esimerkiksi Merkin perusmuotoilut) ja valitsemalla tyyliin lisättävät määritteet.
 3. Kun Tyyliasetukset -valintaikkunassa määritetään merkin väri, uuden värin voi luoda kaksoisnapsauttamalla täyttö- tai piirtoruutua.

 4. Kun kaikki muotoilumääritteet on valittu, napsauta OK-painiketta.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö