Adobe Photoshopissa teksti muodostuu vektorimuotoisista ääriviivoista eli matemaattisesti määritetyistä kuvioista, jotka kuvaavat kirjasimeen kuuluvia kirjaimia, numeroita ja symboleita. Useimpia kirjasimia on saatavilla erimuotoisina. Yleisimmät muodot ovat Type 1 (toiselta nimeltään PostScript-kirjasin), TrueType, OpenType, New CID ja CID Nonprotected (vain japanilainen teksti).

Photoshop säilyttää vektorimuotoiset ääriviivat ja käyttää niitä, kun tekstiä skaalataan, tekstin kokoa muutetaan, kuva tallennetaan PDF- tai EPS-tiedostoon tai kuva tulostetaan PostScript-tulostimella. Näin on mahdollista tuottaa tekstiä, jossa on terävät, tarkkuudesta riippumattomat reunat.

Huomautus:

Jos tuot bittikarttatyyppisiä tasoja, jotka on luotu Photoshopin tai Photoshop Elementsin vanhemmassa versiossa, muunna tasot vektorityyppisiksi valitsemalla Teksti > Päivitä kaikki tekstitasot.

Tietoa tekstitasoista

Huomautus:

Tekstitasoja ei luoda monikanava-, bittikartta- eikä indeksivärikuviin, koska nämä kuvatilat eivät tue tasoja. Näissä kuvatiloissa teksti näkyy taustalla rasteroituna.

Kun kirjoitat tekstiä, ohjelma lisää Tasot-paneeliin uuden tekstitason. Kun olet luonut tekstitason, voit muokata tekstiä ja käsitellä sitä tasokomennoilla.

Kun teet tekstitasoon muutoksen, joka edellyttää tason rasteroimista, Photoshop muuntaa vektorimuotoiset tekstin ääriviivat pikseleiksi. Rasteroitu teksti ei enää sisällä vektoriääriviivoja eikä sitä voi muokata tekstinä. Katso Tekstitasojen rasteroiminen.

Teksti on muokattavissa myös seuraavien tekstitasoon tehtyjen muutosten jälkeen:

 • Muutetaan tekstin suuntaa.
 • Käytetään pehmennystä.
 • Pistetekstin muuntaminen kappaletekstiksi tai päinvastoin.
 • Työreitin luominen tekstistä.
 • Ota muuntokomennot käyttöön Muokkaa-valikosta, lukuun ottamatta Perspektiivi- ja Vääristä-komentoja.  

Huomautus:

Jos haluat muuntaa osan tekstitasosta, sinun täytyy ensin rasteroida tekstitaso.

 • Käytä tasotyylejä.

 • Käytä pikanäppäimillä täyttöä (katso kohta Maalaustoiminnon näppäimet).

 • Käyristä teksti erilaisiin muotoihin.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstiä voidaan lisätä kolmella tavalla: pisteeseen, kappaleen sisään ja reitille.

 • Pisteteksti on vaaka- tai pystysuuntainen tekstirivi. Se alkaa kohdasta, jossa kuvaa napsautetaan. Tekstin kirjoittaminen pistekohdasta on kätevä tapa lisätä kuvaan muutamia sanoja.

 • Kappaletekstissä käytetään rajoja, joilla tekstin rivitystä ohjataan joko vaaka- tai pystysuunnassa. Tämä tekstintuottamistapa sopii esimerkiksi esitteisiin, joihin on kirjoitettava tekstikappaleita.

Pisteteksti ja teksti muokkausalueella
Pistetekstiä (ylhäällä) ja muokkausalueelle kirjoitettua tekstiä (alhaalla)

 • Reittiteksti etenee avoimen tai suljetun reitin reunaa pitkin. Kun kirjoitat vaakasuoraa tekstiä, merkit sijoittuvat reitille kohtisuorasti perusviivaan nähden. Kun kirjoitat pystysuoraa tekstiä, merkit sijoittuvat reitille samansuuntaisesti perusviivan kanssa. Molemmissa tapauksissa teksti etenee samaan suuntaan, jossa reitin pisteet on lisätty.

  Jos kirjoitat enemmän tekstiä kuin kappaleeseen tai reitille mahtuu, kappaletta ympäröivän suorakulmion kulmakahvan tai reitin lopussa olevan tukipisteen tilalle tulee plusmerkin (+) sisältävä pieni ruutu tai ympyrä.

Kun kuvaa napsautetaan tekstityökalulla, työkalu siirtyy muokkaustilaan. Kun työkalu on muokkaustilassa, voit kirjoittaa ja muokata merkkejä sekä valita valikoista komentoja. Tietyt toiminnot kuitenkin edellyttävät, että tekstitasoon tehdyt muutokset vahvistetaan ensin. Voit tarkistaa asetusriviltä, onko tekstityökalu muokkaustilassa: jos näet Vahvista-painikkeen ja Peruuta-painikkeen , muokkaustila on valittu.

Pistetekstin kirjoittaminen

Kun kirjoitat pistetekstiä, kukin rivi on itsenäinen. Rivi pitenee tai lyhenee muokatessasi tekstiä, mutta teksti ei siirry seuraavalle riville. Kirjoittamasi teksti näkyy uudella tekstitasolla.

 1. Valitse vaakasuora tekstityökalu tai pystysuora tekstityökalu .
 2. Napsauta kuvan kohtaa, josta haluat aloittaa kirjoittamisen. Kohdistimen alaosassa oleva lyhyt viiva osoittaa, missä sijaitsee tekstin peruslinja (kuvitteellinen viiva, jonka päällä kirjaimet ovat). Pystysuorassa tekstissä peruslinja on merkkien keskiviivalla.
 3. Valitse tekstiasetuksia asetusriviltä, Merkki-paneelista tai Kappale-paneelista.
 4. Kirjoita merkit. Aloita uusi rivi painamalla Enter-näppäintä (Windows) tai Return-näppäintä (Mac OS).

  Huomautus:

  Voit myös muuntaa pistetekstiä, kun tekstityökalu on muokkaustilassa. Pidä Ctrl-näppäintä (Windows) tai Komento-näppäintä (Mac OS) painettuna. Tekstin ympärille tulee muokkausalue. Voit skaalata tai vinouttaa tekstiä vetämällä kahvaa. Voit myös kääntää muokkausalueen toiseen kulmaan.

 5. Kun lopetat tekstin kirjoittamisen tai muokkaamisen, tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta asetusrivin Vahvista-painiketta .

  • Paina numeronäppäimistön Enter-näppäintä.

  • Paina Ctrl+Enter (Windows) tai Komento+Return (Mac OS).

  • Valitse työkalupaletista mikä tahansa työkalu, napsauta Tasot-, Kanavat-, Reitit-, Makrot-, Historia- tai Tyylit-paneelia tai valitse mikä tahansa käytettävissä oleva valikkokomento.

Kappaletekstin kirjoittaminen

Kun kirjoitat kappaletekstiä, teksti rivittyy automaattisesti muokkausalueen mittoihin sopivaksi. Voit kirjoittaa useita kappaleita ja valita kappaleen tasausasetuksen.

Jos muutat muokkausalueen kokoa, ohjelma rivittää tekstin uudelleen. Voit säätää muokkausaluetta kirjoittaessasi tekstiä tai lisättyäsi tekstitason. Voit myös kääntää, skaalata ja vinouttaa tekstiä käyttämällä muokkausaluetta.

 1. Valitse vaakasuora tekstityökalu tai pystysuora tekstityökalu .
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Määritä muokkausalue tekstiä varten vetämällä osoitinta vinosti.

  • Pidä Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna napsauttaessasi tai vetäessäsi, jotta Kappaletekstin koko -valintaikkuna avautuu. Määritä leveys ja korkeus ja valitse OK.

 3. Valitse lisää tekstiasetuksia asetusriviltä, Merkki-paneelista, Kappale-paneelista tai Taso > Teksti -alivalikosta.
 4. Kirjoita merkit. Aloita uusi kappale painamalla Enter-näppäintä (Windows) tai Return-näppäintä (Mac OS). Jos kirjoitat enemmän tekstiä kuin muokkausalueelle mahtuu, muokkausalueella näkyy ylityskuvake .
 5. Voit kiertää tai vinouttaa muokkausaluetta tai muuttaa sen kokoa.
 6. Vahvista tekstitason muutokset tekemällä jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta asetusrivin Vahvista-painiketta .

  • Paina numeronäppäimistön Enter-näppäintä.

  • Paina Ctrl+Enter (Windows) tai Komento+Return (Mac OS).

  • Valitse työkalupaletista mikä tahansa työkalu, napsauta Tasot-, Kanavat-, Reitit-, Makrot-, Historia- tai Tyylit-paneelia tai valitse mikä tahansa käytettävissä oleva valikkokomento.

Kirjoittamasi teksti näkyy uudella tekstitasolla.

Lorem ipsum -paikkamerkkitekstin liittäminen

Lorem ipsum -paikkamerkkitekstin avulla voit täyttää tekstikentän nopeasti ja tarkistaa asettelun.

 1. Valitse tekstityökalu ja vie osoitin tekstiriville tai -kenttään napsauttamalla.

 2. Valitse Teksti > Liitä Lorem ipsum.

Tekstin muokkausalueen muuntaminen tai koon muuttaminen

 1. Näytä kappaletekstin muokkausalueen kahvat. Kun tekstityökalu on aktiivinen, valitse Tasot-paneelista tekstitaso ja napsauta kuvassa olevaa tekstiä.

  Huomautus:

  Voit muuntaa pistetekstiä, kun tekstityökalu on muokkaustilassa. Pidä Ctrl-näppäintä (Windows) tai Komento-näppäintä (Mac OS) painettuna, jotta tekstin ympärille tulee näkyviin muokkausalue.

  • Jos haluat muuttaa muokkausalueen kokoa, siirrä osoitin kahvan päälle. Kun osoitin muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi , vedä hiirtä. Vaihto-vedä, jos muokkausalueen mittasuhteiden pitää säilyä.

  • Jos haluat kiertää muokkausaluetta, siirrä osoitin hieman muokkausalueen reunan ulkopuolelle niin, että osoitin muuttuu kaarevaksi kaksipäiseksi nuoleksi , ja vedä hiirtä. Vaihto-vedä, jos kääntökulman pitää muuttua 15° välein. Jos haluat siirtää kierron keskipistettä, Ctrl-vedä (Windows) tai Komento-vedä (Mac OS) keskipiste uuteen paikkaan. Keskipiste voi olla muokkausalueen ulkopuolella.

  • Voit vinouttaa muokkausaluetta pitämällä Ctrl-näppäintä (Windows) tai Komento-näppäintä (Mac OS) painettuna ja vetämällä yhtä sivukahvoista. Osoitin muuttuu nuolenpääksi .

  Tekstin vinouttaminen
  Tekstin vinouttaminen muokkausalueen avulla

  • Jos haluat tekstin skaalautuvan muuttaessasi muokkausalueen kokoa, Ctrl-vedä (Windows) tai Komento-vedä (Mac OS) kulmakahvaa.

  • Jos haluat muuttaa muokkausalueen kokoa keskeltä alkaen, Alt-vedä (Windows) tai Optio-vedä (Mac OS) kulmakahvaa.

Pistetekstin muuntaminen kappaletekstiksi tai päinvastoin

Muunna pisteteksti kappaletekstiksi, jotta voit muuttaa tekstin rivitystä muokkausalueen sisällä. Voit myös muuntaa kappaletekstin pistetekstiksi, jos haluat kunkin tekstirivin olevan riippumaton muista. Kun muunnat kappaletekstin pistetekstiksi, ohjelma lisää rivinvaihdon jokaisen muun paitsi viimeisen rivin loppuun.

 1. Valitse tekstitaso Tasot-paneelista.
 2. Valitse Teksti > Muunna pistetekstiksi tai Teksti > Muunna kappaletekstiksi.

  Huomautus:

  Kun muunnat kappaletekstin pistetekstiksi, muokkausalueen ulkopuolella olevat merkit katoavat. Voit estää tekstin häviämisen säätämällä muokkausaluetta niin, että koko teksti näkyy ennen muuntamista.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö