Sijoittaminen viivaintyökalulla

Viivaintyökalun  avulla voit sijoittaa kuvia tai elementtejä tarkasti. Viivaintyökalu laskee minkä tahansa kahden pisteen välisen etäisyyden työtilassa. Kun etäisyys mitataan yhdestä pisteestä toiseen, näyttöön tulee viiva, joka ei tulostu. Samalla asetusrivillä ja Tietoja-paneelissa näkyvät seuraavat tiedot:

 • Aloituskohta (X ja Y)

 • Vaaka- (V) ja pystyetäisyydet (P), jotka on kuljettu x- ja y-akseleilla

 • Mitattu kulma suhteessa akseliin (A)

 • Kuljettu kokonaismatka (D1)

 • Astelevyn avulla voidaan tarkastella kahta kuljettua matkaa (D1 ja D2)

  Kaikkien mittojen paitsi kulman laskemiseen käytetään Yksiköt ja viivaimet -valintaikkunassa määritettyjä mittayksikköjä.

  Jos dokumentissa on mittausviiva, viivaintyökalun valitseminen tuo sen näkyviin.

Kahden pisteen välisen etäisyyden mittaaminen

 1. Valitse viivaintyökalu . (Jos viivain ei ole näkyvissä, pidä pipettityökalun kuvaketta painettuna.)
 2. Vedä aloituspisteestä loppupisteeseen. Pitämällä vaihtonäppäintä painettuna voit rajoittaa työkalun suunnan 45°:n kulmiin.
 3. Voit luoda astelevyn nykyisestä mittausviivasta pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna ja vetämällä kulman mittausviivan toisesta päästä tai kaksoisnapsauttamalla viivaa ja vetämällä. Pitämällä vaihtonäppäintä painettuna voit rajoittaa työkalun suunnan 45°:n kulmiin.

Mittausviivan muokkaaminen

 1. Valitse viivaintyökalu .
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Muuta nykyisen mittausviivan kokoa vetämällä sen toista päätä.

  • Siirrä viivaa vetämällä sen keskiosasta.

  • Voit poistaa viivan sijoittamalla osoittimen viivalle johonkin muuhun kohtaan kuin jompaankumpaan päätepisteeseen ja vetämällä sitten viivan pois kuvasta. Voit tehdä tämän myös napsauttamalla asetusrivin Pyyhi-painiketta.

  Huomautus:

  Voit vetää mittausviivan kuvassa sellaisen kohteen päälle, jonka tulisi olla vaaka- tai pystysuorassa, valitsemalla Kuva > Kuvan kääntö > Satunnainen. Tämän jälkeen kulma, jonka verran kuvaa on käännettävä, näkyy automaattisesti Käännä piirtoalue -valintaikkunassa.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö