Voit valita tekstin määritteet ennen merkkien kirjoittamista tai muuttaa määritteitä niin, että tekstitasolta valittujen merkkien ulkoasu muuttuu.

Merkit on valittava, ennen kuin niitä voidaan muotoilla. Valitse yksi merkki, joukko merkkejä tai tekstitason kaikki merkit.

Huomautus:

Aiheen Tekstin lisääminen kuvaan avulla voit tutustua nopeasti Photoshopin tekstitoimintoihin.

Merkkien valitseminen

 1. Valitse tekstitaso haluamallasi tavalla:

  • Valitse siirtotyökalu  ja kaksoisnapsauta tekstitasoa piirtoalueella.
  • Valitse vaakatekstityökalu tai pystytekstityökalu . Valitse Tasot-paneelista tekstitaso tai napsauta tekstiä, niin ohjelma valitsee tekstitason automaattisesti.
 2. Sijoita kohdistin tekstiin ja tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse haluamasi merkit vetämällä.
  • Napsauta tekstiä ja valitse merkkejä vaihto-napsauttamalla.
  • Valitse tason kaikki merkit komennolla Valitse > Kaikki.
  • Valitse sana kaksoisnapsauttamalla. Valitse rivi napsauttamalla kolmesti. Valitse kappale napsauttamalla neljästi. Valitse muokkausalueen kaikki merkit napsauttamalla viidesti tekstin mitä tahansa kohtaa.
  • Jos haluat valita merkkejä nuolinäppäimillä, napsauta tekstiä ja sitten paina vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä samalla, kun pidät vaihtonäppäintä painettuna. Jos haluat valita sanoja näppäimillä, pidä vaihto- ja Ctrl-näppäimiä (Windows) tai vaihto- ja komentonäppäimiä (Mac OS) painettuina ja paina vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä.
 3. Jos haluat valita tason kaikki merkit sijoittamatta kohdistinta tekstiin, valitse tekstitaso Tasot-paneelista ja kaksoisnapsauta sitten tason tekstikuvaketta.

  Huomautus:

  Kun tekstitason merkkejä valitaan ja muotoillaan, tekstityökalu siirtyy muokkaustilaan.

Merkki-paneelin ja dynaamisten pikanäppäinten yleiskuvaus

Merkki-paneelissa on toimintoja merkkien muotoilemiseen. Osa muotoilutoiminnoista on myös asetusrivillä.

Voit avata Merkki-paneelin näyttöön jollakin seuraavista menetelmistä:

 • Valitse Ikkuna > Merkki tai napsauta Merkki-paneelin välilehteä, jos paneeli on näkyvissä mutta ei aktiivinen.

 • Valitse tekstityökalu ja napsauta asetusrivin Paneeli-painiketta .

  Määritä Merkki-paneelista asetus valitsemalla arvo asetuksen oikealla puolella olevasta valikosta. Jos asetus on numeroarvo, voit määrittää sen lukeman myös ylä- tai alanuolella. Voit myös muokata arvoa suoraan tekstiruudussa. Kun muokkaat arvoa suoraan, hyväksy arvo sellaisenaan painamalla Enter-näppäintä tai Return-näppäintä, hyväksy arvo ja korosta sitten juuri muokattu edellinen arvo painamalla vaihto- ja Enter-näppäimiä tai vaihto- ja Return-näppäimiä tai hyväksy arvo ja siirry paneelin seuraavaan tekstiruutuun painamalla sarkainnäppäintä.

Photoshopin Merkki-paneeli
Merkki-paneeli

A. Kirjasinperhe B. Kirjasinkoko C. Pystyskaalaus D. Aseta Tsume -asetus E. Merkkitiheys F. Peruslinjan siirtymä G. Kieli H. Kirjasintyyli I. Rivivälistys J. Vaakaskaalaus K. Merkkiväli 

Huomautus:

Tekstiasetuksissa on valittava Näytä aasialaisen tekstin asetukset, jotta Aseta Tsume -asetus näkyy Merkki-paneelissa.

Lisäkomentoja ja -asetuksia on Merkki-paneelin valikossa. Avaa valikko napsauttamalla paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa kolmiota.

Dynaamiset pikanäppäimet ovat näppäinkomentoja, jotka näkyvät Merkki-paneelissa vain silloin, kun kirjoitetaan piste- tai kappaletekstiä, kun tekstiä on valittu tai kun kohdistin on tekstissä. Dynaamisilla pikanäppäimillä voidaan valita tekstin asetuksia, kuten jäljitelty lihavointi, jäljitelty kursivointi, isot kirjaimet, kapiteelikirjaimet, yläindeksi, alaindeksi, alleviivaus ja yliviivaus.

Photoshopin dynaamiset pikanäppäimet Merkki-paneelissa
Dynaamiset pikanäppäimet näkyvät Merkki-paneelissa vain silloin, kun kirjoitetaan piste- tai kappaletekstiä, kun tekstiä on valittu tai kun kohdistin on tekstissä.

Määritä tekstin koko ja väri

Tekstin koko määrää, kuinka suurelta teksti näyttää kuvassa.

Tekstin koon oletusmittayksikkö on piste. Yksi PostScript-piste vastaa 1/72 tuumaa 72 ppi:n kuvassa, mutta voit valita, käytetäänkö pisteen perinteistä vai PostScript-kielen mukaista määritelmää. Voit vaihtaa tekstin oletusmittayksikön Oletusasetukset-valintaikkunan Yksiköt ja viivaimet -osassa.

Kirjoittamasi teksti esitetään normaalisti nykyisellä piirtovärillä, mutta voit vaihtaa värin ennen tekstin kirjoittamista tai sen jälkeen. Kun muokkaat tekstitasoja, voit vaihtaa kaikkien merkkien tai valittujen merkkien värin.

Tekstin koon valitseminen

 1. Kirjoita tai valitse Koko-asetuksen uusi arvo Merkki-paneelissa tai asetusrivillä.

  Jos haluat käyttää vaihtoehtoista mittayksikköä, kirjoita yksikön tunnus (in, cm, mm, pt, px tai pica) Kirjasinkoko-ruudussa olevan arvon jälkeen.

  Huomautus:

  Jos haluat vaihtaa tekstin mittayksikön, valitse Muokkaa > Oletusasetukset > Yksiköt ja viivaimet (Windows) tai Photoshop > Oletusasetukset > Yksiköt ja viivaimet (Mac OS) ja valitse mittayksikkö Teksti-valikosta.

Pistekoon yksikön määrittäminen

 1. Valitse Muokkaa > Oletusasetukset > Yksiköt ja viivaimet (Windows) tai Photoshop > Oletusasetukset > Yksiköt ja viivaimet (Mac OS).
 2. Valitse Piste/Pica-kooksi jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

  PostScript (72 pistettä tuumalla)

  Valitsee PostScript-laitteen kanssa yhteensopivan tulostuksen yksikkökoon.

  Perinteinen (72,27 pistettä/tuuma)

  Tuumaa kohti käytetään 72,27 pistettä, kuten tulostamisessa on perinteisesti käytetty.

 3. Valitse OK.

Tekstin värin vaihtaminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta asetusrivin tai Merkki-paneelin värinvalintaruutua ja valitse väri Adoben Värimuokkaimella.
  • Täytä täyttötoiminnon pikanäppäimiä. Jos täytät piirtovärillä, paina Alt- ja askelpalautinnäppäimiä (Windows) tai optio- ja Delete-näppäimiä (Mac OS). Jos täytät taustavärillä, paina Ctrl- ja askelpalautinnäppäimiä (Windows) tai komento- ja Delete-näppäimiä (Mac OS).
  • Lisää tekstitasolle väripeittotyyli, kun haluat lisätä nykyisen värin päälle värin, liukuvärin tai kuvion. Et voi käyttää väripeittotyyliä valikoivasti, koska se vaikuttaa kaikkiin tekstitason merkkeihin.
  • Napsauta työkalupaletissa olevaa piirtovärin valintaruutua ja valitse väri Adobe Värimuokkaimella. Voit valita värin myös Väri-paneelista tai Väriviuhkat-paneelista. Jos haluat vaihtaa tekstitason värin tällä menetelmällä, sinun on ensin valittava merkkejä kyseiseltä tasolta.

Yksittäisten kirjainten värin vaihtaminen

 1. Valitse vaakatekstityökalu .
 2. Valitse Tasot-paneelista taso, joka sisältää tekstin.
 3. Valitse dokumentti-ikkunassa merkit, jotka haluat muuttaa.
 4. Napsauta työskentelyalueen asetusrivin väriviuhkaa.
 5. Määritä Adobe Värimuokkain -valintaikkunassa haluamasi värialue käyttämällä spektripalkin kolmioliukusäädintä ja napsauta sitten haluamaasi värikentän väriä. Valitsemasi väri näkyy Adobe Värimuokkaimen väriviuhkan ylemmässä puoliskossa. Alkuperäinen väri näkyy alemmassa puoliskossa.
 6. Valitse OK. Uusi väri korvaa alkuperäisen värin asetusrivillä ja valituissa merkeissä.

  Huomautus:

  Et näe uutta väriä merkeissä, ennen kuin poistat niiden valinnan tai valitset jotakin muuta.

Tekstin tehosteet Merkki-paneelissa

Tekstin alleviivaaminen tai yliviivaaminen

Voit lisätä viivan vaakasuoran tekstin alapuolelle tai pystysuoran tekstin vasemmalle tai oikealle puolelle. Voit myös yliviivata vaaka- tai pystysuoran tekstin. Viiva on aina samanvärinen kuin teksti.

 1. Valitse teksti, jonka haluat alleviivata tai yliviivata.
  • Jos haluat alleviivata vaakasuoran tekstin, napsauta Merkki-paneelin Alleviivaus-painiketta .
  • Lisää alleviivaus pystysuoran tekstin vasemmalle tai oikealle puolelle valitsemalla Merkki-paneelin valikosta Alleviivaa vasen tai Alleviivaa oikea. Voit lisätä alleviivauksen joko vasemmalle tai oikealle puolelle, mutta et molemmille. Valintamerkki osoittaa, että asetus on valittu.

  Huomautus:

  Alleviivaa vasen- ja Alleviivaa oikea -asetukset näkyvät Merkki-paneelin valikossa vain silloin, kun pystysuoraa tekstiä sisältävä tekstitaso on valittu. Kun käsittelet pystysuoraa aasialaista tekstiä, voit lisätä alleviivauksen tekstirivin kummalle puolelle tahansa.

  • Jos haluat lisätä vaakaviivan vaakasuoran tekstin päälle tai pystyviivan pystysuoran tekstin päälle, napsauta Merkki-paneelin Yliviivaus-painiketta . Voit myös valita Merkki-paneelin valikosta Yliviivaus-komennon.

Isojen kirjainten tai kapiteelikirjainten käyttäminen

Voit kirjoittaa tai muotoilla tekstin niin, että siinä on isoja kirjaimia tai kapiteelikirjaimia. Kun käytät tekstissä kapiteelikirjaimia, Photoshop valitsee automaattisesti kirjasimeen kuuluvat kapiteelikirjaimet, jos ne ovat käytettävissä. Ellei kirjasimeen kuulu kapiteelikirjaimia, Photoshop luo jäljiteltyjä kapiteelikirjaimia.

Photoshopin tavalliset isot kirjaimet ja kapiteelit
Tavallisia isoja kirjaimia (ylhäällä) ja kapiteelikirjaimia (alhaalla)

 1. Valitse muutettava teksti.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta Merkki-paneelin Isot kirjaimet -painiketta tai Kapiteelikirjaimet-painiketta .
  • Valitse Merkki-paneelin valikosta Isot kirjaimet tai Kapiteelikirjaimet. Valintamerkki osoittaa, että asetus on valittu.

Merkkien muuttaminen ylä- tai alaindeksiksi

Yläindeksit ja alaindeksit ovat peruslinjaan nähden ylemmäs tai alemmas siirrettyä pienikokoista tekstiä. Jos kirjasin ei sisällä ylä- tai alaindeksiksi sopivia merkkejä, Photoshop luo jäljitellyn ylä- tai alaindeksin.

 1. Valitse muutettava teksti.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta Merkki-paneelin Yläindeksi-painiketta tai Alaindeksi-painiketta .
  • Valitse Merkki-paneelin valikosta Yläindeksi tai Alaindeksi. Valintamerkki osoittaa, että asetus on valittu.

Merkkityylit

Merkkityyli sisältää merkin muotoilun määrittävät tekijät, ja sitä voidaan käyttää merkissä, kappaleessa tai jopa useassa kappaleessa. Merkkityylejä voi luoda etukäteen ja käyttää myöhemmin.

Avaa Merkkityylit-paneeli valitsemalla Ikkuna > Merkkityylit

 • Kun haluat käyttää merkkityyliä, valitse teksti tai tekstitaso ja napsauta merkkityyliä.

Tekstityylit ovat hierarkkisia, joten manuaaliset muutokset korvaavat käytetyt merkkityylit, jotka puolestaan korvaavat käytetyt kappaletyylit. Hierarkkisessa rakenteessa tyylien tehokkuus voidaan yhdistää omien mukautusten joustavuuteen.

Jos haluat nähdä yleisluontoisen videoesittelyn, katso kappale- ja merkkityylejä käsittelevä video Paragraph and Character Styles in Photoshop, jonka on luonut Julieanne Kost.

 

Merkkityylin luominen

 1. Jos haluat luoda uuden tyylin valmiin tekstin muotoilun pohjalta, valitse kyseinen teksti.
 2. Valitse Merkkityylit-paneelin valikosta Uusi merkkityyli.

Huomautus: Jos haluat luoda tyylin valitsematta tekstiä ensin, napsauta Merkkityylit-paneelin alaosasta Luo uusi tyyli -kuvaketta . Jos haluat muokata tyyliä käyttämättä sitä tekstissä, valitse kuvataso, esimerkiksi tausta.

Merkkityylin muokkaaminen

Valmiita tyylejä voi muokata kaksoisnapsauttamalla niitä, jolloin tekstityyli päivitetään samantyyliseen tekstiin koko dokumentissa. Kun tyylin muotoilua muutetaan, uutta muotoa käytetään kaikissa teksteissä, joissa tyyliä on käytetty. 

Merkkityyliä voi muokata seuraavasti:

 1. Kaksoisnapsauta tyyliä Merkkityylit-paneelissa.
 2. Voit määrittää muotoilut napsauttamalla vasemmalta luokkaa (esimerkiksi Merkin perusmuotoilut) ja valitsemalla tyyliin lisättävät määritteet.
 3. Kun kaikki muotoilumääritteet on valittu, napsauta OK-painiketta.

Oletustekstityylien määrittäminen | Vain Creative Cloud

Nykyiset merkki- ja kappaletyylit voidaan tallentaa oletusteksteiksi. Näitä oletustekstejä käytetään automaattisesti uusissa Photoshop-dokumenteissa, ja niitä voidaan käyttää myös olemassa olevissa dokumenteissa, joissa ei vielä ole tekstityylejä. Lisätietoja on kohdassa Kappaletyylit.

Jos haluat tallentaa nykyiset merkki- ja kappaletyylit oletusteksteiksi, käytä jotakin seuraavista menetelmistä:

 • Valitse Teksti > Tallenna oletusarvoiset tekstityylit.
 • Valitse Merkkityylit- tai Kappaletyylit-paneelin paneelivalikosta Tallenna oletusarvoiset tekstityylit.

Oletusmerkki- ja kappaletyylien käyttäminen dokumentissa:

 1. Käytä jotakin seuraavista menetelmistä:

  • Valitse Teksti > Lataa oletusarvoiset tekstityylit.
  • Valitse Merkkityylit- tai Kappaletyylit-paneelin paneelivalikosta Lataa oletusarvoiset tekstityylit.
 2. Jos lataat oletustekstityylejä dokumenttiin, jossa on jo tekstityyli, näkyviin tulee Tuo kappaletyylit -valintaikkuna. Voit valita, korvataanko olemassa oleva tekstityyli oletustekstityylillä.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö