Tasojen yleiskuvaus

Tasot-säätöjen avulla voidaan korjata kuvan sävyaluetta ja väritasapainoa säätämällä kuvan tummien sävyjen, keskisävyjen ja vaaleiden sävyjen voimakkuustasoja. Tasot-histogrammin avulla voidaan säätää kuvan sävyaluetta. Lisätietoja histogrammin tulkitsemisesta on kohdassa Tietoja histogrammeista.

Voit tallentaa Tasot-asetuksia esimääritykseksi ja käyttää niitä myöhemmin muihin kuviin. Katso kohtia Säätöasetusten tallentaminen ja Säätöasetusten käyttäminen uudelleen.

Tasojen säätäminen Photoshopissa
Tasojen säätäminen

A. Tummat B. Keskisävyt C. Vaaleat D. Tasot jälkeen -liukusäätimet 

Video tutorial: Improving tonal quality with Levels

Video tutorial: Improving tonal quality with Levels
lynda.com

Katso myös opastusohjelma Värien ja sävyjen korjaaminen.

Sävyalueen säätäminen Tasot-komennolla

Kaksi uloimmaisinta Tasot ennen -liukusäädintä määrittävät mustan ja valkoisen pisteen asetukset vastaamaan Tasot jälkeen -liukusäätimien asetuksia. Oletusarvon mukaan Tasot jälkeen -liukusäätimet ovat asennossa 0, jolloin pikselit ovat mustia, ja asennossa 255, jolloin pikselit ovat valkoisia. Kun Tasot jälkeen -liukusäätimet ovat oletusasennossa, mustan Tasot ennen -liukusäätimen siirtäminen siirtää pikseliarvon tasoon 0 ja valkoisen pisteen liukusäätimen siirtäminen siirtää pikseliarvon tasoon 255. Muut tasot jakautuvat tasojen 0–255 välille. Tämä uudelleenjakautuminen suurentaa kuvan sävyaluetta ja samalla kuvan yleistä kontrastia.

Huomautus:

Kun tummia kohtia leikataan, pikselit ovat mustia eikä yksityiskohtia näy. Kun vaaleita kohtia leikataan, pikselit ovat valkoisia eikä yksityiskohtia näy.

Keskimmäinen Tasot ennen -liukusäädin vaikuttaa kuvan gamma-arvoon. Se siirtää keskisävyjä (taso 128) ja muuttaa harmaasävyjen keskialueen voimakkuuksia vaikuttamatta merkittävästi vaaleisiin ja tummiin alueisiin.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta Säädöt-paneelin Tasot-kuvaketta  tai valitse paneelivalikosta Tasot.
  • Valitse Taso > Uusi säätötaso > Tasot. Valitse Uusi taso -valintaikkunassa OK.

  Huomautus:

  Kun valitaan Kuva > Säädöt > Tasot, säädöt tehdään suoraan kuvatasoon ja kuvatietoja menetetään.

 2. (Valinnainen) Säädä tietyn värikanavan sävyjä valitsemalla Kanava-valikosta haluamasi asetus.
 3. (Valinnainen) Voit muokata useiden värikanavien yhdistelmää yhdellä kertaa pitämällä vaihtonäppäintä painettuna ja valitsemalla haluamasi kanavat Kanavat-paneelista ennen komennon Kuva > Säädöt > Tasot valitsemista. (Tämä menetelmä ei toimi Tasot-säätötasolla.) Kanavat-valikkoon tulevat kohdekanavien lyhenteet (esimerkiksi CM = syaani ja magenta). Valikossa ovat myös valitun yhdistelmän yksittäiset kanavat. Spotti- ja alfakanavia on muokattava yksitellen.
 4. Kun säädät tummia ja vaaleita alueita manuaalisesti, vedä musta ja valkoinen Tasot ennen -liukusäädin ensimmäisen pikseliryhmän reunaan histogrammin molemmissa päissä.

  Jos esimerkiksi siirrät mustan pisteen liukusäädintä oikealle tasolla 5, Photoshop siirtää kaikki tason 5 ja sitä alemmat pikselit tasolle 0. Jos siirrät valkoisen pisteen liukusäädintä vasemmalle tasolla 243, Photoshop siirtää kaikki tason 243 ja sitä korkeammat pikselit tasolle 255. Muuntaminen vaikuttaa jokaisen kanavan tummimpiin ja vaaleimpiin pikseleihin. Muiden kanavien vastaavat pikselit säädetään suhteessa näihin, jotta väritasapaino ei muutu.

  Huomautus:

  Voit myös kirjoittaa arvot suoraan ensimmäiseen ja kolmanteen Tasot ennen -tekstiruutuun.

  Mustien ja valkoisten pisteiden säätäminen Photoshopissa
  Mustien ja valkoisten pisteiden säätäminen Tasot ennen -liukusäätimillä

 5. (Valinnainen) Jos haluat etsiä kuvasta ylitysalueet (jotka ovat aivan mustia tai aivan valkoisia), tee jokin seuraavista toimista:
  • Pidä painettuna Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS), kun vedät mustan ja valkoisen pisteen liukusäätimiä.
  • Valitse paneelivalikosta Näytä mustien/valkoisten pisteiden ylitys.
 6. Säätäessäsi keskisävyjä voit vaikuttaa gamma-arvon säätöön keskimmäisellä Tasot ennen -liukusäätimellä.

  Kun siirrät keskimmäistä Tasot ennen -liukusäädintä vasemmalle, kuvan yleisväri vaalenee. Säätö määrittää alemman (tummemman) tason keskitasoon Tasot jälkeen -liukusäätimien väliin. Jos Tasot jälkeen -liukusäätimet ovat oletusasennossaan (0 ja 255), keskitason arvo on128. Tässä esimerkissä tummat alueet laajenevat täyttäen sävyalueen 0–128 ja vaaleat alueet tiivistyvät. Päinvastaisen vaikutelman saat siirtämällä keskimmäistä Tasot ennen -liukusäädintä oikealle, jolloin kuvasta tulee tummempi.

  Huomautus:

  Voit kirjoittaa gammasäädön arvon myös suoraan keskimmäiseen Tasot ennen -ruutuun.

  Tuloksena saatua histogrammia voi katsella Histogrammi-paneelin avulla.

Värien säätäminen Tasot-komennolla

 1. Napsauta Säädöt-paneelin Tasot-kuvaketta  tai valitse paneelivalikosta Tasot.

 2. Neutraloi värivääristymä tekemällä Ominaisuudet-paneelissa jokin seuraavista toimista:

  • Määritä harmaa piste napsauttamalla pipettityökalua . Napsauta sitten kuvan sitä osaa, joka on neutraalin harmaa.
  • Ota käyttöön oletusarvoinen automaattinen tasosäätö valitsemalla Automaattinen. Voit kokeilla muita automaattisia säätöasetuksia valitsemalla Ominaisuudet-paneelin valikosta Automaattiasetukset ja muuttamalla sitten Algoritmit-arvon Automaattisen värinkorjauksen asetukset -valintaikkunassa.

  Määritä yhtä suuret värikomponenttien arvot, jotta saat neutraalin harmaan värin. Määritä esimerkiksi yhtä suuret punaisen, vihreän ja sinisen arvot RGB-kuvan neutraalia harmaata varten.

Kontrastin lisääminen valokuvaan Tasojen avulla

Jos kuvan yleistä kontrastia on säädettävä, koska kuva ei käytä koko sävyaluetta, napsauta Tasot-kuvaketta  Säädöt-paneelissa. Vedä sitten tumman ja vaalean alueen liukusäätimiä keskustaa kohti, kunnes ne koskettavat histogrammin reunoja.

Photoshopin kontrastitasot
Kuvataso ei ulotu käyrän reunoihin saakka. Tämä kertoo sen, että kuva ei käytä koko sävyaluetta.

A. Tummat-liukusäädin B. Vaaleat-liukusäädin 

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö