Arvojen syöttäminen paneeleihin, valintaikkunoihin ja työkalujen asetusriville

 1. Käytä jotakin seuraavista menetelmistä:
  • Kirjoita arvo tekstiruutuun ja paina Enter-näppäintä (Windows) tai Return-näppäintä (Mac OS).

  • Vedä liukusäädintä.

  • Siirrä osoitin liukusäätimen tai avattavan liukusäätimen otsikon kohdalle. Kun osoitin muuttuu sormeksi, vedä osoitusliukusäädintä vasemmalle tai oikealle. Tämä toiminto koskee vain valittuja liukusäätimiä ja avattavia liukusäätimiä.

  • Vedä valitsinta.

  • Suurenna tai pienennä arvoa napsauttamalla paneelin nuolipainikkeita.

  • (Windows) Suurenna tai pienennä arvoa napsauttamalla tekstiruutua ja painamalla näppäimistön ylä- tai alanuolinäppäintä.

  • Valitse arvo tekstiruutuun liittyvästä valikosta.

  Arvojen syöttämistavat

  A. Valikkonuoli B. Osoitusliukusäädin C. Tekstiruutu D. Valitsin E. Liukusäädin 

Liukusäädinten käyttäminen

Tietoja avattavista liukusäätimistä

Joissakin paneeleissa, valintaikkunoissa ja asetusriveissä tietyt asetukset valitaan avattavien liukusäätimien avulla (esimerkiksi Tasot-paneelin Peittävyys-asetus). Jos tekstiruudun vieressä on kolmio, avattavan liukusäätimen voi avata kolmiota napsauttamalla. Siirrä osoitin asetuksen vieressä olevan kolmion päälle, pidä hiiren painiketta painettuna ja vedä liukusäädin tai kulman säde haluttuun arvoon. Voit sulkea liukusäädinruudun napsauttamalla sen ulkopuolella tai painamalla Enter-näppäintä. Peruuta muutokset painamalla Esc-näppäintä.

Voit suurentaa tai pienentää arvoja 10 prosentin askelina liukusäädinruudun ollessa näytössä pitämällä vaihtonäppäintä painettuna ja painamalla ylä- tai alanuolta.

Eri liukusäädintyyppien käyttäminen

A. Avaa avattava liukusäädinruutu napsauttamalla. B. Vedä liukusäädintä tai kulman sädettä. 

Huomautus:

Käytettävissäsi on myös osoitusliukusäätimiä. Esimerkiksi jos osoitin asetetaan Tasot-paneelin sanojen Täyttö tai Peittävyys päälle, osoitin muuttuu käsikuvakkeeksi. Tämän jälkeen täytön tai peittävyyden prosenttiarvoa voi muuttaa siirtämällä osoitinta vasemmalle tai oikealle.

Tietoja osoitusliukusäätimistä

Joissakin paneeleissa, valintaikkunoissa ja asetusriveissä arvoja voi muuttaa vetämällä osoitusliukusäätimiä. Osoitusliukusäätimet ovat näkymättömissä, kunnes osoitin asetetaan liukusäätimien tai avattavien liukusäätimien kohdalle. Kun osoitin muuttuu sormeksi, vedä vasemmalle tai oikealle. Jos pidät vaihtonäppäintä painettuna vetäessäsi, säätimen liike nopeutuu kertoimella 10.

Osoittimen siirtäminen liukusäätimen tai avattavan liukusäätimen otsikon kohdalla tuo osoitusliukusäätimen näkyviin

Avattavien paneelien käyttäminen

Avattavien paneelien avulla on helppo käyttää käytettävissä olevia sivellin-, väriviuhka-, liukuväri-, tyyli-, kuvio-, kirkkaus- ja muotoasetuksia. Avattavia paneeleja voidaan mukauttaa nimeämällä ja poistamalla niiden kohteita sekä lataamalla, tallentamalla ja korvaamalla kirjastoja. Paneelin ulkoasua voidaan muuttaa myös niin, että kohteet näkyvät niminä tai kuvakkeina tai sekä niminä että kuvakkeina.

Napsauta työkalun miniatyyriä asetusrivillä, niin sen avattava paneeli tulee näkyviin. Valitse avattavasta paneelista kohde napsauttamalla kohdetta.

Asetusrivin Siveltimet-paneelin tuominen näyttöön

A. Näytä avattava paneeli napsauttamalla. B. Näytä avattavan paneelin valikko napsauttamalla. 

Avattavan paneelin kohteen uudelleennimeäminen tai poistaminen

 1. Valitse kohde, napsauta avattavan paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa kolmiota ja valitse jokin seuraavista:

  Nimeä työkalun esimääritys

  Voit antaa kohteelle uuden nimen.

  Poista työkalun esimääritys

  Poistaa kohteen avattavasta paneelista.

  Huomautus:

  Voit poistaa kohteen avattavasta paneelista myös pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna ja napsauttamalla kohdetta.

Avattavan paneelin kohdeluettelon mukauttaminen

 1. Tuo paneelivalikko näyttöön napsauttamalla avattavan paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa nuolta.
 2. Voit palauttaa oletuskirjaston käyttöön valitsemalla Palauta työkalujen esimääritykset -komennon. Voit joko korvata nykyisen luettelon tai liittää oletuskirjaston nykyiseen luetteloon.
 3. Voit lisätä eri kirjaston tekemällä jonkin seuraavista toimista:
  • Lisää kirjasto nykyiseen luetteloon valitsemalla Lataa työkalujen esimääritykset -komento. Valitse sitten haluamasi kirjastotiedosto ja valitse Lataa.

  • Korvaa luettelo eri kirjastolla valitsemalla Korvaa työkalujen esimääritykset -komento. Valitse sitten haluamasi kirjastotiedosto ja valitse Lataa.

  • Valitse kirjastotiedosto (näkyy paneelivalikon alaosassa). Korvaa sitten nykyinen luettelo valitsemalla OK tai liitä tyylit nykyiseen luetteloon napsauttamalla Liitä.

 4. Voit tallentaa nykyisen luettelon kirjastona myöhempää käyttöä varten valitsemalla Tallenna työkalun esimääritykset -komennon. Anna kirjastotiedostolle nimi ja valitse Tallenna.

  Huomautus:

  (Mac OS) Sisällytä mukaan kirjastotiedoston nimen tunniste, jotta kirjastot on helppo jakaa eri käyttöjärjestelmissä. Liitä tunnisteet tiedostonimiin valitsemalla Tiedoston käsittely -oletusarvoissa Liitä tiedoston tunniste aina.

Avattavan paneelin kohteiden näyttötavan muuttaminen

 1. Tuo paneelivalikko näyttöön napsauttamalla avattavan paneelin oikeassa yläkulmassa olevaa nuolta.
 2. Valitse haluamasi näyttöasetus: Vain teksti, Pieni luettelo tai Suuri luettelo.

Valikoiden näyttäminen ja määritteleminen

Kohdevalikoiden näyttäminen

Kohdevalikoissa on komentoja, jotka liittyvät aktiiviseen työkaluun, valintaan tai paneeliin. Ne poikkeavat työtilan yläreunan valikoista.

Pipettityökalun kohdevalikon näyttäminen

 1. Siirrä osoitin kuvan tai paneelikohteen päälle.
 2. Napsauta hiiren kakkospainiketta (Windows) tai hiiren painiketta Ctrl-näppäin alhaalla (Mac OS).

Valikkoryhmän määrittäminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Muokkaa > Valikot.

  • Valitse Ikkuna > Työtila > Pikanäppäimet ja valikot ja valitse Valikot-välilehti.

 2. Valitse Pikanäppäimet ja valikot -valintaikkunan Ryhmä-valikosta valikkoryhmä. Lisätietoja uuden ryhmän luomisesta on artikkelissa Pikanäppäinten mukauttaminen.
 3. Valitse tyyppi Valikko kohteelle -valikosta.

  Sovellusvalikot

  Voit näyttää tai kätkeä sovellusvalikot tai lisätä niiden komentoihin värejä.

  Paneelivalikot

  Voit näyttää tai kätkeä paneelivalikot tai lisätä niiden komentoihin värejä.

 4. Napsauta valikon tai paneelin vieressä olevaa kolmiota.
 5. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Piilota valikkokomento napsauttamalla Näkyvyys-painiketta .

  • Näytä valikkokomento napsauttamalla tyhjää Näkyvyys-painiketta.

  • Kun haluat lisätä värin valikkokohteeseen, napsauta väriviuhkaa (jos värejä ei ole määritetty, siinä lukee Ei mitään) ja valitse väri.

 6. Kun olet muuttanut valikot haluamiksesi, tee jokin seuraavista toimista:
  • Tallenna kaikki nykyiseen valikkoryhmään tehdyt muutokset napsauttamalla Tallenna ryhmä ‑painiketta . Mukautettuun ryhmään tehdyt muutokset tallentuvat. Jos haluat tallentaa muutokset Photoshopin oletusryhmään, Tallenna-valintaikkuna avautuu. Anna uudelle ryhmälle nimi ja valitse Tallenna.

  • Luo uusi ryhmä nykyisen valikkoryhmän perusteella napsauttamalla Tallenna ryhmä nimellä ‑painiketta .

  Huomautus:

  Jos et ole tallentanut nykyisiä muutoksia, voit hylätä kaikki muutokset ja sulkea valintaikkunan valitsemalla Peruuta.

 7. Anna ryhmälle nimi Tallenna-valintaikkunassa ja valitse Tallenna.
Värin valitseminen valikkokomennolle Pikanäppäimet ja valikot -valintaikkunassa.

Valikkoryhmän poistaminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Muokkaa > Valikot.

  • Valitse Ikkuna > Työtila > Pikanäppäimet ja valikot ja valitse Valikot-välilehti.

 2. Valitse Pikanäppäimet ja valikot -valintaikkunan Ryhmä-valikosta valikkoryhmä.
 3. Napsauta Poista ryhmä -kuvaketta.

Piilotettujen valikkokohteiden näyttäminen väliaikaisesti

Valikon kätketyt komennot voi näyttää tilapäisesti. Kun valikko suljetaan, komennot palaavat kätketyiksi.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse kätkettyjä komentoja sisältävästä valikosta Näytä kaikki valikkokohteet

  • Ctrl-napsauta (Windows) tai Komento-osoita (Mac OS) valikkoa, joka sisältää piilotettuja kohteita.

Huomautus:

Voit tuoda kaikki valikkokohteet pysyvästi näkyviin valitsemalla Ikkuna > Työtila > Vakio.

Valikkojen värien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

 1. Valitse Liittymän oletusarvot -osassa Näytä valikon värit -vaihtoehto tai poista sen valinta.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö