Esimerkkejä Photoshopin erilaisista väritiloista.

Erilaiset väritilat:

 1. RGB-tila (miljoonia värejä)
 2. CMYK-tila (neljän tulostevärin yhdistelmä)
 3. Indeksitila (256 väriä)
 4. Harmaasävytila (256 harmaata)
 5. Bittikarttatila (2 väriä)

Väritila tai kuvatila määrittää, kuinka värit yhdistetään värimallin kanavamäärän perusteella. Erilaiset väritilat tuottavat eriasteisia värien yksityiskohtia ja eri kokoisia tiedostoja. Käytä CMYK-väritilaa esimerkiksi täysivärisen esitteen painattamiseen ja RGB-väritilaa webin tai sähköpostin kautta välitettävissä kuvissa, jotta sekä tiedostokoko että värien eheys säilyvät optimaalisina.

RGB-väritilat

Photoshopin RGB-väritila perustuu RGB-malliin ja se määrittää kullekin pikselille voimakkuusarvon. Värikuvissa, joissa on kahdeksan bittiä kanavaa kohden, RGB (punainen, vihreä, sininen) -komponenttien voimakkuusarvot vaihtelevat 0:n (musta) ja 255:n (valkoinen) välillä. Esimerkiksi kirkkaan punaisen R-arvo on 246, G-arvo 20 ja B-arvo 50. Kun kaikkien kolmen komponentin arvot ovat samat, tulos on neutraali harmaa. Kun kaikkien komponenttien arvo on 255, tuloksena on puhdas valkoinen, ja kun kaikkien komponenttien arvo on 0, tulos on puhdas musta.

RGB-kuvat tuovat värit näyttöön käyttäen kolmea väriä tai kanavaa. Kuvissa, joissa on kahdeksan bittiä kanavaa kohden, kolmen kanavan yhteen laskettu bittimäärä pikseliä kohden on 24 (8 bittiä x 3 kanavaa). 24-bittisissä kuvissa kolmesta kanavasta voidaan muodostaa jopa 16,7 miljoonaa väriä pikseliä kohti. 48-bittisissä (16 bittiä kanavaa kohti) ja 96-bittisissä (32 bittiä kanavaa kohti) kuvissa voidaan tuottaa vielä enemmän värejä pikseliä kohti. Sen lisäksi, että RGB-malli on uusien Photoshop-kuvien oletustila, sitä käytetään värien näyttämiseen tietokonenäytöissä. Kun siis käytössä on jokin muu kuin RGB-väritila, kuten CMYK, Photoshop muuntaa CMYK-kuvan RGB-kuvaksi näyttöä varten.

Vaikka RGB on vakiovärimalli, toistettavien värien tarkka alue voi vaihdella sovelluksen ja näyttölaitteen mukaan. Photoshopin RGB-väritila vaihtelee Väriasetukset-valintaikkunassa määritetyn työtila-asetuksen mukaan.

CMYK-väritilat

CMYK-tilassa kullekin pikselille on määritetty kunkin prosessivärin prosenttiarvo. Vaaleille väreille määritetään pieni prosenttimäärä prosessivärejä ja tummille väreille suuri. Esimerkiksi kirkkaanpunaisessa voi olla 2 % syaania, 93 % magentaa, 90 % keltaista ja 0 % mustaa. CMYK-kuvat tuottavat puhtaan valkoisen, kun kaikkien neljän komponentin arvo on 0 %.

Käytä CMYK-väritilaa, kun valmistelet kuvaa prosessiväritulostusta varten. RGB-kuvan muuntaminen CMYK-kuvaksi luo värierottelun. Jos aloitat RGB-kuvasta, muokkaa kuvaa ensin RGB-tilassa ja muunna se CMYK-tilaan muokkausprosessin lopussa. Voit jäljitellä CMYK-muunnon vaikutusta RGB-tilassa Vedostusasetukset-komennoilla muuttamatta kuvan tietoja. CMYK-tilassa voit käsitellä suoraan myös sellaisia CMYK-kuvia, jotka on luettu tai tuotu suuremmista järjestelmistä.

Vaikka CMYK on vakiovärimalli, toistettavien värien tarkka alue voi vaihdella sovelluksen ja näyttölaitteen mukaan. Photoshopin CMYK-väritila vaihtelee Väriasetukset-valintaikkunassa määritetyn työtila-asetuksen mukaan.

Lab-väritila

CIE L*a*b -värimalli (Lab) perustuu ihmisen kykyyn aistia värit. Lab-värimallin numeeriset arvot kuvaavat kaikkia niitä värejä, jotka normaalisti näkevä ihminen erottaa. Koska Lab-värimalli kuvaa sitä, miltä väri näyttää, eikä sitä, kuinka paljon tiettyä väriainetta laite (esimerkiksi näyttö, työpöytätulostin tai digitaalikamera) tarvitsee pystyäkseen tuottamaan värejä, se on laitteesta riippumaton värimalli. Värinhallintajärjestelmissä Lab-värimallia käytetään viitteenä, jotta väri voidaan muuntaa ennustettavasti väriavaruudesta toiseen.

Lab-väritilan kirkkauskomponentin arvo voi olla 0–100. Adobe Värivalitsimessa ja Väri-paneelissa a-komponentin (vihreä-punainen) ja b-komponentin (sininen-keltainen) arvo voi vaihdella välillä +127 ja –128.

Lab-kuvat voidaan tallentaa Photoshopissa seuraavissa muodoissa: Photoshop EPS, PSB (suurten dokumenttien muoto), Photoshop PDF, Photoshop Raw, TIFF, Photoshop DCS 1.0 tai Photoshop DCS 2.0. 48-bittiset (16 bittiä kanavaa kohden) Lab-kuvat voidaan Photoshopissa tallentaa seuraavissa muodoissa: PSB (suurten dokumenttien muoto), Photoshop PDF, Photoshop Raw tai TIFF.

Huomautus:

Kun tiedosto avataan, DCS 1.0- ja DCS 2.0 -muodot muuntavat sen CMYK-tilaan.

Harmaasävytila

Harmaasävytila käyttää kuvassa harmaan eri sävyjä. 8-bittisissä kuvissa harmaan sävyjä voi olla enintään 256. Harmaasävykuvan kunkin pikselin kirkkausarvo on välillä 0 (musta) ja 255 (valkoinen). 16- ja 32-bittisissä kuvissa sävyjen määrä on huomattavasti suurempi kuin 8-bittisissä kuvissa.

Harmaasävyarvoja voidaan mitata myös prosentteina mustan värin peitosta (0 % on valkoinen ja 100 % on musta).

Harmaasävytila käyttää Väriasetukset-valintaikkunassa määritettyä työskentelyväriavaruusasetusta.

Bittikarttatila

Bittikarttatila käyttää kuvan pikseleiden esittämiseen toista kahdesta väriarvosta (musta tai valkoinen). Bittikarttatilan kuvia kutsutaan 1-bittisiksi bittikarttakuviksi, koska niiden bittisyvyys on 1.

Duotone-tila

Duotone-tilassa voidaan luoda yksivärisiä Monotone-, kaksivärisiä Duotone-, kolmivärisiä Tritone- ja nelivärisiä Quadtone-harmaasävykuvia käyttämällä yhdestä neljään mukautettua väriä.

Indeksoitu väri -tila

Indeksoitu väri -tila tuottaa 8-bittisiä kuvatiedostoja, joissa voi olla enintään 256 väriä. Siirtyessään indeksiväritilaan Photoshop muodostaa väritaulukon, johon se tallentaa ja indeksoi kuvan värit. Jos alkuperäisen kuvan väriä ei ole taulukossa, ohjelma valitsee lähimmän vastineen tai jäljittelee väriä olemassa olevien värien avulla käyttämällä rasterointia.

Koska värivalikoima on rajallinen, värejä indeksoimalla voidaan pienentää tiedostoa mutta säilyttää silti esimerkiksi multimediaesityksiltä tai Web-sivuilta vaadittava visuaalinen laatu. Tässä tilassa voit muokata kuvaa vain rajoitetusti. Jos haluat muokata kuvaa enemmän, muunna se tilapäisesti RGB-tilaan. Indeksoitu väri -tiedostoja voidaan tallentaa seuraavissa muodoissa: Photoshop, BMP, DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), GIF, Photoshop EPS, PSB (suurten dokumenttien muoto), PCX, Photoshop PDF, Photoshop Raw, Photoshop 2.0, PICT, PNG, Targa® ja TIFF.

Monikanavatila

Monikanavakuva sisältää 256 harmaatasoa kutakin kanavaa kohti, ja se sopii erikoistulostukseen Monikanavakuvia voidaan tallentaa seuraavissa muodoissa: Photoshop, PSB (suurten dokumenttien muoto), Photoshop 2.0, Photoshop Raw ja Photoshop DCS 2.0.

Seuraavat ohjeet koskevat kuvien muuntamista monikanavatilaan:

 • Tasojen käyttöä ei tueta, joten tasot yhdistetään.

 • Alkuperäisen kuvan värikanavista tehdään muunnetussa kuvassa spottivärikanavia.

 • CMYK-kuvan muuntaminen monikanavakuvaksi luo syaaninvärisiä, magentanvärisiä, keltaisia ja mustia spottikanavia.

 • RGB-kuvan muuntaminen monikanavakuvaksi luo syaaninvärisiä, magentanvärisiä ja keltaisia spottikanavia.

 • Kun RGB-, CMYK- tai Lab-kuvasta poistetaan kanava, kuva muunnetaan automaattisesti monikanavatilaan ja tasot yhdistetään.

 • Jos haluat viedä monikanavakuvan järjestelmästä, tallenna se Photoshop DCS 2.0 -muodossa.

Huomautus:

Indeksivärikuvia tai 32-bittisiä kuvia ei voida muuntaa monikanavatilaan.