Ehdollisten makrojen avulla voit luoda makroja, jotka valitsevat suoritettavan toiminnon tietyn ehdon perusteella. Valitse ensin ehto ja sitten määritä makro, joka suoritetaan jos dokumentti täyttää ehdon. Sitten voit halutessasi määrittää makron, joka suoritetaan jos dokumentti ei täytä ehtoa.

Ehdollisen toimintovaiheen asettaminen tallennettavaan tai muokattavaan makroon:

  1. Varmista, että viittaamasi makrot ovat samassa makrojen sarjassa.

  2. Valitse Makrot-paneelin valikosta Lisää ehdollinen.

  3. Valitse ehto Ehdollinen toiminto -valintaikkunan Jos nykyinen -valikosta.

  4. Valitse makrot Tällöin toista toiminto -valikosta ja Muutoin toista toiminto -valikosta ja valitse sitten OK.

    Voit myös valita Ei mitään yhdestä valikosta, mutta et molemmista. Jos haluat, että makro suoritetaan vain, kun tietty ehto on epätosi, valitse Tällöin toista toiminto -asetukseksi Ei mitään ja valitse haluttu makro Muutoin toista toiminto -asetukseksi.

Lisätietoja on artikkeleissa Tietoja makroista ja Makrot-paneelista sekä Makrojen luominen.

Huomautus:

Ehdollinen tilan muutos -komennolla voit määrittää makrossa olevan väritilan muutoksen ehdot. Tämän komennon käyttäminen saattaa ehkäistä virheen silloin, kun tiedosto ei ole makron määrittämässä lähdetilassa.

Ehdon sisällön vastakohdan testaaminen

Saatat haluta testata ehdon sisällön vastakohtaa.

Haluat esimerkiksi, että ”Makro 1” suoritetaan, kun etumainen dokumentti ei ole neliömäinen. Tällöin määriteltäisiin seuraava ehto: "Jos nykyinen dokumentti on neliömäinen, Tällöin toista toiminto Ei mitään, Muutoin toista toiminto Makro 1".

Jos haluat testata tietyn ehdon vastakohtaa, vaihda tällöin- ja muutoin-toimintojen paikkaa.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö