Kaikki älykkäässä objektissa käytetyt suotimet ovat älykkäitä suotimia. Älykkäät suotimet näkyvät Tasot-paneelissa sen älykkäiden objektien tason alapuolella, jossa niitä on käytetty. Voit muokata, poistaa ja piilottaa älykkäitä suotimia, joten ne ovat tiedot säilyttäviä.

Voit käyttää älykkäänä suotimena mitä tahansa Photoshopin suodinta (joka tukee älykkäitä suotimia) paitsi Linssisumennus-, Liekki-, Kehys-, Puu- ja Pakopiste-suodinta. Lisäksi voit käyttää varjostusta/korostusta älykkäinä suotimina.

Voit käyttää älykkäitä suotimia valitsemalla älykkäiden objektien tason, valitsemalla suotimen ja valitsemalla sitten suotimen asetukset. Älykkään suotimen soveltamisen jälkeen voit muokata sitä, poistaa sen tai muuttaa sen järjestystä.

Voit laajentaa tai kutistaa älykkäiden suotimien näkymän napsauttamalla Tasot-paneelissa älykkäiden objektien tason oikealla puolella näkyvän älykkään suotimen kuvakkeen vieressä olevaa kolmiota. (Tämä menetelmä myös näyttää tai piilottaa Tasotyyli-valintaikkunan.) Vaihtoehtoisesti voit valita Tasot-paneelivalikosta Tasot-paneelin asetukset ja valita sitten valintaikkunassa Laajenna uudet tehosteet.

Voit maskata älykkäitä suodintehosteita käyttämällä suodinmaskeja.

Opasvideo: Opettele käyttämään Photoshopin älykkäitä suotimia

Opasvideo: Opettele käyttämään Photoshopin älykkäitä suotimia
Infinite Skills

Älykkään suotimen käyttäminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Voit käyttää älykästä suodinta koko älykkäiden objektien tasolla valitsemalla tason Tasot-paneelista.

  • Voit rajata älykkäät suodintehosteet valitulle alueelle älykkäiden objektien tasolla valitsemalla alueen.

  • Voit käyttää älykästä suodinta tavallisella tasolla valitsemalla tason, valitsemalla Suodin > Älykkäiden suodinten muunnos ja valitsemalla OK.

 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse suodin Suodin-valikosta. Voit valita minkä tahansa suotimen, mukaan lukien älykkäitä suotimia tukevat kolmansien osapuolien suotimet, lukuun ottamatta Erota-, Sulata-, Kuvion luominen- ja Pakopiste-suotimia.

  • Valitse Kuva > Säädöt > Varjostukset/korostukset.

  Huomautus:

  Jos käytät yhtä tai useaa suodinta käyttämällä suodinvalikoimaa, suotimet näkyvät Tasot-paneelissa ryhmänä nimeltä Suodinvalikoima. Voit muokata yksittäisiä suotimia kaksoisnapsauttamalla haluamaasi suodinvalikoiman suodinta.

 3. Valitse suotimen asetukset ja valitse OK.

  Älykäs suodin tulee näkyviin Tasot-paneeliin älykkäiden suotimien tason Älykkäät suotimet -riville. Jos näet varoituskuvakkeen älykkään suotimen vieressä Tasot-paneelissa, suodin ei tue kuvan väritilaa tai värisyvyyttä.

Kun olet lisännyt älykkään suotimen, voit vetää sen (tai koko älykkäiden suotimien ryhmän) toiselle Tasot-paneelin älykkäiden objektien tasolle. Pidä Alt-näppäin (Windows) tai Optio-näppäin (Mac OS) painettuna, kun vedät älykkäitä suotimia. Älykkäitä suotimia ei voi vetää tavallisille tasoille.

Älykkään suotimen muokkaaminen

Jos älykäs suodin sisältää muutettavia asetuksia, voit muuttaa asetuksia milloin tahansa. Voit muuttaa myös älykkäiden suotimien sekoitusasetuksia.

Huomautus:

Kun muokkaat älykästä suodinta, et voi esikatsella sen päälle pinottuja suotimia. Kun olet tehnyt haluamasi muutokset älykkääseen suotimeen, Photoshop näyttää sen päälle pinotut suotimet uudelleen.

Älykkään suotimen asetusten muuttaminen

 1. Kaksoisnapsauta Tasot-paneelin Älykäs suodin -vaihtoehtoa.
 2. Valitse suotimen asetukset ja valitse OK.

Älykkään suotimen sekoitusasetusten muuttaminen

Älykkäiden suotimien sekoitusasetusten muuttaminen vastaa Häivytä-komennon käyttämistä, kun suodin lisätään tavalliselle tasolle.

 1. Kaksoisnapsauta Tasot-paneelin Suodin-vaihtoehdon vieressä näkyvää Muokkaa sekoitusasetuksia -kuvaketta .
 2. Valitse sekoitusasetukset ja valitse OK.

Älykkäiden suotimien piilottaminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Voit piilottaa yhden älykkään suotimen napsauttamalla Tasot-paneelissa älykkään suotimen vieressä näkyvää silmäkuvaketta . Voit näyttää älykkään suotimen napsauttamalla saraketta uudelleen.

  • Voit piilottaa kaikki älykkäiden objektien tasoon lisätyt älykkäät suotimet napsauttamalla Tasot-paneelissa Älykkäät suotimet -rivin vieressä näkyvää silmäkuvaketta . Voit tuoda älykkäät suotimet näkyviin napsauttamalla saraketta uudelleen.

Älykkäiden suotimien järjestäminen, monistaminen tai poistaminen

Voit järjestää älykkäät suotimet Tasot-paneelissa uudelleen, kopioida suotimia tai poistaa suotimet, jos et enää tarvitse niitä älykkäässä objektissa.

Älykkäiden suotimien järjestäminen

 1. Vedä älykästä suodinta Tasot-paneelissa ylös- tai alaspäin. (Voit järjestää valikoiman suotimia uudelleen kaksoisnapsauttamalla Suodinvalikoima-kohtaa.)

  Photoshop käyttää älykkäitä suotimia alhaalta ylöspäin.

Älykkäiden suotimien monistaminen

 1. Voit vetää Tasot-paneelissa älykkään suotimen toiseen älykkääseen suotimeen tai uuteen paikkaan älykkäiden suotimien luettelossa, kun pidät vetäessäsi Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna.

  Huomautus:

  Voit kopioida kaikki älykkäät suotimet vetämällä älykkäiden objektien tason vieressä näkyvää älykkäiden suotimien kuvaketta pitäen Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna.

Älykkäiden suotimien poistaminen

 • Voit poistaa yksittäisen älykkään suotimen vetämällä sen Tasot-paneelin alaosassa sijaitsevan Poista-kuvakkeen  päälle.
 • Voit poistaa kaikki älykkäät suotimet, joita on käytetty älykkäiden objektien tasolla, valitsemalla älykkäiden objektien tason ja valitsemalla Taso > Älykäs suodin > Pyyhi älykkäät suotimet.

Älykkäiden suotimien maskaaminen

Kun lisäät älykkään suotimen älykkääseen objektiin, Photoshop näyttää tyhjän (valkoisen) maskin miniatyyrin Tasot-paneelin Älykäs objekti -kohdan Älykkäät objektit -rivillä. Oletusarvon mukaan maski näyttää koko suodintehosteen. (Jos teit valinnan ennen älykkään suotimen lisäämistä, Photoshop näyttää maskin tyhjän maskin asemesta Tasot-paneelin Älykkäät suotimet -rivillä.)

Voit maskata älykkäitä suotimia käyttämällä suodinmaskeja. Kun maskaat älykkäitä suotimia, maskia käytetään kaikissa älykkäissä suotimissa. Yksittäisiä älykkäitä suotimia ei voi maskata.

Suodinmaskit toimivat pitkälti samalla tavoin kuin tasomaskit, ja niitä käytettäessä voidaan käyttää useita samoja tekniikoita. Kuten tasomaskit, myös suodinmaskit tallennetaan alfakanavina Kanavat-paneeliin, ja niiden rajat voidaan ladata valintana.

Myös suodinmaskissa voidaan käyttää maalausta, kuten tasomaskeissa. Mustiksi maalatut suotimen alueet piilotetaan, valkoisiksi maalatut alueet näkyvät, ja alueet, jotka maalataan harmaan eri sävyillä, näkyvät eriasteisesti läpinäkyvinä.

Maskit-paneelin säätimillä voit muuttaa suotimen maskin tummuutta, lisätä maskin reunojen häivytystä tai muuttaa maskin käänteiseksi.

Huomautus:

Oletuksena on, että maskit on linkitetty tavallisiin tasoihin tai älykäs objekti -tasoihin. Kun siirrät tasomaskin tai tason siirtotyökalulla, molemmat siirtyvät yhdessä.

Älykkään suotimen tehosteiden maskaaminen

 1. Voit aktivoida suodinmaskin napsauttamalla sen miniatyyriä Tasot-paneelissa.

  Maskin miniatyyrin ympärille ilmestyy reunaviiva.

 2. Valitse mikä tahansa muokkaus- tai maalaustyökalu.
 3. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Voit piilottaa osan suotimesta maalaamalla maskiin mustalla.

  • Voit muuttaa osan suotimesta näkyväksi maalaamalla maskiin valkoisella.

  • Voit muuttaa suotimen osittain näkyväksi maalaamalla siihen harmaalla.

  Huomautus:

  Voit lisätä suodinmaskiin myös kuvan säätöjä ja suotimia.

Suodinmaskin peittävyyden muuttaminen tai maskin reunojen häivyttäminen

 1. Napsauta suodatinmaskin miniatyyriä tai valitse Tasot-paneelissa Älykäs objekti -taso ja napsauta sitten Suodatinmaski-painiketta Maskit-paneelissa.
 2. Säädä maskin peittävyyttä vetämällä Maskit-paneelin tummuusliukusäädintä tai lisää maskin reunoihin häivytys vetämällä häivytysliukusäädintä. Katso Maskin peittävyyden tai reunojen säätäminen.

  Huomautus:

  Maskaa reuna -vaihtoehto ei ole käytettävissä suodinmaskeissa.

Suodinmaskin kääntäminen

 1. Napsauta suodinmaskin miniatyyriä Tasot-paneelissa ja valitse sitten Maskit-paneelissa Negatiivi.

Pelkän suodinmaskin näyttäminen

 1. Alt-napsauta (Windows) tai Optio-osoita (Mac OS) suodinmaskin miniatyyriä Tasot-paneelissa. Voit näyttää älykkäiden objektien tason uudelleen Alt-napsauttamalla tai Optio-osoittamalla maskin miniatyyriä uudelleen.

Suodinmaskien siirtäminen tai kopioiminen

 • Voit siirtää maskin toiseen älykkääseen suodintehosteeseen vetämällä sen siihen.
 • Voit kopioida maskin Alt-vetämällä (Windows) tai Optio-vetämällä (Mac OS) sen toiseen älykkääseen suodintehosteeseen.

Suodinmaskin poistaminen käytöstä

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Pidä vaihtonäppäintä painettuna ja napsauta suodinmaskin miniatyyriä Tasot-paneelissa.

  • Napsauta suodinmaskin miniatyyriä Tasot-paneelissa ja valitse sitten Maskit-paneelissa Poista käytöstä / ota käyttöön maski .

  • Valitse Taso > Älykäs suodin > Poista suodinmaski käytöstä.

  Kun maski ei ole käytössä, suodinmaskin miniatyyrin päällä näkyy punainen X-merkki ja älykäs suodin näkyy ilman maskia. Voit ottaa maskin uudelleen käyttöön napsauttamalla älykkään suodinmaskin miniatyyriä uudelleen pitäen vaihtonäppäintä painettuna.

Älykkään suotimen maskin poistaminen

 • Napsauta suodinmaskin miniatyyriä Tasot-paneelissa ja napsauta sitten Maskit-paneelin Poista-kuvaketta .
 • Vedä suodinmaskin miniatyyri Tasot-paneelin Poista-kuvakkeen päälle.
 • Valitse älykäs suodintehoste ja valitse Taso > Älykkäät suotimet > Poista suodinmaski.

Suodinmaskin lisääminen

Jos poistat suodinmaskin, voit sen jälkeen lisätä uuden maskin.

 • Voit lisätä tyhjän maskin valitsemalla älykkäiden objektien tason ja napsauttamalla sitten Maskit-paneelin Suodinmaski-painiketta.
 • Voit lisätä valintaan perustuvan maskin tekemällä valinnan, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-osoittamalla (Mac OS) Tasot-paneelin Älykkäät suotimet -riviä ja valitsemalla Lisää suodinmaski.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö