Rajaavan maskin avulla voidaan käyttää tason sisältöä yläpuolella olevien tasojen maskaamiseen. Maskauksen tulos vaihtelee alimman eli perustason sisällön mukaan. Perustason läpinäkymätön sisältö leikkaa (tuo näkyviin) niiden tasojen sisällön, jotka ovat sen yläpuolella ja kuuluvat rajaavaan maskiin. Leikattujen tasojen kaikki muu sisältö maskataan näkyvistä.

Rajaava maski: rajatun tason sisältö (Potatoes) näkyy vain perustason (Logo) sisällön kohdalla

Voit käyttää rajaavassa maskissa useita tasoja, mutta niiden on oltava päällekkäin. Maskin perustason nimi on alleviivattu ja sen päällä olevien tasojen miniatyyrit on sisennetty. Päällimmäisten tasojen kohdalla näkyy rajaava maskikuvake.

Tasotyyli-valintaikkunan Sekoita leikatut tasot ryhmänä -asetuksella valitaan, vaikuttaako perustason sekoitustila koko ryhmään vai ainoastaan perustasoon. (Katso Sekoitustehosteiden ryhmittäminen.)

Rajaavan maskin luominen

 1. Järjestä Tasot-paneelin tasot niin, että maskin sisältävä perustaso on maskattavien tasojen alapuolella.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Pidä Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna, siirrä osoitin Tasot-paneelin viivalle, joka jakaa perustason ja ensimmäisen tason, joka on perustason yläpuolella ja joka on tarkoitus sisällyttää rajaavaan maskiin (osoitin muuttuu kahdeksi limittäiseksi ympyräksi ), ja napsauta.
  • Valitse ensimmäinen perustason yläpuolella oleva taso Tasot-paneelista ja valitse Taso > Luo rajaava maski.
 3. Jos haluat lisätä tasoja rajaavaan maskiin, käytä vaiheessa 2 kuvattua menetelmää ja siirry Tasot-paneelissa ylöspäin rivi kerrallaan.

  Huomautus:

  Jos luot rajaavan maskin tasojen väliin uuden tason tai vedät rajaavan maskin tasojen väliin rajaamattoman tason, kyseinen taso muuttuu rajaavan maskin osaksi.

  Rajaavan maskin tasoihin sovelletaan perustasolle määritettyä peittävyyttä ja tilamääritteitä.

Tason poistaminen rajaavasta maskista

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Pidä Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna, siirrä osoitin Tasot-paneelissa kahden ryhmitetyn tason välissä olevan viivan päälle (osoitin muuttuu kahdeksi limittäiseksi ympyräksi ), ja napsauta.
  • Valitse rajaavan maskin taso Tasot-paneelista ja valitse Taso > Vapauta rajaava maski. Tämä komento poistaa valitun tason ja sen päällä olevat tasot rajaavasta maskista.

Kaikkien rajaavan maskin tasojen vapauttaminen

 1. Valitse rajaava maskitaso Tasot-paneelista juuri perustason yläpuolelta.
 2. Valitse Taso > Vapauta rajaava maski.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö