Photoshop sisältää useita toimintoja, jotka helpottavat kuvien käyttämistä muissa sovelluksissa. Koska Adobe-tuotteet ovat tiiviissä yhteistoiminnassa, monet Adobe-sovellukset osaavat suoraan tuoda Photoshop-tiedostoja (PSD) ja käyttää Photoshopin ominaisuuksia, kuten tasoja, tasotyylejä, maskeja, läpinäkyvyyttä ja tehosteita.

Kuvien valmisteleminen julkaisuohjelmia varten

Tapa, jolla kuva valmistellaan julkaisuohjelmaa varten, riippuu ohjelman tunnistamista tiedostomuodoista:

 • Adobe InDesign 2.0 ja sitä uudemmat versiot tukevat Photoshop PSD -tiedostoja. Photoshop-kuvaa ei tarvitse tallentaa tai viedä missään muussa tiedostomuodossa. Läpinäkyvät alueet näkyvät ja tulostuvat odotusten mukaisesti.

 • Useimmat muut julkaisuohjelmat edellyttävät, että kuvat tallennetaan TIFF- tai EPS-muodossa. Jos kuva kuitenkin sisältää alueita, joiden tulee olla täysin läpinäkyviä, määritä kyseiset alueet ensin rajaavan reitin avulla. Katso julkaisuohjelmasi ohjeista, mikä on paras muoto Photoshop-kuvien tuomista varten.

Jos julkaisuohjelma ei tue Photoshop PSD -tiedostoja, noudata seuraavia ohjeita:

 1. Jos kuva sisältää läpinäkyvän taustan tai alueita, joiden tulee olla läpinäkyviä, luo rajaava reitti kuvan peittävien alueiden ympärille. Vaikka olisit poistanut kuvan taustan, alue on määritettävä rajaavalla reitillä ennen tiedoston muuntamista TIFF- tai EPS-muotoon. Muussa tapauksessa julkaisuohjelma saattaa näyttää läpinäkyvät alueet valkoisina.
 2. Valitse Tiedosto > Tallenna nimellä.
 3. Valitse Tallenna nimellä -valintaikkunan Muoto-valikosta sopiva muoto. Valitse muoto sen mukaan, kuinka aiot tulostaa tiedoston. Jos tulostat muulla kuin PostScript-tulostimella, valitse TIFF. Jos tulostat PostScript-tulostimella, valitse Photoshop EPS. Valitse sitten Tallenna.
 4. Määritä EPS-asetukset-valintaikkunan TIFF-asetukset-alueella seuraavat asetukset: Jätä kaikki muut asetukset oletusarvoihinsa ja valitse OK.
  • TIFF-asetukset-valintaikkuna: valitse Kuvan pakkaus -asetukseksi Ei mitään.

  • EPS-asetukset-valintaikkuna (Windows): valitse Esikatselu-asetukseksi TIFF (8 bittiä/pikseli) ja Koodaus-asetukseksi ASCII85.

  • EPS-asetukset-valintaikkuna (Mac OS): valitse Esikatselu-asetukseksi Mac (8 bittiä/pikseli) ja Koodaus-asetukseksi ASCII85.

  Huomautus:

  Jos julkaisuohjelma näyttää läpinäkyvät alueet valkoisina, kokeile tulostaa dokumentti. Jotkin julkaisuohjelmat eivät näytä rajaavia reittejä oikein, mutta tulostavat ne moitteettomasti.

Photoshop-kuvan käyttäminen Adobe Illustratorissa

Adobe Illustrator pystyy sekä avaamaan että sijoittamaan Photoshop-tiedostoja. Photoshop-kuvaa ei tarvitse tallentaa tai tuoda missään muussa tiedostomuodossa. Jos tuot kuvan avoimeen Illustrator-tiedostoon, voit sijoittaa sen aivan kuin minkä tahansa muun kuvan osan tai voit säilyttää linkin alkuperäiseen tiedostoon. Linkitettyä kuvaa ei voi muokata Illustratorissa, mutta voit siirtyä takaisin Photoshopiin Muokkaa alkuperäistä -komennolla ja muokata kuvaa siellä. Kun tallennat kuvan, kaikki muutokset näkyvät myös Illustratorissa olevassa versiossa.

 1. Jos kuvatiedosto on avoinna Photoshopissa, tallenna se Photoshop (PSD) -muodossa ja sulje se.
 2. Tee jokin seuraavista toimista Adobe Illustratorissa:
  • Jos haluat avata tiedoston suoraan Illustratorilla, valitse Tiedosto > Avaa. Etsi kuva Avaa tiedosto -valintaikkunasta ja napsauta Avaa-painiketta.

  • Jos haluat sijoittaa kuvan aiemmin luotuun Illustrator-tiedostoon, valitse Tiedosto > Sijoita. Valitse kuvatiedosto Sijoita-valintaikkunasta, tarkista, ettei Linkitä-asetusta ole valittu, ja valitse Sijoita.

  • Jos haluat sijoittaa kuvan tiedostoon, mutta säilyttää linkin alkuperäiseen kuvaan, valitse Tiedosto > Sijoita. Valitse kuvatiedosto Sijoita-valintaikkunasta, valitse Linkitä-asetus ja valitse Sijoita. Illustrator keskittää kuvan avoimeen kuvaan. Kuvassa näkyvä X ilmaisee, että kuva on linkitetty eikä sitä voi muokata.

 3. Jos avasit ja sijoitit kuvan linkittämättä sitä, näkyviin tulee Photoshop Import -valintaikkuna. Valitse seuraavista asetuksista ja valitse OK:
  • Jos haluat muuntaa Photoshop-tasot Illustrator-kohteiksi, valitse Convert Photoshop Layers to Objects. Tämä asetus säilyttää maskit, sekoitustilat, läpinäkyvyyden sekä (haluttaessa) osat ja kuvakartat. Photoshopin säätötasoja ja tasotehosteita ei kuitenkaan tueta.

  • Jos haluat yhdistää kaikki tasot yhdeksi tasoksi, valitse Flatten Photoshop Layers to a Single Image. Kuvan ulkoasu säilyy, mutta yksittäisiä tasoja ei voi enää muokata.

Läpinäkyvyyden luominen käyttämällä kuvan rajaavia reittejä

Voit määrittää rajaavien reittien avulla läpinäkyviä alueita kuviin, jotka on tarkoitus sijoittaa julkaisuohjelmien tiedostoihin. Lisäksi Mac OS -käyttäjät voivat sisällyttää Photoshop-kuvia monien tekstinkäsittelyohjelmien tiedostoihin.

Haluat ehkä käyttää vain osaa Photoshop-kuvasta tulostaessasi sen tai sijoittaessasi sen toiseen sovellukseen. Voit esimerkiksi käyttää vain edustakohdetta ja jättää taustan pois. Kuvan rajaavan reitin avulla voidaan eristää edustakohde ja muuttaa kaikki muut osat läpinäkyviksi, kun kuva tulostetaan tai sijoitetaan toiseen sovellukseen.

Huomautus:

Reitit ovat vektorimuotoisia, joten niillä on terävät reunat. Häivytetyn reunan pehmeys, jota käytetään esimerkiksi varjoissa, ei säily kuvan rajaavaa reittiä luotaessa.

Photoshop ilman rajaavaa reittiä ja sen kanssa
Illustratoriin tai InDesigniin tuotu kuva ilman rajaavaa reittiä (vasemmalla) ja rajaavan reitin kanssa (oikealla)

 1. Piirrä työreitti, joka rajaa kuvasta näytettävän alueen.

  Huomautus:

  Jos olet jo valinnut kuvasta näytettävän alueen, voit muuntaa valinnan työreitiksi. Lisätietoja on kohdassa Valinnan muuntaminen reitiksi.

 2. Tallenna työreitti reitiksi Reitit-paneelin avulla.
 3. Valitse Reitit-paneelin valikosta Rajaava reitti, määritä seuraavat asetukset ja napsauta OK-painiketta:
  • Valitse Reitti-asetukseksi reitti, jonka haluat tallentaa.

  • Jätä Kulmikkuus-asetus tyhjäksi, jotta kuva tulostuu tulostimen oletusarvon mukaisena. Jos tulostusvirheitä ilmenee, kirjoita Kulmikkuus-asetus, joka määrää, kuinka tarkasti PostScript-tulkki jäljittelee käyrää. Mitä pienempi kulmikkuusasetus on, sitä useammalla suoralla viivalla käyrä piirretään ja sitä tarkempi käyrästä tulee. Arvoalue on 0,2–100. Yleensä Kulmikkuus-asetuksen pitäisi olla tarkkaa tulostusta (1 200–2 400 dpi) varten 8–10 tai karkeaa tulostusta (300–600 dpi) varten 1–3.

 4. Jos aiot tulostaa tiedoston käyttäen prosessivärejä, muunna se CMYK-tilaan.
 5. Tallenna tiedosto yhdellä seuraavista menetelmistä:
  • Jos aiot tulostaa tiedoston PostScript-tulostimella, tallenna se Photoshop EPS-, DCS- tai PDF-muodossa.

  • Jos aiot tulostaa tiedoston muulla kuin PostScript-tulostimella, tallenna se TIFF-muodossa ja siirrä se Adobe InDesigniin tai Adobe PageMaker® 5.0:aan tai uudempaan.

Kuvan rajaavien reittien tulostaminen

Toisinaan latomakone ei pysty tulkitsemaan kuvan rajaavia reittejä tai rajaava reitti on liian monimutkainen tulostettavaksi, jolloin aiheutuu Limitcheck-virhe tai yleinen PostScript-virhe. Joskus monimutkainen reitti voidaan tulostaa vaikeuksitta pienitarkkuuksisella tulostimella, mutta ei suuritarkkuuksisella. Tämä johtuu siitä, että pienitarkkuuksinen tulostin yksinkertaistaa reittiä eli käyttää käyrässä vähemmän segmenttejä.

Voit yksinkertaistaa kuvan rajaavaa reittiä seuraavilla keinoilla:

 • Vähennä reitin tukipisteiden määrää manuaalisesti.

 • Suurenna reittiä luotaessa käytettävää toleranssiasetusta. Tätä varten sinun pitää ladata reitti valintana, valita Reitit-paneelin valikosta Tee muokattava reitti ja suurentaa toleranssiasetusta (4–6 pikseliä on hyvä alkuarvo). Luo sitten kuvan rajaava reitti uudelleen.

Reittien vieminen Adobe Illustratoriin

Reitit Illustratoriin -komennolla tallennetaan Photoshop-reittejä Adobe Illustrator -tiedostoihin. Reittien vieminen tällä tavoin yksinkertaistaa Photoshop- ja Illustrator-kuvien yhdistämistä tai Photoshopin ominaisuuksien käyttämistä Illustrator-kuvassa. Voit esimerkiksi tallentaa kynätyökalun reitin ja piirtää sen käytettäväksi lihotuksena Photoshopin rajaavan reitin kanssa, jonka tulostat Illustratorilla. Tällä toiminnolla voidaan myös sijoittaa Illustratorin tekstejä tai kohteita Photoshopin reiteille.

 1. Piirrä ja tallenna reitti tai muunna valinta reitiksi.
 2. Valitse Tiedosto > Vie > Reitit Illustratoriin.
 3. Valitse tallennetulle reitille sijainti ja kirjoita tiedostonimi. Varmista, että Reitit-valikosta on valittu vaihtoehto Työreitti reitin tallentamista varten.
 4. Valitse Tallenna.
 5. Avaa tiedosto Adobe Illustratorilla. Voit muokata reittiä tai käyttää sitä tiedostoon lisättävien Illustrator-kohteiden kohdistamiseen.

  Huomaa, että Adobe Illustratorin kohdistusmerkit vastaavat Photoshop-kuvan mittoja. Reitin sijainti Photoshop-kuvassa säilyy edellyttäen, että kohdistusmerkkejä ei muokata eikä reittiä siirretä.

Photoshop toimii OLE 2.0 -palvelimena eli tukee kuvan upottamista tai linkittämistä OLE-säilösovellukseen (tavallisesti tekstinkäsittely- tai julkaisuohjelmaan). Voit esimerkiksi sijoittaa Photoshop-tiedostoja ja -valintoja muihin OLE-sovelluksiin, kuten Adobe PageMakeriin, Adobe FrameMakeriin ja Microsoft Wordiin, käyttämällä kopiointia ja liittämistä tai muita menetelmiä.

 • Linkittämällä sijoitetaan OLE-säilötiedostoon linkki, joka viittaa kiintolevyllä olevaan Photoshop-tiedostoon.

 • Upottamalla sijoitetaan Photoshop-tiedosto OLE-säilötiedostoon.

  Kun kuva on säilösovelluksessa, voit kaksoisnapsauttamalla aloittaa sen muokkaamisen Photoshopissa. Kun suljet kuvan Photoshopissa, se päivittyy säilösovelluksessa.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Kopioi valinta Photoshopissa ja lisää se OLE-säilösovellukseen tämän Liitä määräten -komennolla (Paste Special). Katso tarkemmat ohjeet tekstinkäsittely- tai julkaisuohjelman oppaista. Liitetty valinta voidaan vain upottaa, ei linkittää.

  • Käytä OLE-säilösovelluksen Lisää objekti -komentoa (Insert Object) ja lisää uusi tai aiemmin luotu Photoshop-tiedosto upotettuna tai linkitettynä OLE-objektina. Katso ohjeet tekstinkäsittely- tai julkaisuohjelman oppaista.

Linkittämättömän, näytön tarkkuuden mukaisen bittikartan lisääminen OLE-sovellukseen

 1. Vedä valinta OLE-säilösovellukseen siirtotyökalulla . Kun pudotat objektin, se näkyy 72 ppi:n bittikarttana, jota ei voi päivittää automaattisesti Photoshopilla.

Linkitetyn tai upotetun kuvan muokkaaminen ja päivittäminen OLE-sovelluksessa

 1. Kaksoisnapsauta linkitettyä tai upotettua kuvaa tekstinkäsittely- tai julkaisuohjelmassa. Photoshop käynnistyy (ellei se ole ennestään käynnissä) ja avaa kuvan muokattavaksi.
 2. Tee kuvaan haluamasi muutokset.
 3. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos kyseessä on upotettu kuva, sulje tiedosto tai valitse Tiedosto > Päivitä tai Tiedosto > Sulje ja palaa [sovelluksen nimi].

  • Jos kuva on linkitetty, tallenna ja sulje tiedosto.

  Huomautus:

  Voit muokata linkitettyjä tiedostoja myös avaamatta säilötiedostoa ensin. Linkitetty kuva päivittyy, kun seuraavan kerran avaat tiedoston OLE-säilösovelluksella.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö