Värimuokkaimen vaihtaminen

Voit valita värejä Adoben värimuokkaimen sijasta tietokoneen käyttöjärjestelmän vakiovärimuokkaimella tai jonkin muun valmistajan värimuokkaimella.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Yleiset (Windows) tai Photoshop > Asetukset > Yleiset (Mac OS).
 2. Valitse Värimuokkain-valikosta värimuokkain ja valitse OK.

  Lisätietoja on käyttöjärjestelmän oppaissa.

Värimallien lisääminen ja poistaminen

Voit lisätä ja poistaa värimalleja Värimallit-paneelissa.

Huomautus:

Voit lisätä värimuokkaimesta värimallin myös napsauttamalla Lisää värimalleihin -painiketta.

Värin lisääminen Värimallit-paneeliin

 1. Etsi lisättävä väri ja valitse se piirtoväriksi.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta Värimallit-paneelin Uusi värimalli -painiketta . Voit myös valita Värimallit-paneelin valikosta kohdan Uusi värimalli.

  • Siirrä osoitin Värimallit-paneelin alarivillä olevaan tyhjään kohtaan (osoitin muuttuu maalipurkkityökaluksi) ja lisää väri napsauttamalla. Kirjoita uuden värin nimi ja valitse OK.

  Photoshopin Värimallit-paneeli
  Kuvasta valittu väri (vasemmalla), joka on lisätty Värimallit-paneeliin (oikealla)

  • (Vain Creative Cloud) Valitse paneelivalikosta Lataa värimallit. Siirry sitten latausikkunassa HTML-, CSS- tai SVG-tiedostoon ja valitse OK. Photoshop lukee dokumenteissa määritetyt väriarvot. Ominaisuus tunnistaa seuraavat HTML-/CSS-värisyntaksit: #112233, #123, rgb(1,2,3), rgba(1,2,3,4), hsb(1,2,3) ja hsba(1,2,3,4).

  Huomautus:

  Uudet värit tallentuvat Photoshopin oletusarvotiedostoon, joten ne säilyvät muokkausistuntojen välillä. Tallenna uusi väri kirjastoon, jos haluat säilyttää sen pysyvästi.

Värin poistaminen Värimallit-paneelista

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Vedä värimalli Poista-kuvakkeeseen .

  • Pidä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna, siirrä osoitin värimallin päälle (osoitin muuttuu saksien näköiseksi) ja napsauta.

Värimallikirjastojen hallinta

Värimallikirjastot ovat kätevä tapa valita erilaisia värijoukkoja. Voit tallentaa kirjastoon värimalleja mukautetuiksi joukoiksi uudelleenkäyttöä varten. Värimalleja voidaan tallentaa myös muille sovelluksille sopivassa muodossa.

Värimallikirjaston lataaminen tai korvaaminen

 1. Valitse jokin seuraavista Värimallit-paneelin valikon vaihtoehdoista:

  Lataa värimallit

  Lisää kirjaston nykyiseen värimallijoukkoon. Valitse haluamasi kirjastotiedosto ja valitse Lataa.

  Korvaa värimallit

  Korvaa nykyisen luettelon toisella kirjastolla. Valitse haluamasi kirjastotiedosto ja valitse Lataa. Photoshopissa on mahdollista tallentaa nykyinen värimallijoukko ennen korvaamista.

  Värikirjaston nimi

  Lataa tietyn värijärjestelmän, joka on mainittu Värimallit-paneelin valikon alaosassa. Voit joko korvata nykyisen värimallin ladattavalla kirjastolla tai lisätä kirjaston värit joukon loppuun.

Värimallijoukon tallentaminen kirjastona

 1. Valitse Värimallit-paneelivalikosta Tallenna värimallit -komento.
 2. Valitse tallennettavan värimallikirjaston sijainti, kirjoita tiedostonimi ja valitse Tallenna.

  Voit tallentaa kirjaston minne tahansa. Jos tallennat kirjastotiedoston esimääritysten oletuskansiossa olevaan Esimääritykset/Värimallit-kansioon, kirjaston nimi näkyy Värimallit-paneelivalikon lopussa, kun sovellus käynnistetään seuraavan kerran.

Värimallikirjaston palauttaminen oletusarvojen mukaiseksi

 1. Valitse Värimallit-paneelivalikosta Palauta värimallit -komento. Voit joko korvata nykyisen värijoukon oletusvärimallikirjastolla tai lisätä kirjaston värit joukon loppuun.

Värimallien jakaminen sovellusten välillä

Voit jakaa Photoshopissa, Illustratorissa ja InDesignissa luomasi tasaisia värejä sisältävät väriluettelot tallentamalla värimallikirjaston vaihtoa varten. Värit näkyvät täsmälleen samanlaisina kaikissa sovelluksissa, kunhan väriasetukset on synkronoitu.

 1. Luo Värimallit-paneelissa prosessi- ja spottivärien luettelot yhteiskäyttöä varten ja poista sellaiset värimallit, joita ei ole tarkoitus käyttää useissa sovelluksissa.

  Huomautus:

  Seuraavantyyppisiä värimalleja ei voi käyttää useissa sovelluksissa: Illustratorin ja InDesignin kuviot, liukuvärit ja rekisteröintiväriluettelo sekä Photoshopin värimallikirjat ja HSB-, XYZ-, kaksiväri-, peittävyys-, musteenkäyttö-, monitorRGB- ja webRGB-värimallit. Nämä värimallit ohitetaan automaattisesti, kun värimalleja tallennetaan vaihtoa varten.

 2. Valitse Värimallit-paneelivalikosta Tallenna värimallit vaihtoa varten ja tallenna värimallikirjastot paikkaan, josta ne ovat helposti haettavissa.
 3. Lataa värimallikirjasto Photoshopin, Illustratorin tai InDesignin Värimallit-paneeliin.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö