Huomautus:

Photoshop CC -versiota aiemmissa versioissa osa tässä artikkelista esitellyistä toiminnoista saattaa olla käytettävissä vain, jos käytössä on Photoshop Extended. Photoshopista ei ole erillistä Extended-versiota. Photoshop sisältää kaikki Photoshop Extended -toiminnot.

Pakopiste-toiminto helpottaa oikean perspektiivin säilyttämistä, kun muokataan perspektiivitasoja sisältäviä kuvia, esimerkiksi rakennuksen sivuja, seiniä ja lattioita tai yleensä suorakulmaisia kohteita esittäviä kuvia. Pakopiste-toimintoa käytettäessä määritetään ensin kuvan tasot ja sitten tehdään muutoksia esimerkiksi maalaamalla, kloonaamalla, kopioimalla ja liittämällä tai muuntamalla. Kaikki muokkaukset noudattavat työskentelytason perspektiiviä. Kun kuvaa retusoidaan tai kun sisältöä lisätään tai poistetaan, tulokset ovat tavallista luonnollisempia, koska muutokset suuntautuvat ja skaalautuvat perspektiivitasoihin. Kun olet lakannut käyttämästä Pakopiste-toimintoa, voit jatkaa kuvan muokkaamista Photoshopilla. Jotta kuvan perspektiivitasotiedot säilyvät, tallenna dokumentti PSD-, TIFF- tai JPEG-muotoon.

Photoshop Muokkaukset perspektiivitasoihin
Muokkausten tekeminen kuvan perspektiivitasoihin

Voit myös mitata kuvan kohteita sekä tallentaa kolmiulotteisia tietoja ja mittoja DXF- ja 3DS-tiedostoihin kolmiulotteisia ohjelmia varten.

Pakopiste-valintaikkunan yleiskuvaus

Pakopiste-valintaikkunassa (Suodin > Pakopiste) on työkaluja, joilla määritetään perspektiivitasoja tai muokataan kuvaa, sekä mittaustyökalu ja esikatselukuva. Pakopistetyökalut (esimerkiksi aluevalitsin, leimasin ja sivellin) toimivat samoin kuin Photoshopin päätyökalupaletin vastaavat työkalut. Työkalujen asetuksetkin määritetään samoilla pikanäppäimillä. Kun Pakopiste-valikko avataan, näyttöön tulee lisää työkalujen asetuksia ja komentoja.

Photoshop Pakopiste
Pakopiste-valintaikkuna

A. Pakopiste-valikko B. Asetukset C. Työkalupaletti D. Pakopisteistunnon esikatselu E. Suurennuslasin asetukset 

Tietoja Pakopiste-toiminnon pikanäppäimistä on kohdassa Pakopisteen näppäimet.

Pakopistetyökalut

Pakopistetyökalut toimivat samoin kuin Photoshopin päätyökalupaletin vastaavat työkalut. Työkaluasetusten määrityksessä voi käyttää samoja pikanäppäimiä. Työkalun valitseminen vaihtaa Pakopiste-valintaikkunassa käytettävissä olevat asetukset.

Tasonmuokkaustyökalu 

Tasojen valitseminen, muokkaaminen, siirtäminen ja koon muuttaminen.

Tasonluontityökalu 

Määrittää tason neljä kulmapistettä, muuttaa tason kokoa ja muotoa tai irrottaa uuden tason.

Valintatyökalu 

Muodostaa neliömäisiä ja suorakulmaisia valintoja sekä siirtää tai kloonaa valintoja.

Huomautus:

Tason kaksoisnapsauttaminen valintatyökalulla valitsee koko tason.

Leimasintyökalu 

Maalaa kuvasta otetulla näytteellä. Kloonaavasta leimasintyökalusta poiketen Pakopiste-toiminnon leimasintyökalu ei pysty kloonaamaan osia toisesta kuvasta. Katso myös Maalaaminen näytepikseleillä Pakopiste-valintaikkunassa ja Retusoiminen kloonaavalla leimasintyökalulla.

Sivellintyökalu 

Maalaa valitulla värillä tasolle.

Muunnostyökalu 

Työkalun avulla voi skaalata, kääntää ja siirtää kelluvaa valintaa siirtämällä muokkausalueen kahvoja. Se toimii samalla tavalla kuin suorakulmaiseen valintaan käytettävä Vapaa muunnos -komento. Katso Vapaa muuntaminen.

Pipettityökalu 

Valitsee maalausvärin, kun esikatselukuvaa napsautetaan.

Mittatyökalu 

Mittaa tasolla olevien kohteiden etäisyyksiä ja kulmia. Katso myös Mittaaminen Pakopiste-valintaikkunassa.

Suurennuslasityökalu 

Suurentaa tai pienentää esikatseluikkunan kuvanäkymää.

Käsityökalu

Siirtää kuvaa esikatseluikkunassa.

Esikatselukuvan suurentaminen tai pienentäminen

 1. Käytä jotakin seuraavista menetelmistä:
  • Valitse suurennuslasityökalu Pakopiste-valintaikkunasta ja suurenna kuvaa napsauttamalla tai vetämällä esikatselukuvassa tai pienennä kuvaa pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna ja napsauttamalla tai vetämällä.

  • Voit kirjoittaa suurennuskertoimen valintaikkunan alaosassa olevaan Zoomaus-tekstiruutuun.

  • Suurenna tai pienennä kuvaa napsauttamalla plusmerkkiä (+) tai miinusmerkkiä (-).

  • Voit suurentaa esikatselukuvaa tilapäisesti pitämällä X-näppäintä painettuna. Tämä helpottaa kulmapisteiden sijoittamista tasoa määritettäessä ja yksityiskohtia käsiteltäessä.

Siirrä kuvaa esikatseluikkunassa

 1. Käytä jotakin seuraavista menetelmistä:
  • Valitse Pakopiste-valintaikkunasta käsityökalu ja vedä osoitinta esikatselukuvassa.

  • Valitse mikä tahansa työkalu, pidä välinlyöntiäppäintä painettuna ja vedä osoitinta esikatselukuvassa.

Pakopisteen käsitteleminen

 1. (Valinnainen) Valmistele kuva Pakopiste-toiminnolla käsiteltäväksi.

  Ennen kuin valitset Pakopiste-komennon, tee mikä tahansa seuraavista toimista:

  • Sijoita pakopisteen käytön tulokset erilliseen tasoon luomalla uusi taso ennen Pakopiste-komennon valintaa. Kun Pakopiste-toiminnon tulokset sijoitetaan erilliselle tasolle, alkuperäinen kuva säilyy ja tason peittävyysasetus, tyylit ja sekoitustilat ovat käytettävissä.

  • Jos aiot kloonata kuvan sisällön nykyisen kuvakoon rajojen ulkopuolelle, suurenna piirtoaluetta niin, että lisäsisältö mahtuu siihen. Katso myös Piirtoalueen koon muuttaminen.

  • Jos haluat liittää kohteen Photoshopin leikepöydältä Pakopiste-toimintoon, kopioi kohde ennen Pakopiste-toiminnon valintaa. Kopioitava kohde voi olla peräisin toisesta Photoshop-dokumentista. Jos haluat kopioida tekstiä, tekstitaso on rasteroitava ennen kuin se voidaan kopioida leikepöydälle.

  • Jos haluat rajoittaa pakopisteen käytön tulokset kuvan tiettyihin alueisiin, määritä kuvaan valinta tai lisää siihen maski ennen Pakopiste-komennon valitsemista. Katso myös Valitseminen valintatyökaluilla ja Tietoja maskeista ja alfakanavista.

  • Jos haluat kopioida osan Photoshop-kuvasta toiseen kuvaan perspektiivin mukaisena, käynnistä Pakopiste-toiminto ja kopioi kohde. Kun liität kohteen toiseen kuvaan ja Pakopiste-toiminto on käytössä, kohteen perspektiivi säilyy.

 2. Valitse Suodin > Pakopiste.

 3. Määritä tason pinnan neljä kulmapistettä.

  Normaalisti tasonluontityökalu on valittu. Määritä kulmapisteet napsauttamalla esikatselukuvaa. Käytä mahdollisuuksien mukaan kuvassa olevaa suorakulmaista kohdetta apuna tasoa luodessasi.

  Jos haluat irrottaa lisää tasoja, käytä tasonluontityökalua ja Ctrl-vedä (Windows) tai Komento-vedä (Mac OS) reunapistettä. Lisätietoja on kohdassa Perspektiivitasojen määrittäminen ja säätäminen Pakopiste-valintaikkunassa.

  Photoshop Neljän kulmapisteen määrittäminen
  Neljän kulmapisteen määrittäminen tasonluontityökalulla

  Photoshop Tason irrottaminen
  Irrota taso Ctrl-vetämällä (Windows) tai Komento-vetämällä (Mac OS) reunapistettä.

 4. Muokkaa kuvaa.

  Käytä jotakin seuraavista menetelmistä:

 5. Tallenna kolmiulotteiset tiedot ja mitat DXF- tai 3DS-muotoon.

  Myös pintakuviot tallentuvat 3DS-muotoon. Lisätietoja on kohdassa Mittojen, pintakuvioiden ja kolmiulotteisten tietojen vieminen.

 6. Valitse OK.

  Ruudukot voidaan muodostaa Photoshopiin valitsemalla Pakopiste-valikosta Muodosta ruudukot Photoshopiin ennen kuin valitaan OK. Lisätietoja on kohdassa Ruudukkojen muodostaminen Photoshopiin.

Mittojen, pintakuvioiden ja kolmiulotteisten tietojen vieminen

Pakopiste-toiminnolla luodut kolmiulotteiset tiedot (tasot), pintakuviot ja mitat voidaan tallentaa tiedostoon, joka sopii CAD-, mallinnus-, animointi- ja erikoistehosteohjelmille. Tallennettu DXF-tiedosto sisältää kolmiulotteiset tiedot ja kaikki mitat. Tallennettu 3DS-tiedosto sisältää muodostetut pintakuviot ja geometriset tiedot.

 1. Avaa Pakopiste-valikko ja valitse joko Vie DXF:ään tai Vie 3DS:ään.
 2. Valitse tallennettavan tiedoston sijainti Vie DXF:ään- tai Vie 3DS:ään -valintaikkunasta ja valitse Tallenna.

Tietoja perspektiivitasoista ja ruudukosta

Ennen kuin voit tehdä muutoksia Pakopiste-valintaikkunassa, sinun pitää määrittää suorakulmaiset tasot, jotka ovat kuvan perspektiivin mukaiset. Tason tarkkuus määrää, skaalautuvatko ja suuntautuvatko muokkaukset tai säädöt kuvassa oikein.

Kun neljä kulmapistettä on määritetty, perspektiivitaso on aktiivinen ja sisältää muokkausalueen ja ruudukon. Voit hienosäätää perspektiivitasoa muuttamalla sen skaalaa, paikkaa tai muotoa. Voit myös muuttaa ruudukon kokoa niin, että ruudukko sopii kuvan osiin. Joskus muokkausalueen ja ruudukon kohdistaminen kuvan pintakuvioon tai kuvioon helpottaa kuvan perspektiivin tarkkaa sovittamista. Ruudukon koon muuttaminen voi myös helpottaa kuvan osien laskemista.

Ruudukko helpottaa sekä perspektiivitasojen sovittamista kuvan osiin että mittaustyökalulla tehtävien mittausten visualisoimista. Käytettävissä on asetus, jolla kytketään ruudukon koko mittaustyökalulla tehtäviin mittauksiin.

Perspektiivitasojen määrittäminen ja säätäminen Pakopiste-valintaikkunassa

 1. Valitse Pakopiste-valintaikkunasta tasonluontityökalu ja lisää neljä kulmapistettä napsauttamalla esikatselukuvaa.

  Käytä mahdollisuuksien mukaan kuvassa olevaa suorakulmaista kohdetta tai tason aluetta apuna perspektiivitasoa luodessasi. Voit helpottaa pisteen sijoittamista zoomaamalla esikatselukuvaa pitämällä X-näppäintä painettuna. Kulmapisteitä lisätessäsi voit poistaa viimeisen, väärään kohtaan sijoitetun pisteen painamalla askelpalautinta (Windows) tai Delete-näppäintä (Mac OS). Voit myös siirtää kulmapistettä vetämällä.

 2. Valitse tasonmuokkaustyökalu ja tee ainakin yksi seuraavista toimista:
  • Muuta perspektiivitason muotoa vetämällä kulmapistettä.

  • Säädä ruudukkoa antamalla arvo Ruudukon koko -tekstiruutuun tai napsauttamalla alanuolta ja siirtämällä liukusäädintä. Voit säätää ruudukon kokoa myös tasonluontityökalun ollessa valittuna.

  • Siirrä tasoa napsauttamalla tason sisällä ja vetämällä.

  • Skaalaa tasoa vetämällä muokkausalueen segmentin kulmapistettä.

  Photoshop Tason suurentaminen
  Tason suurentaminen muokkausten vaatimaan kokoon kulmapistettä vetämällä

  Muokkausalue ja perspektiivitason ruudukko näkyvät tavallisesti sinisinä. Jos kulmapisteet on sijoitettu väärin, tasosta ei tule kelvollinen. Muokkausalue ja ruudukko muuttuvat punaisiksi tai keltaisiksi. Jos taso ei kelpaa, siirrä kulmapisteitä, kunnes muokkausalue ja ruudukko näkyvät sinisinä.

  Huomautus:

  Jos kuvassa on päällekkäisiä tasoja, voit selata niitä Ctrl-napsauttamalla (Windows) tai Komento-osoittamalla (Mac OS).

  Photoshop Päällekkäiset tasot
  Päällekkäiset tasot

Kun olet luonut tason Pakopiste-toiminnolla, voit luoda (irrottaa) muita tasoja, joilla on sama perspektiivi. Kun olet irrottanut toisen tason alkuperäisestä perspektiivitasosta, voit irrottaa muita tasoja toisesta tasosta ja niin edelleen. Voit irrottaa niin monta tasoa kuin haluat. Vaikka uudet tasot irtoavat 90 asteen kulmassa, voit kääntää ne mihin tahansa kulmaan. Tästä on hyötyä tehtäessä saumattomia muutoksia pintojen välissä, jotta monimutkaisen kuvan geometriasta tulee yhtenäinen. Esimerkiksi keittiön kulmakaapit voivat olla jatkuvan pinnan osa. Voit sekä säätää perspektiivitason kulmia että muuttaa tason kokoa tasonmuokkaustyökalulla.

 1. Valitse tasonluonti- tai tasonmuokkaustyökalu ja Ctrl-vedä (Windows) tai Komento-vedä (Mac OS) tason muokkausalueen reunapistettä (ei kulmapistettä).

  Uusi taso irtoaa 90 asteen kulmassa alkuperäiseen tasoon nähden.

  Huomautus:

  Jos juuri luotu taso ei kohdistu kuvaan oikein, valitse Tasonmuokkaustyökalu ja säädä kulmapistettä. Jos tasoon on yhdistetty muita tasoja, muutokset vaikuttavat myös niihin. (Kulmapisteitä ei voi käyttää, jos yhdistettyjä tasoja on enemmän kuin kaksi.)

  Photoshop Usean tason irrottaminen
  Irrotetut tasot pysyvät toisiinsa kytkettyinä niin, että tehdyt muokkaukset skaalautuvat ja suuntautuvat perspektiivin suhteen oikein.

 2. (Valinnainen) Muuta juuri irrotetun tason kulmaa tekemällä yksi seuraavista toimista:
  • Kun tasonmuokkaus- tai tasonluontityökalu on valittu, Alt-vedä (Windows) tai Optio-vedä (Mac OS) reunan keskipistettä sivulla, joka on kääntöakselia vastapäätä.

  • Kirjoita arvo Kulma-tekstiruutuun.

  • Siirrä Kulma-liukusäädintä.

  Photoshop Muutettu tasokulma
  Muutettu tasokulma.

  Huomautus:

  Kun olet luonut ylätasosta tason alitason, et voi enää muuttaa ylätason kulmaa.

Muokkausalueen ja ruudukon varoitukset Pakopiste-toiminnossa

Muokkausalue ja ruudukko näkyvät erivärisinä tason kulloisenkin tilan mukaan. Jos taso ei kelpaa, siirrä kulmapistettä, kunnes muokkausalue ja ruudukko näkyvät sinisinä.

Sininen

Ilmaisee, että taso kelpaa. Muista, että kelvollinen taso ei takaa oikeaa perspektiiviä. Varmista, että muokkausalue ja ruudukko on sijoitettu oikein kuvan geometristen elementtien tai tason alueen suhteen.

Punainen

Ilmaisee, että taso ei kelpaa. Pakopiste-toiminto ei voi laskea tason mittasuhdetta.

Keltainen

Ilmaisee, että taso ei kelpaa. Kaikkia tason pakopisteitä ei voi analysoida.

Huomautus:

Vaikka virheellisiä punaisia ja keltaisia tasoja voi muokata esimerkiksi irrottamalla kohtisuoria tasoja, kohdistuksessa ilmenee silti ongelmia.

Ruudukon, aktiivisten valintojen ja perspektiivitason rajojen näyttäminen tai piilottaminen

 1. Valitse Pakopiste-valikosta Näytä reunat.

  Huomautus:

  Vaikka Näytä reunat -asetusta ei olisi valittu, valinnat näkyvät tilapäisesti, kun niiden kokoa tai paikkaa muutetaan.

Perspektiivitasoruudukon tiheyden säätäminen

 1. Käytä jotakin seuraavista menetelmistä:
  • Valitse tasonmuokkaustyökalu tai tasonluontityökalu ja kirjoita sitten Ruudukon koko -arvo työkalun asetusten alueelle.

  • Valitse mittaustyökalu ja valitse sitten työkalun asetusten alueelta Linkitä mitat ruudukkoon. Vedä mittaustyökalua tasolla ja kirjoita Pituus-arvo työkalun asetusten alueelle.

Ruudukkojen muodostaminen Photoshopiin

Pakopiste-ruudukot eivät normaalisti näy, kun kuvaa katsellaan Photoshopin dokumentti-ikkunassa. Ruudukot kuitenkin säilyvät kuvassa ja tulevat näkyviin, kun Pakopiste-toiminto käynnistetään. Ruudukot voidaan muodostaa niin, että ne näkyvät Photoshopin dokumentti-ikkunassa Pakopiste-toiminnon käyttämisen jälkeenkin. Muodostetut ruudukot eivät ole vektoreita vaan rastereita.

 1. Avaa Pakopiste-valikko ja valitse Muodosta ruudukot Photoshopiin.

  Muodosta ruudukot Photoshopiin -komento täytyy valita joka kerta Pakopiste-toimintoa käytettäessä.

  Huomautus:

  Luo uusi taso Pakopiste-tuloksia varten, jos aiot muodostaa ruudukot Photoshopiin. Tällöin ruudukot säilyvät kuvan erillisellä tasolla.

Tietoja valinnoista Pakopiste-valintaikkunassa

Valinnoista voi olla hyötyä, kun korjataan virheitä maalaamalla tai retusoimalla, lisätään osia tai parannellaan kuvaa. Kun Pakopiste-valintaikkunassa muodostetaan valintoja, on mahdollista maalata tai täyttää kuvan tiettyjä alueita ja säilyttää kuvan tasojen mukainen perspektiivi. Valintoja voidaan käyttää myös kuvan sisällön kloonaamiseen ja siirtämiseen perspektiivissä.

Käyttämällä valintatyökalua Pakopiste-valintaikkunassa voidaan piirtää valinta perspektiivitasolle. Jos piirretään valinta, joka ulottuu usealle tasolle, se muuttuu kunkin tason perspektiivin mukaiseksi.

Kun valinta on piirretty, se voidaan siirtää kuvassa mihin tahansa tason mukaisen perspektiivin muuttumatta. Jos kuvassa on useita tasoja, valinta muuttuu sen tason perspektiivin mukaiseksi, jonka läpi se siirretään.

Pakopiste-toiminto sallii kuvan pikseleiden kloonaamisen siirrettäessä valintaa kuvassa. Pakopiste-valintaikkunassa valinta, jonka sisältämät pikselit voidaan siirtää mihin tahansa kuvassa, on nimeltään kelluva valinta. Vaikka kelluvan valinnan pikselit eivät ole erillisellä tasolla, ne näyttävät muodostavan tason, joka leijuu varsinaisen kuvan yläpuolella. Aktiivista kelluvaa valintaa voidaan siirtää, kääntää ja skaalata.

Huomautus:

Kun kohde liitetään Pakopiste-valintaikkunaan, liitetyt pikselit kuuluvat kelluvaan valintaan.

Kelluva valinta kumotaan napsauttamalla sen ulkopuolta. Kun kelluva valinta on kumottu, sen sisältö liitetään kuvaan. Sisältö korvaa alapuolellaan olevat pikselit. Alkuperäinen kelluva valinta kumoutuu myös silloin, kun sen kopio kloonataan.  

Photoshop Liitetty kohde Pakopisteessä
Liitetty kohde Pakopisteessä.

Pakopiste-valintaikkunassa on toinen siirtovaihtoehto valintoja varten. Voit täyttää valinnan sen alueen pikseleillä, johon osoitin siirretään.

Photoshop Valinnan kopiointi tasolta toiselle
Valinnan kopioiminen ja siirtäminen perspektiivitasolta toiselle

Valintojen muodostaminen Pakopiste-valintaikkunassa

 1. Valitse valintatyökalu.
 2. (Valinnainen) Kirjoita seuraavien asetusten arvot työkalun asetusten alueelle ennen valinnan muodostamista:

  Häivytys

  Määrittää, kuinka paljon valinnan reunoja sumennetaan.

  Peittävyys

  Määritä tämä arvo, jos aiot käyttää valintaa kuvan sisällön siirtämiseen. Tämä asetus vaikuttaa siihen, kuinka hyvin kuva näkyy siirrettyjen pikseleiden alta.

  Korjaa-valikko

  Valitse sekoitustila, jos aiot käyttää valintaa kuvan sisällön siirtämiseen. Tämä asetus vaikuttaa siihen, miten siirretyt pikselit sulautuvat ympäröivään kuvaan:

  • Valitse Ei käytössä, jos valinnan ei pidä sulautua ympäröivien pikseleiden väreihin, varjoihin eikä pintakuvioihin.

  • Valitse Värin kirkkaus, jos valinnan pitää sulautua ympäröivien pikseleiden valoisuuteen.

  • Valitse Käytössä, jos valinnan pitää sulautua ympäröivien pikseleiden väriin, valoisuuteen ja varjostukseen.

 3. Vedä työkalua tasolla. Voit muodostaa valinnan, joka ulottuu usealle tasolle. Pidä vaihtonäppäintä painettuna, jos haluat valinnan olevan perspektiivin mukainen neliö.
  Photoshop Usealle tasolle ulottuva valinta
  Usealle tasolle ulottuva valinta

  Huomautus:

  Jos haluat valita koko tason, kaksoisnapsauta tasoa valintatyökalulla.

Valintojen siirtäminen Pakopiste-valintaikkunassa

 1. Muodosta valinta perspektiivitasolle.
 2. Määritä siirrettävän tason toimintatapa valitsemalla jokin seuraavista Siirtotapa-valikon asetuksista:
  • Jos haluat valita alueen, johon valintakehys siirretään, valitse Kohde.

  • Jos haluat täyttää valinnan sen alueen pikseleillä, jolle valintatyökalu vedetään (sama kuin valinnan Ctrl-vetäminen tai Komento-vetäminen), valitse Lähde.

 3. Vedä valintaa. Pidä vaihtonäppäintä painettuna, jos haluat valinnan siirtyvän perspektiivitason ruudukkoa pitkin.

Kelluvien valintojen siirtäminen, kääntäminen ja skaalaaminen

 1. Käytä jotakin seuraavista menetelmistä:
  • Kun haluat siirtää kelluvaa valintaa, valitse valinta- tai muuntotyökalu, napsauta valinnan sisäpuolta ja vedä.

  • Voit kääntää kelluvaa valintaa valitsemalla muuntotyökalun ja siirtämällä osoittimen kulmapisteen lähelle. Kun osoitin muuttuu käyräksi kaksipäiseksi nuoleksi, käännä valintaa vetämällä. Valinnan voi myös kääntää tason pystyakselin suhteen vaakapeilikuvaksi valitsemalla Peilaa vaakasuunnassa tai tason vaaka-akselin suhteen pystypeilikuvaksi valitsemalla Peilaa pystysuunnassa.

  Photoshop Muunnostyökalu
  Muunnostyökalun asetukset

  A. Siirrä B. Käännä C. Skaalaa 
  • Jos haluat skaalata kelluvan valinnan, varmista, että se on perspektiivitasolla. Valitse muuntotyökalu ja siirrä osoitin kulmapisteen päälle. Kun osoitin muuttuu suoraksi kaksipäiseksi nuoleksi, skaalaa valintaa vetämällä. Pidä vaihtonäppäintä painettuna, jos haluat säilyttää mittasuhteet skaalaamisen aikana. Pidä Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna, jos haluat skaalata keskeltä.

Valintojen täyttäminen käyttäen kuvan toista aluetta

 1. Muodosta valinta perspektiivitasolle.
 2. (Valinnainen) Siirrä valinta oikeaan kohtaan. Varmista valintaa siirtäessäsi, että Siirtotapa-asetukseksi on valittu Kohde.
 3. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Ctrl-vedä (Windows) tai Komento-vedä (Mac OS) valinnan sisäpuolelta kuvan alueelle, jonka haluat täyttää valinnalla.

  • Valitse Siirtotapa-valikosta Lähde ja vedä osoitin valinnan sisäpuolelta kuvan alueelle, jonka haluat täyttää valinnalla.

  Täytetystä valinnasta tulee kelluva valinta, jota voi skaalata, kääntää, siirtää tai kloonata muunnostyökalulla tai siirtää tai kloonata aluevalitsimella.

  Photoshop Valinnan vetäminen
  Valinnan Ctrl-vetäminen (Windows) tai Komento-vetäminen (Mac OS)

  A. Alkuperäinen valinta B. Valinnan siirtäminen lähdekuvaan C. Lähdekuva täyttää alkuperäisen valinnan 

Valintojen kopioiminen Pakopiste-valintaikkunassa

 1. Muodosta valinta perspektiivitasolle.
 2. Alt-vedä (Windows) tai Optio-vedä (Mac OS) valintaa valintatyökalulla, jos haluat tehdä kopion valinnasta ja sen pikseleistä.

  Kopiosta tulee kelluva valinta, joka näyttää leijuvan varsinaisen kuvan yläpuolella. Voit siirtää kelluvaa valintaa tai valita muuntotyökalun ja skaalata tai kääntää kelluvaa valintaa.

 3. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Kumoa kelluva valinta napsauttamalla sen ulkopuolta. Valinnan sisältö liitetään kuvaan alapuolella olevien pikselien tilalle.

  • Napsauta kelluvaa valintaa joko valinta- tai muuntotyökalulla ja tee toinen kopio Alt-vetämällä (Windows) tai Optio-vetämällä (Mac OS). Kopioimisen jälkeen alkuperäinen kelluva valinta ei ole enää valittu ja sen pikselit korvaavat alapuolella olevat pikselit.

  Huomautus:

  Edellinen monistava siirto voidaan toistaa painamalla Ctrl+vaihto+T (Windows) tai Komento+vaihto+T (Mac OS). Näin voi helposti kloonata sisältöä useita kertoja.

Kohteen liittäminen Pakopiste-valintaikkunaan

Voit liittää kohteen leikepöydältä Pakopiste-valintaikkunaan. Kopioitava kohde voi olla samasta dokumentista tai toisesta dokumentista. Kun kohde on liitetty Pakopiste-valintaikkunaan, siitä tulee kelluva valinta, jota voi skaalata, kääntää, siirtää tai kloonata. Kun kelluva valinta siirtyy valittuun tasoon, se mukautuu tason perspektiiviin.

Photoshop Kohteen liittäminen Pakopiste-valintaikkunaan
Kohteen liittäminen Pakopiste-valintaikkunaan

A. Toisesta dokumentista kopioitu kuvio B. Kuva, jonka valinta on luotu (tulosten rajoittamiseksi) Photoshopissa ennen Pakopiste-toiminnon käynnistämistä C. Pakopiste-toiminnon liitetty kuvio siirtyy tasolle ja noudattaa valintaa 

Huomautus:

Perspektiivitasot on kätevintä luoda aiemmassa Pakopiste-istunnossa.

 1. Kopioi kohde leikepöydälle. Kopioitava kohde voi olla samasta dokumentista tai toisesta dokumentista. Muista, että voit liittää vain rasterikohteen, et vektorikohdetta.

  Huomautus:

  Tekstiä kopioitaessa taso tulee ensin rasteroida. Napsauta tekstitasoa kakkospainikkeella ja valitse Rasteroi. Valitse sitten Valitse > Kaikki ja kopioi taso leikepöydälle.

 2. (Valinnainen) Luo uusi taso.
 3. Valitse Suodin > Pakopiste.
 4. Luo tarvittaessa kuvaan yksi taso tai useita tasoja.
 5. Liitä kohde näppäinyhdistelmällä Ctrl+V (Windows) tai komento+V (Mac OS).

  Liitetty kohde on nyt kelluva valinta esikatselukuvan vasemmassa yläkulmassa. Oletusasetus on, että aluevalitsin on valittuna.

 6. Vedä liitettyä kuvaa tasolla käyttämällä valintatyökalua.

  Kuva noudattaa tason perspektiiviä.

  Huomautus:

  Kun olet liittänyt kuvan Pakopiste-valintaikkunaan, älä napsauta kuvan mitään muuta kohtaa valintatyökalulla muuten kuin liitetyn kuvan vetämiseksi perspektiivitasolle. Kun jotain toista kohtaa napsautetaan, kelluva valinta kumoutuu ja pikselit liitetään kuvaan pysyvästi.

Maalaaminen värillä Pakopiste-toiminnossa

 1. Valitse sivellintyökalu.
 2. Valitse siveltimen väri tekemällä jokin seuraavista toimista:
  • Valitse pipettityökalu ja napsauta esikatselukuvassa olevaa väriä.

  • Avaa Värimuokkain napsauttamalla Siveltimen väri -ruutua ja valitse väri.

 3. Aseta työkalun asetuksista Halkaisija (siveltimen koko), Kovuus (reunojen pehmeys) ja Peittävyys (maalausjäljen sumentava vaikutus alla olevaan kuvaan).
 4. Valitse korjaustila:
  • Jos haluat maalata ilman sekoittumista ympäröivien pikseleiden väriin, valoisuuteen ja varjostukseen, valitse Ei käytössä.

  • Jos haluat maalata niin, että vedot sulautuvat ympäröivien pikseleiden valoisuuteen ja valittu väri säilyy, valitse Värin kirkkaus.

  • Jos haluat maalata ja sulauttaa vedot ympäröivien pikseleiden väriin, valoisuuteen ja varjostukseen, valitse Käytössä.

 5. (Valinnainen) Määritä maalausasetukset:
  • Jos haluat maalata keskeytyksettä ja noudattaen kunkin tason perspektiiviä, avaa Pakopiste-valikko ja valitse Salli monen pinnan toiminnot. Ellei tätä asetusta ole valittu, voit maalata perspektiivissä vain yhdelle tasolle kerrallaan. Jos haluat vaihtaa perspektiiviä, sinun pitää lopettaa ja jatkaa maalaamista toisella tasolla.

  • Jos haluat rajoittaa maalaamisen aktiiviselle tasolle, avaa Pakopiste-valikko ja valitse Rajoita toiminnot pinnan reunoihin. Ellei tätä asetusta ole valittu, voit maalata perspektiivissä aktiivisen tason rajojen ulkopuolelle.

 6. Maalaa kuvaan vetämällä hiirtä. Kun maalaat tasossa, siveltimen koko ja muoto skaalautuvat ja suuntautuvat tason perspektiivin suhteen oikein. Vaihto-vetäminen rajoittaa piirron suoralle viivalle, joka on tason perspektiivin mukainen. Voit myös napsauttaa pistettä sivellintyökalulla ja sitten vaihto-napsauttaa toista pistettä, kun haluat maalata suoran viivan perspektiivissä.

  Huomautus:

  Sivellin noudattaa valintakehystä, ja sillä voi maalata valinnan reunaan kovan viivan. Jos esimerkiksi valitset koko tason, voit maalata tason ympärille viivan.

Maalaaminen näytepikseleillä Pakopiste-valintaikkunassa

Pakopiste-toiminnossa leimasin maalaa näytepikseleillä. Kloonattu kuva suuntautuu sen tason perspektiivin mukaan, jossa maalaat. Leimasin on kätevä esimerkiksi sekoitettaessa ja retusoitaessa kuvan alueita, maalattaessa kohde pois näkyvistä pinnan osia kloonaamalla tai monistettaessa kohdetta tai laajennettaessa pintakuviota kuvan aluetta kloonaamalla.

 1. Valitse Pakopiste-valintaikkunasta leimasintyökalu.
 2. Määritä työkalun asetuksista Halkaisija (siveltimen koko), Kovuus (siveltimen pehmennyksen määrä) ja Peittävyys (maalausjäljen sumentava vaikutus alla olevaan kuvaan).
 3. Valitse Korjaus-valikosta sekoitustila:
  • Jos et halua vetojen sulautuvan ympäröivien pikseleiden väriin, valoisuuteen ja varjostukseen, valitse Ei käytössä.

  • Jos haluat sulauttaa vedot ympäröivien pikseleiden valoisuuteen, valitse Värin kirkkaus.

  • Jos haluat sulauttaa vedot ympäröivien pikseleiden väriin, valoisuuteen ja varjostukseen, valitse Käytössä.

 4. Määritä, miten leimasintyökalu ottaa näytteen:
  • Valitse Tasattu, niin voit vapauttaa hiiren painikkeen menettämättä käytössä olevaa näytekohtaa.

  • Poista Tasattu-asetuksen valinta, niin alkuperäisen näytekohdan valittuja pikseleitä käytetään aina, kun maalaamista jatketaan keskeyttämisen jälkeen.

 5. (Valinnainen) Määritä maalausasetukset:
  • Jos haluat maalata keskeytyksettä tasolta toiselle, avaa Pakopiste-valikko ja valitse Salli monen pinnan toiminnot.

  • Jos haluat rajoittaa maalaamisen aktiiviselle tasolle, avaa Pakopiste-valikko ja valitse Rajoita toiminnot pinnan reunoihin.

 6. Siirrä osoitin tasolle ja aseta näytekohta Alt-napsauttamalla (Windows) tai Optio-osoittamalla (Mac OS).
 7. Vedä kuvan maalattavan alueen päällä. Pidä vaihtonäppäintä painettuna, jos haluat vetää suoran viivan, joka on tason perspektiivin mukainen. Voit myös napsauttaa pistettä leimasintyökalulla ja sitten vaihto-napsauttaa toista pistettä, kun haluat maalata suoran viivan perspektiivissä.

Mittaaminen Pakopiste-valintaikkunassa

Kuvan osien mittaaminen on tärkeää monenlaisille käyttäjille arkkitehdeistä ja sisustussuunnittelijoista rikostutkijoihin ja puuseppiin. Pakopiste-toiminnon mittaustyökalulla voidaan piirtää mittaviiva perspektiivitasolla olevan kohteen päälle, jonka koko tiedetään. Mittaustyökalussa on asetus mitan pituuden määrittämistä varten. Mittaviivassa näkyy kaksi tekstiruutua: toisessa on pituus ja toisessa kulma, jossa viiva piirrettiin suhteessa perspektiivitasoon. Kun mitta ja sen pituus on määritetty, kaikki seuraavat mitat skaalautuvat ensimmäisen mitan mukaisiksi.

Käytettävissä on asetus, jolla kytketään viivan mitattu pituus perspektiivitason ruudukon tiheyteen. Jos mitan pituus on esimerkiksi 5 ja valitaan kytkentäasetus, ruudukossa näkyy 5 väliä. Tästä voi olla hyötyä arvioitaessa kuvan osien kokoa tai laskettaessa kuvan osien määrää. Kun kytkentää ei käytetä, ruudukon tiheyttä voidaan muuttaa mitasta riippumatta. Tästä asetuksesta on hyötyä silloin, kun mittaan kytketty ruudukon tiheys on liian suuri ja visuaalisesti harhaanjohtava.

Luodut mitat voidaan muodostaa niin, että ne näkyvät kuvassa Pakopiste-valintaikkunan sulkemisen jälkeen. Voit myös tallentaa mitat ja geometriset tiedot CAD-ohjelmille sopivaan tiedostomuotoon.

Kuvan kohteiden mittaaminen

 1. Valitse Pakopiste-valintaikkunasta mittaustyökalu ja napsauta ja vedä tasolla olevaa kohdetta.

  Sinun kannattaa tehdä ensimmäinen mittaus kohteesta, jonka koon tiedät.

  Huomautus:

  Kun ryhdyt luomaan mittaa tasosta, voit jatkaa mitan piirtämistä tason rajojen ulkopuolelle.

 2. Kun mitta on valittu, määritä sen pituus kirjoittamalla Pituus-arvo.
 3. (Valinnainen) Piirrä lisää mittoja.

  Näiden mittojen koot skaalautuvat ensimmäisen mitan koon mukaisiksi.

 4. (Valinnainen) Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat ruudukon koon olevan riippumaton ensimmäisen mittauksen Pituus-arvosta, varmista, että Linkitä mitat ruudukkoon -asetusta ei ole valittu. Tämä on oletusasetus.

  • Jos haluat ruudukon koon muuttuvan ensimmäisen mittauksen Pituus-arvon mukaan, valitse Linkitä mitat ruudukkoon -asetus.

  Pakopiste-valintaikkunassa näkyvät kuvan mitat säilyvät valintaikkunan sulkemisen jälkeen. Ne tulevat esiin, kun Pakopiste-toiminto valitaan seuraavan kerran.

Mitan piirtäminen automaattisesti Pakopiste-valintaikkunassa

Mittaustyökalu pystyy automaattisesti piirtämään pituus- ja leveysmitat pinnalle, jonka perspektiivitaso määrittää.

 1. Kaksoisnapsauta mittaustyökalua perspektiivitasolla.

Mitan siirtäminen Pakopiste-valintaikkunassa

Voit siirtää mittaviivaa Pakopiste-valintaikkunassa muuttamatta sen suuntaa (kulmaa) tai pituutta.

 1. Valitse mittatyökalu.
 2. Napsauta mitan mitä tahansa kohtaa ja vedä.

Mitan pituuden tai suunnan muuttaminen

Voit muuttaa mitan pituutta tai suuntaa (kulmaa).

 1. Valitse mittaustyökalu ja siirrä se mittaviivan päätepisteen päälle.
 2. Käytä jotakin seuraavista menetelmistä:
  • Jos haluat muuttaa mitan suuntaa ja pituutta, vedä päätepistettä.

  • Jos haluat muuttaa mitan pituutta ja muuttaa kulmaa 15 asteen välein, Ctrl-vedä (Windows) tai Komento-vedä (Mac OS) päätepistettä.

  • Jos haluat muuttaa mitan pituutta vaikuttamatta suuntaan, Alt-vedä (Windows) tai Optio-vedä (Mac OS) päätepistettä.

  • Jos haluat muuttaa mitan suuntaa vaikuttamatta pituuteen, vaihto-vedä päätepistettä.

Mitan poistaminen Pakopiste-valintaikkunassa

 1. Valitse mitta ja paina askelpalautinta (vain Windows) tai Delete-näppäintä.

Mittojen näyttäminen tai piilottaminen Pakopiste-valintaikkunassa

 1. Avaa Pakopiste-valikko ja valitse Näytä mitat.

Mittojen muodostaminen Photoshopissa

Pakopiste-mitat eivät näy, kun kuvaa katsellaan Photoshopin dokumentti-ikkunassa. Mitat kuitenkin säilyvät kuvassa ja tulevat näkyviin, kun Pakopiste-toiminto käynnistetään. Mitat voidaan muodostaa niin, että ne näkyvät Photoshopin dokumentti-ikkunassa Pakopiste-toiminnon käyttämisen jälkeenkin. Muodostetut mitat eivät ole vektoreita vaan rastereita.

 1. Avaa Pakopiste-valikko ja valitse Muodosta mitat Photoshopiin.

  Muodosta mitat Photoshopiin -komento täytyy valita joka kerta Pakopiste-toimintoa käytettäessä.

  Huomautus:

  Luo uusi taso Pakopiste-tuloksia varten, jos aiot muodostaa mitat Photoshopiin. Tällöin mitat säilyvät kuvan erillisellä tasolla.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö