Valokuvien sumennusgallerian avulla voit nopeasti luoda erilaisia valokuvamaisia sumennustehosteita kuvassa olevilla intuitiivisilla säätimillä.

Kussakin sumennustyökalussa on intuitiiviset peittosäätimet, joilla sumennustehoste lisätään ja säädetään sopivaksi. Kun sumennussäädöt ovat valmiit, voit viimeistellä sumennuksen yleisilmeen Bokeh-säädöillä. Photoshopissa on täysikokoinen, reaaliaikainen esikatselunäkymä sumennusgallerian tehosteita käytettäessä.

Valitse Suodin > Sumennusgalleria ja haluamasi tehoste.

Sumennustehosteita koskevaa lisätietoa on kohdassa Kuvan terävyyden ja sumeuden säätäminen.

Huomautus:

Linssisumennuksia (sumennuskenttä, iiriksen sumennus ja Tilt-Shift-sumennus) käytettäessä voit tuoda kuvassa käytetyn sumennusmaskin näkyviin painamalla M-näppäintä. Mustia alueita ei ole sumennettu, kun taas vaaleammat alueet ilmaisevat, kuinka paljon kuvaa on sumennettu.

Sumennuskenttä

Sumennuskenttään voidaan luoda liukuvia sumennustasoja määrittämällä useita sumennuspisteitä, joiden sumennusaste vaihtelee. Lisää kuvaan useita nastoja ja määritä kunkin nastan sumennusaste.

Lopputuloksena on kuvan kaikkien sumennusnastojen yhteisvaikutus. Voit lisätä nastoja myös kuvan ulkopuolelle, jolloin sumennuksen vaikutus näkyy kuvan kulmissa.

 1. Valitse Suodin > Sumennusgalleria > Sumennuskenttä.

  Kuvaan lisätään sumennuskentän nasta. Voit lisätä sumennusnastoja napsauttamalla kuvaa.

 2. Valitse nasta napsauttamalla ja tee jokin seuraavista toimista:

  • Lisää tai vähennä sumennusta vetämällä sumennuskahvasta. Sumennusasteen voi määrittää myös Sumennustyökalut-paneelista.
  • Vedä nasta uuteen paikkaan.
  • Nastan voi poistaa Delete-näppäimellä.
  Sumennuskenttänastat Photoshopissa
  Sumennuskenttänastat

  A. Sumennusnasta, jota ei ole valittu B. Valittu sumennusnasta 

Iiriksen sumennus

Iiriksen sumennus luo kuvaan vaikutelman matalasta syvätarkkuudesta käytetystä kamerasta tai objektiivista huolimatta. Voit myös määrittää useita tarkennuspisteitä, mikä on lähes mahdotonta perinteistä kameratekniikkaa käytettäessä.

 1. Valitse Suodin > Sumennusgalleria > Iiriksen sumennus.

  Kuvaan lisätään iiriksen sumennuksen nasta. Voit lisätä sumennusnastoja napsauttamalla kuvaa.

  Iiriksen sumennus Photoshopissa
  A. Terävä alue B. Sumennusliukuma C. Sumennusalue 
 2. Siirrä kahvoja vetämällä ja määritä alueet uudelleen.

 3. Lisää tai vähennä sumennusta vetämällä sumennuskahvasta. Sumennusasteen voi määrittää myös Sumennustyökalut-paneelista.

Tilt-Shift-tehoste

Tilt-Shift-tehostetta käytettäessä kuva näyttää tilt-shift-objektiivilla otetulta. Erikoissumennustehoste määrittää terävyysalueen ja sumenee sitten kuvan reunoja kohden. Tilt-Shift-tehosteella saadaan aikaan sama vaikutelma kuin miniatyyreistä otetuissa kuvissa.

 1. Valitse Suodin > Sumennusgalleria > Tilt-Shift-tehoste.

  Kuvaan lisätään Tilt-Shift-sumennuksen nasta. Voit lisätä sumennusnastoja napsauttamalla kuvaa.

  Tilt-Shift-sumennusnasta Photoshopissa
  A. Terävä alue B. Sumennusliukuma C. Sumennusalue 
 2. Lisää tai vähennä sumennusta vetämällä sumennuskahvasta. Sumennusasteen voi määrittää myös Sumennustyökalut-paneelista.

 3. Voit määrittää alueet seuraavasti:

  • Siirrä rajoja vetämällä.
  • Vedä kahvoista ja käännä.

Reitin sumennus

Reitin sumennus -työkalulla reittien rinnalle voi luoda liikesumennusta. Myös sumennuksen muotoa ja määrää voi hallita. Photoshop yhdistää kuvaan käytettyjen eri reitin sumennusten tehosteet automaattisesti.

Esimerkki reitin sumennuksesta Photoshopissa
Esimerkki reitin sumennuksesta

Noudata seuraavia ohjeita:

 1. Valitse Suodin > Sumennusgalleria > Reitin sumennus.
 2. Määritä Sumennustyökalut-paneelin Reitin sumennus -osiosta, käytetäänkö Perussumennus- vai Toisen verhosulkimen salamavalo  -sumennusta. Toisen verhosulkimen salamavalo -sumennus simuloi tilannetta, jossa salamavaloa käytetään valotuksen päätteeksi.
 1. Käytä peittosäätimiä tämän toimenpiteen vaiheissa 4–8.
 2. Määritä seuraavat asetukset:

Nopeus

Valitse Nopeus-liukusäätimellä, minkä verran kuvassa käytetään reitin sumennusta. Tämä asetus koskee kaikkia kuvaan käytettyjä reitin sumennuksia.

Kapeneminen

Valitse kapenemisen arvo liukusäätimellä. Kun kapenemisen arvo on korkea, sumennus heikkenee asteittain.

 1. Poista tarvittaessa Keskitetty sumennus -asetuksen valinta. Voit poistaa tämän asetuksen valinnan, jos haluat suoremman liikesumennuksen.

  Keskitetty sumennus -asetuksen avulla voi luoda vakaita sumennuksia keskittämällä pikselin sumennuksen muodon juuri kyseiseen pikseliin.
 1. Määritä Liikesumennustehosteet-välilehdessä seuraavat asetukset:

Stroboskoopin välähdykset

Aseta virtuaalisen stroboskooppisalamavalon valotusten määrä.

Stroboskoopin voimakkuus

Määritä, minkä verran stroboskoopin välähdysten välisten valotusten välillä näkyy sumennusta. Stroboskoopin voimakkuus hallitsee ympäristön valaistuksen ja virtuaalisen stroboskooppisalamavalon välistä tasapainoa.

Stroboskooppitehostetta ei näytetä, jos määrität Stroboskoopin voimakkuus -asetukseksi 0 %; vain jatkuva sumennus näytetään. Toisaalta, jos Stroboskoopin voimakkuus -asetuksena on 100 %, stroboskoopin välähdykset tuotetaan täydellä voimakkuudella, mutta valotusten välillä ei näy jatkuvaa sumennusta. Keskivahva Stroboskoopin voimakkuus -arvo tuottaa sekoituksen yksittäisten stroboskoopin välähdysten ja jatkuvan sumennuksen välillä.

 1. Sumennuksen määrää voi tarvittaessa muuttaa päätepisteissä.
 2. Lisäksi voit säätää sumennusmuodon apulinjoja. Tuo apulinjat näkyviin valitsemalla Muokkaa sumennusmuotoja.
 3. Ota reitin sumennus käyttöön valitsemalla napsauttamalla OK-painiketta sumennustyökalun asetusrivillä.

Herätä kuvasi henkiin Photoshopin reitin sumennus -suotimella

Herätä kuvasi henkiin Photoshopin reitin sumennus -suotimella
Kuvien elävöittäminen Photoshopissa Reitin sumennus -työkalulla
photo
Greg Benz

Vinkkejä peittosäädinten käyttöön

Voit luoda reitin sumennuksia kätevästi peittosäätimillä.

Määritä säätimien avulla ensin sumennuksen reitti (sininen). Sen jälkeen voit määrittää reitille käyrän ja luoda tällä tavoin uusia käyräpisteitä reitille. Kun reitti on määritetty, voit määrittää sumennusmuodon apulinjat (punaiset).

Määritä sumennuksen reitti Photoshopissa
Määritä sumennuksen reitti.

A. Reitin alkupiste B. Reittiä määritettäessä luotu käyräpiste C. Reitin päätepiste ja sumennuksen määrän pyöräsäädin 


Sumennusmuodon apulinjojen määrittäminen Photoshopissa
Määritä sumennusmuodon apulinjat (huomaa punaiset nuolet).

A. Sumennusmuodon apulinjat 

Säädä sumennusreittejä ja sumennusmuodon apulinjoja

 • Valitse päätepiste napsauttamalla sitä.
 • Jos haluat tuoda näkyviin punaiset sumennusmuodon apulinjat, kaksoisnapsauta päätepistettä. Vaihtoehtoisesti voit tuoda apulinjat näkyviin valitsemalla Muokkaa sumennusmuotoja sumennustyökalujen paneelista.
 • Pidennä sumennusreittiä vetämällä päätepisteistä.
 • Cmd/Ctrl-napsauta päätepistettä, jos haluat nollata sen sumennusmuodon apulinjan.
 • Jos haluat tuoda näkyviin sumennuksen määrän pyöräsäätimen, siirrä hiiren kohdistin lähelle valittua päätepistettä.
 • Optio/Alt-napsauta sumennusreitin käyräpistettä, jos haluat muuntaa sen kulmapisteeksi. Optio/Alt-napsauta kulmapistettä, jos haluat muuntaa sen takaisin käyräpisteeksi.
 • Vaihto-vedä punaista sumennusmuotoa, jos haluat liikuttaa reitin molempia sumennusmuotoja samanaikaisesti.
 • Liikuta reitin sumennusta käyttämällä näppäinyhdistelmää komento/Ctrl+vedä.
 • Monista reitin sumennus käyttämällä näppäinyhdistelmää optio/Alt+komento/Ctrl+vedä.
 • Poista reitin sumennus painamalla Delete-näppäintä, kun päätepiste on valittuna.

Sumennuksen pyöritys

Kuvaa voi pyörittää ja sumentaa yhden tai useamman pisteen ympäri käyttämällä Sumennuksen pyöritys -tehostetta. Sumennuksen pyöritys on asteissa mitattu säteittäinen sumennus. Photoshopissa voit käyttää keskipisteitä, sumennuksen kokoa ja muotoa sekä muita asetuksia, ja näet samalla reaaliaikaisen esikatselukuvan muutoksista.

Sumennuksen pyöritys Photoshopissa
Sumennuksen pyöritys käytössä

A. Alkuperäinen kuva B. Sumennuksen pyöritys (Sumennuskulma: 15°; Stroboskoopin voimakkuus: 50 %; Stroboskoopin välähdykset: 2; Stroboskoopin välähdysten kesto: 10°) C. Sumennuksen pyöritys (Sumennuskulma: 60°; Stroboskoopin voimakkuus: 100 %; Stroboskoopin välähdykset: 4; Stroboskoopin välähdysten kesto: 10°) 

Noudata seuraavia ohjeita:

 1. Valitse Suodin > Sumennusgalleria > Sumennuksen pyöritys.
 2. Hallitse sumennuksen määrää Sumennustyökalut-paneelin Sumennuksen pyöritys -osion Sumennuskulma-asetuksella. Määritä kulma-arvo (0–360°) tai käytä liukusäädintä. Sumennuksen määrää voi säätää myös peittosäätimillä.
Sumennuksen määrän muuttaminen Photoshopissa
Sumennuksen määrän säätäminen peittosäätimillä.

 1. Määritä Sumennustehosteet-paneelin Liikesumennustehosteet-välilehdestä seuraavat asetukset:

Stroboskoopin välähdykset

Aseta virtuaalisen stroboskooppisalamavalon valotusten määrä

Stroboskoopin voimakkuus

Määritä, minkä verran stroboskoopin välähdysten välisten valotusten välillä näkyy sumennusta. Stroboskoopin voimakkuus hallitsee ympäristön valaistuksen ja virtuaalisen stroboskooppisalamavalon välistä tasapainoa.

Stroboskooppitehostetta ei näytetä, jos määrität Stroboskoopin voimakkuus -asetukseksi 0 %; vain jatkuva sumennus näytetään. Toisaalta, jos Stroboskoopin voimakkuus -asetuksena on 100 %, stroboskoopin välähdykset tuotetaan täydellä voimakkuudella, mutta valotusten välillä ei näy jatkuvaa sumennusta. Keskivahva Stroboskoopin voimakkuus -arvo tuottaa sekoituksen yksittäisten stroboskoopin välähdysten ja jatkuvan sumennuksen välillä.

Stroboskoopin välähdysten kesto

Voit määrittää asteissa stroboskoopin välähdyksen valotuksen pituuden. Stroboskoopin välähdysten kesto hallitsee sumennuksen pituutta valotusten välillä ympärysmitan etäisyyksinä mitattuna.

 1. Ota sumennuksen pyöritystehoste käyttöön napsauttamalla OK-painiketta sumennustyökalun asetusrivillä.

Huomautus:

Esikatselun voi poistaa käytöstä sumennustyökalun asetusriviltä.

Huomautus:

Photoshop sekoittaa kuvalle määritetyt sumennuksen pyöritystehosteet keskenään automaattisesti.

Vinkkejä peittosäätimien käyttöön

Alla olevassa piirroksessa kuvattuja peittosäätimiä voi käyttää Sumennuksen pyöritys -tehosteen kanssa.

Sumennuksen pyörityksen peittosäätimet Photoshopissa
Sumennuksen pyöritys -tehosteen peittosäätimet.

A. Pyörityspiste B. Sumennusrengas C. Häivytyksen kahvat D. Ellipsin kahvat 
 • Lisää uusi sumennuksen pyöritys napsauttamalla haluamaasi kohtaa kuvassa.
 • Kopioi sumennuksen pyöritys käyttämällä seuraavia näppäinyhdistelmiä:
  (Windows) Alt+Ctrl+vedä
  (Mac) optio+komento+vedä.
 • Muuta ellipsin kokoa yhtäläisesti vetämällä ellipsin reunaa.
 • Poista sumennuksen pyöritys painamalla Delete-näppäintä, kun sumennuksen pyöritys on valittuna.
 • Jos haluat liikuttaa pyörityspistettä keskustasta poispäin, käytä seuraavaa näppäinyhdistelmää:
  (Windows) Alt+vedä
  (Mac) optio+vedä

  Pyörityspisteen siirtämisestä on hyötyä, kun työskentelet sellaisten objektien kanssa, jotka näkyvät eri kulmasta.
 • Piilota peittosäätimet tilapäisesti pitämällä H-näppäintä painettuna.

Sumennustehosteet

Voit kohentaa koko kuvaa säätämällä tarkkuusalueen ulkopuolisia tai sumennettuja osia. Silmää miellyttävän lopputuloksen saa määrittämällä Bokeh-parametrit.

Määritä Sumennustehosteet-paneelista arvo seuraaville asetuksille:

Vaalea bokeh

Kuvan tarkkuusalueen ulkopuolisia tai sumennettuja alueita kirkastetaan.

Bokeh-väri

Vaaleiden alueiden värejä elävöitetään valkoisia alueita lukuun ottamatta.

Valaistuksen alue

Määrittää sen sävyalueen, jota asetukset koskevat.

Kohinan palauttaminen sumennetuille alueille

Kun olet lisännyt tehosteen sumennusgalleriasta, kuvan sumennettu alue näyttää joskus synteettiseltä tai luonnottomalta. Nyt voit palauttaa kuvan sumennetulle alueelle kohinaa/rakeisuutta, jotta se näyttää todenmukaisemmalta.

Rakeisuuden/kohinan palauttaminen Photoshopissa
Rakeisuuden/kohinan palauttaminen, jotta sumennetut alueet näyttävät realistisemmilta

Kun olet lisännyt sumennustehosteen säätimien avulla, voit palauttaa kohinan noudattamalla seuraavia ohjeita:

 1. Varmista, että sumennuksen Tehosteet-paneelin Kohina-välilehden oikeassa yläkulmassa oleva valintaruutu on valittuna. Voit poistaa tämän valinnan milloin tahansa, jos haluat poistaa sumennetulle kuva-alueelle lisätyn kohinan.
 2. Määritä sumennetulle alueelle lisättävän kohinan tyyppi:

  Tasainen: Tällä vaihtoehdolla voit lisätä vastaavaa kohinaa kuin valitsemalla Suodatin > Kohina > Lisää kohinaa > Tasainen.
  Gauss: Tällä vaihtoehdolla voit lisätä vastaavaa kohinaa kuin valitsemalla Suodatin > Kohina > Lisää kohinaa > Gauss.
  Rakeisuus: Tällä vaihtoehdolla voit lisätä vastaavaa kohinaa kuin valitsemalla Camera Raw'ssa Add Grain.

 3. Määritä seuraavat asetukset:

  Määrä: Asettaa kohinan määrän vastaamaan kuvan sumentamattomien alueiden kohinan määrää. Säädä liukusäätimen arvoksi 0–100 %.
  Koko:(vain Rakeisuus-tyypille)Säätää kohinan rakeiden kokoa
  Karkeus:(vain Rakeisuus-tyypille) Säätää rakeiden muodon säännöllisyyttä. Muuta raetta tasaisemmaksi vetämällä liukusäädintä vasemmalle (alle 50 %:n kohdalle). Muuta raetta epätasaisemmaksi vetämällä liukusäädintä oikealle (yli 50 %:n kohdalle).
  Väri: Liukuvärisäädin, jolla säädetään kohinan värityksen astetta. Jos haluat tehdä kohinasta monokromaattista, vedä liukusäädin 0 %:n kohdalle. Voit lisätä vastaavan tehosteen myös valitsemalla Lisää kohinaa ‑valintaikkunassa Monokromaattinen-vaihtoehdon (Tiedosto > Kohina > Lisää kohinaa). 
  Korostus: Säätää tummien ja vaaleiden kohtien värisävyjä vähentämällä kohinaa korostetuilla kuva-alueilla. Säädä liukusäätimen arvoksi 0–100 %.

Huomautus:

Kun olet määrittänyt kohinan tyypin asetukset, Photoshop muistaa ne vaihdellessasi eri kohinan tyyppien välillä, esimerkiksi vaihtaessasi Rakeisuus-tyypistä Gauss-tyyppiin ja sitten taas takaisin Rakeisuus-tyyppiin.

Sumennusgallerian valokuvamaiset sumennustehosteet tukevat nyt älykkäitä objekteja, ja niitä voidaan käyttää älykkäinä suotimina tietoja menettämättä. Ominaisuus tukee myös älykkäiden objektien videotasoja. Sumennusgalleriatehosteen käyttäminen älykkäänä suotimena:

 1. Valitse Tasot-paneelista älykäs objektitaso.

 2. Valitse Suodin > Sumennusgalleria ja sopiva tehoste.

Lisätietoa älykkäistä suotimista saat artikkelista Älykkäiden suotimien käyttäminen.

Katso myös

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö