Osan asetukset -valintaikkunan avaaminen

Tee jokin seuraavista toimista:

 • Kaksoisnapsauta osaa osanvalintatyökalulla . (Jos työkalu ei ole näkyvissä, pidä Rajaus- tai Ositustyökalua painettuna.)
 • Kun osanvalintatyökalu on käytössä, napsauta asetusrivin Osan asetukset -painiketta . Tämä menetelmä puuttuu Tallenna Webiä ja laitteita varten -valintaikkunasta.

Osan sisällön tyypin määrittäminen

Voit määrittää, miltä osan tiedot näyttävät selaimessa, kun ne ja HTML-tiedosto on tallennettu. Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat valitun osan tyypin mukaan.

 • Kuvaosat sisältävät kuvatietoja. Tämä on oletussisältö.

 • Ei kuvaa -osista voidaan luoda tyhjiä taulukon soluja, jotka täytetään tekstillä tai tasaisella värillä. Voit kirjoittaa HTML-tekstiä Ei kuvaa -osaan. Jos valitset Tallenna Webiä ja laitteita varten -valintaikkunasta Teksti on HTML- asetuksen, selain tulkitsee näytettävän tekstin HTML-muotoiseksi. Ei kuvaa -tyyppisiä osia ei viedä kuvina, ja niitä voidaan esikatsella selaimessa.

Huomautus:

Jos määrität asetukset automaattiselle osalle, se muuttuu käyttäjän osaksi.

 1. Valitse osa. Jos käytät Photoshopia, kaksoisnapsauta osaa osanvalintatyökalulla, niin Osan asetukset -valintaikkuna avautuu.
 2. Valitse Osan asetukset -valintaikkunan Tyyppi-kohovalikosta osan tyyppi.

Osan nimen vaihtaminen

Kun kuvaan lisätään osia, on hyödyllistä nimetä osat sisällön mukaan. Käyttäjän osat on oletusarvoisesti nimetty Tulostusasetukset-valintaikkunan asetusten mukaan. (Katso Web-grafiikan tulostusasetukset.)

 1. Valitse osa ja kaksoisnapsauta sitä osanvalintatyökalulla, jotta Osan asetukset -valintaikkuna avautuu. Kirjoita Osan asetukset -valintaikkunan Nimi-tekstiruutuun osan uusi nimi.

  Huomautus:

  Nimi-tekstiruutu ei ole käytettävissä, jos osan sisällön tyyppi on Ei kuvaa.

Osan taustavärin valitseminen

Voit valita taustavärin, jolla täytetään osan läpinäkyvä alue (Kuva-osassa) tai koko alue (Ei kuvaa -osassa).

Photoshop ei näytä valittua taustaväriä, vaan sinun on esikatseltava kuvaa selaimella nähdäksesi taustavärin valitsemisen vaikutuksen.

 1. Valitse osa. Jos käytät Photoshopin Tallenna Webiä ja laitteita varten -valintaikkunaa, kaksoisnapsauta osaa osanvalintatyökalulla, jotta Osan asetukset -valintaikkuna avautuu.
 2. Valitse Osan asetukset -valintaikkunan Taustaväri-kohovalikosta taustaväri. Valitse Ei mitään, Peiteväri, Valkoinen, Musta tai Muu (käyttäen Adobe Värinvalitsinta).

Kun liität osaan URL-osoitteen, koko osa muuttuu luotavan verkkosivun aktiiviseksi linkiksi. Kun käyttäjä napsauttaa linkkiä, selain siirtyy määritettyyn URL-osoitteeseen ja kohdekehykseen. Tämä asetus koskee vain Kuva-osia.

 1. Valitse osa. Jos käytät Photoshopia, kaksoisnapsauta osaa osanvalintatyökalulla, niin Osan asetukset -valintaikkuna avautuu.
 2. Kirjoita Osan asetukset -valintaikkunan URL-tekstiruutuun URL-osoite. Voit kirjoittaa suhteellisen tai täydellisen URL-osoitteen. Jos määrität täydellisen URL-osoitteen, muista lisätä etuliite http:// (kirjoita esimerkiksi osoite http://www.adobe.com osoitteen www.adobe.com sijaan). Lisätietoja suhteellisten ja täydellisten URL-osoitteiden käyttämisestä on HTML-oppaissa.
 3. Voit kirjoittaa kohderuudun nimen Kohde-tekstiruutuun:

  _blank

  Näyttää linkitetyn tiedoston uudessa ikkunassa ja jättää alkuperäisen selainikkunan avoimeksi.

  _self

  Näyttää linkitetyn tiedoston samassa kehyksessä kuin alkuperäisen tiedoston.

  _parent

  Näyttää linkitetyn tiedoston omassa alkuperäisessä ylikehysryhmässä. Käytä tätä asetusta, jos HTML-tiedosto sisältää kehyksiä ja nykyinen kehys on alikehys. Linkitetty tiedosto näkyy nykyisessä ylikehyksessä.

  _top

  Korvaa koko selainikkunan linkitetyllä tiedostolla poistaen kaikki nykyiset ruudut. Nimen tulee vastata HTML-tiedostossa dokumentille aikaisemmin määritettyä ruudun nimeä. Kun käyttäjä napsauttaa linkkiä, määritetty tiedosto näkyy uudessa kehyksessä.

  Huomautus:

  Lisätietoja kehyksistä on HTML-oppaissa.

Selainilmoitusten ja vaihtoehtoisen tekstin määrittäminen

Voit määrittää, mitkä viestit näkyvät selaimessa. Nämä asetukset koskevat vain kuvaosia ja näkyvät vain viedyissä HTML-tiedostoissa.

 1. Valitse osa. Jos käytät Photoshopia, kaksoisnapsauta osaa osanvalintatyökalulla, niin Osan asetukset -valintaikkuna avautuu.
 2. Kirjoita haluamasi teksti Osan asetukset -valintaikkunaan.

  Sanomateksti

  Voit vaihtaa valitun osan tai osien oletusviestin, joka näkyy selaimen tila-alueella. Jos viesti näytetään, se on tavallisesti osan URL-osoite.

  Vaiht. merk./Vaihtoeht.

  Voit määrittää Alt-koodin valittua osaa tai valittuja osia varten. Vaihtoehtoinen teksti näkyy osan sisältämän kuvan tilalla tekstipohjaisessa selaimessa. Se näkyy kuvan tilalla myös kuvaa ladattaessa ja eräissä selaimissa työkaluvihjeenä.

HTML-tekstin lisääminen osaan

Kun valitset Ei kuvaa -tyyppisen osan, voit kirjoittaa tekstin, joka näkyy tuloksena saatavalla verkkosivulla osan alueella. Tämä voi olla pelkkää tekstiä tai HTML-koodeilla muotoiltua tekstiä. Voit myös valita vaaka- ja pystysuoria tasausasetuksia. Lisätietoja HTML-koodeista on HTML-oppaissa.

Photoshop ei näytä HTML-tekstiä dokumentti-ikkunassa, vaan sinun on esikatseltava tekstiä selaimella. Muista esikatsella HTML-tekstiä eri selaimilla, selaimen eri asetuksilla ja eri käyttöjärjestelmissä, jotta varmistat tekstin oikean ulkoasun verkossa.

Huomautus:

Ei kuvaa -osan sisältämän tekstin määrä voi vaikuttaa tallennetun sivun asetteluun.

 1. Valitse osa. Kaksoisnapsauta osaa osanvalintatyökalulla, jotta Osan asetukset -valintaikkuna avautuu. Voit kaksoisnapsauttaa osaa Tallenna Webiä ja laitteita varten -valintaikkunassa, jos haluat määrittää muita muotoiluasetuksia.
 2. Valitse Osan asetukset -valintaikkunan Osan tyyppi -valikosta Ei kuvaa.
 3. Kirjoita haluamasi teksti tekstiruutuun.
 4. (Vain Tallenna Webiä ja laitteita varten -valintaikkuna) Jos teksti sisältää HTML-muotoilukoodeja, valitse Teksti on HTML -asetus. Ellet valitse tätä asetusta, HTML-koodit ohitetaan ja koko teksti näkyy verkkosivulla muotoilemattomana.
 5. (Vain Tallenna Webiä ja laitteita varten -valintaikkuna) Voit halutessasi valita asetuksia valintaikkunan Solun tasaus -osasta:

  Oletus

  Vaakasuorassa tasauksessa käytetään selaimen oletusta.

  Vasemmat reunat

  Tasaa tekstin osa-alueen vasempaan reunaan.

  Keskelle

  Tasaa tekstin osa-alueen keskelle.

  Oikealle

  Tasaa tekstin osa-alueen oikeaan reunaan.

  Oletus

  Käyttää selaimen oletusasetuksen mukaista pystytasausta.

  Yläreunat

  Teksti tasataan osan alueen yläreunaan.

  Peruslinja

  Määrittää (HTML-taulukon) saman rivin solujen ensimmäisiä tekstirivejä varten yhteisen peruslinjan. Rivin jokaisessa solussa on käytettävä Peruslinja-asetusta.

  Keski

  Keskittää tekstin pystysuorassa osa-alueelle.

  Alas

  Tasaa tekstin osa-alueen alareunaan.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö